Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OLSZTYN – WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OLSZTYN – WYBORY SAMORZĄDOWE 2006"— Zapis prezentacji:

1 OLSZTYN – WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
Autorka: Karolina Byczyk

2 OLSZTYN – GŁÓWNE DANE Powierzchnia - 87,89 km²;
Liczba mieszkańców ; Stopa bezrobocia – 6,9% (XI 2006); Stolica województwa warmińsko – mazurskiego; Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba władz i najważniejszych instytucji regionu, a także ważny węzeł kolejowy i drogowy; Główny ośrodek przemysłu oponiarskiego (Michelin), rozwija się też przemysł drzewny, spożywczy, meblarski, odzieżowy, środków transportu, materiałów budowlanych, poligraficznych; Trzy dworce, małe lotnisko, jedno z 2 w Polsce planetariów; Dwa teatry: Teatr im Stefana Jaracza oraz Olsztyński Teatr Lalek; Filharmonia imienia F.Nowowiejskiego; Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Gazety Olsztyńskiej; Dwa kina: Helios i Awangarda;

3 6 szkół wyższych, około 30 państwowych szkół ponadgimnazjalnych;
Jeden z najładniejszych w Polsce kompleksów akademickich – Kortowo; Przez Olsztyn przepływają 3 rzeki: Łyna, Wadąg i Kortówka; W granicach administracyjnych miasta leży 15 jezior (13 powyżej 1 hektara). Łącznie powierzchnia jezior w Olsztynie wynosi około 725 ha (8,25% powierzchni miasta); Lasy zajmują około 21,2% powierzchni miasta; Największy w Polsce masz radiowo – telewizyjny metrów; Siatkówka!!!; Jedna z najdroższych w Polsce komunikacja miejska ;)

4 WYBORY PREZYDENTA OLSZTYNA
O urząd ten ubiegali się następujący kandydaci: Zbigniew Dąbkowski Janusz Józef Lorenz Czesław Jerzy Małkowski Bogusław Owoc Janusz Prucnal Stanisław Lech Szatkowski Jerzy Szmit

5 ZBIGNIEW DĄBKOWSKI „Razem dla Olsztyna” Podstawowe informacje pochodzą z jego oficjalnej strony internetowej. Kandydat z ramienia PO. Zbigniew Dąbkowski – Przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji, przedsiębiorca, mieszkaniec Olsztyna. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Przez mieszkańców i lokalne media uznany za jednego z najskuteczniejszych i samorządowców. Jako radny i przedsiębiorca uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz ubogich mieszkańców miasta. Ma opinię sprawnego menadżera, doskonałego organizatora, uczynny, obowiązkowy, rzetelny. Zbigniew Dąbkowski o swojej działalności: Pomimo skupienia dużej władzy w rękach Prezydenta Miasta i próby zdominowania Rady Miasta, udało się zrealizować wiele spośród moich inicjatyw. Doprowadziłem do wprowadzenia wieloletnich planów inwestycyjnych w naszym mieście. Tak było m.in. przy planowaniu budowy ulicy Artyleryjskiej, inicjatywy długo blokowanej przez

6 Prezydenta, który nie widział konieczności rozwoju tej części miasta
Prezydenta, który nie widział konieczności rozwoju tej części miasta. Skutkiem jej jednak będzie rozwój zaniedbanej dzielnicy i znaczne usprawnienia transportowe. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dokonanej już przebudowy ulicy Limanowskiego. Ta niezwykle zatłoczona droga wymagała modernizacji, dlatego dziś jestem niezwykle zadowolony, że inicjatywa Rady Miasta w postaci uchwały została skutecznie wykonana przez władze. Wielokrotnie nie zgadzaliśmy się z Prezydentem również w kwestiach odnoszących się do miejskich spółek. To z mojej inicjatywy Rada Miasta podjęła uchwałę o konieczności informowania jej przez firmy należące do miasta o ich sytuacji finansowej. Uważam, że przejrzystość jest konieczna, aby mieszkańcy mieli pewność jak zarządzane są spółki będące naszą wspólną własnością. Wystąpiłem zdecydowanie przeciw pomysłowi oddania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej niemal za darmo prywatnemu inwestorowi. Czas pokazał, że przy dobrym zarządzaniu spółka przyniesie miastu korzyści, a ludzie w niej zatrudnieni nie muszą tracić pracy. Do tego potrzeba jednak wiele dobrej woli i fachowej wiedzy, której władzom miasta zabrakło. Zarząd MPECu pokazał jednak, że spółka nie musi być ciężarem dla miasta. Miasto powinno być bardziej otwarte na inicjatywy mieszkańców i zacieśniać z nimi współpracę. To właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej jakie są potrzeby na ich

