Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Australia – surowce mineralne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Australia – surowce mineralne"— Zapis prezentacji:

1 Australia – surowce mineralne

2 Trochę o Australi: Kraj położony na półkuli południowej, obejmujący
najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Australia na powierzchni nie sąsiaduje z żadnym krajem, natomiast poprzez morza krajami sąsiadującymi z Australią na północy są:Indonezja, Timor Wschodni i Papua-Nowa Gwinea; na północnym wschodzie: Wyspy Salomona,Vanuatu oraz Nowa Kaledonia; na południowym wschodzie: Nowa Zelandia. Australia jest jedynym państwem, które jest również kontynentem.

3 Zasoby naturalne ziemi to składniki, które tworzą
środowisko życia człowieka i jednocześnie stanowią czynniki procesów produkcyjnych. Powinny być traktowane jak dobra ekonomiczne. Zasoby geologiczne to powstałe w naturalny sposób skupienia substancji mineralnych, które mogą być przedmiotem eksploatacji. Rozwój gospodarczy państwa i jego zasoby finansowe są uzależnione od zasobności w surowce mineralne. Nie jest ot jednak podstawowy wyznacznik stanowiący o rozwoju gospodarki. Wiele państw jednak uzależnionych jest finansowo od sowich surowców, które są ich głównym napędem rozwojowym.

4 Surowce mineralne można podzielić na:
surowce energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny i łupki bitumiczne. Przy czym węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny i uran, są to surowce najczęściej wykorzystane. surowce metaliczne: obejmujące rudy wszystkich metali.

5 surowce niemetaliczne np.: rudy, chromu, tytanu, niklu,
krzemu, miedzi, cynku, ołowiu, cyny, rtęci. Złoża metali szlachetnych: złota i srebra, platyny.

6 Surowce Energetyczne Węgiel kamienny
Węgiel kopalny jest paliwem kopalnym, zalegającym pod ziemią na różnych głębokościach. Ma ona zróżnicowaną strukturę i wartość kaloryczną od czego zależą koszty jego wydobycia i opłacalność eksploatacji Węgiel jest skałą osadową z różnych organicznych związków roślinnych. Węgiel kamienny wydobywany jest już od ponad półtora wieku. 60 % wydobywane węgla spala się w elektrowniach, 25% przetwarza w koksowniach, 15 % w postaci bezpośredniej zużywa przemysł i ludność. Szacowane zasoby węgla kamiennego są znacznie wyższe niż ropy naftowej, w 1995 r. były szacowane na 1091mld. to największe złoża węgla znajdują się w Europie oraz Azji Południowo-Wschodniej.

7 Węgiel brunatny: Odgrywa znacznie mniejszą rolę w energetyce niż kamienny. Jest on surowcem energetycznym, który nie jest produktem międzynarodowej wymiany (obroty nie sięgają 1% wydobycia). Przyczyna tego jest mała kaloryczność oraz nieopłacalność transportu na większe odległości. Wykorzystywany jest głównie w elektrowniach zlokalizowanych pobliżu miejsc wydobycia. Jest także przetwarzany na brykiety oraz jako dodatek donawozów Mimo malej stosunkowo kaloryczności jest wartościowym paliwem dla elektrowni, ponieważ koszty jego wydobycia nie są duże, lecz eksploatacja odbywająca się w kopalniach odkrywkowych bardzo niszczy środowisko przyrodnicze.

8 Ropa naftowa: Jest surowcem kopalnym, złożonym z różnych frakcji
chemicznych, występującym w postaci węglowodorów skumulowanych w porowatych skałach osadowych. Jej złoża znajdują się na wszystkich kontynentach, w warstwach geologicznych o różnym wieku, najczęściej w utworach kredy i trzeciorzędu. Aby wyodrębnić z ropy jej poszczególne składniki (np. benzynę) stosuje się destylację frakcyjną. Ropę rozdziela się na frakcje dzięki różnicy w temperaturach wrzenia poszczególnych jej składników. Znaczenie ropy naftowej nieustannie wzrasta mniej więcej od 1965 roku. Jej wydobycie na początku obecnego stulecia wynosiło 20 mln ton, z czego 10 mln ton przypadło na Rosję (rejon Baku), 8 mln ton na Stany Zjednoczone, a reszta na 7 innych państw. W 1997 r. wydobycie ropy naftowej sięgało 3,3 mld ton.

