Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ emisji CO2 na ekonomikę wytwarzania energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ emisji CO2 na ekonomikę wytwarzania energii"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ emisji CO2 na ekonomikę wytwarzania energii
w układach skojarzonych SŁAWOMIR GIBAŁA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Tarnowie,

2 Dlaczego działalność energetyczna jest zależna od emisji CO2?
Polska ratyfikowała Protokół z Kioto (1997) – redukcja do 2012 emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w stosunku do roku 1990. Każda działalność energetyczna powoduje emisję CO2. Emisja generuje koszty działalności gospodarczej. W 2005 roku został uruchomiony handel emisjami CO2. Jest to mechanizm promujący ograniczenie emisji CO2 za pomocą metod rynkowych. Uprawnienia do emisji stały się elementem gry rynkowej, a przedsiębiorstwa energetyczne są jej uczestnikiem.

3 Dokonana analiza - porównanie inwestycji opartej o źródło węglowe i gazowe:
Inwestycja zlokalizowana na terenie Polski. Moc źródła 10MW. Wykluczenie oleju opałowego i gazu płynnego ze względu na wysokie koszty zakupu paliw. Pierwsza część analizy przedstawia kocioł węglowy i gazowy pracujący na potrzeby sprzedaży energii cieplnej. Druga część analizy przedstawia kocioł węglowy i gazowy pracujący na potrzeby turbiny parowej, z której sprzedawana jest energia elektryczna i cieplna.

4 Rodzaj paliwa zasilającego źródło
Wariant I - produkcja energii cieplnej Nazwa pozycji Jednostka Rodzaj paliwa zasilającego źródło Węgiel kamienny Gaz ziemny Moduł kotłowni Moc źródła MW 10 Nakłady PLN Amortyzacja (10%) Produkcja ciepła GJ Charakterystyka paliwa - Miał węglowy GZ 50 Wartość opałowa GJ/Mg i MJ/m3 23 36 Sprawność kotłowni % 84% 92% Ilość paliwa Mg i m3 10 352 Cena paliwa na jednostkę 200 0,91 Koszty eksploatacyjne w tym: Uzyskany koszt jednostki ciepła 13,78 29,03 Suma przychodów z tytułu energii cieplnej Ilość uprawnień do emisji CO2 szt. 22 229 Umorzenie uprawnień do emisji CO2 11 557 Suma wolnych uprawnień do emisji CO2 10 672 Źródło: Opracowanie własne.

5 Rodzaj paliwa zasilającego źródło
Wariant II - produkcja skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej. Nazwa pozycji Jednostka Rodzaj paliwa zasilającego źródło Węgiel kamienny Gaz ziemny Moduł turbiny parowej Nakłady PLN Amortyzacja (10%) Koszty eksploatacyjne Straty turbozespołu % 5% Ciepło na produkcję energii elektrycznej -25% GJ 47 500 Produkcja energii elektrycznej MWh 13 194 Produkcja energii cieplnej -75% Moc cieplna układu (moc zamówiona przez odbiorców) MW 4,5 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 119,7 Przychody z tytułu energii elektrycznej Suma przychodów z tytułu energii cieplnej Certyfikaty żółte/czerwone (kogeneracja) szt. Przewidywana cena certyfikatu 17,96 117,00 Przychody z certyfikatów Źródło: Opracowanie własne.

6 Rodzaj paliwa zasilającego źródło
Aktualny wpływ emisji na inwestycje wg cen CO2 na lata rynku EEX ( r.) Nazwa pozycji Jednostka Rodzaj paliwa zasilającego źródło Węgiel kamienny Gaz ziemny Wpływ certyfikatów CO2 Suma wolnych uprawnień do emisji CO2 szt. 10 672 Cena uprawnień do emisji CO2 na EEX EUR 20,39 Kurs wymiany EUR PLN 3,8 Cena certyfikatu 77,5 Przychody/straty z tytułu uprawnień CO2 Źródło: Opracowanie własne.

7 Tabela 4. Wynik finansowy dla analizowanych wariantów w PLN.
Nazwa pozycji Rodzaj paliwa zasilającego źródło Węgiel kamienny Gaz ziemny Wariant I - produkcja energii cieplnej Koszty Przychody tytułu energii cieplnej Przychody tytułu uprawnień do emisji CO2 Wynik finansowy Wariant II - produkcja skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej Przychody tytułu energii elektrycznej Przychody tytułu certyfikatów Źródło: Opracowanie własne.

8 Cena certyfikatu na EEX - EUR 16 20 24 28 32
Analiza wrażliwości wyniku finansowego w PLN w zależności od cen CO2 (ceny CO2 w EUR) Wynik finansowy Cena certyfikatu na EEX - EUR 16 20 24 28 32 Wariant I - produkcja energii cieplnej Źródło węglowe Źródło gazowe Wariant II - produkcja skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej 40 190 36 40 44 48 50 Źródło: Opracowanie własne.

9 Notowania cen CO2, rozliczanych w okresie 2005-2007r na giełdzie EEX
Źródło: European Energy Exchange

10 Notowania cen CO2 z 2008 roku, rozliczanych w okresie 2008-2012r na giełdzie EEX
Źródło: European Energy Exchange

11 Natural gas Zeebrugge [EUR/BTU] ** 5,90 6,37 5,81 7,59 7,05 5,74
Notowania cen paliw w Europie i punkt zamiany odniesiony do energii pierwotnej w paliwie. Nazwa \ miesiąc VII 06 VIII 06 IX 06 X 06 XI 06 XII 06 Coal CIF ARA [EUR/Mg] * 48,87 54,59 51,55 51,96 52,66 51,69 Natural gas Zeebrugge [EUR/BTU] ** 5,90 6,37 5,81 7,59 7,05 5,74 CO2 switch price coal/gas [EUR/Mg] *** 43,63 45,90 40,93 62,87 55,66 39,91 I 07 II 07 III 07 IV 07 V 07 VI 07 Coal CIF ARA* [EUR/Mg] 51,98 52,57 53,38 53,42 57,23 Natural gas Zeebrugge** [EUR/BTU] 4,56 2,96 3,12 2,88 3,40 CO2 switch price coal/gas*** [EUR/Mg] 24,57 4,54 5,94 3,01 8,26 0,52 * Cena węgla kamiennego o wartości opałowej 25,1 GJ/Mg w portach Amsterdam – Rotterdam - Antwerpia ** Cena wielkości energii 1,055 GJ zawarta w gazie ziemnym w porcie Zeebrugge *** Punkt zamiany węgiel/gaz liczony dla energii pierwotnej w paliwie Źródło: Powernext - The European carbon market monthly bulletin, Issue 16, July 2007

12 Wnioski: Bardzo utrudniony wybór nowej instalacji do czasu „stabilizacji” rynku CO2. Rozwój gospodarczy wpływa na ograniczenia praw do emisji CO2. Dużym atutem jest multipaliwowa konstrukcja źródeł wytwarzania. Konieczna analiza trendów na rynkach światowych. Konieczność kształcenia kadr odpowiedzialnych za zarządzanie emisjami. Możliwość spekulacji w obrocie giełdowym.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wpływ emisji CO2 na ekonomikę wytwarzania energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google