7 ulicach, podwórkach i osiedlach dlatego zawsze staram się, aby do kolejnych budżetów wprowadzać jak najwięcej inwestycji wspólnych, podejmowanych razem z mieszkańcami. Uważam, że dialog z olsztynianami powinien być traktowany bardzo poważnie przez władze, tak abyśmy mieli realny wpływ na wydawane z miejskiej kasy pieniądze. W minionej kadencji jako Przewodniczący Rady Miasta starałem się, aby osoby poszukujące pracy miały możliwość bezpłatnych przejazdów autobusami MPK. Uchwała o zawierająca taki przepis została podjęta, ale na przeszkodzie w jej realizacji stanął Prezydent, skutecznie uniemożliwiając jej wprowadzenie w życie. Sprawy tej jednak nie można pozostawić w zawieszeniu. Podjęte zostaną kolejne kroki w celu jej wprowadzenia.      Mam świadomość, że zmiany są konieczne w samym Ratuszu. Bardzo chciałbym, aby mieszkańcy czuli się w ratuszu szanowani, a ich sprawy były załatwiane bezzwłocznie. Podczas sprawowania urzędu przez obecnego Prezydenta znacznie wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta, nie rozwiązało to jednak problemów związanych z obsługą interesantów. Wielokrotnie występowałem z inicjatywą informatyzacji urzędu, tak aby mieszkańcy nie musieli przychodzić do urzędu, a wiele spraw mogli załatwić drogą internetową. Niestety decyzja o unowocześnieniu ratusza cały czas nie zapadła. Czas najwyższy uruchomić punkt obsługi interesanta. Teraz olsztynianie są odsyłani od jednego urzędnika do drugiego. Mimo, iż uchwała została podjęta punkt obsługi nie został uruchomiony przez obecnego Prezydenta.

8 Najważniejsze punkty jego programu:
Mniej liczne klasy – więcej nauczycieli. Na edukacji nie można jedynie oszczędzać. Zwiększenie autonomii szkoły i kompetencji dyrektora Większa rola Rad Rodziców Zapewnienia optymalnych warunków opieki przedszkolnej dla każdego dziecka w wieku od 3 do 5 lat „Centrum dla organizacji pozarządowych”. Społeczeństwo informacyjne OBWODNICA. Nowe drogi szybciej i oszczędniej MPK musi elastyczniej reagować na potrzeby mieszkańców. Przyspieszenie budowy mieszkań socjalnych, oraz zwiększenie roli partnerstwa publiczno-prywatnego Podniesienie roli organizacji pozarządowych

9 Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu niepełnosprawnych mieszkańców Olsztyna.
Inwestycje realizowane przez MZDMiZ należy traktować „całościowo” Kwestie bezpieczeństwa w mieście (Podstawowy kierunek poprawy bezpieczeństwa na ulicach wiedzie jednak poprzez organizację czasu wolnego młodzieży. ) Konieczne szybkie stworzenie raportu o stanie obiektów sportowych. Olsztyn potrzebuje, co najmniej basenów rozmieszczonych przy szkołach w różnych dzielnicach miasta. Zarządzanie kulturą fizyczną Olsztyn musi zacząć wykorzystywać swoje turystyczne atuty w sposób pełny i całkowicie otwarty na inicjatywy osób zainteresowanych tą formą działalności. Jeziora będą pełnić znaczącą rolę w systemie edukacji sportowej młodzieży w Olsztynie. Szkoły będą miały edukację żeglarską i wodniacką w programach edukacyjnych. Zapomniana w inwestycjach rzeka Łyna czeka. Rozwój szkolnictwa akademickiego Ochrona środowiska

