Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 2011."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 2011

2 2011 w liczbach ,82 zł wydatki inwestycyjne ogółem ,42 zł środki pozyskane z zewnątrz 5 230 m wyremontowanych dróg 800 m wybudowanych chodników 6388 ludność gminy 334 przedsiębiorców na terenie gminy 40 nowych przedsiębiorców 72 dzieci urodzonych i zameldowanych w 2011 ,60 zł świadczenia GOPS ,08 zł oświata ,00 zł subwencja oświatowa

3 Sala Gimnastyczna w Wojakowej
Inwestycje 2011 Sala Gimnastyczna w Wojakowej zł dofinansowanie zł

4 Inwestycje 2011 Ocieplenie stropodachu oraz regulacja instalacji c.o. z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagorzu ,96 zł

5 Remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa
Inwestycje 2011 Remont wiaty przystankowej w miejscowości Iwkowa 27 787,70 zł

6 Inwestycje 2011 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej - Etap I ,49 zł

7 Inwestycje 2011 506 277,09 zł dofinansowanie 195 161 zł
Poprawa estetyki - rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej - ETAP I ,09 zł dofinansowanie zł

8 Chodnik w Porąbce Iwkowskiej
Inwestycje 2011 Chodnik w Porąbce Iwkowskiej ,09 zł dofinansowanie ,55 zł

9 Chodnik w Iwkowej przy drodze powiatowej Iwkowa - Lipnica Dolna
Inwestycje 2011 Chodnik w Iwkowej przy drodze powiatowej Iwkowa - Lipnica Dolna 72 062,66 zł dofinansowanie ,33zł

10 Chodnik przy drodze Iwkowa –Dzięgielowo
Inwestycje 2011 Chodnik przy drodze Iwkowa –Dzięgielowo 95 672,26 zł

11 Chodnik Iwkowa – Czchów
Inwestycje 2011 Chodnik Iwkowa – Czchów ,71 zł dofinansowanie ,12 zł

12 Odbudowa drogi gminnej Iwkowa - Pagórek
Inwestycje 2011 Odbudowa drogi gminnej Iwkowa - Pagórek ,91 zł dofinansowanie zł

13 Inwestycje 2011 59 632,61 zł dofinansowanie 25 000 zł
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Porąbka Iwkowska i Wojakowa 59 632,61 zł dofinansowanie zł

14 Odbudowa drogi Dobrociesz – Dolina
Inwestycje 2011 Odbudowa drogi Dobrociesz – Dolina ,79 zł – dofinansowanie 100%

15 Remont drogi gminnej Wojakowa - Słomiana - Podgórki
Inwestycje 2011 Remont drogi gminnej Wojakowa - Słomiana - Podgórki ,79 zł - dofinansowanie zł

16 Remont drogi gminnej Kąty- Grabie
Inwestycje 2011 Remont drogi gminnej Kąty- Grabie ,86 zł dofinansowanie zł

17 Droga Połom Mały – Witowice
Inwestycje 2011 Droga Połom Mały – Witowice 61 991,90 zł dofinansowanie 96,79%

18 Inwestycje 2011 Współfinansowanie renowacji drewnianego kościółka w Iwkowej ,00 zł

19 Usuwanie azbestu 10 wniosków Starostwo Powiatowe w Brzesku : 7 800 zł

20 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Integracyjny Dzień Seniora

21 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Muzeum Przyrodnicze – Aquarium w Krakowie

22 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Ogród Zoologiczny w Krakowie

23 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Park Miniatur w Inwałdzie

24 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Kurs opiekunki osób starszych i dzieci

25 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Kurs podstaw obsługi komputera

26 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży 

27 Program „Jesteśmy najlepsi”
Działalność społeczna Program „Jesteśmy najlepsi” Warsztaty plastyczno – fotograficzne 

28 Jubileusz 100-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej
Działalność społeczna Jubileusz 100-lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej

29 VII Rodzinny Rajd Rowerowy o Puchar Złotego Bicykla
Działalność społeczna VII Rodzinny Rajd Rowerowy o Puchar Złotego Bicykla

30 IX Święto Suszonej Śliwki
Imprezy Gminne IX Święto Suszonej Śliwki

31 Gminne Zawody Strażackie
Imprezy Gminne Gminne Zawody Strażackie

32 Działalność społeczna
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Iwkowa

33 Działalność Kulturalna
,,Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane" 

34 Działalność Kulturalna
"Dzieje gminy Iwkowa fotografią malowane"

35 Działalność Kulturalna
"Nadzieja uczy czekać" - Gminny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

36 Działalność Kulturalna
Gminny Konkurs recytatorski Poezji Czesława Janczarskiego dla uczniów klas I - III SP pod hasłem " Gdzie mieszka bajeczka"

37 Działalność Kulturalna
,,Festiwal Orkiestr Dętych podczas obchodów Jubileuszu 100 – lecia Iwkowskiej Orkiestry Dętej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata

38 Działalność Kulturalna
,,Zakup pianina cyfrowego na potrzeby edukacyjne i promocyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata

