Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka

2 PLAN POSIEDZENIA Funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej Funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej Funkcjonowanie infrastruktury technicznej (komunalnej) Funkcjonowanie infrastruktury technicznej (komunalnej) Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu, w tym dowóz do szkół. Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu, w tym dowóz do szkół. Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt domowych Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt domowych Referowanie przez zaproszone służby - przygotowanie do zimy 2008/2009 ( jak było, jak jest, co zrobić by było lepiej) Referowanie przez zaproszone służby - przygotowanie do zimy 2008/2009 ( jak było, jak jest, co zrobić by było lepiej) Wolne wnioski Wolne wnioski

3 FUNKCJONOWANIE POMOCY MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka sprawuje podstawową opiekę medyczną na zasadzie porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tej opieki lekarze i pielęgniarki są dostępni na terenie Ośrodków Zdrowia oraz odbywają wizyty domowe od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Poza tymi godzinami oraz w niedziele i święta opieka całodobowa nad pacjentami sprawowana jest przez Centrum INTERMED mieszczonce się w Nowym Targu ul. Orkana 19 tel. 018 542422, transport sanitarny 664714336 na podstawie umowy o Świadczeniu Cało Dobowej Opiece Medycznej. Nie przewiduje się ograniczenia dostępności tych świadczeń nawet w przypadku bardzo ciężkich zim.

4 Szczególną rolę w rozpoznaniu potrzeb osób samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pełni zespół pielęgniarek środowiskowych, do których obowiązków szczególnie w okresie zimy należy: wzmożona wizyta w domach osób samotnych i niepełnosprawnych zgłaszanie potrzeb w/w osób lekarzom oraz odpowiednim organom (OPS) W okresie zimowym dostęp do pacjentów jest bezpośrednio związany ze stanem utrzymania dróg (odśnieżania) szczególnie w przypadku domostw położonych z dala od głównych dróg, kiedy to czas dotarcia do pacjentów może się wydłużyć

5 KONTAKT Z TERENOWYMI ZESPOŁAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SZPITALAMI Nazwa jednostkiAdresTelefon kontakt.Czas pracy Ośrodki Zdrowia Gminy Jabłonka Jabłonka ul. Sobieskiego 29 018 2642022 poniedziałek – piątek 8.00 – 18. 00 Lipnica Mała 305 a018 2752535 poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 – 15.35 Środa 12.00 – 19.35 Podwilk 288018 2852938 poniedziałek 12.00 – 19.35 wtorek – piątek 8.00 – 15.23 Zubrzyca Górna 497018 2852705 poniedziałek – piątek 8.00 – 18. 00 Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SPZOZ Nowy Targ ul. Szpitalna 12 018 2633000 lub 999 Całodobowo

6 Pomoc i opieka społeczna Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna winna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i zakres świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

7 Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom opieki społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

8 Rejonem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce są wsie: Jabłonka, Chyżne, Orawka, Podwilk, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna i Górna. OPS przygotowuje się do pomocy ( szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku a także ubogich) funkcjonowania w warunkach długotrwałego utrzymywaniu się niskich temperatur oraz katastrofalnych opadów śniegu w okresie zimy 2008/09 po przez: udzielanie pomocy finansowej (zasiłków celowych) z przeznaczeniem na zakup opału. Osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie same zaopatrzyć się w opał udziela się pomocy w naturze, tj. zakup uzgodnionego wcześniej rodzaju opału a w uzasadnionych przypadkach wraz z dowozem.

9 udzielane są również zasiłki celowe na zakup obuwia i odzieży zimowej (ewentualnie niezbędnej kołdry lub koca) lub w razie potrzeby pomoc w naturze tj. zakup i dostarczenie niezbędnego artykułu. Zasada ta dotyczy również żywności (pomoc finansowa lub w naturze). w razie wzmożonego opadu śniegu i utrudnieniu komunikacji uwzględnia się konieczność otoczenia szczególną opieką osób w podeszłym wieku, samotnych i schorowanych. Poza naszymi odwiedzinami u tych osób proszeni są również o to sąsiedzi oraz znajomi z najbliższego otoczenia. wzmożone wizyty w domach osób samotnych i niepełnosprawnych podczas silnych mrozów (prowadzone są na bieżąco oraz według informacji środowiskowych)

10 FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (KOMUNALNEJ) Znajdująca się na terenie Gminy sieć drogowa podzielona jest na drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, do Zarządów których należą zadania związane miedzy innymi z zimowym utrzymaniem poszczególnych odcinków drogowych. Drogi gminne odśnieżają prywatne podmioty gospodarcze, które są wyłaniane w drodze przetargu. Zadania te w naszych szczególnie trudnych warunkach wykonują dobrze, o czym świadczą poprzednie lata. Gmina Jabłonka jest gminą typowo wiejską, w wodę zaopatruje się z indywidualnych i lokalnych wodociągów grawitacyjnych oraz studzien, które są konserwowane i utrzymywane przez ich właścicieli.

