Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka

2 PLAN POSIEDZENIA Funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej Funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej Funkcjonowanie infrastruktury technicznej (komunalnej) Funkcjonowanie infrastruktury technicznej (komunalnej) Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu, w tym dowóz do szkół. Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu, w tym dowóz do szkół. Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt domowych Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt domowych Referowanie przez zaproszone służby - przygotowanie do zimy 2008/2009 ( jak było, jak jest, co zrobić by było lepiej) Referowanie przez zaproszone służby - przygotowanie do zimy 2008/2009 ( jak było, jak jest, co zrobić by było lepiej) Wolne wnioski Wolne wnioski

3 FUNKCJONOWANIE POMOCY MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka sprawuje podstawową opiekę medyczną na zasadzie porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tej opieki lekarze i pielęgniarki są dostępni na terenie Ośrodków Zdrowia oraz odbywają wizyty domowe od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Poza tymi godzinami oraz w niedziele i święta opieka całodobowa nad pacjentami sprawowana jest przez Centrum INTERMED mieszczonce się w Nowym Targu ul. Orkana 19 tel , transport sanitarny na podstawie umowy o Świadczeniu Cało Dobowej Opiece Medycznej. Nie przewiduje się ograniczenia dostępności tych świadczeń nawet w przypadku bardzo ciężkich zim.

4 Szczególną rolę w rozpoznaniu potrzeb osób samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pełni zespół pielęgniarek środowiskowych, do których obowiązków szczególnie w okresie zimy należy: wzmożona wizyta w domach osób samotnych i niepełnosprawnych zgłaszanie potrzeb w/w osób lekarzom oraz odpowiednim organom (OPS) W okresie zimowym dostęp do pacjentów jest bezpośrednio związany ze stanem utrzymania dróg (odśnieżania) szczególnie w przypadku domostw położonych z dala od głównych dróg, kiedy to czas dotarcia do pacjentów może się wydłużyć

5 KONTAKT Z TERENOWYMI ZESPOŁAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SZPITALAMI Nazwa jednostkiAdresTelefon kontakt.Czas pracy Ośrodki Zdrowia Gminy Jabłonka Jabłonka ul. Sobieskiego poniedziałek – piątek 8.00 – Lipnica Mała 305 a poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 – Środa – Podwilk poniedziałek – wtorek – piątek 8.00 – Zubrzyca Górna poniedziałek – piątek 8.00 – Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SPZOZ Nowy Targ ul. Szpitalna lub 999 Całodobowo

6 Pomoc i opieka społeczna Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna winna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i zakres świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

7 Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom opieki społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

8 Rejonem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce są wsie: Jabłonka, Chyżne, Orawka, Podwilk, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna i Górna. OPS przygotowuje się do pomocy ( szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku a także ubogich) funkcjonowania w warunkach długotrwałego utrzymywaniu się niskich temperatur oraz katastrofalnych opadów śniegu w okresie zimy 2008/09 po przez: udzielanie pomocy finansowej (zasiłków celowych) z przeznaczeniem na zakup opału. Osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie same zaopatrzyć się w opał udziela się pomocy w naturze, tj. zakup uzgodnionego wcześniej rodzaju opału a w uzasadnionych przypadkach wraz z dowozem.

9 udzielane są również zasiłki celowe na zakup obuwia i odzieży zimowej (ewentualnie niezbędnej kołdry lub koca) lub w razie potrzeby pomoc w naturze tj. zakup i dostarczenie niezbędnego artykułu. Zasada ta dotyczy również żywności (pomoc finansowa lub w naturze). w razie wzmożonego opadu śniegu i utrudnieniu komunikacji uwzględnia się konieczność otoczenia szczególną opieką osób w podeszłym wieku, samotnych i schorowanych. Poza naszymi odwiedzinami u tych osób proszeni są również o to sąsiedzi oraz znajomi z najbliższego otoczenia. wzmożone wizyty w domach osób samotnych i niepełnosprawnych podczas silnych mrozów (prowadzone są na bieżąco oraz według informacji środowiskowych)

