Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Cichy ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Cichy ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Cichy ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej

2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (województwo śląskie) Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Konkurs ogłoszony Projekt realizowany w: Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Sowińskiego 11, tel

3 W ramach działania 2.6 wsparcie otrzymać mogą następujące rodzaje projektów : 1. Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know- how i technologii. 3.Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.

4 Regionalna Strategia Innowacji (RIS) województwa śląskiego na lata uważa podniesienie potencjału regionu poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem B+R a gospodarką za wiodącą działalność innowacyjną w regionie. Zgodnie z RIS wspierać należy rozwój nowych specjalizacji bądź wyróżniających się sektorów przetwórstwa przemysłowego. Działania projektów powinny wspierać rozwój, między innymi, w kierukach: otechnologii dla ochrony środowiska, ozarządzania odpadami ochemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych.

5 Działania projektu służyć będą wzmocnieniu współpracy firm chemicznych z sektorem badawczo - rozwojowym i poprawie aktywności innowacyjnej branży chemicznej. Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE Celem projektu jest ułatwienie firmom chemicznym woj. śląskiego dostępu do najnowszej, kompletnej i fachowo opracowanej informacji naukowo- technicznej.

6 Wykorzystując zbiory biblioteki technicznej Instytutu oraz wiedzę i doświadczenie pracowników badawczych opracowywane będą systematycznie serwisy aktualnej wiedzy w dziedzinach: rozwój technologii chemicznych w Polsce i na świecie, ochrona środowiska i odpady, bezpieczeństwo chemiczne Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE

7 Zakres opracowywanych serwisów: Rozwój technologii chemicznych, –nowości w technologiach chemicznych, nowe rozwiązania aparaturowe i technologiczne, ciekawe badania z zakresu chemii stosowanej, nowe lub unowocześnione produkty rynku chemicznego, procesy i operacje jednostkowe, Ochrona środowiska i odpady –zmiany w prawie ochrony środowiska, aktualizacja przepisów w zakresie odpadów - pozwolenia, składowanie, kierunki utylizacji i zagospodarowania odpadów ciekłych stałych i gazowych z przemysłu chemicznego lub związanego z chemią w kraju i na świecie, wyniki badań i nowości technologiczne z powyższego zakresu, Bezpieczeństwo chemiczne –aktualne przepisy prawa w zakresie legislacji chemicznej, zmiany prawne dotyczące ograniczeń stosowania i wytwarzania niektórych substancji chemicznych (np. nawozy, detergenty, farby, rozpuszczalniki), zmiany dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, stan prac nad REACH w Polsce i Europie, ochrona i standardy bezpieczeństwa pracy. Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE

8 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE Redakcja biuletynu dr inż. Barbara Cichy Redaktor naczelny dr inż. Barbara Bunikowska Dział naukowy mgr inż. Marta Stechman Dział technologiczny dr inż. Barbara Walawska Ochrona środowiska dr inż. Stanisław Folek Utylizacja odpadów mgr inż. Magdalena Piątkowska Bezpieczeństwo chemiczne

9 Udostępnianie Biuletynu firmom internet lub broszura Utworzenie bazy danych Informacja Chemiczna do przeszukiwania według dowolnych słów kluczowych Raz na kwartał wydanie Biuletynu Informacji Chemicznej Nasza oferta dla firm województwa śląskiego obejmuje;

10 Firmy województwa śląskiego mogą korzystać z naszej oferty: W czytelni Instytutu Za pośrednictwem poczty Przez internet:

11 Pierwsze wydanie biuletynu już w kwietniu! Zapraszamy firmy chemiczne do wypełniania ankiety z deklaracją o przystąpieniu do programu Ankietę można znaleźć na naszej stronie, która rusza pod koniec marca: oraz można otrzymać pocztą po zgłoszeniu telefonicznym: w. 181 lub Zapraszamy firmy chemiczne województwa śląskiego do uczestnictwa w programie!

12 Oczekiwania firm z grupy MŚP, wyniki ankiety : Który serwis informacyjny jest dla Pani/Pana interesujący? Rozwój technologii chemicznych54,5% Ochrona środowiska i odpady82% Bezpieczeństwo chemiczne100% Jaką tematykę przede wszystkim powinny obejmować biuletyny Informacji Chemicznej ? światowe trendy rozwoju branży36% innowacyjne technologie 54,5% produkty nowej generacji 36% rozwiązania proekologicze54,5% zmiany w prawie dotyczące chemikaliów77% zmiany w prawie dotyczące. ochrony środowiska i odpadów73% badania naukowe w zakresie chemii i technologii chemicznej 45% Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE

13 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE


Pobierz ppt "Barbara Cichy ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse."

Podobne prezentacje


Reklamy Google