9 Gaz ziemny: Jest najbardziej ekologicznym paliwem, stosunkowo
czystym, wygodnym w przesyłaniu i energetycznie efektywniejszym od węgla. Jest paliwem kopalnym występującym w skałach osadowych porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach idolomitach. Pozyskuje się go w postaci gazowej techniki otworowego wydobycia. Gaz ziemny rzadko tworzy samodzielne złoża, występuje zazwyczaj z ropą naftową i węglem kamiennym. Historia polskiego gazownictwa rozpoczęła się w 1856 roku, kiedy w Krakowie i Warszawie powstały pierwsze gazownie. Od 1878 roku coraz częściej stosowano kuchenki gazowe w gospodarstwach domowych, kilkanaście lat potem wprowadzono inkasujące liczniki. Gaz ziemny należy do surowców odgrywających coraz większą rolę w gospodarce światowej. W latach 80 tych XIX wieku zużycie gazu ziemnego na świecie wynosiło 1, 74 bln m³, w 1994 roku wzrosło do 2,2 bln m³. 

10 Uran: Jest to pierwiastek słabo promieniotwórczy, charakteryzuje się największą liczbą atomową wśród pierwiastków występujących na ziemi. W uranie naturalnym występują głównie dwa izotopy 235U (mniej niż 1%) i 238U (ponad 99%). Pierwiastek uranu może występować w różnej postaci w związkach chemicznych w skałach, glebie, wodzie, roślinach, zwierzętach a także w ciele człowieka. Czasami występuje także w większym stężeniu w niektórych minerałach, najważniejszymi minerałami uranu są: -blenda uranowa -uranit U3O8 -karnotyt K2(UO2)2(VO4)2•2H2O

11 Metale nieżelazne Miedź:
Występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów: chalkopirytu, chalkozynu, malachitu i innych. Czysta miedź metaliczna jest czerwono-brązowym, miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Nie ulega na powietrzu korozji, ale reaguje z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Gdy w powietrzu zawarte jest dużo dwutlenku siarki zamiast zielonej patyny obserwuje się czarny nalot siarczku miedzi. Walory miedzi jakimi jest ciągliwość, kowalność, dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne sprawiają, że jest ona cennym i poszukiwanym surowcem na światowym rynku.

12 Cyna: W przyrodzie występuje w niewielkich ilościach,
głównym minerałem jest kasyteryt. Cyna tworzy odmiany alotropowe. W warunkach normalnych występuje w odmianie β (beta) zwanej cyną białą, trwałej powyżej 13,2°C; ma sieć krystaliczną układzie tetragonalnym, o gęstości 7,3 g/cm3. W temperaturach niższych przechodzi w odmianę regularną α (alfa) o gęstości 5,85 g/cm3. Zmiana gęstości jest równoznaczna ze zmianą objętości, co powoduje, że cyna rozpada się (zaraza cynowa) tworząc szary proszek (cyna szara). Czysta cyna (biała) jest ciągliwa i kowalna, odporna na korozję.

13 Ołów: występuje w niewielkich ilościach. Uzyskuje się go z siarczków (PbS), węglanów (PbCO3) i siarczanów (PbSO4). Najważniejszymi minerałami ołowiu są: -galena PbS -anglezyt PbSO4 -ceruzyt PbCO3 -piromorfit Pb5(PO4)3Cl -mimetezyt Pb5(AsO4)3Cl w 1996 roku wyprodukowano 300 tys. Ton ołowiu. Obecnie produkcja tego metalu maleje. Jest to związane z ograniczeniem jego zastosowania z powodu dużej szkodliwości dla zdrowia. Sole i tlenki tego pierwiastka są trucizną kumulującą się w organizmie. Toksyczne skutki działania ołowiu na organizm ludzki określa się nazwą ołowica.

14 Cynk: Występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów - głównie są to blenda cynkowa i smitsonit. Występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach. Najbardziej znanym związkiem cynku jest jego tlenek ZnO (biel cynkowa), który jest stosowany jako dodatek do farb i lakierów, oraz jako wypełniacz i stabilizator gumy i tworzyw sztucznych. Najważniejszymi gospodarczo rudami są sfaleryt (siarczek cynku ZnS) oraz smitsonit (ZnCO3, galman węglanowy. Światowe zasoby złóż cynku oceniane są na ponad 150 mln t. ). Światowa produkcja cynku pierwotnego w 1996 roku wyniosła 7300 tys. ton. Największy w tym udział mają Kanada (prawie 17 %), Chiny (16 %), Australia (14 %), Peru (10%), Stany Zjednoczone (niespełna 9%). Cynk jest stosowany głównie do stopów (najczęściej z aluminium, miedzią, manganem i tytanem) oraz do cynkowania.

