Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej"— Zapis prezentacji:

1 II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej
ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej Barbara Cichy

2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (województwo śląskie) Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Konkurs ogłoszony Projekt realizowany w: Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Sowińskiego 11, tel

3 W ramach działania 2.6 wsparcie otrzymać mogą następujące rodzaje projektów:
1. Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.

4 Regionalna Strategia Innowacji (RIS) województwa śląskiego na lata uważa podniesienie potencjału regionu poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem B+R a gospodarką za wiodącą działalność innowacyjną w regionie. Zgodnie z RIS wspierać należy rozwój nowych specjalizacji bądź wyróżniających się sektorów przetwórstwa przemysłowego. Działania projektów powinny wspierać rozwój, między innymi, w kierukach: technologii dla ochrony środowiska, zarządzania odpadami chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych.

5 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
ul. Sowińskiego GLIWICE Działania projektu służyć będą wzmocnieniu współpracy firm chemicznych z sektorem badawczo - rozwojowym i poprawie aktywności innowacyjnej branży chemicznej. Celem projektu jest ułatwienie firmom chemicznym woj. śląskiego dostępu do najnowszej, kompletnej i fachowo opracowanej informacji naukowo-technicznej.

6 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
ul. Sowińskiego GLIWICE Wykorzystując zbiory biblioteki technicznej Instytutu oraz wiedzę i doświadczenie pracowników badawczych opracowywane będą systematycznie serwisy aktualnej wiedzy w dziedzinach: rozwój technologii chemicznych w Polsce i na świecie, ochrona środowiska i odpady, bezpieczeństwo chemiczne

7 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
ul. Sowińskiego GLIWICE Zakres opracowywanych serwisów: Rozwój technologii chemicznych, nowości w technologiach chemicznych, nowe rozwiązania aparaturowe i technologiczne, ciekawe badania z zakresu chemii stosowanej, nowe lub unowocześnione produkty rynku chemicznego, procesy i operacje jednostkowe, Ochrona środowiska i odpady zmiany w prawie ochrony środowiska, aktualizacja przepisów w zakresie odpadów - pozwolenia, składowanie, kierunki utylizacji i zagospodarowania odpadów ciekłych stałych i gazowych z przemysłu chemicznego lub związanego z chemią w kraju i na świecie, wyniki badań i nowości technologiczne z powyższego zakresu, Bezpieczeństwo chemiczne aktualne przepisy prawa w zakresie legislacji chemicznej, zmiany prawne dotyczące ograniczeń stosowania i wytwarzania niektórych substancji chemicznych (np. nawozy, detergenty, farby, rozpuszczalniki), zmiany dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, stan prac nad REACH w Polsce i Europie, ochrona i standardy bezpieczeństwa pracy.

8 dr inż. Barbara Bunikowska Dział naukowy mgr inż. Marta Stechman
Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE Redakcja biuletynu dr inż. Barbara Cichy Redaktor naczelny dr inż. Barbara Bunikowska Dział naukowy mgr inż. Marta Stechman Dział technologiczny dr inż. Barbara Walawska Ochrona środowiska dr inż. Stanisław Folek Utylizacja odpadów mgr inż. Magdalena Piątkowska Bezpieczeństwo chemiczne

9 Nasza oferta dla firm województwa śląskiego obejmuje;

10 Firmy województwa śląskiego mogą korzystać z naszej oferty:
W czytelni Instytutu Za pośrednictwem poczty Przez internet:

11 Pierwsze wydanie biuletynu już w kwietniu!
Zapraszamy firmy chemiczne do wypełniania ankiety z deklaracją o przystąpieniu do programu Ankietę można znaleźć na naszej stronie, która rusza pod koniec marca: oraz można otrzymać pocztą po zgłoszeniu telefonicznym: w. 181 lub Zapraszamy firmy chemiczne województwa śląskiego do uczestnictwa w programie!

12 Oczekiwania firm z grupy MŚP, wyniki ankiety
Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego GLIWICE Oczekiwania firm z grupy MŚP, wyniki ankiety : Który serwis informacyjny jest dla Pani/Pana interesujący? Rozwój technologii chemicznych 54,5% Ochrona środowiska i odpady 82% Bezpieczeństwo chemiczne 100% Jaką tematykę przede wszystkim powinny obejmować biuletyny Informacji Chemicznej ? światowe trendy rozwoju branży 36% innowacyjne technologie 54,5% produkty nowej generacji 36% rozwiązania proekologicze 54,5% zmiany w prawie dotyczące chemikaliów 77% zmiany w prawie dotyczące. ochrony środowiska i odpadów 73% badania naukowe w zakresie chemii i technologii chemicznej 45%

13 Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
ul. Sowińskiego GLIWICE Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania z naszych usług Zapraszamy na stronę:


Pobierz ppt "II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google