Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Kossek Milena Pleskot Aleksander Nowak Mariusz Sadurski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Kossek Milena Pleskot Aleksander Nowak Mariusz Sadurski"— Zapis prezentacji:

1 Beata Kossek Milena Pleskot Aleksander Nowak Mariusz Sadurski
„SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU TANIEJ BAZY GASTRONOMICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH BARÓW MLECZNYCH” Beata Kossek Milena Pleskot Aleksander Nowak Mariusz Sadurski

2 CELE I METODYKA BADAŃ CELE analiza czynników warunkujących funkcjonowanie barów mlecznych przedstawienie szans i zagrożeń rozwoju BM na rynku warszawskim METODYKA BADAŃ badania wtórne: literatura tematyczna, raporty, artykuły prasowe, ustawy i rozporządzenia badania pierwotne: wywiady

3 HIPOTEZY Atrakcyjne ceny posiłków są w stanie przyciągnąć nowych klientów Bary mleczne są atrakcją turystyczną Warszawy Klientami barów są osoby o najniższych dochodach Cofnięcie dotacji spowoduje zamykanie barów mlecznych

4 CO TO JEST BAR MLECZNY? Samoobsługowy, bezalkoholowy, ogólnodostępny zakład masowego żywienia, prowadzący produkcję i sprzedaż potraw mleczno – nabiałowo – jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie stawek, szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barachj mlecznych Dz.U. nr 116 poz. 1220

5 WARSZAWSKIE BARY MLECZNE
Uniwersytecki Pod Barbakanem Familijny Świętokrzyski Bambino Średnicowy Złota Kurka Biedronka Ząbkowski Rusałka Marymont Szwajcarski Gdański Sady Malwa Wilanowski

6 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ROZWÓJ BARÓW MLECZNYCH
Ekonomiczne Technologiczne Społeczno – demograficzne Polityczno - prawne Konkurencji

7 UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE
Gospodarka wolnorynkowa Wzrost gospodarczy Tendencja spadkowa stopy bezrobocia Wskaźniki inflacji Wzrost kosztów siły roboczej

8

9 UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE
brak postępu technologicznego i jakościowego poprawa warunków technologicznych i sanitarnych w poszczególnych barach mlecznych likwidacja placówek niespełniających warunków sanitarnych zaostrzenie przepisów sanitarnych po wejściu do Unii Europejskiej

10 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO - DEMOGRAFICZNE
spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia wyraźne zubożenie wielu grup społecznych lawinowy wzrost bezrobocia i spadająca siła nabywcza chęć wyróżniania się z tłumu model starzejącego się społeczeństwa wzrost liczby studentów na terenie Warszawy polepszająca się sytuacja materialna gospodarstw domowych powszechnie akceptowane jest przygotowywanie i spożywanie posiłków w domu

11 PREFERENCJE POLAKÓW

12 Miejsca, w których zwolennicy kuchni polskiej
zazwyczaj spożywają potrawy tej kuchni

13 UWARUNKOWANIA POLITYCZNO - PRAWNE
Rok Kwota dotacji (w zł) 2001 19,7 mln 2002 16,2 mln 2003 16,3 mln 2004 18,0 mln 2005 stawka podatku VAT w gastronomii wynosi 7% wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

14 UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNE
budki typu „fastfood” restauracje McDonald’s stołówki studenckie i zakładowe

15 SZANSE utrzymanie dotacji na dotychczasowym poziomie
bary mleczne jako atrakcja turystyczna zapotrzebowanie społeczeństwa spowodowane zubożeniem i wysokim bezrobociem szum medialny – cofnięcie dotacji do barów mlecznych moda na retro przede wszystkim niskie ceny !!!

16 ZAGROŻENIA cofnięcie lub zmniejszenie dotacji
wzrost dochodów społeczeństwa zacofanie technologiczne warunki sanitarne w barach mlecznych pojawienie się na rynku usług gastronomicznych konkurenta lokalizacja barów mlecznych w centrum Warszawy „łakomym kąskiem” dla potencjalnych inwestorów zagranicznych

17 WNIOSKI KOŃCOWE Zapotrzebowanie na usługi żywieniowe w barach mlecznych Sprzyjająca koniunktura gospodarcza Brak typowej konkurencji „Monopolista cenowy” na rynku gastronomicznym Wypełnienie niszy rynkowej

18 WNIOSKI KOŃCOWE – WERYFIKACJA HIPOTEZ
- Klientami barów są osoby o najniższych dochodach + Atrakcyjne ceny posiłków są w stanie przyciągnąć nowych klientów - Cofnięcie dotacji spowoduje zamykanie barów mlecznych + Bary mleczne są atrakcją turystyczną Warszawy

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Beata Kossek Milena Pleskot Aleksander Nowak Mariusz Sadurski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google