10 Rejestracja działalności gospodarczej (także on-line) będzie trwała jeden dzień.
Zakończenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020 W celu poprawy, uporządkowania oblicza architektury miejskiej musi zostać powołany architekt miejski Wykorzystanie środków UE to elementarz w zarządzaniu tak złożonym organizmem jak Miasto Olsztyn. Większe zaangażowanie miasta w projekty oparte na „partnerstwie publiczno-prywatnym” szczególnie w przypadku budownictwa społecznego

11 JANUSZ JÓZEF LORENZ Kandydat niezależny. Materiały ściągnięte z jego oficjalnej strony internetowej. Kandydat o sobie: Urodziłem się w 1942 r. w Kniażycach k/ Przemyśla. Od 46 lat związany jestem sercem i duszą z Olsztynem Od 34 lat szczęśliwie żonaty... Moja żona, Bożena to wspaniała kobieta... ...krótko mówiąc SKARB. Mam czworo dzieci... dorosłych, które już dawno opuściły rodzinny dom i rozpoczęły samodzielne życie...ale ciągle kochające i napawające mnie WIELKĄ DUMĄ. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończyłem w Rudniku nad Sanem. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1966r.). W 1971 obroniłem pracę doktorską. Ukończyłem Studium Organizacji i Zarządzania Wielkimi Organizacjami Gospodarczymi w Instytucie Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej (1975r.) oraz prawo żywności Federal Publication INC, Washington DC USA (1988).

12 Jestem członkiem organizacji międzynarodowych, m. in
Jestem członkiem organizacji międzynarodowych, m. in. ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Służb Bezpieczeństwa Żywności (FSIS).   – senator RP: wiceprzewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odpowiedzialny głównie za zagadnienia dot. przemysłu rolno – spożywczego i weterynarii), członek Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, przewodniczący delegacji stałej Parlamentu RP do Unii Zachodnioeuropejskiej; – senator RP: członek senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej; – wojewoda olsztyński; – wicedyrektor Polfoods Corporation w Nowym Jorku, największego eksportera żywności polskiej, odpowiedzialny m.in. za dostosowanie rodzimych zakładów spożywczych do wymogów USA; – pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Olsztynie, od 1972r. na stanowisku dyrektora d/s produkcji: najefektywniejszy w Polsce eksport produktów do USA, Grecji, Włoch, Szwecji, Anglii i Niemiec; w latach kierowałem rozruchem techniczno – technologicznym Zakładów Mięsnych Morliny w Ostródzie, które w tym czasie uzyskały uprawnienia eksportowe na wszystkie rynki świata; autorstwo wielu projektów racjonalizatorskich oraz patentu międzynarodowego.

13 Program wyborczy: Problem: nie ma pracy, firmy redukują zatrudnienie, ludzie wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, bieda. Zamierzam: umiejętnie wykorzystać wszystkie możliwe fundusze unijne ściągnąć do miasta i regionu inwestorów ułatwić przedsiębiorcom założenie firmy i wspierać jej rozwój wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i zatrudniających osoby bezrobotne utworzyć szpital sanatoryjny - ulżyć ludziom czekającym miesiącami na zabiegi, a przy tym stworzyć nowe miejsca pracy

14 Problem: zakorkowane miasto, złe drogi w mieście i województwie, kłopoty z parkowaniem  
Zamierzam: uruchomić szybkie połączenia między miastem a sąsiednimi gminami, zgodnie z założeniami rozwoju obszaru metropolitalnego, komunikując ościenne gminy: Nidzicę, Szczytno, Olsztynek, Biskupiec, Morąg i inne ze stolicą województwa – co wpłynie również na rozwój gospodarczy i atrakcyjność turystyczną regionu rozpocząć budowę obwodnicy Olsztyna doprowadzić do przebudowy drogi krajowej Nr 16 utworzyć w obrębie centrum miasta kilka dużych parkingów podziemnych doprowadzić do tego by remonty i przebudowy strategicznych ulic w mieście odbywały się etapami, również nocą tam gdzie jest to możliwe szybko uruchomić „zieloną falę” wycofać karty postojowe i zainstalować w mieście parkomaty

