Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Założenia 6PR Stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej Ujednolicenie polityki naukowo-technicznej w Europie (do tej pory schemat 15 +1) Integracja środowiska naukowego w Europie Koncentracja na wybranych priorytetach Elastyczność Uproszczenie zasad i procedur (?)

3 Programy Ramowe EU Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki Europy poprzez opracowanie nowych technologii, produktów i procesów Rozwiązywanie problemów ważnych dla Europy (zdrowie, środowisko, energia, bezpieczna żywność, zatrudnienie, problemy społeczno- ekonomiczne) Ponadnarodowy wymiar (projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe)

4 Polska w 6PR Uczestnictwo na równych prawach z krajami UE Możliwość współpracy z krajami z byłego związku radzieckiego (przyjmowanie stypendystów) Łatwiejsze granty w ramach schodów do doskonałości Brak dostatecznego doświadczenia na znaczącą pozycję w projektach zintegrowanych i sieciach doskonałości

5 Struktura 6 Programu Ramowego UE

6 Budżet 6 PR – 17.500 mln euro Focussing and integrating Community research - 12585 1. Thematic priorities - 11285 Life sciences, genomics and biotechnology for health - 2255 Advanced genomics and its applications for health - 1100 Combating major diseases - 1155 Information society technologies - 3625 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices - 1300 Aeronautics and space - 1075 Food quality and safety - 685 Sustainable development, global change and ecosystems - 2120 Sustainable energy systems- 810 Sustainable surface transport - 610 Global change and ecosystems - 700 Citizens and governance in a knowledge-based society - 225

7 Budżet 6PR – cd. 2. Specific activities covering a wider field of research - 1300 Supporting policies and anticipating s/t needs - 555 Horizontal research activities involving SMEs - 430 Specific measures in support of international cooperation - 315 3. Strengthening the foundations of the European Research Area - 320 Support for the co-ordination of activities - 270 Support for the coherent development of R&I policies - 50

8 Budżet 6PR – cd. Structuring the European Research Area - 2605 1. Research and innovation - 290 2. Human resources and mobility - 1580 3. Research infrastructures - 655 4. Science and society - 80

9 Budżet 6PR – cd. Non-nuclear activities of the Joint Research Centre – 760 NUCLEAR ENERGY 1. Priority thematic areas of research – 890 1.1 Controlled thermonuclear fusion – 750 1.2 Management of radioactive waste – 90 1.3 Radiation protection - 50 2. Other activities in the field of nuclear technologies and safety - 50 Nuclear activities of the Joint Research Centre - 290

10 Rodzaje projektów w 6PR Projekty zintegrowane Sieci doskonałości Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence – celowe projekty badawcze (tradycyjne) – akcje skoordynowane (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające ( Specific support actions ) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

11 Udział MŚP w projektach 6PR Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Projekty celowe (Specific Targeted Projects)

12 Małe i średnie przedsiębiorstwa w 6PR MŚP – siła napędowa gospodarki - 15% budżetu 6PR zarezerwowane dla uczestnictwa MŚP - Mile widziane w projektach badawczych, badawczo-wdrożeniowych, zintegrowanych i sieciach doskonałości - Specjalne projekty – CRAFT i Collective Research - Usługi dla MŚP – LIFT, GATE2GROWTH, ETI

13 MŚP w 6 Programie Ramowym Helpdesk dla MŚP: European Commission Research Directorate General Rue de la Loi, 200 1049 Brussels, Belgium Tel. (+32 2) 298 41 60 Telefax:(+32 2) 295 71 10 E-mail:research-sme@cec.eu.intresearch-sme@cec.eu.int Website:www.cordis.lu/sme Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla MŚP: Kompletna lista: sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm

14 Kalendarz 6PR Luty 2001 – propozycja 6PR Marzec 2002 – konkurs na EoI Czerwiec – wrzesień 2002 – uchwalanie 6PR Wrzesień 2002 – udostępnienie bazy EoI Listopad 2002 – konferencja rozpoczynająca 15 grudnia (?) 2002 – ogłoszenie konkursów Marzec 2003– złożenie wniosków

15 Zasady udziału Konkurs ogłaszany przez KE w OJ Wnioski (międzynarodowe konsorcja) składane do KE Ocena przez niezależnych ekspertów (wg ustalonych z góry kryteriów) Decyzja KE Negocjacje kontraktu Realizacja kontraktu (rola koordynatora)

16 Co to jest projket? Projekt – zespół działań, określony cel (rozwiązanie problemu, opracowanie technologii, uzyskanie nowej wiedzy określonym czas, zasoby (sprzęt, ludzie,pieniądze, know-how) określony tryb zarządzania, kontroli, sprawozdawczości

17 Dobry projekt Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – – Kompetentni partnerzy – Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach – Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja Dobry kosztorys – oparty na przemyślanych szacunkach


Pobierz ppt "6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google