10 FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (KOMUNALNEJ) Znajdująca się na terenie Gminy sieć drogowa podzielona jest na drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, do Zarządów których należą zadania związane miedzy innymi z zimowym utrzymaniem poszczególnych odcinków drogowych. Drogi gminne odśnieżają prywatne podmioty gospodarcze, które są wyłaniane w drodze przetargu. Zadania te w naszych szczególnie trudnych warunkach wykonują dobrze, o czym świadczą poprzednie lata. Gmina Jabłonka jest gminą typowo wiejską, w wodę zaopatruje się z indywidualnych i lokalnych wodociągów grawitacyjnych oraz studzien, które są konserwowane i utrzymywane przez ich właścicieli.

11 Podobnie jest z ogrzewaniem budynków – każdy właściciel robi zapasy opału na zimę, by podczas niskich temperatur móc ogrzewać swój budynek. Na terenie Gminy mamy 5 stacji paliw, gdzie zaopatrują się mieszkańcy. Za dostawę energii elektrycznej na teren gminy Jabłonka odpowiedzialny jest Koncern ENION, który ma swój Posterunek Energetyczny w Jabłonce. Na terenie Gminy nie ma potrzeby odśnieżania obiektów budowlanych, ochrony mostów (mając na uwadze że zima nie będzie z katastrofalnymi opadami śniegu i silnymi mrozami) a urządzeń hydrotechnicznych nie posiadamy. Dodatkowo została powołana Zarządzeniem Nr 3/2006 przez Wójta Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2006 komisja kontrolująca usuwanie śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych.

12 Informacja na temat zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jabłonka 2008/2009 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – REJON NOWY TARG UL. SKŁADOWA 12 A ( LUB ) REJON JABŁONKA – BAZA MATERIAŁOWA UL. PRZEMYSŁOWA 1 ( )

13 Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon Fax 7Rabka – Chyżne 34,6II Pod- wyż- szony Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. 34 – 400 Nowy Targ ul. Szaflarska Mlekodaj Kazimierz (KIEROWNIK SŁUŻBY LINIOWEJ) Maluty Marek (drogomistrz) Zimowe utrzymanie dróg - telefon dyżurny ,

14

15 Wojewódzki Zarząd Dróg REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM SĄCZU UL. KILIŃSKIEGO 70 ( LUB ) OBWÓD DROGOWY W LASKU - LASEK 52 A ( ) Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon - Fax 962 Jabłonka – Lipnica Wielka Granica państwa 7,721I Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23b Zakopane RDW Nowy Sącz Agata Mężyk 018 – Zubrzyca Górna - Jabłonka 16,678III 34 – 404 Klikuszowa Lasek 52 a Obwód drogowy w Lasku Jacek Rokicki 957 Jabłonka - Nowy Targ 26,518II 34 – 404 Klikuszowa Lasek 52 a Obwód drogowy w Lasku Jacek Rokicki

16

17 Powiatowy Zarząd Dróg – NOWY TARG UL. SZAFLARSKA 102 ( ) Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon Fax K 1678 Raba Wyżna – Podwilk 13, 335IIIZakład Remontowo Budowlany Usługi Transportowe Podszkle 162 b TADEUSZ PRYLIŃSKI Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 – K 1675 Jabłonka – Lipnica Mała 9,882IIIRAPSŁUG 34 – 475 Spytkowice 603 a GRAŻYNA RAPACZ F.U.H. IMPORT-EXPORT Józef Kondys Podwilk 337A Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 – K 1677 Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra 4, 237IIIRAPSŁUG 34 – 475 Spytkowice 603 a GRAŻYNA RAPACZ F.U.H. IMPORT-EXPORT Józef Kondys Podwilk 337A Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 –

