Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie W5: J L S  model wektorowy: jeśli , to gdzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie W5: J L S  model wektorowy: jeśli , to gdzie"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie W5: J L S  model wektorowy: jeśli , to gdzie
 l, s precesują wokół wypadkowego krętu j J L S Dla oddz. spin-orbita model wektorowy daje: VLS = a3 l1 • s1+ a4 l2 • s2 = A L•S tzn. L & S precesują wokół J a częst. precesji jest miarą siły oddziaływania (A L•S) Dla czystego sprzęż. L-S, interwały między składowymi str. subtelnej spełniają regułę interwałów Landégo Efekty relatywistyczne: popr. relatywistyczne: ścisłe wyrażenie dla wodoru (z równ. Diraca): Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

2 Magnetyzm atomowy: efekty Zeemana i Paschena-Backa
 oddział. atomów z polem mgt. – skomplikowane, bo J złożone z różnych krętów, – konkurencja różnych oddziaływań. cząstka o ładunku q w polu    gdy pole = stałe, jednorodne pole B||0z, to: poprawka diamagnetyczna Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

3  dla niskich stanów zaniedb. popr. diamagnet. (<r>  n2 )
atom w polu B: H=H0+TES+TLS+W rzędy wielkości dla l=1, B=1T :  dla niskich stanów zaniedb. popr. diamagnet (<r>  n2 ) oddz. atomu z polem – konieczne przybliżenia zależne od relacji TES ,TLS , W efekt Zeemana w słabym polu dla sprzęż. L-S: kryterium słabego pola; W<< str. subt. rach. zaburzeń wzgl. poz. 2S+1LJ Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

4 poprawka od oddz. z zewn. polem (L-S):
rach perturbacyjny możliwy, gdy: problem – obliczenie el. macierzowego z operatora L+2S w bazie stanów J, mJ , gdy W komutuje z Jz,  macierz (W) – diagonalna w bazie |E0 JmJ> tw. Wignera-Eckarta (tw. rzutowe):  dla operatorów wektorowych w przestrz. |JmJ> {J2, Jz}: podstawa modelu wektorowego: tylko J jest całką ruchu, wektor A precesuje wokół J  określony tylko jego rzut A|| (częstość precesji - miarą J•A) J A A|| ( zastosowaliśmy już na W5 licząc VLS dla at.2-el.) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

5 czynnik Landego problem: znalezienie el. macierz. w bazie J, mJ
 tw. Wignera-Eckarta dla A  L+2S: czynnik Landego (Landé factor) równ. dla el.macierz.  równ. operatorów: Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

6 ef. Zeemana w modelu wektorowym
oddz. B z atomem = B || 0z J S L L i S precesują wokół J S L J gdy słabe pole mgt., precesja L i S niezaburzona  L i S precesują wokół J   nie pokrywa się z kierunkiem J ale szybko (~L•S) precesuje wokół J przy obliczaniu (, B) szybko oscyluje, ale ma średnią wartość = (J, B)  ) J, 2J+1 równoodległych podpoziomów Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

7 klasyczny „normalny ” ef. Zeemana:
S=0 (singlety), J=L,  || J=L  gL=1, efekt czysto orbitalny, L=1  mL kwestia reguł wyboru  później 0 0 , 0 E/h „normalny” tryplet Lorentza Gdy S  0, J  L, gJ  1  Różne rozszczepienia, dla różnych J  „anomalny” efekt Zeemana  Dowód  spinu el. str. subtelna, dubletowa str. widm alkaliów, „anomalny” ef. Z. Doświadczenie Sterna-Gerlacha Nobel 1908 (+ H.A. Lorentz) Gdy L=0, J=S,  gS=2, efekt czysto spinowy, (naprawdę gS  QED!) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

8 Przykład – sprzężenie. L-S + ef. Zeemana dla konfiguracji. p2
H0 p 2 [15]  stopień degeneracji H0 + VES L=0, S=0 L=2, S=0 L=1, S=1 [(2L+1)(2S+1)] H0+VES+VLS J=1 3P1 J=2 3P2 J=0 3P0 J=2 1D2 J=0 1S0 [2J+1] +W mJ B  0 w sumie 15 podpoziomów J 2J+1 równoodległych podpoziomów Zeemanowskich Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

9 Silne pola magnetyczne – ef. Paschena-Backa (sprzęż. L-S)
Silne pole, tzn. TLS < W < TES  zaniedb. oddz. L • S  hamiltonian H0+TES+ W, bez pola, f. falowe {|k = |E0LS mLmS } – wartości wł. E0 (2L+1)(2S+1) x zdegenerowane w bazie |E0LS mLmS , Lz i Sz są diagonalne: poprawka na oddz. z B: np. konfiguracja p2  wprowadzamy poprawkę TLS ; k mS mL mL+2mS 1 -1 -3 2 -2 3 4 5 6 7 8 9 A mL mS A –A  +  Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

10 Przykład efekt Paschena-Backa dla konfiguracji p2
mS mL mL+2mS 1 -1 -3 2 -2 3 4 5 6 7 8 9 A mL mS mS+mL A -2 -1 –A 1 2 mS+mL to „dobra” liczba kwantowa Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6

11 Pola pośrednie - zaburzenia od oddz. z polem i LS tego samego rzędu
 Trzeba stosować poprawkę bezpośrednio do H0+VES  J, mL, mS nie są dobrymi liczbami kwant. – W nie komutuje z J2 ani z Lz , Sz . Komutuje z Jz=Lz+Sz  mJ=mS + mL to dobra liczba kwantowa nieliniowa zależność energii podpoziomu m od pola mgt. (konieczna dokładna diagonalizacja – oblicz. numeryczne) reguły: ) mJ = const (B); ) podpoziomy o tym samym mJ się nie przecinają (inne mogą) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 6


Pobierz ppt "Podsumowanie W5: J L S  model wektorowy: jeśli , to gdzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google