Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska."— Zapis prezentacji:

1 UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska Tworzenie grup i organizacji producentów rolnych

2 INTEGRATOR FIRMA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  POJEDYNCZE GOSPODARSTWA POZYCJA PRZETARGOWA Indywidualna dostawa surowca

3 INTEGRATOR FIRMA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Hurtowe dostawy  ZESPÓŁ PRODUCENCKI POZYCJA PRZETARGOWA

4 Regulacje prawne GPR podstawę prawną tworzenia GPR i ich stanowi ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 88, poz. 983 z późn. zm.), podstawę prawną tworzenia GPR i ich stanowi ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 88, poz. 983 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiająca wspólną organizację rynków produktów rolnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiająca wspólną organizację rynków produktów rolnych Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r) Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla GPR w ramach PROW 2007-2013 określa rozporządzenie MRiRW z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych” Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla GPR w ramach PROW 2007-2013 określa rozporządzenie MRiRW z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych”

5 Formy prawne GPR spółka z o.o. – 315; spółka z o.o. – 315; spółdzielnia – 136; spółdzielnia – 136; zrzeszenie - 48; zrzeszenie - 48; stowarzyszenie – 10; stowarzyszenie – 10;

6 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez grupy producentów wspierane w ramach PROW 2007-2013 utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów; utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów; działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego), który określa zasady, dotyczące m.in. jakości i ilości produktów oraz sposobów ich przygotowania do sprzedaży. działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego), który określa zasady, dotyczące m.in. jakości i ilości produktów oraz sposobów ich przygotowania do sprzedaży. składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów); składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów); przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona; przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;

7 Warunki kwalifikowalności w ramach PROW 2014-2020 utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004; utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004; grupa lub organizacja jest uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu i deklaruje jego realizację. Cele mogą dotyczyć: grupa lub organizacja jest uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu i deklaruje jego realizację. Cele mogą dotyczyć: dostosowania do wymogów rynkowych procesu rynkowego i produktów, dostosowania do wymogów rynkowych procesu rynkowego i produktów, wspólnego wprowadzania produktów do obrotu, wspólnego wprowadzania produktów do obrotu, ustanowienia wspólnych zasad informacji o produkcji ustanowienia wspólnych zasad informacji o produkcji Innych działań np. rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji. Innych działań np. rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

8 W ramach PROW 2007-2013 o pomoc mogły się ubiegać grupy producentów rolnych zarejestrowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), utworzone w następujących sektorach: W ramach PROW 2007-2013 o pomoc mogły się ubiegać grupy producentów rolnych zarejestrowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), utworzone w następujących sektorach: konie żywe, mięso końskie (0); konie żywe, mięso końskie (0); żywiec wołowy, mięso wołowe (7); żywiec wołowy, mięso wołowe (7);

9 świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe (104); świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe (104); owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie (3); owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie (3); drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe (85); drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe (85); króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze (3); króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze (3); nutrie żywe, mięso i jadalne i podroby nutriowe, skóry surowe (0); nutrie żywe, mięso i jadalne i podroby nutriowe, skóry surowe (0); szynszyle żywe, skóry surowe (0); szynszyle żywe, skóry surowe (0);

10 lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (1); lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (1); jaja ptasie (5); jaja ptasie (5); mleko krowie, owcze lub kozie (26); mleko krowie, owcze lub kozie (26); miód naturalny i inne produkty pszczelarskie (1); miód naturalny i inne produkty pszczelarskie (1); kwiaty świeże – cięte i doniczkowe (1); kwiaty świeże – cięte i doniczkowe (1); ziemniaki (14); ziemniaki (14); ziarno zbóż (26); ziarno zbóż (26); nasiona roślin oleistych (33); nasiona roślin oleistych (33);

11 ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych (221); ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych (221); rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej (0); rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej (0); ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych (1); ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych (1); buraki cukrowe (4); buraki cukrowe (4); len i konopie uprawiane na włókno (0); len i konopie uprawiane na włókno (0); szyszki chmielowe (3); szyszki chmielowe (3); liście tytoniu suszone (11); liście tytoniu suszone (11);

12 materiał siewny i sadzeniaki (1); materiał siewny i sadzeniaki (1); produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii (0); produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii (0); produkty rolnictwa ekologicznego (2); produkty rolnictwa ekologicznego (2); produkty regionalne (0), produkty regionalne (0), ślimaki (0), ślimaki (0), daniele, jelenie, i ich mięso (0). daniele, jelenie, i ich mięso (0).