15 Problem: brak mieszkań, wysokie ceny
Zamierzam: jak najszybciej uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego miasta przekazać na dobrych warunkach jak najwięcej terenów pod budownictwo, z zastrzeżeniem zachowania niskiej ceny metra mieszkania wybudowanego na takim terenie skomunikować z centrum „sypialnie” i obrzeża Olsztyna Problem: miasto jest atrakcyjne turystycznie tylko w sezonie letnim stworzyć na obrzeżach miasta uzdrowisko oferujące m. in. zabiegi rehabilitacyjne narządów ruchu. Przedsięwzięcie to będzie się wiązało z poprawą opieki medycznej oferowanej mieszkańcom, ale także z powstaniem nowych miejsc pracy w służbie zdrowia. tam gdzie jest to zasadne, zagospodarować jeziora w mieście i na obrzeżach założyć Park wzdłuż rzeki Łyny, od ul. Tuwima do Śródmieścia ściągnąć do miasta inwestorów zainteresowanych wybudowaniem Centrum Zdrowia i Rekreacji SPA

16 Problem: brak więzi społecznych w mieście
Zamierzam: stworzyć Centrum Trzech Pokoleń, z zapleczem rekreacyjnym i filiami w poszczególnych dzielnicach. Będzie ono oferowało kursy, szkolenia, koła zainteresowań, wykłady i miejsca kulturalnych spotkań towarzyskich. Tu spotykać się będą mogli członkowie stowarzyszeń i związków i organizacji społecznych. Centrum, z boiskami, basenami, siłowniami, zajęciami sprawnościowymi i salami komputerowymi będzie atrakcyjne również dla młodzieży i dzieci. To oczywiście nie wszystko, to tylko najważniejsze założenia, a pomysłów wciąż przybywa. Jeżeli dacie mi Państwo taką szansę oddając swój głos, to tuż poniżej powstanie dział, w którym będę regularnie zdawał relację z realizacji wyżej wypunktowanych obietnic Mam pomysły na dalsze ożywienie Olsztyna i województwa. Mam także zamiar ich szybkiego wcielenia w życie. Pamiętajcie Państwo proszę, że jestem człowiekiem czynu i tak będzie zawsze!    

17 CZESŁAW JERZY MAŁKOWSKI
Nie posiada on niestety swojej strony internetowej. Informacje można o nim znaleźć na stronach Wikipedii. „Czesław Jerzy Małkowski (ur. 22 września 1950 w Łupowie) Polski działacz samorządowy. Z zawodu nauczyciel historii, w latach 70 był sekretarzem Komitetu Gminnego PZPR w Wielbarku, w latach 80 był szefem cenzury w województwie olsztyńskim. W latach 90 był sekretarzem Rady Wojewódzkiej SDRP oraz przewodniczącym rady miasta. Od 2001 pełni funkcję prezydenta Olsztyna z ramienia SLD, wchodził w skład władz miejskich partii. W 2005r. wystąpił z SLD, lecz nie związał się z inną partią. W 2005 r. uhonorowany przez ministra kultury odznaką - Zasłużony dla Kultury Polskiej. 12 listopada 2006r wygrał ponownie wybory na prezydenta Olsztyna startując z komitetu „Po prostu Olsztyn” i uzyskując poparcie głosów, co stanowi 51,72%.

18 BOGUSŁAW OWOC Kandydat z ramienia LPR. Nie jest członkiem tej partii.
Urodził się 1 października 1955 roku. Przedsiębiorca z branży budowlanej. W latach olsztyński radny klubu centroprawicy. Były wicewojewoda olsztyński (od 1998 roku).

19 JANUSZ PRUCNAL Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców OLSZTYN
NASZ DOM, nie należy do partii politycznej.

20 STANISŁAW LECH SZATKOWSKI
Stanisław Szatkowski urodził się 5 maja 1949 roku w Wałbrzychu. Zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 1979 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim jako inspektor. Kilka lat później był już dyrektorem generalnym urzędu. W latach dziewięćdziesiątych prowadził działalność gospodarczą. W latach radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, przewodniczący Klubu Radnych SLD. Członek PZPR, SdRP, SLD. Od 1998 do 2004 roku przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD. Członek Zarządu Krajowego SLD.

