Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak to się nam udaje. Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak to się nam udaje. Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6"— Zapis prezentacji:

1 Jak to się nam udaje. Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6
Jak to się nam udaje ? Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o. Prezes Zarządu Poznań,

2 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Jak zdobywaliśmy doświadczenie
Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

3 ITTI - zakres działań Usługi doradcze dla sektora telekomunikacyjnego.
Doradztwo dla użytkowników końcowych informatyki i teleinformatyki. Prace badawcze stosowane: krajowe i finansowane przez UE

4 Fakty i liczby Firma założona w 1996r.
Kontynuacja działalności konsultingowej i badawczej Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych, EFP ( ) Od 2003 r. ścisła współpraca z Zakładem Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zatrudnienie: 35 osób (w tym 25 konsultantów) Wszystkie udziały są własnością parterów ITTI Od 2001 r. ITTI należy do ITIC – International Telecom and IT Consultant Group (z centralą w Wiedniu)

5 Wsparcie ze strony UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) UAM – wiodąca uczelnia w Polsce (ponad studentów) Zakład Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki – utworzony w 2003 roku Prof. W. Hołubowicz – kierownik Zakładu Efekty prowadzonych badań wykorzystywane w przemyśle Pracownicy naukowi z doświadczeniem w projektach UE Fundacja UAM Oficjalna fundacja UAM – ukierunkowana na badania i wdrożenia Centrum Informatyki Stosowanej – doradztwo i projekty związane z informatyka stosowaną Prof. W. Hołubowicz jest kierownikiem Centrum Informatyki Stosowanej Fundacji UAM Zarówno UAM jak i F-UAM mogą być włączone do projektów badawczych – tak krajowych, jak i międzynarodowych

6 Projekty 5 PR FlexWork Demonstrating and promoting the adoption of new ways of Flexible Working among outlying regions and SMEs (IST) CADENUS Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks (IST) EMERGE Dissemination and Technology Transfer of Emerging IST Results to European Union Associated Countries (IST) FELLOWS Facilitating and Enhancing access to Life-long Learning sOlutions for a Wide variety of Socil categories (IST)

7 Projekty 6 PR (1/2) HAGRID - ACC and INCO Organisations in FP7-IST through the Innovative Use of the Concept of "Grid Computing„ (IST) A-BARD - Analysing Broadband for Rural Development (IST) EMMA - Embedded Middleware In Mobility Applications (IST) NETQoS - Policy based Management of Heterogeneous Networks for guaranteed QoS (IST) - a collaborative platform for working and living in rural areas (IST) VISP – Virtual ISP (IST) COMIST - Stimulating the Participation of NMS and ACC Organiations in eWork and eBusiness Related IST Activities (IST)

8 Projekty 6 PR (2/2) EPRI-Start Stimulate the participation of SMEs from NMS in IST activities (IST) MOSAIC Mobile Worker Support Environments: Aligning Innovation in Mobile Technologies, Applications and Workplaces for Location-Independent Cooperation and Networking (IST) SIMS Supporting Innovation of SMEs in the Mobile Services and Application Supply Business (IST) DAIDALOS Design Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services (IST) SEAMLESS Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart Service Infrastructure (IST)

9 Projekty – inne programy
ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia (EQUAL) Elastan – Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy oraz ochrona kapitału intelektualnego firm (EQUAL) ADAPTUS – System Promocji Elastycznej Pracy (EQUAL) SISINE - Role Playing Simulations in Negotiations e-learning (LdV) UPTEL – Upgading of the Telecommunication Curricula towards the Needs of the Employment Market (LdV) MDEC (Multimedia Distance English Courses for Polish Users in Legal, Banking and Financial Scientific, and Safety Training Sectors with Elements of European Union regulations and standards (LdV) CITRINE - Common Intelligence and Traceability for Rescues and IdentificatioN operations (PASR)

10 Nagrody dla ITTI 6. Programu Ramowego w kategorii MŚP
„Kryształowa Brukselka” - nagroda dla najlepszego uczestnika 6. Programu Ramowego w kategorii MŚP „Best Practice Award” - nagroda za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-business (za projekt FlexWork)

11 Jak zaczynaliśmy … korzenie w poznańskiej EFP – pewne doświadczenie, głównie w programach typowo akademickich 1998: rozpoczęcie 5PR – Polska po raz pierwszy przystępuje do PR, my także przystępujemy do działań 1 osoba na część etatu 1 konferencja KPK → własna praca u „podstaw” akcja „marketingowa” ... prawo wielkich liczb w końcu – pytanie od tworzącego się konsorcjum !

