Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczenie się - to doświadczenie. Wszystko inne – to tylko informacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczenie się - to doświadczenie. Wszystko inne – to tylko informacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczenie się - to doświadczenie. Wszystko inne – to tylko informacja.
(Albert Einstein)

3 Psychoedukacja / czym jest ? /

4 jest uczeniem prawidłowego zastosowania
metod psychologicznych w swoim życiu osobistym i zawodowym, nowych zachowań w sytuacjach społecznych, prowadzących do korzyści obu stron,

5 jest kształtowaniem umiejętności
negocjacji w sytuacjach z bliskimi osobami, rozumienia swoich (a także u innych osób) intencji i potrzeb, określania granic emocjonalnych w kontaktach z ludźmi, szanowania bezpieczeństwa swojego i innych.

6 jak również bezpiecznego zbliżania się do ludzi, oraz
dystansowania w sytuacjach konfliktu po to, by odczuwać coraz więcej satysfakcji z życia osobistego i sytuacji zawodowych.

7 warto wiedzieć, że treningi lub warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym nie są sesjami terapeutycznymi. Mają formę spotkań weekendowych. Kierunek pracy grupy określony jest przez temat spotkania. Czas pracy na tego typu spotkaniach wynosi od 8 do 12 godzin.

8 Dla kogo są szkolenia? dla osób ciekawych, pragnących rozwijać się i poprawiać jakość swoich kontaktów z ludźmi, dla tych, którzy pragną zbudować pozytywną i świadomą postawę życiową i chcą:

9 rozwijać swoją osobowość, nauczyć się przekraczania swoich
ograniczeń, znacząco podnieść jakość swojego życia i komunikacji, zdobyć nowe umiejętności życiowe i narzędzia do radzenia sobie      w trudnych sytuacjach, nauczyć się dokonywania dobrych zmian, kształtować własną postawę życiową i wpływać na postawę innych.

10 którzy niemożliwe chcą uczynić możliwym!
Dla tych, którzy niemożliwe chcą uczynić możliwym!

11 Proponowane programy psychoedukacyjne
Pokonaj stres Kreatywny umysł (wersja dla uczniów i osób dorosłych) Zostań… Kopernikiem! Doskonalenie pamięci Efektywna komunikacja Wygraj z nieśmiałością!

12 Pokonaj stres

13 Pokonaj stres Program jest adresowany do:
- młodzieży uczącej się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, - studentów, - wszystkich osób dorosłych, pragnących świadomie kontrolować swoje życie we wszystkich jego dziedzinach.   

14 Program jest realizowany metodą:
kinezjologii edukacyjnej, samokontroli umysłu, technik mnemonicznych i map myśli, twórczej wizualizacji, fantazji sterowanej na podkładzie muzyki relaksacyjnej, pytań cyrkulacyjnych, stawianych uczestnikom programu w trakcie zajęć.

15 Program obejmuje trzy bloki tematyczne:
Pierwszym jest próba ukształtowania pewności siebie, pokonania nieśmiałości i odkrycia w sobie źródeł własnej siły. W drugim bloku uczestnicy uczą się nawiązywać prawidłowe kontakty interpersonalne w asertywny sposób, wyrażać siebie jasno, nie raniąc nikogo. Te działania przygotowują do realizacji bloku trzeciego, nabywania i utrzymywania wiedzy, doskonalenia pamięci poprzez wykorzystanie map myśli.

16 Program ,,Pokonaj Stres'' zawiera propozycje, z których korzystając uczestnik: - aktywnie pokona stres, - efektywniej wykorzysta umysł, - nauczy się przez doświadczenie, - zwiększy swoje możliwości realizacji pełnego sukcesów i świadomego życia.