13 Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru wsparcia Preferencje dla grup i organizacji producentów: zorganizowanych w formie spółdzielni; zorganizowanych w formie spółdzielni; zrzeszających jak największą liczbę członków danej kategorii; zrzeszających jak największą liczbę członków danej kategorii; zrzeszających producentów w gospodarstwach których produkcja została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem; zrzeszających producentów w gospodarstwach których produkcja została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem;

14 zrzeszających producentów w kategoriach: zrzeszających producentów w kategoriach: produkty wysokiej jakości (rolnictwo ekologiczne); produkty wysokiej jakości (rolnictwo ekologiczne); świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso owcze lub kozie, skóry owcze lub kozie; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso owcze lub kozie, skóry owcze lub kozie;

15 miód naturalny i jego produkty pszczele; miód naturalny i jego produkty pszczele; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; szyszki chmielowe; szyszki chmielowe;

16 Kwoty i stawki wsparcia PROW 2007-2013PROW 2014-2020 stawkakwotastawkakwota 1. 5%/2,5%do 100 000 euro10%do 100 000 euro 2. 5%/2,5%do 100 000 euro8%do 100 000 euro 3. 4%/2%do 80 000 euro6%do 100 000 euro 4. 3%/1,5%do 60 000 euro5%do 100 000 euro 5. 2%/1,5%do 50 000 euro4%do 100 000 euro

17 Rodzaj wsparcia Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji.

18 Zadanko Roczna wartość produktów sprzedawanych przez GPR to 1.200.000 euro. W jakiej wysokości wsparcie otrzyma ta grupa w całym pięcioletnim okresie w ramach wsparcia dla grup producentów rolnych w PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 ? Roczna wartość produktów sprzedawanych przez GPR to 1.200.000 euro. W jakiej wysokości wsparcie otrzyma ta grupa w całym pięcioletnim okresie w ramach wsparcia dla grup producentów rolnych w PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 ?

19 ZWIĘKSZANIE WARTO Ś CI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LE Ś NEJ Beneficjenci - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: Beneficjenci - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: ● wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produkty rolne, ● działają, jako małe lub średnie przedsiębiorstwo (lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, albo którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln Euro)

20 ZWI Ę KSZANIE WARTO Ś CI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LE Ś NEJ KRYTERIA DOSTĘPU dla podmiotu (beneficjent):  Wykazanie żywotności ekonomicznej.  Wykazanie możliwości zbytu planowanej produkcji.  Wspierane są zwłaszcza inwestycje przetwórców powiązanych umowami kontraktacyjnymi z rolnikami.  Spełnianie obowiązujących norm higieniczno– sanitarnych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

21 ZWI Ę KSZANIE WARTO Ś CI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LE Ś NEJ Poziom pomocy: ● 40% dla inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ● 50% dla inwestycji MSP, jeżeli przedsiębiorca zaopatruje się w surowce na podstawie um ó w długoterminowych zawieranych z grupami producent ó w rolnych lub wstępnie uznanymi grupami i uznanymi organizacjami producent ó w owoc ó w i warzyw lub inwestycje kt ó re były zgłoszone do pomocy w okresie 2004 – 2006, ● 25% dla innych przedsiębiorstw - jeżeli nie należą do MSP

22 ZWI Ę KSZANIE WARTO Ś CI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LE Ś NEJ Forma i wysoko ść pomocy  Maksymalna pomoc finansowa przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 20 mln złotych (nie mniej niż 100 tys. złotych).  W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, (t.j. w ramach co najmniej 2 zakład ó w samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe) maksymalny poziom pomocy wynosi 30 mln złotych (dla jednego zakładu nie może przekraczać 20 mln zł).  Z pomocy tej skorzysta około 3 tysiące beneficjent ó w.

23 ZWI Ę KSZANIE WARTO Ś CI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LE Ś NEJ pierwszeństwo przysługuje grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym grupom, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz podmiotom utworzonym przez powyższe grupy; pozostałe podmioty mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach tego działania w czasie późniejszym;


Pobierz ppt "UNIJNE PROGRAMY STRUKTURALNE Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Prowadzący: dr hab. Katarzyna Brodzińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google