15 Surowce metaliczne Żelazo:
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,41% w postaci następujących minerałów: czerwonego hematytu (Fe2O3), czarnego magnetytu (Fe3O4), syderytu (FeCO3), limonit, getyt, piryt i arsenopiryt. W związkach chemicznych żelazo jest pierwiastkiem dwu- i trójwartościowym. Wykazuje charakter zasadowy. Jest najpospolitszym metalem ciężkim. Choć stanowi aż 5 proc. zawartości skorupy ziemskiej, żelazo w stanie wolnym występuje zaledwie w dwóch miejscach na Ziemi - na wyspie Dysko koło Grenlandii i w stanie Missouri w USA. (Bardzo często czyste żelazo można za to znaleźć w spadających na Ziemię meteorytach). Z kolei największe złoża rud żelaza (głównie w związkach z tlenem) występują na Ukrainie, Uralu, Syberii, w Skandynawii i w rejonie Wielkich Jezior w USA.

16 Metale staliwne Chrom:
Chrom metaliczny jest błękitnobiałym metalem, bardzo odpornym na korozję na skutek pasywacji tlenkiem chromu(III) w reakcji z tlenem z powietrza. Jest stosowany jako zewnętrzna warstwa pokrywająca elementy stalowe, poprawiająca ich wygląd oraz chroniąca przed korozją. Występuje w skorupie ziemskiej głównie w postaci minerałów chromitu i krokoitu. Ponad 45 % światowego wydobycia rud chromu przypada na PRA, a około 15 % na Kazachstan. Dużą produkcję maja także Indie, Turcja, Zimbabwe i Finlandia. Śladowe ilości chromu odzyskiwane są ze złomu.

17 Tytan: Występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów: ilmenitu, rutylu i tytanitu. Najważniejszym związkiem tytanu jest niewątpliwie tlenek tytanu TiO2 stosowany powszechnie jako dodatek wybielający do past, proszków i farb. Stopy tytanu są bardzo lekkie i wytrzymałe mechanicznie - zwłaszcza na rozciąganie i są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, a także do budowy rowerów i innych przyrządów sportowych. Stopy tytanu mają lepsze własności mechaniczne od stopów glinu, ale są od nich znacznie droższe.. Zasoby światowe wynoszą około 120 mln ton rutylu i 560 mln t ilmenitu. Największe złoża rutylu znajdują się w: Brazylii, Australii, Indiach, USA. Ilmenitu zaś w: Kanadzie, Norwegii, Indiach, Australii, USA i RPA.

18 Nikiel: Występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów
garnieryt i pentlandyt. Nikiel metaliczny jest srebrzystobiałym, połyskującym metalem, trudno korodującym i odpornym na ścieranie. Nikiel otrzymuje się głównie z rud siarczkowych, przerabianych na tzw. Kamień niklowy Stosuje się go do tworzenia połyskujących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych. Stopu niklu i miedzi są stosowane do wyrobu monet, sztućców itp. Nikiel jest też dodawany do stali do stopów o podwyższonej odporności na korozję. Światowe zasoby rud niklu wynoszą ok. 80 mln t. Występuje głównie w postaci minerałów: nikielinu NiAs, millerytu NiAs i pentlandytu (Ni,Fe)9S8. Złoża niklu występują w Kanadzie, Australii, na Kubie, w Chinach i Rosji. Ogromne zasoby perspektywiczne przedstawiają konkrecje manganowe na dnie oceanów, zwłaszcza Pacyfiku. Planowana jest ich eksploatacja.

19 Krzem: Zawartość krzemu w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi 26,95%. Jest drugim po tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem. Krzemionka SiO2 w różnych odmianach polimorficznych (kwarc, trydymit, krystobalit) oraz minerały krzemiany i glinokrzemiany stanowią większość skał tworzących skorupę ziemską Od niego pochodzi nazwa pierwszej, zewnętrznej warstwy globu SiAl. Najważniejsze związki krzemu to tlenek krzemu - krzemionka, będący podstawowym składnikiem piasku i szkła, kwasy krzemowe H2nSimO2m+n, ich sole - krzemiany, które są składnikami szkła wodnego oraz chlorosilany i akloksysilany podstawowe substraty do produkcji polisiloksanów i żeli krzemionkowych. Krzem metaliczny (monokryształy krzemu) jest też wykorzystywany powszechnie w przemyśle elektronicznym Największymi producentami krzemu są: Rosja, USA, Norwegia, Japonia, Francja, RPA i Kanada.

