Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 2011. 2011 w liczbach 4 436 930,82 zł wydatki inwestycyjne ogółem 2 114 872,42 zł środki pozyskane z zewnątrz 5 230 m wyremontowanych dróg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 2011. 2011 w liczbach 4 436 930,82 zł wydatki inwestycyjne ogółem 2 114 872,42 zł środki pozyskane z zewnątrz 5 230 m wyremontowanych dróg."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 2011

2 2011 w liczbach 4 436 930,82 zł wydatki inwestycyjne ogółem 2 114 872,42 zł środki pozyskane z zewnątrz 5 230 m wyremontowanych dróg 800 m wybudowanych chodników 6388 ludność gminy 334 przedsiębiorców na terenie gminy 40 nowych przedsiębiorców 72 dzieci urodzonych i zameldowanych w 2011 3 147 532,60 zł świadczenia GOPS 8 085 958,08 zł oświata 6 068 142,00 zł subwencja oświatowa

3 Sala Gimnastyczna w Wojakowej 1 467 510 zł dofinansowanie 1 040 620 zł Inwestycje 2011

4 Ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji c.o. z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagorzu 110 662,96 zł Inwestycje 2011

5 Remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa 27 787,70 zł Inwestycje 2011

6 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej - Etap I 312 332,49 zł

7 Poprawa estetyki - rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I 506 277,09 zł dofinansowanie 195 161 zł Inwestycje 2011

8 Chodnik w Porąbce Iwkowskiej 136 077,09 zł dofinansowanie 68 038,55 zł Inwestycje 2011

9 Chodnik w Iwkowej przy drodze powiatowej Iwkowa - Lipnica Dolna 72 062,66 zł dofinansowanie 36 031,33zł Inwestycje 2011

10 Chodnik przy drodze Iwkowa –Dzięgielowo 95 672,26 zł Inwestycje 2011

11 Chodnik Iwkowa – Czchów 157 417,71 zł dofinansowanie 95 930,12 zł Inwestycje 2011

12 Odbudowa drogi gminnej Iwkowa - Pagórek 318 423,91 zł dofinansowanie 140 000 zł Inwestycje 2011

13 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Porąbka Iwkowska i Wojakowa 59 632,61 zł dofinansowanie 25 000 zł Inwestycje 2011

14 Odbudowa drogi Dobrociesz – Dolina 149 520,79 zł – dofinansowanie 100% Inwestycje 2011

15 Remont drogi gminnej Wojakowa - Słomiana - Podgórki 259 048,79 zł - dofinansowanie 150 000 zł Inwestycje 2011

16 Remont drogi gminnej Kąty- Grabie 215 984,86 zł dofinansowanie 150 000 zł Inwestycje 2011

17 Droga Połom Mały – Witowice 61 991,90 zł dofinansowanie 96,79% Inwestycje 2011

18 Współfinansowanie renowacji drewnianego kościółka w Iwkowej 10 953,00 zł Inwestycje 2011

19 Usuwanie azbestu 10 wniosków Starostwo Powiatowe w Brzesku : 7 800 zł

20 Program Jesteśmy najlepsi Integracyjny Dzień Seniora Działalność społeczna

21 Program Jesteśmy najlepsi Muzeum Przyrodnicze – Aquarium w Krakowie Działalność społeczna

22 Program Jesteśmy najlepsi Ogród Zoologiczny w Krakowie Działalność społeczna

23 Program Jesteśmy najlepsi Park Miniatur w Inwałdzie Działalność społeczna

24 Program Jesteśmy najlepsi Kurs opiekunki osób starszych i dzieci Działalność społeczna

25 Program Jesteśmy najlepsi Kurs podstaw obsługi komputera Działalność społeczna

26 Program Jesteśmy najlepsi Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży Działalność społeczna

27 Program Jesteśmy najlepsi Warsztaty plastyczno – fotograficzne Działalność społeczna

28 Jubileusz 100-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej Działalność społeczna

29 VII Rodzinny Rajd Rowerowy o Puchar Złotego Bicykla Działalność społeczna

30 IX Święto Suszonej Śliwki Imprezy Gminne

31 Gminne Zawody Strażackie Imprezy Gminne

32 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Iwkowa Działalność społeczna

33 ,,Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane" Działalność Kulturalna

34 "Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane" Działalność Kulturalna

35 "Nadzieja uczy czekać" - Gminny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Działalność Kulturalna

36 Gminny Konkurs recytatorski Poezji Czesława Janczarskiego dla uczniów klas I - III SP pod hasłem " Gdzie mieszka bajeczka" Działalność Kulturalna

37 ,,Festiwal Orkiestr Dętych podczas obchodów Jubileuszu 100 – lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej Działalność Kulturalna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

38 ,,Zakup pianina cyfrowego na potrzeby edukacyjne i promocyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej Działalność Kulturalna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

39 Ochotnicze Straże Pożarne W 2011 roku jednostki OSP z terenu naszej gminy z otrzymanych dotacji z UG dokonały zakupu sprzętu ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego na ogólną kwotę 33 315,00 zł w tym z dofinansowania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 9 315,00 zł