18

19 DROGI GMINNE REJONMIEJSCOWOŚĆWYKONAWCATel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA I CHYŻNE FPHU HOLL-BUD Export-Import Holla Emil Podwilk 433 Zbigniew Suwada Tel. praca II JABŁONKA – BORY FPHU HOLL-BUD Export-Import Holla Emil Podwilk 433 Zbigniew Suwada Tel. praca III JABŁONKA - GÓRA BEST BRUK Jacek Kułach Stopnica, Prusy 43 Ratułów Ciche Dariusz Zahora Tel. do pracy

20 REJONMIEJSC.WYKONAWCATel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA IV IPNICA MAŁA Firma BRUK – MAR Prace Brukarskie Marian Omylka Lipnica Mała 19 Bronisław Kidoń Tel. praca V LIPNICA MAŁA - GÓRA Firma BRUK – MAR Prace Brukarskie Marian Omylka Lipnica Mała 19 Bronisław Kidoń Tel. praca VI ZUBRZYCA DOLNA BEST BRUK Jacek Kułach Stopnica, Prusy 43 Ratułów Ciche Damian Kowalczyk Tel. praca VII ZUBRYZCA GÓRNA F.U.H. DRWAL Józef Matonog Zubrzyca Górna 68 Damian Kowalczyk Tel. praca VIII IX ORAWKA Roboty Ziemne Fifański Zdzisław Orawka Jabłonka Józef Pieróg Tel. do pracy

21 REJONMIEJSCOWOŚĆWYKONAWCA Tel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA X PODWILK Magazyn Towarów Masowych Usługi Transportowe Export – Import Kondys Władysław Podwilk 332 Józef Pieróg Tel. do pracy XI PODWILK F.U.H. Import – Export Józef Kondys Podwilk 337a Józef Pieróg Tel. do pracy XII JABŁONKA- MATONOGI BEST BRUK Jacek Kułach Stopnica, Prusy 43 Ratułów Ciche Dariusz Zahora Tel. do pracy Głównym koordynatorem akcji zimowej jest: Józef Pieróg Tel. do pracy

22

23 FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I TRANSPORTU, W TYM DOWÓZ DO SZKÓŁ – PUNKT 5 OPISANO Jest to uzależnione od zimowego utrzymania dróg. Komunikację zbiorową obsługują prywatne linie oraz PKS – Nowy Targ, Zakopane które kursują zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy. Ponadto wiele osób korzysta z własnych środków lokomocji, dlatego komunikacja zbiorowa nie ma tak dużego znaczenia jak kilka lat temu.

24 FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Na terenie Gminy Jabłonka funkcjonuje 12 szkół podstawowych 6 gimnazjów oraz 1 Zespół Szkół w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Łączna liczba uczniów: 2432 ( 1541 szkoły podstawowe, 891 gimnazja).

25 Uczniowie Gimnazjów są dowożeni na zajęcia: do Zespołu Szkół w Podwilku – 60 uczniów drogą krajową Nr 7 do Gimnazjum w Zubrzycy Górnej – 145 uczniów drogą wojewódzką Nr 957 do Gimnazjum w Lipnicy Małej – 123 uczniów drogą powiatową Nr K 1675 do Gimnazjum w Jabłonce – 48 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce – 26 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej w Orawce – 18 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej - 12 uczniów drogą wojewódzką Nr 957

26 Dowóz dzieci do szkół odbywa się pod opieka nauczyciela i przewożone są gminnym gimbusem oraz wyłonionymi w przetargach prywatnymi przewoźnikami to jest: PRZEWOZY AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE JAN ŁACIAK CHYŻNE 164 TEL

27 W Jabłonce jest jeszcze Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy i Jabłonce Filia w Jabłonce które bezpośrednio podlega pod Starostwo Powiatowe w Nowym Targu jako szkoły ponad - gimnazjalne. Drogi, którymi odbywa się przewóz uczniów są z reguły przejezdne, odśnieżane systematycznie przez całą zimę. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów po przyjściu do szkoły w szczególnie mroźnych dniach otrzymują gorącą herbatę. SP 1 Jabłonka, ZS w Podwilku oraz Przedszkola w Jabłonce, Podwilku i Orawce są wyposażone w stołówki, gdzie uczniowie korzystają z gorących posiłków.