20 Metale kruche Rtęć: Najważniejszymi minerałami rtęci są: -cynober HgS
-kalomel Hg2Cl2 Rtęć ma bardzo ciekawe właściwości, może rozpuszczać metale i tworzyć amalgamaty (z wyjątkiem żelaza, platyny, wolframu i molibdenu). Charakteryzuje się dużą lotnością. Podczas gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. 20oC w powietrzu może znajdywać się 14 mg Hg m-3 w stanie równowagi dynamicznej. Dopuszczalne stężenie rtęci uważane za bezpieczne wynosi 0,05 mg Hg m-3 powietrza, stężenie większe może spowodować zatrucie tą substancją.

21 Metale lekkie Aluminium:
W technice aluminium nazywane jest glinem. Glin jest piątym, najpowszechniej występującym pierwiastkiem na powierzchni Ziemi. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, lecz wchodzi w skład glinokrzemianów, gliny, łyszczyków. Od niego wywodzi się dawna nazwa pierwszej warstwy globu - SiAl. Ze względu na swoje właściwości, takie jak mała gęstość i odporność na korozję, stopy glinu z miedzią i molibdenem zwane duraluminium znalazły wiele zastosowań i są używane do wyrobu szerokiej grupy produktów - od puszek do części statków kosmicznych. Czysty, krystaliczny glin jest kruchy i łamliwy. Minerałami zawierającymi od 30-70% glinu są boksyty.

22 Metale szlachetne Złoto:
Występuje ono w przyrodzie w stanie rodzimym. Najczęściej występuje z kwarcem, pirytem. Jest minerałem rzadkim. Obecnie światowe zasoby wynoszą ok t, a największe złoża znajdują się na terenach: RPA, Rosji i USA. Wydobycie złota ze względu na bardzo mała jego zawartość w złożach, dużą głębokość zalegania, wymaga bardzo dużych nakładów pracy. W RPA , gdzie jest najwyższe na świecie wydobycie 64% zatrudnionych w górnictwie pracuje w kopalniach złota.. Miejsca występowania: RPA - okolice Johannesburga (zasoby oceniane na około 70 tys. t.), Rosja - Ałdan, Kołyma, Ural, Australia - Kalgoorie, Chiny , USA, Kanada. W Polsce -Dolny Śląsk (dorzecze rzeki Izery, Kwisy, Bobru), okolicach Złotoryi, Bolesławca.

23 Platyna: Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 0,001 ppm, w
postaci rudy oraz jako zanieczyszczenie rud niklu i miedzi. Znany w Ameryce jeszcze w czasach prekolumbijskich. Do Europy został sprowadzony w 1750 roku przez Hiszpanów, którzy sądzili, że jest to tylko odmiana srebra. Najważniejsze związki platyny to kwas heksachloroplatynowy, chlorek platyny i wywodzące się z tych związków kompleksy organometaliczne, które są masowo wykorzystywane jako katalizatory wielu przemysłowo stosowanych reakcji chemicznych. Światowe zasoby złóż platyny wynoszą około 25 tys. t. w 1996 roku wyprodukowano 281 ton platyny, głównie występują w RPA (68 % światowej produkcji), Rosji (ponad 23 %), Kanadzie.

24 Wydobycie ważniejszych surowców mineralnych w Australii
Rodzaj surowca Jednostka miary 1980 1990 1996 Węgiel kamienny mln t 72,5 159 194,5 Węgiel brunatny 32,9 46,2 54,3 Ropa naftowa 18,9 26,8 30,8 Gaz ziemny PJ 359 797 938 Rudy żelaza 61,3 70,3 137,3 Rudy miedzia tys. t 235 296 300 Rudy ołowiua 408 527 405 Rudy cynkua 518 863 917 Rudy manganua 1 039 915 1 298 Rudy uranua 689 3 530 3 200 Boksyty 27,6 39,9 50,7 Cyna 11,4 7,4 8,0c Złoto t 18,3 242 292 Srebro 792 1 273 1 055c

25 Wykonała Paulina Michalak kl. IIIa


Pobierz ppt "Australia – surowce mineralne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google