40 Inne informacje Miejscowość Rok 2008Rok 2009 Rok 2010Rok 2011 Dobrociesz 622621620615 Drużków Pusty 305312313322 Iwkowa 2773279928142815 Kąty 714721729757 Połom Mały 318317323 Porąbka Iwkowska 431446448451 Wojakowa 1104109711131105 Razem 6267631363606388

41 2008 - 79 2009 - 85 2010 - 82 2011 - 72 Inne informacje Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w latach 2008 – 2011

42 Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie gminy: 334 Liczba nowych przedsiębiorców w roku 2010 : 40 Liczba nowych przedsiębiorców w roku 2011 : 40* * brak dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy w 2011 roku

43 Inne informacje Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2011 roku wynosi 72 osób. Na dzienniku podawczym do dn.31.12.2011 przyjęto 5245 pism oraz 1192 rachunków W okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2011 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 326 rolników. Kwota przyznanej dotacji na zwrot podatku wyniosła 72 500,90 zł i w całości została wypłacona rolnikom.

44 Liczba złożonych wniosków w 2011r. o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy wynosi 82, w tym: 1.na budowę budynków mieszkalnych – 61 wniosków 2.na budowę budynków gospodarczych – 9 wniosków 3.na budowę budynków usługowych – 9 wniosków 4.na budowę budynku rekreacyjnego – 3 wniosków Inne informacje

45 Inwestycje Celu Publicznego 1.Sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie Gminy Iwkowa etap I 2.Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz ze zbiornikiem pojemnościowym, zasilaniem elektrycznym i drogą dojazdową na terenie Gminy Iwkowa ETAP II 3.Budowa kompleksu boisk sportowych o nawierzchniach sztucznych z zapleczem sanitarno – szatniowym 4.Budowa kładki pieszej (w ramach wymiany istniejącego obiektu) 5.Budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia.

46 Inwestycje Celu Publicznego 6.Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna i nr 1450 K Łęki – Kąty – Dobrociesz w Kątach 7.Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1447 K Muchówka – Porąbka Iwkowska i nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w Wojakowej 8.Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1451 K Wojakowa - Sechna i nr 1450 K Łęki – Kąty – Dobrociesz w Dobrocieszu 9.Budowa zjazdu w pasie drogi powiatowej (dz. nr 105) na projektowaną drogę gminną oraz budowa zabezpieczenia przepustu dla projektowanej drogi gminnej na części dz. nr 279/2 - jako uzupełnienie do lokalizacji projektowanej budowy drogi gminnej

47 Zadania oświatowe i społeczne Stypendia i zasiłki szkolne ( 120 000 zł ) –315 wnioski,przyznano stypendium ( 160 – 215 zł) Młodociani ( 165 000 zł) –23 wniosków Dożywianie uczniów ( 46 946 zł) –269 osób (środki własne: 9 465 zł) Wyprawka szkolna ( 24 736,80 zł) –115 uczniów Program Jesteśmy najlepsi ( 164 961,70 zł) –Środki własne: 26 302,34 zł Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – ( 64 000 zł)

48 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej Foto: Jacek L. Piotrowski

49 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej Foto: Jacek L. Piotrowski

50 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej Foto: Jacek L. Piotrowski

51 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej Foto: Jacek L. Piotrowski

52 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej Foto: Jacek L. Piotrowski

53 1.Dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Wojakowej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w maju, otwarcie prawdopodobnie na początku roku szkolnego 2.Dokończenie remontu OSP w Wojakowej w II połowie roku 3.Remontu budynku Urzędu Gminy i GOK 4.Rozpoczęcie remontu remizy OSP w Porąbce Iwkowskiej 5.Budowa drogi gminnej Dobrociesz Kmieciówka /przepust/ Plany na przyszłość

54 6.Modernizacja drogi gminnej Drużków Pusty – Kamieniec 7.Modernizacja drogi gminnej Wojakowa Nowa Wieś 8.Modernizacja drogi gminnej Kąty Góry –Pasterniki 9.Modernizacja dróg gminnych Połom Mały 10.Modernizacja placu przyszkolnego w Dobrocieszu Plany na przyszłość

55 11.Budowa placu zabaw koło przedszkola w Iwkowej 12.Budowy i remonty dróg gminnych 13.Budowa i projektowanie chodników przy drogach powiatowych 14.Ogłoszenie przetargu na budowę wodociągu. Plany na przyszłość

56 16.Wystąpienie o wydanie warunków zabudowy na budowę oczyszczalni ścieków 17.Budowa boiska sportowego Orlik w Iwkowej 18.Ogłoszenie konkursu na budowę centrum widowiskowo-biblioteczno-muzealnego w Iwkowej 19.Przygotowanie projektów parkingów w Iwkowej i Wojakowej Plany na przyszłość

57 Dobrego zdrowia, wiary i wystarczających sił do realizacji zamierzeń i podjęcia z sukcesem wyzwań w Nowym Roku Życzenia Noworoczne

58 Dziękuję za uwagę Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński


Pobierz ppt "Podsumowanie 2011. 2011 w liczbach 4 436 930,82 zł wydatki inwestycyjne ogółem 2 114 872,42 zł środki pozyskane z zewnątrz 5 230 m wyremontowanych dróg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google