11 Podobnie jest z ogrzewaniem budynków – każdy właściciel robi zapasy opału na zimę, by podczas niskich temperatur móc ogrzewać swój budynek. Na terenie Gminy mamy 5 stacji paliw, gdzie zaopatrują się mieszkańcy. Za dostawę energii elektrycznej na teren gminy Jabłonka odpowiedzialny jest Koncern ENION, który ma swój Posterunek Energetyczny w Jabłonce. Na terenie Gminy nie ma potrzeby odśnieżania obiektów budowlanych, ochrony mostów (mając na uwadze że zima nie będzie z katastrofalnymi opadami śniegu i silnymi mrozami) a urządzeń hydrotechnicznych nie posiadamy. Dodatkowo została powołana Zarządzeniem Nr 3/2006 przez Wójta Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2006 komisja kontrolująca usuwanie śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych.

12 Informacja na temat zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jabłonka 2008/2009 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – REJON NOWY TARG UL. SKŁADOWA 12 A ( 018 2669710 LUB 018 2662886) REJON JABŁONKA – BAZA MATERIAŁOWA UL. PRZEMYSŁOWA 1 ( 018 2652387)

13 Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon Fax 7Rabka – Chyżne 34,6II Pod- wyż- szony Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. 34 – 400 Nowy Targ ul. Szaflarska 102 018 2662887 018 2663121 Mlekodaj Kazimierz (KIEROWNIK SŁUŻBY LINIOWEJ) Maluty Marek (drogomistrz) 018 - 2686887 Zimowe utrzymanie dróg - telefon dyżurny 018 26 628-86, 692 490 106

14

15 Wojewódzki Zarząd Dróg REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM SĄCZU UL. KILIŃSKIEGO 70 (018 4435860 LUB 018 4437398) OBWÓD DROGOWY W LASKU - LASEK 52 A ( 018 2651477) Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon - Fax 962 Jabłonka – Lipnica Wielka Granica państwa 7,721I Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23b 34-500 Zakopane RDW Nowy Sącz Agata Mężyk 018 – 4437398 957 Zubrzyca Górna - Jabłonka 16,678III 34 – 404 Klikuszowa Lasek 52 a 018 2651477 Obwód drogowy w Lasku Jacek Rokicki 957 Jabłonka - Nowy Targ 26,518II 34 – 404 Klikuszowa Lasek 52 a 018 2651477 Obwód drogowy w Lasku Jacek Rokicki

16

17 Powiatowy Zarząd Dróg – NOWY TARG UL. SZAFLARSKA 102 ( 018 2662888) Nr drogi Nazwa odcinka Długość drogi Stan- dard Wykonawca Nadzór AdresTelefon Fax K 1678 Raba Wyżna – Podwilk 13, 335IIIZakład Remontowo Budowlany Usługi Transportowe 43-472 Podszkle 162 b TADEUSZ PRYLIŃSKI Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 – 2662888 K 1675 Jabłonka – Lipnica Mała 9,882IIIRAPSŁUG 34 – 475 Spytkowice 603 a GRAŻYNA RAPACZ F.U.H. IMPORT-EXPORT Józef Kondys 34-722 Podwilk 337A Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 – 2662888 K 1677 Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra 4, 237IIIRAPSŁUG 34 – 475 Spytkowice 603 a GRAŻYNA RAPACZ F.U.H. IMPORT-EXPORT Józef Kondys 34-722 Podwilk 337A Marcin Ligas - Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Ochrony Pasa Drogowego 018 – 2662888

18

19 DROGI GMINNE REJONMIEJSCOWOŚĆWYKONAWCATel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA I CHYŻNE FPHU HOLL-BUD Export-Import Holla Emil 34-722 Podwilk 433 Zbigniew Suwada Tel. praca 018 26 111 45 II JABŁONKA – BORY FPHU HOLL-BUD Export-Import Holla Emil 34-722 Podwilk 433 Zbigniew Suwada Tel. praca 018 26 111 45 III JABŁONKA - GÓRA BEST BRUK Jacek Kułach 28-130 Stopnica, Prusy 43 Ratułów 113 34-407 Ciche Dariusz Zahora Tel. do pracy 0182611159