17 Kreatywny umysł ( wersja dla dorosłych)

18 Program przeznaczony jest dla osób dorosłych, pragnących efektywnie:
- wykorzystać umysł, - zintegrować ciało i mózg, a poprzez prawidłowe ich funkcjonowanie - zredukować stres, - rozwinąć kreatywność, co pozwoli pomnożyć potencjał twórczy, osiągnąć sukces i harmonię w życiu.

19 Program jest realizowany w czterech blokach tematycznych w których

20 uczestnicy poznają : - podstawowe ćwiczenia kinezjologiczne
- techniki odprężające ciało i umysł, - podstawowe ćwiczenia kinezjologiczne ( gimnastykę mózgu), - ćwiczenia izometryczne, wprowadzające ciało w stan odprężenia, powodujące równomierny dopływ energii do wszystkich części ciała, rozluźniające mięśnie, redukujące napięcie.

21 jak również sposoby panowania nad własnymi reakcjami,
podstawowe techniki oddechowe, podnoszące koncentrację umysłu i uwagi, sprzyjające relaksacji, redukujące napięcie mięśni ciała, ruchy integrujące ciało i umysł. techniki interaktywne, powodujące nabycie umiejętności oceny działania człowieka kreatywnego, techniki poszerzania pamięci, kompleksowego zapamiętywania, redukcji stresu, rozwoju twórczego potencjału umysłu.

22 Rozwój umysłu (wersja dla uczniów)

23 Program zawiera Blok I - dla uczniów klas I - III
Blok II - dla uczniów klas IV - VI

24 techniki i sposoby odprężające ciało i umysł,
W czasie zajęć uczestnicy poznają techniki i sposoby odprężające ciało i umysł, podstawowe ćwiczenia kinezjologiczne, nauczą się panowania nad własnymi reakcjami. Zrelaksują ciało i umysł

25

26 Poznają twórczy ruch czyli
ćwiczenia wprowadzające ciało w stan odprężenia, powodujące równomierny dopływ energii do wszystkich części ciała, rozluźniających mięśnie i redukujących napięcie.

27

28 Techniki oddechowe (podstawowe), podnoszące koncentrację umysłu i uwagi, sprzyjające relaksacji, redukujące napięcie mięśni ciała oraz ruchy integrujące ciało i umysł.

29

30 Twórczą wizualizację technikę uruchamiającą moc wyobraźni, co owocuje:
osiąganiem zamierzonych celów, pokonywaniem lęków i stresów, poprawą koncentracji, rozwijaniem samoświadomości, podnoszeniem zaufania do siebie

31 Zostań…Kopernikiem!

32 Jest to program rozwoju umysłu i twórczej wizualizacji, który zapoznaje uczestnika z technikami, harmonizującymi współpracę lewej i prawej półkuli mózgowej czyli - gimnastyką mózgu, twórczą i kinetyczną wizualizacją, kontrolowanym oddechem, ćwiczeniami izometrycznymi.

33 drzemiący w każdym człowieku nieprawdopodobny
   Systematyczne stosowanie poznanych ćwiczeń ujawnia drzemiący w każdym człowieku nieprawdopodobny potencjał twórczy

34 i pozwala uzyskać prawidłowe funkcjonowanie mózgu,
możliwości efektywniejszego wykorzystania umysłu poprzez: prawidłowe funkcjonowanie mózgu, uaktywnienie różnych aspektów własnej osobowości, świadome sterowanie wyobraźnią, kreatywne rozwiązywanie codziennych problemów.

35 Program jest adresowany do
studentów, rodziców i opiekunów, instruktorów w placówkach kulturalnych, osób prowadzących świetlice szkolne i środowiskowe, nauczycieli przedmiotowych pedagogów, grup zawodowych i społecznych, pragnących rozwinąć swój potencjał twórczy uczniów szkół średnich

36 Doskonalenie pamięci / efektywne uczenie się /

37 Proponowany program doskonalenia pamięci, nabywania i utrzymywania wiedzy, obejmuje szeroki zbiór ćwiczeń pamięci, mających na celu poznanie zasad jej funkcjonowania, eliminacje zapominania i zdenerwowania.

