Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje projektów i ich specyfika. PODSTAWOWE INFORMACJE PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKY „ TWARDE ” PROJEKY „ TWARDE ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje projektów i ich specyfika. PODSTAWOWE INFORMACJE PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKY „ TWARDE ” PROJEKY „ TWARDE ”"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje projektów i ich specyfika

2 PODSTAWOWE INFORMACJE PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKY „ TWARDE ” PROJEKY „ TWARDE ”

3 Jakie projekty zaliczamy do „miękkich” Projekty z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego - inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. zwiększania zatrudnienia oraz spójności społecznej. Projekty których realizacja przyczynia się do zwiększania zatrudnienia oraz spójności społecznej.

4 Projekty dotyczące: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej; ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz promocji zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty „miękkie” realizowane przede wszystkim są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jakie projekty zaliczamy do „miękkich”

5 Przykłady projektów „miękkich”  Przedsięwzięcia społeczne  Szkolenia  Studia podyplomowe  Doradztwo  Badania

6 Przykłady projektów „miękkich” „Startuj w biznesie” – projekt realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uczestnicy projektu mogli otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

7 Przykłady projektów „miękkich” „Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu ” – w ramach projektu uruchomiony został nowy, międzywydziałowy kierunek studiów - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

8

9 Mapa projektów EFS Baza projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki To tu znajdziemy wszystkie ważne informacje odnośnie projektów realizowanych w naszym województwie o tematyce która nas szczególnie interesuje np. szkolenia, studia

10 Realizacja projektów „miękkich” - specyfika brak wkładu własnego zaliczkowa forma płatności wielorakość działań i form wsparcia sprawozdawczość ( WOP) dokumentacja projektowa kwalifikowalność wydatków (w tym koszty osobowe, pośrednie ) cross - financing

11 Jakie projekty zaliczamy do „twardych” Projekty twarde (inaczej projekty infrastrukturalne) to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja budynków, remont, zakup sprzętu, maszyn i pomocy dydaktycznych. W województwie podlaskim programem finansującym tego typu projekty jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP).

12 www.rpowp.wrota.podlasia.pl

13 Projekty „twarde” zorientowane są bezpośrednio na przełamywaniu występujących barier rozwojowych w danym województwie, a także na modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu. Jakie projekty zaliczamy do „twardych”

14 „Projekty twarde” mają służyć również podniesieniu atrakcyjności i rangi województwa w kraju oraz poza jego granicami oraz uzyskaniu wzrostu poziomu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Wspólnoty Europejskiej. Jakie projekty zaliczamy do „twardych”

15 Projekty „twarde” mają również zapewnić uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na poziomie województwa. Jakie projekty zaliczamy do „twardych”

16  Budowa budynków  Remont lub modernizacja  Zakup środków trwałych  Opracowanie kompleksowego systemu bazy danych Przykłady projektów „ twardych ”

17

18 Mapa projektów RPOWP 2007-2013 Pod adresem www.efrr.wrotapodlasia.pl została uruchomiona nowa Mapa Projektów RPOWP - wyszukiwarka wszystkich realizowanych inwestycji wraz z możliwością dokonywania porównań gmin i powiatów, prezentacje najciekawszych inwestycji opatrzone zdjęciami. Mapa jest również na bieżąco aktualizowana wraz z kolejnymi podpisywanymi umowami w ramach Programu.

19 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

20

21

22

23

24 Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej uczelni Poprawa konkurencyjności firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – regulatora EkoMax PID

25 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013 Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno-Tanecznego „Wesołe Nutki” o filę przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu wspomagającego proces recyklingu samochodów

26 RPOWP 2007-2013 RPOWP 2007-2013 Z pomocy w ramach RPOWP 2007-2013 mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego niezależnie od ich wielkości, jednak każda inwestycja, którą firma chciałaby zrealizować powinna być zgodna z szczegółowymi celami programu a następnie z celami konkretnego priorytetu oraz działania

27 Realizacja projektów „twardych” - specyfika wkład własny forma rozliczenia – refundacji kosztów trwałość projektu – ( niemożliwość zbycia środka trwałego przez okres 3 lat) złożoność procesu inwestycyjnego (opis techniczny, ekonomiczny, technologiczny) spójność procesu inwestycyjnego a projektowego (finansowanie, proces budowlany) koszty kwalifikowane ( VAT, dokumentacja techniczna, usługi remontowo – budowlane) prawo zamówień publicznych

28 Inne programy w ramach, których realizowane są projekty twarde: PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko

29 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie PO IG System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna

30 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie PO IG Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rodzaje projektów i ich specyfika. PODSTAWOWE INFORMACJE PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKY „ TWARDE ” PROJEKY „ TWARDE ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google