Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław."— Zapis prezentacji:

1 PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław Winiarski

2 Spółka chce pozyskać środki na rozwój. Strukturę bilansu przed transakcją prezentuje tabela 1. 1.Proszę policzyć wskaźniki finansowe w tabeli 1. 2.Spółka zaciąga pożyczkę, kredyt (emituje obligacje) w wysokości 500. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 2). 3.Spółka zamiast kredytu (wyjściowo tabela 1) wybiera sekurytyzację pozabilansową w wysokości 500. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 3). 4.Spółka przeznacza pozyskaną z sekurytyzacji gotówkę na spłatę zadłużenia. Proszę przedstawić efekt bilansowy tej operacji (tabela 4). 5.Skomentuj korzyści sekurytyzacji pozabilansowej w stosunku do emisji długu (pożyczka, kredyt, emisja obligacji).

3 Tabela 1 - wyjściowa struktura bilansu aktywa pasywa wskaźniki finansowe aktywa trwałe1 000kapitał własny1 000 wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowe1 500w tym zysk100rentowność aktyw ó w ROA w tym należności500zobowiązania1 500 rentowność kapitału własnego ROE suma bilansowa2 500suma bilansowa2 500

4 Tabela 2 - struktura bilansu po zaciągnięciu pożyczki (kredytu, emisji obligacji) aktywa pasywa wskaźniki finansowe aktywa trwałekapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowew tym zyskrentowność aktyw ó w ROA w tym należnościzobowiązania rentowność kapitału własnego ROE w tym gotówka suma bilansowasuma bilansowa

5 Tabela 3 - struktura bilansu po transakcji sekurytyzacji pozabilansowej aktywa pasywa wskaźniki finansowe aktywa trwałekapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowew tym zyskrentowność aktyw ó w ROA w tym gotówka z obowiązaniarentowność kapitału własnego ROE suma bilansowasuma bilansowa

6 Tabela 4 - struktura bilansu po wykorzystaniu got ó wki z sekurytyzacji do spłaty zadłużenia aktywa pasywa wskaźniki finansowe aktywa trwałekapitał własny wskaźnik zadłużenia aktywa obrotowew tym zyskrentowność aktyw ó w ROA z obowiązaniarentowność kapitału własnego ROE suma bilansowasuma bilansowa

7 Zajęcia 2 Proszę: -rozwiązać powyższe zadanie; -przeczytać w pozycji prof. M.Górskiego podrozdziały 1. oraz 5.3. -na podstawie danych na stronie nbp – statystyka i sprawozdawczość – statystyka monetarna i finansowa proszę sporządzić wykres przedstawiający agregaty pieniężne (M0, M1, M2, M3) oraz zastanowić się nad ich interpretacją (zależności);


Pobierz ppt "PIENIĄDZ I FINANSE Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Dr Radosław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google