21 Od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję wojewody warmińsko – mazurskiego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką "Zasłużony dla Warmii i Mazur", Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego

22 JERZY SZMIT Informacje z jego strony internetowej.
Trochę o samym kandydacie: Senator Jerzy Szmit urodził się i mieszka w Olsztynie, Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie – Wydział Geodezji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność publiczną rozpoczął w 1980 roku współtworząc Niezależne Zrzeszenie Studentów na ART. W stanie wojennym internowany w ośrodkach w Iławie i Kwidzynie. Od 1989 roku aktywnie współtworzy życie społeczne, polityczne i gospodarcze Olsztyna i regionu. Politykiem został w momencie wybrania do Rady Miasta Olsztyna, w której zasiadał przez dwie kadencje. Następnie został radnym sejmiku województwa. Jako Pierwszy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizował pracę Urzędu Marszałkowskiego. Zdobył również doświadczenie administracyjne jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Kierował olsztyńskimi przedsiębiorstwami, prowadził własne firmy, był prezesem Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

23 W wyborach parlamentarnych w 2005 r
W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany Senatorem Rzeczypospolitej, uzyskując największe poparcie ponad 66 tys. Mieszkańców Warmii i Mazur. W senacie zasiada w dwóch ważnych komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W tej ostatniej jest przewodniczącym. Ponadto przewodniczy grupie parlamentarnej polsko – irackiej. Współtworzył na Warmii i Mazurach Prawo i Sprawiedliwość. Pełnił kolejno funkcję wiceprezesa Zarządu Regionalnego PiS obejmującego całe województwo warmińsko - mazurskie, a po reorganizacji struktur był Olsztyńskim Pełnomocnikiem Regionalnym PiS, Wiceprezesem Olsztyńskiego Zarządu Regionalnego. Od sierpnia 2006 r. jest Olsztyńskim Pełnomocnikiem Okręgowym PiS, odpowiedzialnym za okręg wyborczy 35. Senator Jerzy Szmit znany jest ze swojej aktywnej działalności społecznej na rzecz wspólnego dobra. Współtworzył Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, w którym obecnie jest honorowym przewodniczącym, działa w Stowarzyszeniu PRO PATRIA, oraz Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. W 2004 r był międzynarodowym obserwatorem w czasie wyborów prezydenckich na Ukrainie.W tym roku już jako senator obserwował na Ukrainie wybory parlamentarne.

24 Autor książki „Między Wielką a Małą Ojczyzną”, przedstawiającej program wyjścia z problemów jakie przeżywa nasze województwo. Najnowsza książka Senatora Jerzego Szmita – „Olsztyn w Twoich rękach”. Sportowiec z zamiłowania, niegdyś reprezentant województwa juniorów w piłce nożnej, dziś sport uprawia hobbystycznie, corocznie bierze udział w meczach piłki nożnej na rzecz Stadionu Leśnego i biegach ulicznych. Jest także honorowym dawcą krwi. Żona Barbara jest ekonomistą i pracuje w banku. Państwo Szmit mają dwie córki, starsza Ania jest studentką skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, młodsza Ewa uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Obie córki aktywnie działają w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W sierpniu 2006 r. przyszedł na świat syn państwa Szmitów: Adam Jerzy.

25 Posiada swój 10 – stronicowy program wyborczy
Posiada swój 10 – stronicowy program wyborczy. Główne hasła z tego programu to: Działania na rzecz szybkiej budowy mieszkań i wsparcia inwestorów Inwestycje w wygodne i sportowo rekreacyjne życie mieszkańców Inwestycje i remonty w zakresie zaplecza opieki zdrowotnej Nie wszystko w centrum nam się podoba Szybsza i skuteczniejsza administracja Rozwój gospodarczy i świat nauki Rozwój gospodarczy - plany ludzi młodych i rozwój przedsiębiorczości Rozwój gospodarczy - działania na rzecz bezpieczeństwa Sport i rekreacja Dziedzictwo narodowe Opieka medyczna Ludzie starsi i niepełnosprawni

