Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GAMBIT Warmińsko – Mazurski WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Program Operacyjny na lata 2010 - 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GAMBIT Warmińsko – Mazurski WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Program Operacyjny na lata 2010 - 2012."— Zapis prezentacji:

1 GAMBIT Warmińsko – Mazurski WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Program Operacyjny na lata

2 III Program Operacyjny na lata WSTĘP DIAGNOZA BRD UWARUNKOWANIA STRATEGIA KROKI WDROŻENIOWE

3 III Program Operacyjny na lata WSTĘP

4 III Program Operacyjny na lata ROK 2003 – w dniu 25 marca 2003 r. Uchwałą nr 18/71/03/II Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, nadał Wojewódzkiemu Ośrodkowi status Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. ROK 2004 – w dniu 23 listopada 2004 r. Uchwałą nr XXVII/370/04 Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął Wojewódzki Program Poprawy BRD – GAMBIT Warmińsko – Mazurski WSTĘP

5 III Program Operacyjny na lata WSTĘP Warmia i Mazury przyjazne bo bezpieczne -misja programu – Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013 r. -cel strategiczny programu –

6 III Program Operacyjny na lata minęło 6 lat…

7 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD

8 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD W ciągu sześciu lat realizacji Programu GAMBIT Warmińsko – Mazurski (2004 – 2009) ilość ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych spadła o 44%.

9 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD Lata Liczba wypadkówLiczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Ofiary śmiertelne na 100 wypadków / / / / / /11.1

10 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD W województwie warmińsko-mazurskim liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków w roku 2004 wynosiła 15,8, natomiast ten sam wskaźnik w roku 2009 wyniósł 9.8.

11 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD

12 Województwo Liczba Zabitych Spadek procentowy WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,99% 2 WOJ. WIELKOPOLSKIE ,78% 3 WOJ. PODKARPACKIE ,42% 4 WOJ. OPOLSKIE ,00% 5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE ,48% 6 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE ,18% 7 WOJ. ŁÓDZKIE ,78% 8 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ,72% 9 WOJ. ŚLĄSKIE ,82% 10 WOJ. MAZOWIECKIE ,55% 11 WOJ. LUBUSKIE ,45% 12 WOJ. POMORSKIE ,56% 13 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ,34% 14 WOJ. LUBELSKIE ,17% 15 WOJ. PODLASKIE ,50% 16 WOJ. MAŁOPOLSKIE ,27% ogółem ,97% DIAGNOZA BRD

13 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD Główne kategorie zdarzeń NAJECHANIE NA PIESZEGO – 1506 wypadków,137 zabitych (24,9% ogółu wypadków i 20,4% ogółu ofiar śmiertelnych), NAJECHANIE NA DRZEWO – 1090 wypadki, 211 zabitych (18,1,% ogółu wypadków i 31,4% ogółu ofiar śmiertelnych, BOCZNE ZDERZENIE POJAZDÓW wypadków, 78 zabitych (16,9% ogółu wypadków, i 11,6% ogółu ofiar śmiertelnych), CZOŁOWE ZDERZENIE POJAZDÓW – 738 wypadków, 140 zabitych (12,2% ogółu wypadków i 20,8% ogółu ofiar śmiertelnych), WYWRÓCENIE SIĘ POJAZDU – 620 wypadków, 38 zabitych (10,3% ogółu wypadków i 5,7% ogółu zabitych).

14 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD Grupy podwyższonego ryzyka MŁODZI KIEROWCY w ciągu ostatnich 3 lat spowodowali 1449 wypadków (co stanowiło 24,0% ogółu wypadków), w których zginęło 170 osób (stanowiło to 25,3% ogółu wypadków). Wypadki związane z tą grupą wiekową dotyczą głównych problemów brd – nadmiernej prędkości i alkoholu, MOTOCYKLIŚCI I MOTOROWERZYŚCI następuje systematyczny wzrost ofiar śmiertelnych (180%) i rannych (163% - dynamika wzrostu w roku 2009 o w stosunku do roku 2007). Z roku na rok pojazdy jednośladowe, a w szczególności motocykle i motorowery w ostatnim czasie stają się co raz popularniejszymi środkami transportu,

15 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD Grupy podwyższonego ryzyka PIESI w dalszym ciągu występuje duża liczba wypadków z ich udziałem, których skutkiem jest wysoki wskaźnik ofiaro chłonności (25% ogółu wypadków i 21% ogółu ofiar śmiertelnych). Jest to więc w dalszym ciągu jedna z grup najwyższego ryzyka, DZIECI wymagają szczególnej opieki w ruchu drogowym. W ciągu ostatnich 3 lat w wypadkach drogowych zginęło 42 dzieci 1293 zostało rannych. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost poszkodowanych dzieci w wypadkach jako pasażerowie. Dzieci uczestniczą też w dużej liczbie wypadków jako piesi.

