Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna VII Konferencja Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Grzegorz Sęk, Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna VII Konferencja Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Grzegorz Sęk, Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna VII Konferencja Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Grzegorz Sęk, Instytut Fizyki Politechnika Wrocławska Wrocław, 11 X 2010 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

2 Fizyka układów nanoskopowych Fizyka zjawisk trwających krócej od 1 nanosekundy Fizyka obiektów o liniowych rozmiarach rzędu 1 nanometra The nanostructure problem Graphene and Graphite Materials Unbounding the Future: the Nanotechnology Revolution Nanofibers

3 Plan wystąpienia 1.PWr członkiem Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). 2.Fizyka odnawialnych źródeł energii nowa specjalność kształcenia. 3.Nanoinżynieria specjalność kształcenia. 4.Fotonika specjalność kształcenia. 5.Podsumowanie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

4 Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych K onsorcjum naukowe rozpoczęło działalność w lipcu 2009 r. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr http://nltk.home.pl/index.php www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

5 Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska uczestniczy w NLTK

6 Cele główne powołania i działania NLTK wyposażenie wiodących w kraju ośrodków naukowych w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie; kształcenie studentów dla potrzeb gospodarki opartej o wiedzę i nowoczesne technologie. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

7 Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Środki finansowe dla PWr 8 mln zł Wyposażenie czterech laboratoriów naukowo-dydaktycznych Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

8 Udział PWr w NLTK umożliwia w r. ak. 2010/11 wyposażenie i otwarcie naukowo-dydaktycznych: 1.Lab. mechanizmów transferu energii w nanostrukturach (nanofotowoltaika) 2.Lab. ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych 3.Lab. kryptografii kwantowej 4.Komputerowego lab. modelowania kwantowego Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

9 W nowo otwartych laboratoriach naukowo-dydaktycznych zajęcia będą mieli studenci WPPT kierunków Fizyka i Fizyka techniczna Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

10 2. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka Studia w systemie bolońskim I stopień: 6-semestralne, licencjackie II stopień: 4-semestralne, magisterskie Nowa specjalność Fizyka odnawialnych źródeł energii Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

11 Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności) w zakresie energii: biomasy, geotermalnej, wiatrów, wody, słonecznej (fotowoltaika) biomasy geotermalnej wiatrów wody Słonecznej fotowoltaika http://www.agp.ro/ro/biomasa/ http://www.ekologiczne.info.pl / http://www.mojeopinie.pl/ http://www.skyscrapercity.com/ htt p:/ /w w w. fot o w olt ai ka.n et / http://wszystkoohandlu.pl/ http://www.ekoenergia.pl/

12 Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności) w zakresie fizyki baterii fotowoltaicznych Laboratorium mechanizmów transferu energii w nanostrukturach Nanofotowoltaika http://www.solar-bin.pl/

13 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studia w systemie bolońskim I stopień: 7-semestralne, inżynierskie II stopień: 3-semestralne, magisterskie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

14 3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Wiek XXI wiekiem rewolucji nanotechnologicznej Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

15 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Laureat w 2005 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

16 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Tegoroczny laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus przyznanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft za wybitny dorobek naukowy, wynikający ze współpracy polsko-niemieckiej. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

17 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studenci mają zajęcia w znakomicie wyposażonych w najnowszy sprzęt laboratoriach w tym w Laboratorium ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

18 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studenci odbywają studia (1 2 sem.), praktyki i staże w instytutach i uczelniach w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, USA, Kanadzie, Tajwanie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

19 3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Tematyka kursów specjalistycznych Właściwości fizyczne półprzewodnikowych struktur niskowymiarowych (studni, kropek i kresek kwantowych) do zastosowań: a)w produkcji laserów telekomunikacyjnych, b)w światłowodowych wzmacniaczach, c)w kryptografii kwantowej, d)w charakterze nanolaserów w mikrorezonatorach, e)w produkcji lasera niebieskiego, f)w polowych tranzystorach wysokiej mocy, g)w konstrukcjach czujników gazów łatwopalnych, h)w produkcji bioczujników. http://stud.wsi.edu.pl/~sizmudkl/ http://www.powersound.co.nz/

20 5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia także w lab. ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania wysoko zaawansowanych technologii laserowych do analizowania procesów fizycznych zachodzących w czasie od 10 -5 do 10 -14 s.

21 4. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Fotonika Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk Laureat w 2009 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp. Subsydium wyniosło 450 tys. zł. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

22 4. Nowości w kształceniu: Fizyka techniczna, s pecjalność Fotonika. Tematyka wybranych kursów specjalistycznych Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr 1.Optyka: fizyczna, nieliniowa, kwantowa 2.Pomiary optyczne 3.Lasery 4.Interferencyjne techniki pomiarowe 5. Zastosowania światłowodów w telekomunikacji 6. Czujniki światłowodowe 7. Generacja za pomocą światłowodów ciągłego widma światła, tzw supercontinuum www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl http://www.bath.ac.uk/physics/

23 Komunikacja światłowodowa i czujniki światłowodowe

24 Pomiary interferencyjne i holografia

25 5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia także w laboratorium kryptografii kwantowej. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania kwantowej mechaniki, optyki i fotoniki oraz nowoczesnych technologii przesyłania informacji, której nie można ani rozszyfrować, ani podsłuchać!!! http://webhosting.pl/Rekord.w.predkosci.dystryb ucji.klucza.kwantowego http://pascal.iseg.utl.pt/

26 Zdobywają kompetencje w zakresie stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych i technologii komputerowego modelowania nanoskopowych procesów fizycznych Pracownia komputerowa Zam. Ośrodka Dydaktycznego PWr w Bielawie, gdzie znajduje się Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Pracownia komputerowa WPPT http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/ 5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia również w komputerowym laboratorium modelowania kwantowego.

27 5. Podsumowanie Pozyskane środki z NLTK pozwalają na kształcenie inżynierów w nowej jakościowo specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii oraz zorganizowanie i uruchomienie dla potrzeb kształcenia specjalistów 4 wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoriów: 1)mechanizmów transferu energii w nanostrukturach; 2)ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych; 3)kryptografii kwantowej; 4)modelowania kwantowego. www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl

28 Dziękując za uwagę prosimy o przekazanie zainteresowanym uczniom informacji i materiałów o nowych specjalnościach studiów na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna WPPT PWr www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl


Pobierz ppt "Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna VII Konferencja Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Grzegorz Sęk, Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google