20 REJONMIEJSC.WYKONAWCATel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA IV IPNICA MAŁA Firma BRUK – MAR Prace Brukarskie Marian Omylka 34-482 Lipnica Mała 19 Bronisław Kidoń Tel. praca 018 26 111 42 V LIPNICA MAŁA - GÓRA Firma BRUK – MAR Prace Brukarskie Marian Omylka 34-482 Lipnica Mała 19 Bronisław Kidoń Tel. praca 018 26 111 42 VI ZUBRZYCA DOLNA BEST BRUK Jacek Kułach 28-130 Stopnica, Prusy 43 Ratułów 113 34-407 Ciche Damian Kowalczyk Tel. praca 0182611142 VII ZUBRYZCA GÓRNA F.U.H. DRWAL Józef Matonog 34-484 Zubrzyca Górna 68 Damian Kowalczyk Tel. praca 0182611142 VIII IX ORAWKA Roboty Ziemne Fifański Zdzisław Orawka 207 34-480 Jabłonka Józef Pieróg Tel. do pracy 018 26 111 37

21 REJONMIEJSCOWOŚĆWYKONAWCA Tel. WYKONAWCY PRACOWNIK UG POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE ZADANIA X PODWILK Magazyn Towarów Masowych Usługi Transportowe Export – Import Kondys Władysław 34-722 Podwilk 332 Józef Pieróg Tel. do pracy 018 26 111 37 XI PODWILK F.U.H. Import – Export Józef Kondys 34-722 Podwilk 337a Józef Pieróg Tel. do pracy 018 26 111 37 XII JABŁONKA- MATONOGI BEST BRUK Jacek Kułach 28-130 Stopnica, Prusy 43 Ratułów 113 34-407 Ciche Dariusz Zahora Tel. do pracy 018 26 111 59 Głównym koordynatorem akcji zimowej jest: Józef Pieróg Tel. do pracy 018 26 111 37

22

23 FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I TRANSPORTU, W TYM DOWÓZ DO SZKÓŁ – PUNKT 5 OPISANO Jest to uzależnione od zimowego utrzymania dróg. Komunikację zbiorową obsługują prywatne linie oraz PKS – Nowy Targ, Zakopane które kursują zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy. Ponadto wiele osób korzysta z własnych środków lokomocji, dlatego komunikacja zbiorowa nie ma tak dużego znaczenia jak kilka lat temu.

24 FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Na terenie Gminy Jabłonka funkcjonuje 12 szkół podstawowych 6 gimnazjów oraz 1 Zespół Szkół w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Łączna liczba uczniów: 2432 ( 1541 szkoły podstawowe, 891 gimnazja).

25 Uczniowie Gimnazjów są dowożeni na zajęcia: do Zespołu Szkół w Podwilku – 60 uczniów drogą krajową Nr 7 do Gimnazjum w Zubrzycy Górnej – 145 uczniów drogą wojewódzką Nr 957 do Gimnazjum w Lipnicy Małej – 123 uczniów drogą powiatową Nr K 1675 do Gimnazjum w Jabłonce – 48 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce – 26 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej w Orawce – 18 uczniów drogą krajową Nr 7 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zubrzycy Górnej - 12 uczniów drogą wojewódzką Nr 957

26 Dowóz dzieci do szkół odbywa się pod opieka nauczyciela i przewożone są gminnym gimbusem oraz wyłonionymi w przetargach prywatnymi przewoźnikami to jest: PRZEWOZY AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE JAN ŁACIAK 34-481 CHYŻNE 164 TEL. 018 26 319 49

27 W Jabłonce jest jeszcze Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy i Jabłonce Filia w Jabłonce które bezpośrednio podlega pod Starostwo Powiatowe w Nowym Targu jako szkoły ponad - gimnazjalne. Drogi, którymi odbywa się przewóz uczniów są z reguły przejezdne, odśnieżane systematycznie przez całą zimę. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów po przyjściu do szkoły w szczególnie mroźnych dniach otrzymują gorącą herbatę. SP 1 Jabłonka, ZS w Podwilku oraz Przedszkola w Jabłonce, Podwilku i Orawce są wyposażone w stołówki, gdzie uczniowie korzystają z gorących posiłków.

28 Budynki szkół ogrzewane są węglem lub olejem opałowym, posiadają one wystarczającą ilość opału, który jest dostarczany przez te podmioty gospodarcze, które wygrały przetarg. Ponadto w szkołach są zatrudnieni konserwatorzy i sezonowi palacze, którzy dbają o otoczenie szkoły odśnieżając i posypując chodniki i drogi szkolne piaskiem i żużlem, oraz usuwanie zalęgającego śniegu. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy jest zbyt niska temperatura oraz bardzo intensywne opady śniegu po uprzedniej konsultacji z Kuratorium Oświaty zajęcia w szkołach są zawieszane.