26 Opieka nad dziećmi Wsparcie rodzin biednych i patologicznych Usługi spółek gminnych Finanse i sposób ich kontrolowania

27 KONTROWERSJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW
Z portalu GAZETA.PL: „Bogusław Owoc, kandydat LPR na prezydenta Olsztyna, ma prawomocny wyrok karny za pomówienie prezesów spółdzielni Jaroty. W czerwcu 2003 roku Bogusław Owoc został skazany przez olsztyński sąd na 5 tys. zł grzywny w zawieszeniu na trzy lata za pomówienie Romana Przedwojskiego i Piotra Wałeckiego, prezesów spółdzielni mieszkaniowej Jaroty. Twierdził m.in., że obaj fałszowali protokoły z zebrań. - Osoba, która została skazana za przestępstwo umyślne, może startować w wyborach na prezydenta miasta, ale w przypadku wygranej nie może nim zostać, bo w dniu wyborów w życie wejdzie nowelizacja, która zakazuje takim ludziom pełnia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta.

28 Zmiany dotyczą jednak tylko przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. - mówi "Gazecie" Lech Gajzler z biura prawnego Państwowej Komisji Wyborczej. Tymczasem Owoc został skazany za pomówienie z oskarżenia prywatnego. - W tym przypadku może zostać prezydentem - wyjaśnia Gajzler. To nie koniec. W 2003 roku zarząd Jarot - oprócz procesu karnego - wytoczył o to samo Owocowi sprawę cywilną. W wyroku sąd nakazał mu umieścić przeprosiny w gazecie. Owoc przeprosiny wykupił dopiero w marcu 2006 roku (wcześniej płacił grzywny za nierespektowanie wyroku), ale obok nich na tej samej stronie dał drugie ogłoszenie, w którym napisał m.in., że Przedwojski mu groził i bezprawnie wyrzucił ze spółdzielni. Prezes Jarot wytoczył za to Owocowi następne kolejne procesy. Edward Ośko, przewodniczący LPR na Warmii i Mazurach: - Zgodnie z wykładnią z PKW, osoba skazana w procesie karnym, ale prywatnym, może zostać prezydentem. Pan Owoc przegrał, bo w sądzie nie miał prawnika i nie do końca wykorzystał szanse udowodnienia swoich racji. LPR się z tej kandydatury nie wycofa.”

29 Kandydaci badani wariografem?
Czy brałeś łapówki? Czy brałeś udział w przestępstwie, które nie wyszło na jaw? To tylko dwa spośród czterech pytań, które chciałby zadać swoim rywalom Jerzy Szmit, kandydat PiS-u na prezydenta Olsztyna. Na pytania mieliby odpowiadać po podłączeniu do wykrywacza kłamstw. Dwa pozostałe pytania to "Czy molestowałeś seksualnie swoje pracownice?" i "Czy współpracowałeś lub byłeś pracownikiem aparatu represji PRL?". Szmit nie wierzy jednak swoim kontrkandydatom na słowo. Dlatego pretendenci do najważniejszego urzędu w mieście na te cztery pytania mieliby odpowiadać po podłączeniu do wykrywacza kłamstw. - Ja na te pytania odpowiadam jednym słowem: nie. Gotowy jestem udowodnić swoją prawdomówność podczas badania na wariografie - wyjaśnia Jerzy Szmit. - Skąd przyszedł mi do głowy ten pomysł? To proste: Olsztyn potrzebuje uczciwego prezydenta. - Są pewne granice i pan Szmit właśnie je przekroczył. Gdyby takie badania były organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą, zgodziłbym się na nie - tak o pomyśle Szmita mówi Zbigniew Dąbkowski, kandydat PO. - Jeśli chodzi o moją uczciwość, to mam aktualne zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie z IPN, że nie byłem współpracownikiem żadnych PRL-owskich służb.

