Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowości w kształceniu studentów PWr

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowości w kształceniu studentów PWr"— Zapis prezentacji:

1 Nowości w kształceniu studentów PWr
ww.if.pwr.wroc.pl Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna VII Konferencja Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach Grzegorz Sęk, Instytut Fizyki Politechnika Wrocławska Wrocław, 11 X 2010

2 Fizyka układów nanoskopowych
Unbounding the Future: the Nanotechnology Revolution Fizyka układów nanoskopowych Fizyka zjawisk trwających krócej od 1 nanosekundy Fizyka obiektów o liniowych rozmiarach rzędu 1 nanometra The nanostructure problem Nanofibers Graphene and Graphite Materials

3 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Plan wystąpienia PWr członkiem Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Fizyka odnawialnych źródeł energii — nowa specjalność kształcenia. Nanoinżynieria — specjalność kształcenia. Fotonika — specjalność kształcenia. Podsumowanie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

4 Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Konsorcjum naukowe
ww.if.pwr.wroc.pl Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Konsorcjum naukowe rozpoczęło działalność w lipcu 2009 r. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

5 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska
uczestniczy w NLTK Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

6 Cele główne powołania i działania NLTK
ww.if.pwr.wroc.pl Cele główne powołania i działania NLTK wyposażenie wiodących w kraju ośrodków naukowych w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie; kształcenie studentów dla potrzeb gospodarki opartej o wiedzę i nowoczesne technologie. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

7 Wyposażenie czterech laboratoriów naukowo-dydaktycznych
ww.if.pwr.wroc.pl Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Środki finansowe dla PWr mln zł Wyposażenie czterech laboratoriów naukowo-dydaktycznych Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

8 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Udział PWr w NLTK umożliwia w r. ak. 2010/11 wyposażenie i otwarcie naukowo-dydaktycznych: Lab. mechanizmów transferu energii w nanostrukturach (nanofotowoltaika) Lab. ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych Lab. kryptografii kwantowej Komputerowego lab. modelowania kwantowego Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

9 W nowo otwartych laboratoriach naukowo-dydaktycznych
ww.if.pwr.wroc.pl W nowo otwartych laboratoriach naukowo-dydaktycznych zajęcia będą mieli studenci WPPT kierunków Fizyka i Fizyka techniczna Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

10 Fizyka odnawialnych źródeł energii
ww.if.pwr.wroc.pl 2. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka Studia w systemie bolońskim I stopień: 6-semestralne, licencjackie II stopień: 4-semestralne, magisterskie Nowa specjalność Fizyka odnawialnych źródeł energii Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

11 Słonecznej — fotowoltaika
Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności) w zakresie energii: biomasy, geotermalnej, wiatrów, wody, słonecznej (fotowoltaika) wiatrów biomasy geotermalnej wody Słonecznej — fotowoltaika

12 Laboratorium mechanizmów transferu energii w nanostrukturach
Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności) w zakresie fizyki baterii fotowoltaicznych Laboratorium mechanizmów transferu energii w nanostrukturach Nanofotowoltaika

13 I stopień: 7-semestralne, inżynierskie
ww.if.pwr.wroc.pl 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studia w systemie bolońskim I stopień: 7-semestralne, inżynierskie II stopień: 3-semestralne, magisterskie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

14 3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria Wiek XXI wiekiem rewolucji nanotechnologicznej Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

15 Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria
ww.if.pwr.wroc.pl 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Laureat w 2005 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

16 Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria
ww.if.pwr.wroc.pl 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Tegoroczny laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus przyznanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft za wybitny dorobek naukowy, wynikający ze współpracy polsko-niemieckiej. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

17 Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria
ww.if.pwr.wroc.pl 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studenci mają zajęcia w znakomicie wyposażonych w najnowszy sprzęt laboratoriach w tym w Laboratorium ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

18 Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria
ww.if.pwr.wroc.pl 3. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Studenci odbywają studia (12 sem.), praktyki i staże w instytutach i uczelniach w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, USA, Kanadzie, Tajwanie Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

19 Specjalność Nanoinżynieria
3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Nanoinżynieria Tematyka kursów specjalistycznych Właściwości fizyczne półprzewodnikowych struktur niskowymiarowych (studni, kropek i kresek kwantowych) do zastosowań: w produkcji laserów telekomunikacyjnych, w światłowodowych wzmacniaczach, w kryptografii kwantowej, w charakterze nanolaserów w mikrorezonatorach, w produkcji lasera niebieskiego, w polowych tranzystorach wysokiej mocy, w konstrukcjach czujników gazów łatwopalnych, w produkcji bioczujników.

20 Studenci kierunków Fizyka
5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia także w lab. ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania wysoko zaawansowanych technologii laserowych do analizowania procesów fizycznych zachodzących w czasie od do s.

21 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl Kierunek Fizyka techniczna
4. Nowości w kształceniu Kierunek Fizyka techniczna Specjalność Fotonika Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk Laureat w 2009 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp. Subsydium wyniosło 450 tys. zł. Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

22 www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
4. Nowości w kształceniu: Fizyka techniczna, specjalność Fotonika. Tematyka wybranych kursów specjalistycznych Optyka: fizyczna, nieliniowa, kwantowa Pomiary optyczne Lasery Interferencyjne techniki pomiarowe 5. Zastosowania światłowodów w telekomunikacji 6. Czujniki światłowodowe 7. Generacja za pomocą światłowodów ciągłego widma światła, tzw „supercontinuum” ww.if.pwr.wroc.pl Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr

23 Komunikacja światłowodowa i czujniki światłowodowe

24 Pomiary interferencyjne i holografia

25 kryptografii kwantowej.
5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia także w laboratorium kryptografii kwantowej. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania kwantowej mechaniki, optyki i fotoniki oraz nowoczesnych technologii przesyłania informacji, której nie można ani rozszyfrować, ani podsłuchać!!!

26 Studenci kierunków Fizyka Zdobywają kompetencje
5. Podsumowanie. Studenci kierunków Fizyka i Fizyka techniczna mają zajęcia również w komputerowym laboratorium modelowania kwantowego. Pracownia komputerowa WPPT Pracownia komputerowa Zam. Ośrodka Dydaktycznego PWr w Bielawie, gdzie znajduje się Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Zdobywają kompetencje w zakresie stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych i technologii komputerowego modelowania nanoskopowych procesów fizycznych

27 Fizyka odnawialnych źródeł energii
ww.if.pwr.wroc.pl 5. Podsumowanie Pozyskane środki z NLTK pozwalają na kształcenie inżynierów w nowej jakościowo specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii oraz zorganizowanie i uruchomienie dla potrzeb kształcenia specjalistów 4 ― wyposażonych w nowoczesny sprzęt ― laboratoriów: mechanizmów transferu energii w nanostrukturach; ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych; kryptografii kwantowej; modelowania kwantowego.

28 Dziękując za uwagę prosimy o przekazanie zainteresowanym
ww.if.pwr.wroc.pl Dziękując za uwagę prosimy o przekazanie zainteresowanym uczniom informacji i materiałów o nowych specjalnościach studiów na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna WPPT PWr


Pobierz ppt "Nowości w kształceniu studentów PWr"

Podobne prezentacje


Reklamy Google