12 Jesteśmy w konsorcjum ! !!! ... prawie 1 rok oczekiwania ... !!!
dyskusje nad zakresem pracy przygotowanie dokumentacji !!! prawie 1 rok oczekiwania !!! negocjacje z Komisją, podpisywanie kontraktu, wreszcie ‘kick-off meeting’ w Brukseli

13 (Accompanying Measures)
Projekt EMERGE Rozpowszechnianie wiedzy i transfer technologii oraz wyników projektów IST do krajów ubiegających się o członkostwo w UE projekt IST (IST ) (Accompanying Measures)

14 Inne działania w projekcie
Udział w konferencjach (krajowych i międzynarodowych) Organizacja własnych imprez Artykuły w prasie mnóstwo kontaktów jeszcze więcej wiedzy sporo doświadczenia

15 wyjazdy, mnóstwo kontaktów
Kontakty procentują ... nadchodzi zapytanie z Irlandii „(...) Dear Friends, wouldn’t you like to join our project? We’re expanding it into CEE states...” … negocjacje raz jeszcze ! znowu prawie rok zwłoki … … kontrakt, kick off wyjazdy, mnóstwo kontaktów

16 Najlepszy projekt Projekt FlexWork W 2005 r. ITTI zdobyło nagrodę
„Best Practice Award” dla ITTI za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-biznes

17 … a w międzyczasie … rozpoczęliśmy realizację projektu
CADENUS – Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks dzięki osobistym kontaktom, kilku wyjazdom na konferencję, dziesiątkom telefonów, setkom i udaje nam się skorzystać z inicjatywy KE (IST – AL. VIII.1.6) pozwalającej na dołączanie partnerów z NAS do istniejących projektów i nie będzie to jedyny taki przypadek w „naszej historii”

18 Kontakty procentują wiemy coraz więcej
po raz kolejny … składamy kilka wniosków jako partnerzy w konsorcjach koordynowanych przez naszych znajomych z biegnących projektów wiemy coraz więcej szukamy nowych horyzontów... powstaje Raport Monograficzny ITTI nt. pomocy unijnej dla przedsiębiorców i instytucji w Polsce

19 w 6 Programie Ramowym składamy kolejne wnioski ze znanymi nam już partnerami, z ich znajomymi, znajomymi tych znajomych, a nawet zupełnie nieznanymi w II Konkursie IST 6PR uczestniczyliśmy już w składaniu blisko 10 wniosków (w tym 2 – jako koordynatorzy) w III, IV, V i VI Konkursie wniosków z naszym udziałem złożono już kilkanaście w rezultacie mamy 12 nowych projektów

20 Specyfika projektów UE
praca w konsorcjum wielonarodowość praca zdalna projekty długookresowe badania stosowane zakres prac sposób zarządzania spotkania projektowe sposób finansowania

21 PRACA W KONSORCJUM praca w międzynarodowych konsorcjach składających się z min. kilku partnerów (max. nawet kilkudziesięciu) konsorcjum skupia przedstawicieli świata nauki, przemysłu, użytkowników końcowych różne zaangażowanie partnerów w realizację prac priorytety poszczególnych partnerów nie zawsze są zbieżne – może to doprowadzić do konfliktów, a nawet do zatrzymania projektu

22 WIELONARODOWOŚĆ projekty realizowane w międzynarodowych zespołach
na etapie proposala - punktowana współpraca pomiędzy krajami z tzw. starej Unii i krajami Europy Wschodniej wyjazdy zagraniczne oraz spotkania w ramach projektu zróżnicowana kultura pracy bariery językowe

23 PRACA ZDALNA indywidualny tryb pracy – potrzeba samodyscypliny
trudniej o efektywność czasochłonna komunikacja (telefony, telekonferencje, e) trudności ze „zgraniem” partnerów brak bezpośredniej kontroli bariery językowe spowalniają pracę