16 III Program Operacyjny na lata DIAGNOZA BRD Główne problemy brd nadmierna prędkość pojazdów, stanowiła przyczynę 35,8% wszystkich wypadków drogowych, infrastruktura drogowa; ma bezpośredni lub pośredni udział w wypadkach drogowych, a w szczególności na ich skutki. Dla przykładu, osoby zabite w wypadkach dotyczących najechania na drzewo stanowiły 31,4% ogółu ofiar śmiertelnych, alkohol, to przyczyna wypadków często połączona z nadmierną prędkością i młodymi kierowcami. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego w ciągu ostatnich trzech lat spowodowali 764 wypadki (stanowiło to 12,6% ogółu wypadków, z czego kierujący pojazdami spowodowali 10,0% wypadków). W wypadkach tych zginęło 102 osób (15,2% ogółu zabitych).

17 III Program Operacyjny na lata UWARUNKOWANIA

18 III Program Operacyjny na lata UWARUNKOWANIA Założenia programu są spójne z polityką i strategią Unii Europejskiej, Polski i Województwa Warmińsko – Mazurskiego: IV Programem BRD Unii Europejskiej na lata , Krajowym Programem GAMBIT 2005, Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013, Polityką Transportową Państwa na lata 2005 – 2025, Strategią Rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkim Programem Promocji i Ochrony Zdrowia, Rządowym programem Razem bezpieczniej.

19 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA

20 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA – utrzymanie trendu spadkowego 22% mniej ofiar śmiertelnych w ciągu trzech lat

21 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Priorytety Usprawnienie funkcjonowania systemu brd w województwie, Modyfikacja niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, Ochrona pieszych i rowerzystów, Likwidacja najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach, Zmniejszenie ciężkości wypadków.

22 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Obszary działań Budowa struktur zajmujących się brd w województwie, Edukacja i komunikacja ze społeczeństwem, Nadzór i kontrola ruchu drogowego, Infrastruktura drogowa, Ratownictwo drogowe.

23 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Koszty i efekty Infrastruktura Nadzór nad ruchem drogowym Ratownictwo drogowe Edukacja i komunikacja społeczna System brd

24 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Koszty i efekty Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych o 22% Zmniejszenie liczby ofiar rannych Zmniejszenie kosztów wypadków i kolizji drogowych Efekt Społeczny Efekt Ekonomiczny Efekt Wizerunkowy – regionu na arenie krajowej i międzynarodowej

25 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Działania systemowe Warmińsko – Mazurskie Obserwatorium BRD - rozwój baz danych o wypadkach drogowych dla identyfikacji miejsc niebezpiecznych na drogach, - prowadzenie monitoringu brd w różnych formach, - rozwój systemu informacji o brd, EuroRap - realizacja Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach na poziomie regionalnym, Współpraca pomiędzy regionem a GRSP (Global Road Safety Parnership) - realizacja zadań wynikających z opracowanego planu, Miasteczka Ruchu Drogowego - opracowanie i realizacja projektu rozbudowy infrastruktury szkoleniowej, wspomagającej proces wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży.

26 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Edukacja i komunikacja ze społeczeństwem Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej – dofinansowanie działań związanych z realizacją i upowszechnianiem programu, Edukacja dzieci i młodzieży w tym turnieje dla dzieci i młodzieży - Warmińsko – Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Warmińsko – Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - kontynuacja projektu z lat ubiegłych, utworzenie Centrów w Węgorzewie i Barczewie, Szkolenie kadr oświatowych – warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów Centrów Edukacji BRD oraz przedszkolnych Liderów BRD,

27 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Edukacja i komunikacja ze społeczeństwem Piłeś ? Nie jedź ! – kontynuacja działań związanych z realizacją projektu (materiały informacyjne, media itp.), Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Ferie – działania profilaktyczne realizowane z partnerami w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach i koloniach, Wojewódzkie Mistrzostwa I Pomocy Przedmedycznej - propagowanie i usprawnianie działań edukacyjnych z zakresu I pomocy Media i wydawnictwa - propagowanie działań w mediach i wydawnictwach, Seminaria szkoleniowe dla kadr BRD - organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń wpisujących się w planowane działania, Usprawnianie systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.