38 założenia programowe uczenie się usprawniania pamięci, czujnego słuchania, bacznego obserwowania, rozwijanie wyobraźni dynamicznej, poznanie sposobów nabywania i utrzymywania wiedzy,

39 poznanie ruchów integrujących,
usprawniających proces zdobywania i utrzymywania wiedzy, - kształtowanie i ochrona procesów uczenia się poprzez         - kontrolę stresu,         - odżywianie,         - ruch,       - stosowanie technik wyobrażeniowych

40 W trakcie szkolenia uczestnik programu

41 Po ukończeniu szkolenia uczestnik programu
zdobywa wiedzę o tym, jak działa pamięć oraz jak jej skuteczniej używać, poznaje techniki zapamiętywania i utrwalania zdobytej wiedzy, rozumie procesy zapominania i potrafi im przeciwdziałać, umie tworzyć i praktycznie zastosować Mapy Myśli, potrafi w praktyce stworzyć osobisty plan działania z wykorzystaniem poznanych technik i metod rozwoju pamięci.

42 Program jest adresowany do
Program jest adresowany do nieograniczonego kręgu odbiorców

43 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

44 Trening efektywnej komunikacji jest:
pracą nad sobą zdobywaniem wiedzy o sobie możliwością spojrzenia na siebie oczyma innych. Dokonuje się to poprzez ogląd własnego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi, a także poprzez obserwację pracy pozostałych członków grupy.

45 Cele treningu Rozwijanie kompetencji interpersonalnych
Zrozumienie swoich relacji z grupą Pobudzenie samoświadomości i doskonalenie umiejętności porozumiewania z ludźmi Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach Rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej

46 Efektywna komunikacja
zachodzi między dwiema osobami wtedy, kiedy odbiorca rozumie przekaz tak, jak zamierzył to nadawca.

47 Otwarta komunikacja wzmacnia związki między ludźmi
sprzyja nawiązaniu przyjaźni podejmowaniu współpracy budowaniu zaufania poczuciu bezpieczeństwa.

48 Wygraj z nieśmiałością

49 Program jest adresowany  do osób
o niskiej samoocenie, niepewnych  siebie, nadwrażliwych, nadaktywnych, lękliwych, mających problemy z koncentracją.

50 Poprzez poznawanie własnych granic, wrażliwe ich dostrzeganie,
 umiejętność pracy w grupie, elastyczność działania,   poczucie własnej wartości, niezbędnej dla rozwoju silnej osobowości,   umiejętność samookreślenia, silnego i świadomego zachowania,

51 odkrycie silnego wnętrza człowieka,
lepsze poznanie własnych możliwości, zdolności, życzeń, uczenie się wyrażania ich w sposób jasny i nieraniący nikogo,  przeżywanie zadowolenia emocjonalnego i radości, eliminację zdenerwowania, roztargnienia, zapomnienia,

52 pokazuje co należy zrobić,
by stać się bardziej śmiałym człowiekiem. by podnieść poczucie własnej wartości i zmniejszyć lęk przed ludźmi .

53 Program jest realizowany metodą
integracji psychologicznej, techniki wolności emocjonalnej (tapping), relaksacji, wizualizacji i afirmacji, dramy i gry problemowej.

54 Zakładane rezultaty przezwyciężenie blokady jaką jest nieśmiałość,
większa pewność siebie  podczas publicznego występowania,   wykorzystanie porażek do walki  z nieśmiałością,   ograniczenie poziomu stresu  w rożnych życiowych sytuacjach, myślenie bardziej pozytywnie, podniesienie samooceny i wiary w   siebie.

55 Wykorzystaj szansę i weź udział w proponowanych szkoleniach

56 Publikacje www.psychoedukacja.cba.pl


Pobierz ppt "Uczenie się - to doświadczenie. Wszystko inne – to tylko informacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google