39 Ochotnicze Straże Pożarne
W 2011 roku jednostki OSP z terenu naszej gminy z otrzymanych dotacji z UG dokonały zakupu sprzętu ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego na ogólną kwotę 33 315,00 zł w tym z dofinansowania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 9 315,00 zł

40 Inne informacje Miejscowość Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 6267
Dobrociesz 622 621 620 615 Drużków Pusty 305 312 313 322 Iwkowa 2773 2799 2814 2815 Kąty 714 721 729 757 Połom Mały 318 317 323 Porąbka Iwkowska 431 446 448 451 Wojakowa 1104 1097 1113 1105 Razem 6267 6313 6360 6388

41 Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w latach 2008 – 2011
Inne informacje Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w latach 2008 – 2011 - 79 - 85 - 82 - 72

42 334 Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie gminy:
Liczba nowych przedsiębiorców w roku 2010 : 40 Liczba nowych przedsiębiorców w roku 2011 : 40* * brak dofinansowania z Powiatowego Biura Pracy w 2011 roku

43 Inne informacje Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w 2011 roku wynosi 72 osób. Na dzienniku podawczym do dn przyjęto 5245 pism oraz 1192 rachunków W okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2011 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożyło 326 rolników. Kwota przyznanej dotacji na zwrot podatku wyniosła ,90 zł i w całości została wypłacona rolnikom.

44 Inne informacje Liczba złożonych wniosków w 2011r. o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy wynosi 82, w tym: na budowę budynków mieszkalnych – 61 wniosków na budowę budynków gospodarczych – 9 wniosków na budowę budynków usługowych – 9 wniosków na budowę budynku rekreacyjnego – 3 wniosków

45 Inwestycje Celu Publicznego
„Sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie Gminy Iwkowa etap I” „Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz ze zbiornikiem pojemnościowym, zasilaniem elektrycznym i drogą dojazdową na terenie Gminy Iwkowa ETAP II” „Budowa kompleksu boisk sportowych o nawierzchniach sztucznych z zapleczem sanitarno – szatniowym” „Budowa kładki pieszej (w ramach wymiany istniejącego obiektu)” „Budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia”.

46 Inwestycje Celu Publicznego
„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna i nr 1450 K Łęki – Kąty – Dobrociesz w Kątach” „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1447 K Muchówka – Porąbka Iwkowska i nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w Wojakowej” „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1451 K Wojakowa - Sechna i nr 1450 K Łęki – Kąty – Dobrociesz w Dobrocieszu” „Budowa zjazdu w pasie drogi powiatowej (dz. nr 105) na projektowaną drogę gminną oraz budowa zabezpieczenia przepustu dla projektowanej drogi gminnej na części dz. nr 279/2 - jako uzupełnienie do lokalizacji projektowanej budowy drogi gminnej”

47 Zadania oświatowe i społeczne
Stypendia i zasiłki szkolne ( zł) 315 wnioski ,przyznano stypendium (160 – 215 zł) Młodociani ( zł) 23 wniosków Dożywianie uczniów ( zł) 269 osób (środki własne: zł) Wyprawka szkolna (24 736,80 zł) 115 uczniów Program „Jesteśmy najlepsi” ( ,70 zł) Środki własne: ,34 zł Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – ( zł)

48 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej
Foto: Jacek L. Piotrowski

49 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej
Foto: Jacek L. Piotrowski

50 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej
Foto: Jacek L. Piotrowski

51 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej
Foto: Jacek L. Piotrowski

52 Wizyta (nieoficjalna) Prezydenta RP w Iwkowej
Foto: Jacek L. Piotrowski

53 Plany na przyszłość Dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Wojakowej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w maju, otwarcie prawdopodobnie na początku roku szkolnego Dokończenie remontu OSP w Wojakowej w II połowie roku Remontu budynku Urzędu Gminy i GOK Rozpoczęcie remontu remizy OSP w Porąbce Iwkowskiej Budowa drogi gminnej Dobrociesz Kmieciówka /przepust/

54 Plany na przyszłość Modernizacja drogi gminnej Drużków Pusty – Kamieniec Modernizacja drogi gminnej Wojakowa Nowa Wieś Modernizacja drogi gminnej Kąty Góry –Pasterniki Modernizacja dróg gminnych Połom Mały Modernizacja placu przyszkolnego w Dobrocieszu

55 Plany na przyszłość Budowa placu zabaw koło przedszkola w Iwkowej
Budowy i remonty dróg gminnych Budowa i projektowanie chodników przy drogach powiatowych Ogłoszenie przetargu na budowę wodociągu.

56 Plany na przyszłość Wystąpienie o wydanie warunków zabudowy na budowę oczyszczalni ścieków Budowa boiska sportowego „Orlik” w Iwkowej Ogłoszenie konkursu na budowę centrum widowiskowo-biblioteczno-muzealnego w Iwkowej Przygotowanie projektów parkingów w Iwkowej i Wojakowej

57 Życzenia Noworoczne Dobrego zdrowia, wiary i wystarczających sił do realizacji zamierzeń i podjęcia z sukcesem wyzwań w Nowym Roku

58 Dziękuję za uwagę Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński


Pobierz ppt "Podsumowanie 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google