24 CZAS TRWANIA projekty długookresowe, 1-3 lata
„pozornie” odległe terminy niezbędny plan pracy przekładanie „na potem” rozliczanie pracy w trybie rocznym

25 ZORIENTOWANE NA ZASTOSOWANIE BADAŃ
z wyników badań korzysta Unia Europejska jak i poszczególne kraje Jak komercjalizować wyniki badań ? - odpowiedź na to pytanie najczęściej nie jest oczywista szerokie lub wąskie podejście do zagadnienia w zależności od rodzaju projektu: IP – Integrated Projects STREP - Specific Targeted Research Projects SSA – Specific Support Action CA – Coordination Actions CRAFT – Co-operative Research Projects Collective Research Projects NoE – Networks of Excellence

26 ZAKRES PRAC niektóre proposale pokazują jedynie kierunek prac, a metody realizacji wybierane w trakcie trwania projektu z drugiej strony - problem z realizacją, gdy zakres prac zdefiniowany jest zbyt szczegółowo w praktyce często stosuje się elastyczne podejście do zakresu prac (w ustalonych ramach)

27 SPOSÓB ZARZĄDZANIA bardzo ważna rola koordynatora projektu
w praktyce są problemy ze sprawnym zarządzaniem istotne dokumenty: kontrakt pomiędzy Komisją Europejską i Koordynatorem projektu consortium agreement pomiędzy koordynatorem i partnerami w projekcie możliwe zmiany w podziale zadań oraz w budżecie w trakcie realizacji projektu

28 SPOTKANIA PROJEKTOWE finansowane z budżetu projektu
spotkania projektowe aktywizują partnerów przełamują bariery pozytywnie wpływają na atmosferę współpracy poznajemy podejście innych partnerów do tematu zdobywamy cenne kontakty, które mogą przydać się w przyszłości dość czasochłonne, jeśli uczestniczymy w większej ilości projektów

29 FINANSE zaliczki na poczet wszystkich wydatków
pokrywane są wszystkie koszty związane z prowadzeniem projektów spóźnienia w płatnościach uwaga na brak płynności dokumentacja !

30 SUKCES PROJEKTU TO … doświadczone konsorcjum, a przede wszystkim dobry koordynator dobór odpowiedniego zespołu projektowego samokontrola i umiejętność zdalnej pracy działanie zgodnie z harmonogramem i opisem pracy aktywny udział w spotkaniach projektowych dobre stosunki z partnerami i twórcza atmosfera współpracy ścisła współpraca z koordynatorem uważne planowanie i rozliczanie wydatków bardzo dobra znajomość języka angielskiego

31 Promujmy Polskie konsorcja !
Polskie (ale nie tylko) firmy i instytucje najczęściej działają w pojedynkę bardzo ważna praca zespołowa na 46 partnerów: Niemcy 10 (!) Francja 5 Portugalia 4 Wielka Brytania 4 Polska 3 na 16 partnerów: Niemcy 2 Finlandia 3 Włochy 2 Wielka Brytania 4 (!) Polska 1

32 Podsumowanie aby znaleźć się w projektach EU – trzeba być aktywnym i najlepiej mieć na to środki kontakty bezpośrednie na etapie inicjowania projektu są skuteczniejsze niż kontakty zdalne – ale pieniądze wydane przed startem nie są kosztem projektowym! konieczny jest kompromis pomiędzy „rozległością zainteresowań merytorycznych” polskiej instytucji, a pożądaną liczbą projektów EU najlepszą rekomendacją do projektu jest udana poprzednia współpraca z danym partnerem albo choćby „udany” udział w poprzednich projektach EU rozległy dział związany z projektami EU buduje się przez kilka lat

33 PODEJMIJMY TO WYZWANIE !
W nadchodzących latach Polska będzie beneficjentem coraz większej ilości środków pomocowych UE (7 PR i 200 innych programów, fundusze strukturalne itp.) WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ ! … ucząc się na błędach własnych i doświadczeniach innych (dobrych i złych) …

34 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak to się nam udaje. Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google