Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław."— Zapis prezentacji:

1 PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław Winiarski

2 Spółka chce pozyskać środki na rozwój
Spółka chce pozyskać środki na rozwój. Strukturę bilansu przed transakcją prezentuje tabela 1. Proszę policzyć wskaźniki finansowe w tabeli 1. Spółka zaciąga pożyczkę, kredyt (emituje obligacje) w wysokości 500. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 2). Spółka zamiast kredytu (wyjściowo tabela 1) wybiera sekurytyzację pozabilansową w wysokości 500. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 3). Spółka przeznacza pozyskaną z sekurytyzacji gotówkę na spłatę zadłużenia. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 4). Skomentuj korzyści sekurytyzacji pozabilansowej w stosunku do emisji długu (pożyczka, kredyt, emisja obligacji).

3 Tabela 1 - wyjściowa struktura bilansu
aktywa   pasywa     wskaźniki finansowe                 aktywa trwałe kapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowe w tym zysk 100 rentowność aktywów ROA   w tym należności 500 zobowiązania rentowność kapitału własnego ROE   suma bilansowa suma bilansowa      

4 Tabela 2 - struktura bilansu po zaciągnięciu pożyczki (kredytu, emisji obligacji)  
aktywa   pasywa     wskaźniki finansowe                 aktywa trwałe kapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowe w tym zysk rentowność aktywów ROA   w tym należności zobowiązania rentowność kapitału własnego ROE w tym gotówka   suma bilansowa suma bilansowa      

5 Tabela 3 - struktura bilansu po transakcji sekurytyzacji pozabilansowej  
aktywa   pasywa     wskaźniki finansowe                 aktywa trwałe kapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowe w tym zysk rentowność aktywów ROA   w tym gotówka zobowiązania rentowność kapitału własnego ROE   suma bilansowa suma bilansowa      

6 Tabela 4 - struktura bilansu po wykorzystaniu gotówki z sekurytyzacji do spłaty zadłużenia  
aktywa   pasywa     wskaźniki finansowe                 aktywa trwałe kapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowe w tym zysk rentowność aktywów ROA   zobowiązania rentowność kapitału własnego ROE   suma bilansowa suma bilansowa      

7 Zajęcia 2 Proszę: rozwiązać powyższe zadanie;
przeczytać w pozycji prof. M.Górskiego podrozdziały 1. oraz 5.3. na podstawie danych na stronie nbp – statystyka i sprawozdawczość – statystyka monetarna i finansowa proszę sporządzić wykres przedstawiający agregaty pieniężne (M0, M1, M2, M3) oraz zastanowić się nad ich interpretacją (zależności);


Pobierz ppt "PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google