30 Czesław Jerzy Małkowski, kandydat komitetu "Po prostu Olsztyn", wypowiada się w podobnym tonie. - Mówi się, że tonący brzydko się chwyta. To właśnie robi pan Szmit. Zgodziłbym się przebadać na wariografie, gdyby takie badanie było robione przez niezależną pracownię - deklaruje obecny prezydent Olsztyna. - Na cztery pytania pana Szmita odpowiadam: jestem uczciwy. Stanisław Szatkowski, kandydat komitetu "Lewica i Demokraci": - Swój udział w wyborach traktuję bardzo poważnie i szkoda mi czasu na oryginalne pomysły pana Szmita. Mógłbym oczywiście powiedzieć, że swój udział w badaniu na wariografie uzależniam od tego, czy pan Szmit zgodzi się poddać publicznemu badaniu swojej kondycji psychicznej. Są jednak kandydaci, którzy bez wahania zgodzili się przystać na propozycję Jerzego Szmita. Janusz Lorenz, bezpartyjny kandydat z listy PSL-u, kiedy usłyszał o pomyśle kandydata PiS-u, wybuchnął szczerym śmiechem. - A to dobre... Strasznie się ubawiłem. Ale ten pomysł nawet mnie cieszy. - przekonuje Janusz Lorenz. - Jeżeli takie badanie ma być poświadczeniem prawdomówności kandydatów, to chętnie wezmę w nim udział.

31 Janusz Prucnal, kandydat komitetu "Olsztyn - Nasz Dom": - Z miejsca zgodziłem się na badanie na wykrywaczu kłamstw. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Bogusław Owoc, kandydat LPR-u, także nie widzi problemu. - Bardzo dobrze, może w końcu ktoś zacznie mówić podczas tej kampanii prawdę. Do tej listy dodałbym jeszcze jedno pytanie: Czy kiedykolwiek wykorzystałeś pełnioną przez siebie funkcję w samorządzie lub administracji państwowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej? Jerzy Szmit kończy: - Właśnie szukamy wariografu i osoby, która go obsłuży. Czy zdążymy do piątku? Spokojnie. Damy radę. Adam Pietrzak/an/www.gazetaolsztynska.pl

32 I KOGO BY TUTAJ WYBRAĆ??? Wybór właściwego kandydata nie jest tak prosty jak by się zdawało. Komu zaufać? Komu powierzyć władzę na dalsze 4 lata? Wybrać trzeba dobrze żeby później nie mieć do siebie pretensji ;-)

33 WYNIKI GŁOSOWANIA

34

35 NOWYM (STARYM) PREZYDENTEM OLSZTYNA ZOSTAŁ CZESŁAW JERZY MAŁKOWSKI
W poprzednich wyborach samorządowych, podobnie jak w obecnych, najgroźniejszym kontrkandydatem Małkowskiego był Szmit. Wówczas obaj kandydaci spotkali się w drugiej turze, a wygraną zapewniło Małkowskiemu niecałe 800 głosów. Artykuł: Prezydent Olsztyna: jestem całkowicie poza polityką PAP (20:10) Wybrany w I turze wyborów na prezydenta Olsztyna Czesław Małkowski nie wyklucza współpracy z PO, PiS i SLD. Jestem całkowicie poza polityką. Mnie interesuje po prostu Olsztyn - powiedział Małkowski. Małkowski był prezydentem Olsztyna w poprzedniej kadencji. W niedzielnych wyborach startował z pomocą komitetu wyborczego Po prostu Olsztyn. Zdobył 51,7% głosów. Według prezydenta Olsztyna, wyborcy zaufali mu, gdyż - jak mówił - "dostrzegli, że najważniejsza jest dla niego praca, a nie politykierstwo". Uważa, że olsztynianie docenili także inwestycje, które miały miejsce w minionej kadencji.