28 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Nadzór i kontrola ruchu drogowego Usprawnienie służb kontroli ruchu drogowego poprzez doposażenie służb ruchu drogowego, Redukcja niebezpiecznych zachowań kierowców poprzez kontrole oraz akcje propagandowe, Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg poprzez kontrole, akcje propagandowe oraz współpracę z zarządami dróg w zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu drogowego zwiększającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, Kierowanie większej liczby patroli na odcinki dróg najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi, Zintensyfikowanie dynamicznego nadzoru nad ruchem, Kontrola techniczna pojazdów - poprawa jakości tego badania.

29 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Infrastruktura Stosowanie bezpiecznych typów skrzyżowań oraz środków uspokajania ruchu drogowego, Wykonywanie przeglądów dróg pod względem brd, Stosowanie bezpiecznych typów skrzyżowań, Usprawnianie zarządzania prędkością, Podnoszenie standardu oznakowania dróg, Poprawa stanu technicznego jezdni i poboczy, Uspokajanie ruchu w obszarach zabudowanych,

30 III Program Operacyjny na lata STRATEGIA Główne zadania i metody działań Infrastruktura Poprawa widoczności, kształtowanie bezpiecznego otoczenia drogi poprzez wycinkę drzew i krzewów w obrębie drogi, Zabezpieczenie ruchu pieszego poprzez budowę chodników, przystanków autobusowych, azyli i innych środków bezpieczeństwa pieszych, Zabezpieczenie drogi dzieci do szkoły poprzez prawidłowe oznakowanie oraz wygrodzenia, Upowszechnianie środków komunikacji i transportu - alternatywnych dla samochodów osobowych - budowa dróg i ścieżek rowerowych, rozwój transportu zbiorowego i komunikacji miejskiej.

31 III Program Operacyjny na lata KROKI WDROŻENIOWE

32 III Program Operacyjny na lata KROKI WDROŻENIOWE Rok 2010 Przedstawienie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD do akceptacji Wojewódzkiej Radzie BRD Programu Operacyjnego na lata 2010 – 2012, Przesłanie zaakceptowanego Programu Operacyjnego na lata 2010 – 2012 do realizacji, do poszczególnych instytucji, samorządów powiatowych i innych zaangażowanych podmiotów, Przygotowanie przez Koordynatorów poszczególnych obszarów działań Planu Realizacyjnego BRD na rok 2010 oraz sprawozdania z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2009, w koordynowanym zakresie, Przygotowanie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD, Planu Realizacyjnego BRD na rok 2010 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2009, Przedstawienie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD do akceptacji Wojewódzkiej Radzie BRD Planu Realizacyjnego BRD na rok 2010 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2009 Przesłanie zaakceptowanego Planu Realizacyjnego BRD na rok 2010 do realizacji, do poszczególnych instytucji, samorządów powiatowych i innych zaangażowanych podmiotów,

33 III Program Operacyjny na lata KROKI WDROŻENIOWE Rok 2011 Przygotowanie przez Koordynatorów poszczególnych obszarów działań Planu Realizacyjnego BRD na rok 2011 oraz sprawozdania z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2010, w koordynowanym zakresie, Przygotowanie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD, Planu Realizacyjnego BRD na rok 2011 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2010, Przedstawienie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD do akceptacji Wojewódzkiej Radzie BRD Planu Realizacyjnego BRD na rok 2011 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2010, Przesłanie zaakceptowanego Planu Realizacyjnego BRD na rok 2011 do realizacji, do poszczególnych instytucji, samorządów powiatowych i innych zaangażowanych podmiotów,

34 III Program Operacyjny na lata KROKI WDROŻENIOWE Rok 2012 Przygotowanie przez Koordynatorów poszczególnych obszarów działań Planu Realizacyjnego BRD na rok 2012 oraz sprawozdania z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2011, w koordynowanym zakresie, Przygotowanie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD, Planu Realizacyjnego BRD na rok 2012 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2011, Przedstawienie przez Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD do akceptacji Wojewódzkiej Radzie BRD Planu Realizacyjnego BRD na rok 2012 oraz raportu z realizacji Planu Realizacyjnego za rok 2011, Przesłanie zaakceptowanego Planu Realizacyjnego BRD na rok 2012 do realizacji, do poszczególnych instytucji, samorządów powiatowych i innych zaangażowanych podmioty.

35 III Program Operacyjny na lata Ironia życia polega na tym, że żyje się je do przodu, a rozumie do tyłu…


Pobierz ppt "GAMBIT Warmińsko – Mazurski WOJEWÓDZKI PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Program Operacyjny na lata 2010 - 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google