Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy 2002-2006 1 Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy Stypendia w 6PR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy 2002-2006 1 Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy Stypendia w 6PR."— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy 2002-2006 1 Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy Stypendia w 6PR

2 6 Program Ramowy 2002-2006 2 Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości uproszczona procedura składania wniosków brak limitu wieku możliwość wyjazdu do i przyjazdu z : - krajów członkowskich - krajów stowarzyszonych - krajów innych tzw. trzecich zwiększone fundusze - 1.580 m euro ( 9% budżetu 6PR)

3 6 Program Ramowy 2002-2006 3 Zasoby ludzkie i mobility PROGRAM MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANOM I Akcje stymulowane przez instytucje 1. Sieci badawczo-szkoleniowe (M.C. Research Training Networks) W skład sieci powinno wchodzić min 3 partnerów z 3 krajów, wspólnie pracujących nad projektem badawczym i szkoleniami dla młodych naukowców. Sieć oferować będzie stypendia do 3 lat. 2. Stypendia M.C. dla szkolenia początkujących naukowców (Host Fellowships for Early Stage Research Training) Będą się mogły o nie ubiegać uczelnie, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Stypendia przeznaczone będą dla naukowców z najwyżej 4-letnim doświadczeniem, na okres max. do 3 lat.

4 6 Program Ramowy 2002-2006 4 Zasoby ludzkie i mobility Akcje stymulowane przez instytucje -1 3.Stypendia M.C. służące transferowi wiedzy (Host Fellowships for the Transfer of Knowledge) ubiegać się o nie mogą uczelnie, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Stypendia przeznaczone będą dla doświadczonych naukowców > 4 lata pracy naukowej. Długość trwania stypendiów – od 2 miesięcy do 2 lat. Stypendia rozwojowe - priorytet w przyznawaniu kontraktów będą miały kraje kandydujące oraz słabo rozwinięte regiony Unii. Przeznaczone są dla przyjeżdżających naukowców. Będzie również możliwość wysyłania własnych pracowników ( od 2 do 12 m-cy) do określonych instytucji. Stypendia wymiany - obustronna wymiana pracowników pomiędzy placówką naukową a przedsiębiorstwem z 2 różnych krajów.

5 6 Program Ramowy 2002-2006 5 Zasoby ludzkie i mobility Akcje stymulowane przez instytucje -2 4. Konferencje i kursy szkoleniowe M.C. (Conferences and Training Courses) - celem jest wsparcie serii konferencji i / lub kursów szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców. Spotkania będą trwały od kilku dni do kilku tygodni.

6 6 Program Ramowy 2002-2006 6 Zasoby ludzkie i mobility II Stypendia dla indywidualnych naukowców 1.Europejskie stypendia M.C. (Intra-European Fellowships) dla uczonych europejskich, w krajach członkowskich i stowarzyszonych, przyznawane na okres od 1 roku do 2 lat 2.Stypendia wyjazdowe M.C. (Outgoing International Fellowships) dla uczonych europejskich z UE i krajów stowarzyszonych, w krajach pozaeuropejskich; pierwsza faza badań za granicą ( do 2 lat) i obowiązkowa w Europie ( 1 rok), konieczny powrót stypendysty do własnego kraju. 3.Stypendia przyjazdowe M.C. (Incoming International Fellowships) dla uczonych pozaeuropejskich, na pobyt w Europie; przyznawane na okres od 1 roku do 2 lat.

7 6 Program Ramowy 2002-2006 7 Zasoby ludzkie i mobility III Granty powrotne i reintegracyjne 1.2- letni grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z UE i krajów stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium M.C. 2. 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą

8 6 Program Ramowy 2002-2006 8 Zasoby ludzkie i mobility IV Promocja i uznawanie doskonałości 1. M.C. Excellence Grants - dla najlepszych europejskich zespołów badawczych, prowadzących badania interdyscyplinarne (grant do 4 lat) M.C. Excellence Awards - 2. M.C. Excellence Awards - dla najlepszych badaczy, beneficjantów programów unijnych, grant może być przeznaczony na rozwój osobisty. 3. M.C. Chairs - przeznaczony na stanowiska wykładowców dla najlepszych uczonych szczególnie tych, którzy chcieliby wznowić swoją karierę zawodową w Europie. Przyznawane na okres 3 lat.

9 6 Program Ramowy 2002-2006 9

10 10 Zasoby ludzkie i mobility DANE z 5PR Stypendysta po doktoracie otrzymywał: stypendium w wysokości 3000-5000 Euro miesięcznie brutto (w zależności od kraju pobytu) zwrot kosztów podróży dodatek 400 Euro miesięcznie nowość w 6 PR dodatek rodzinny (wysokość jeszcze nieokreślona) Doktorant otrzymywał: stypendium w wysokości 1200 euro miesięcznie (niezależnie od kraju pobytu) zwrot kosztów podróży

11 6 Program Ramowy 2002-2006 11 Zasoby ludzkie i mobility DANE z 5 PR Instytucja goszcząca stypendystę otrzymywała: środki przeznaczone na jego wynagrodzenie, dodatki i zwrot kosztów podróży, 900 lub 1200 Euro miesięcznie, na zapewnienie stypendyście właściwych warunków pracy (1200 Euro w przypadku badań eksperymentalnych, 900 - w pozostałych przypadkach). Kwota zryczałtowana, nie podlegająca rozliczeniu. Dotyczyło to zarówno stypendystów przyjeżdżających indywidualnie, jak i w ramach grantu dla instytucji

12 6 Program Ramowy 2002-2006 12 Stypendia w ojczyźnie Marii Curie-Skłodowskiej Katalog instytutów zainteresowanych przyjmowaniem stypendystów z zagranicy (już ponad 200 zgłoszeń): http://main.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia- MC/invit.htm Prosimy o wypełnienie ankiety http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia- MC/host.htm i zwrot do KPK e-mailem: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

13 6 Program Ramowy 2002-2006 PROJEKT projekt europejski realizowany w ramach 5 PR udział 12 krajów europejskich: - Austria, Holandia, Niemcy,Wielka Brytania, Włochy - Belgia, Szwecja - nowi partnerzy cel: szkolenie naukowców - przedsiębiorstwa - instytucje naukowe instrument: System Stypendialny Marii Curie obszary z zakresu biomedycyny, rehabilitacji biomechanika, biooptyka, lasery, radioterapia, inżynieria tkankowa, neurologia, informatyka, techniki pomiarowe, mikromechanika technologie dla niepełnosprawnych i ludzi starszych

14 6 Program Ramowy 2002-2006 INFORMACJE na stronach internetowych wersja angielska http://www.bit.ac.at/fellows_for_industry.htm Elektroniczny katalog instytucji goszczących - powyższa strona plik: PARTNER SEARCH wersja polska http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia- MC/index.html

15 6 Program Ramowy 2002-2006 15 Nie zapominajmy o 5PR Stypendia w projektach finansowanych z 5PR www.cordis.lu/improving vacancies 651 sieci badawczo-szkoleniowych 918 konferencji 150 infrastruktur 290 punktów szkoleniowych Marii Curie 195 przedsiębiorstw 66 instytutów w LFR

16 6 Program Ramowy 2002-2006 16 Wyjazdy do JRC Specjalny system stypendiów i wizyt Otwarte projekty do współpracy z krajami kandydującymi Osoba do kontaktu Dr Jacek Kuciński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa Tel. (22)8262502; jacek.kucinski@ippt.gov.pl


Pobierz ppt "6 Program Ramowy 2002-2006 1 Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy Stypendia w 6PR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google