29 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PRZEŻYCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH Problem ten u nas nie ma większego znaczenia, bowiem zwierzęta domowe są utrzymywane przez właścicieli prywatnych, dzikie są dokarmiane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy. Zaś problematyka zwierząt bezdomnych jest zadaniem Gminy (których na terenie wiejskim jest stosunkowo niewiele). Bezpańskie psy są wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt w Nowym Targu na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXX/264/2005 r. z dnia 12.10.2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz podpisaną umową ze schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu Nr 1/07 z dnia 31.12.2007 r.

30 SYTUACJA KRYZYSOWA PODLEGŁE GMINIE – DZIAŁAJĄ 7:00 – 15:00, PÓŹNIEJ NA POLECENIE WÓJTA INNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE WÓJT A. KARLAK – 018 2611100KP POLICJI, 997/112 0-18 26 104 02 KOMISARIAT POLICJI W JABŁONCE 0-18 26 524 97 GMINNE STANOWISKO KIEROWANIA (koordynacja) A. GÓRKA – 0-18 26 111 00 KOMENDA POWIATOWA PSP PSK 998/112 0-18 26 109 71 KOMENDANT GMINNY OSP (podległych 7 OSP) – J. KUCZKOWICZ SZPITAL 999/112 0-18 26 33 000 PR JABŁONKA 0-18 26 426 00 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ (noclegi, stołówka, bus)M. STASZKIEWICZ – 018 2611130 PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W LIPNICY W. 0-18 26 115 21 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (ubrania koce) C. KASPRZAK – 018 261147 APTEKA MARIA – 0-18 26 427 77 APTEKA POD ZBAWICIELEM – 0-18 26 523 13 OŚRODKI ZDROWIA (pomoc medyczna) P. OLENDEREK – 0-18 26 420 22 GOPR TEL. RATUNKOWY 601 100 300 LUB 985 0-18 26 768 80 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (sprzęt techniczny) P. PUKOWSKI – 018 2611137 ŻYWIENIE ZBIOROWE ZAJAZD CHYŻNE – 0-18 26 316 30 PEDAGOG – PSYCHOLOG (wsparcie psychologiczne poszkodowanych) ŻYWIENIE ZBIOROWE PAFEX– 0-18 26 317 11

31 DANE TELEADRESOWE ZIMA 2008/ 2009 R Lp.Zakres (obszar) działalnościImię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1. Organizacja pomocy medycznej Przemysław Olenderek Dyrektor SPZOZ 018 26-420-21 018 26-420-22 2.Organizacja pomocy społecznejCecylia Kasprzak Dyrektor OPS 018 26-523-93 3.Organizacja zimowego utrzymania dróg Józef Pieróg018 26-111-54 4.Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i transportu Dowóz do szkół Maryla Grzebieniak – pracownik ds. ew. działalności gospodarczej Maria Staszkiewicz- Dyrektor Zespołu Ekon. Admin. Szkół 018 26-111-60 018 26-111-53 5.Funkcjonowanie Placówek Oświatowych Maria Staszkiewicz - Dyrektor Zespołu Ekon. Admin. Szkół 018 26-111-30

32 FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY Lp.Zakres (obszar) działalności Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1 Energie elektryczna- Posterunek Energetyczny Jabłonka Franciszek Janik Kierownik Posterunku Energetycznego w Jabłonce 018 26-523-39 991-dyżurny dyspozytor 2 GazBrak 3 WodaPrywatni właściciele spółek 4 Energia cieplnaWłaściciele budynków

33 Lp.Zakres (obszar) działalnościImię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej Telefon Fax 1 Nadzór nad odśnieżaniem dachów, obiektów w przypadku katastrofalnych opadów śniegu Kierownik Zakładu Usług Komunalnych 018 26-111-37 2 Ochrona mostów i urządzeń hydrotechnicznychJan Kuczkowicz – Gminny Komendant OSP 3 Zapewnienie warunków przeżycia zwierząt (domowych) Janina Federak- insp. ds. rolnictwa -U.G. 018 26-111-41 4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad018 266 28 86 5 Wojewódzki Zarząd Dróg012 637 90 00 012 638 26 63 6 Powiatowy Zarządów Dróg018 266 28 88 018 266 50 03 7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Nowym Targu 018 266 54 36 8 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Krakowie – Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu 018 266 30 77 9 Posterunek Policji w Jabłonce0 18 2652497 fax. 018 2642769 10 Placówka Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej018 26115 21 fax. 018 2611525

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Funkcjonowanie Gminy Jabłonka w ekstremalnych warunkach zimowych 2008/2009. Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. mgr Artur Górka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google