28 Budynki szkół ogrzewane są węglem lub olejem opałowym, posiadają one wystarczającą ilość opału, który jest dostarczany przez te podmioty gospodarcze, które wygrały przetarg. Ponadto w szkołach są zatrudnieni konserwatorzy i sezonowi palacze, którzy dbają o otoczenie szkoły odśnieżając i posypując chodniki i drogi szkolne piaskiem i żużlem, oraz usuwanie zalęgającego śniegu. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy jest zbyt niska temperatura oraz bardzo intensywne opady śniegu po uprzedniej konsultacji z Kuratorium Oświaty zajęcia w szkołach są zawieszane.

29 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PRZEŻYCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH Problem ten u nas nie ma większego znaczenia, bowiem zwierzęta domowe są utrzymywane przez właścicieli prywatnych, dzikie są dokarmiane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy. Zaś problematyka zwierząt bezdomnych jest zadaniem Gminy (których na terenie wiejskim jest stosunkowo niewiele). Bezpańskie psy są wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt w Nowym Targu na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXX/264/2005 r. z dnia r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz podpisaną umową ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu Nr 1/07 z dnia r.

30 SYTUACJA KRYZYSOWA PODLEGŁE GMINIE – DZIAŁAJĄ 7:00 – 15:00, PÓŹNIEJ NA POLECENIE WÓJTA INNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE WÓJT A. KARLAK – KP POLICJI, 997/ KOMISARIAT POLICJI W JABŁONCE GMINNE STANOWISKO KIEROWANIA (koordynacja) A. GÓRKA – KOMENDA POWIATOWA PSP PSK 998/ KOMENDANT GMINNY OSP (podległych 7 OSP) – J. KUCZKOWICZ SZPITAL 999/ PR JABŁONKA ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (noclegi, stołówka, bus)M. STASZKIEWICZ – PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W LIPNICY W OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (ubrania koce) C. KASPRZAK – APTEKA MARIA – APTEKA POD ZBAWICIELEM – OŚRODKI ZDROWIA (pomoc medyczna) P. OLENDEREK – GOPR TEL. RATUNKOWY LUB ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (sprzęt techniczny) P. PUKOWSKI – ŻYWIENIE ZBIOROWE ZAJAZD CHYŻNE – PEDAGOG – PSYCHOLOG (wsparcie psychologiczne poszkodowanych) ŻYWIENIE ZBIOROWE PAFEX–

31 DANE TELEADRESOWE ZIMA 2008/ 2009 R Lp.Zakres (obszar) działalnościImię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1. Organizacja pomocy medycznej Przemysław Olenderek Dyrektor SPZOZ Organizacja pomocy społecznejCecylia Kasprzak Dyrektor OPS Organizacja zimowego utrzymania dróg Józef Pieróg Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu Dowóz do szkół Maryla Grzebieniak – pracownik ds. ew. działalności gospodarczej Maria Staszkiewicz- Dyrektor Zespołu Ekon. Admin. Szkół Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Maria Staszkiewicz - Dyrektor Zespołu Ekon. Admin. Szkół

32 FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY Lp.Zakres (obszar) działalności Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1 Energie elektryczna- Posterunek Energetyczny Jabłonka Franciszek Janik Kierownik Posterunku Energetycznego w Jabłonce dyżurny dyspozytor 2 GazBrak 3 WodaPrywatni właściciele spółek 4 Energia cieplnaWłaściciele budynków

33 Lp.Zakres (obszar) działalnościImię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1 Nadzór nad odśnieżaniem dachów, obiektów w przypadku katastrofalnych opadów śniegu Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Ochrona mostów i urządzeń hydrotechnicznychJan Kuczkowicz – Gminny Komendant OSP 3 Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt (domowych) Janina Federak- insp. ds. rolnictwa -U.G Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzki Zarząd Dróg Powiatowy Zarządów Dróg Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Nowym Targu Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Krakowie – Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu Posterunek Policji w Jabłonce fax Placówka Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej fax

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google