36 W najbliższym czasie Małkowski chce podjąć - jak mówił - konstruktywne rozmowy na temat współpracy w zarządzie miasta. Nikomu niczego nie obiecuję. Dotychczasowi wiceprezydenci nie są już wiceprezydentami i teraz wszystko będzie zależało od negocjacji. Mogę rozmawiać z Platformą, PiS-em i SLD dlatego, że jestem całkowicie poza polityką. Mnie interesuje po prostu Olsztyn - powiedział. Wśród swoich głównych zadań wymienił: rozpisanie harmonogramu strategii rozwoju miasta, oddanie do użytku lokalnego lotniska w Olsztynie, budowę obwodnicy miasta i uruchomienie nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów. Prezydent Olsztyna zapowiedział też budowę pływalni przy trzech szkołach, wymianę wszystkich nieszczelnych okien w szkołach i budowę profesjonalnych boisk szkolnych. Chce również poprawić komunikację w mieście i m.in. kupić nowoczesne autobusy. Praktycznie Małkowski został wybrany na prezydenta Olsztyna po raz trzeci. Przed ubiegłą kadencją, przez rok, zajmował stanowisko prezydenta do czasu rozpisania w 2002 r. pierwszych wyborów bezpośrednich na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

37 WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIASTA
PO zwyciężyła w Olsztynie PAP (17:40) Platforma Obywatelska zwyciężyła w wyborach do Rady Miasta w Olsztynie, zdobywając 10 mandatów. PO poparło 29,05% głosujących. Drugi był PiS z wynikiem 20,16%, dającym 6 mandatów radzie - poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. Na kolejne komitety oddano: - Lewica i Demokraci - 17,2% głosów (4 mandaty) - Po Prostu Olsztyn - 16,5% głosów (5 mandatów). W dwóch blokach wyborczych startowali: PO z PSL, Komitetem Olsztyn Nasz Dom, Krajową Partią Emerytów i Rencistów, Warmińsko-Mazurskim Stronnictwem Gospodarczym; a także PiS z LPR Samoobroną i Związkiem Polskich Działaczy Społecznych. Do rady nie dostały się komitety: - Olsztyn Nasz Dom - 3,8%, - PSL - 2,4%, - LPR - 2,5%, - KPEiR - 1,8% - Samoobrona, - Związek Polskich Działaczy Społecznych, - Warmińska Biblioteka Wolnościowa - Warmińsko-Mazurskie Stronnictwo Gospodarcze (wszystkie uzyskały mniej niż jeden proc. głosów).

38 W wyborach w Olsztynie wzięło udział 44,1% uprawnionych do głosowania
W wyborach w Olsztynie wzięło udział 44,1% uprawnionych do głosowania. W poprzedniej radzie 12 mandatów miała koalicja SLD-UP, Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Olsztyn - 2, LPR - 5, PO - 2, Olsztyn Nasz Dom - 3; jeden radny był "niezależny".

39

40 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA – ZBIGNIEW DĄBKOWSKI (PO)
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Leszek Araszkiewicz (PiS) Bożena Marcinkowska „Po Prostu Olsztyn”

41 WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PO oficjalnie wygrało w sejmiku warmińsko-mazurskim PAP (22:50) Najwięcej mandatów - 10 w 30-osobowym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego zdobyła Platforma Obywatelska. Drugie miejsce zajął PSL, który uzyskał 7 mandatów. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Olsztynie podała w poniedziałek wieczorem oficjalne wyniki wyborów. - PO - 20,62% - 10 mandatów - PSL - 23,13% - 7 mandatów - PiS - 21,68% - 6 mandatów - Samoobrona - 10,75% - 4 mandaty - Lewica i Demokraci - 12,74% - 3 mandaty Do obsadzenia było 30 mandatów. Do sejmiku warmińsko-mazurskiego nie weszły: - LPR - 3,9% - Komitet Dobry Samorząd - 3,5% - Komitet Janusza

42 Nowakowskiego - 1,9% - Polska Partia Pracy - 1,6%.
W blokach wyborczych startowały: PO z PSL oraz PiS z LPR i Samoobroną. Frekwencja wyniosła 48,55%. W poprzednich wyborach do sejmiku warmińsko-mazurskiego wygrał koalicyjny komitet SLD-UP, który zdobył 13 mandatów, Samoobrona - 5 mandatów, koalicyjny komitet wyborczy PO-PiS - również 5 mandatów, Liga Polskich Rodzin - 4 mandaty, PSL - 3 mandaty.

43

44 PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU – MIRON SYCZ (PO) WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
Andrzej Ryński (SLD) Edward Adamczyk (PSL) Zbigniew Babalski (PiS)


Pobierz ppt "OLSZTYN – WYBORY SAMORZĄDOWE 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google