Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań

2 Założenia 6PR Stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej Ujednolicenie polityki naukowo-technicznej w Europie (do tej pory schemat 15 +1) Integracja środowiska naukowego w Europie Koncentracja na wybranych priorytetach Elastyczność Uproszczenie zasad i procedur (?)

3 Programy Ramowe EU Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki Europy poprzez opracowanie nowych technologii, produktów i procesów Rozwiązywanie problemów ważnych dla Europy (zdrowie, środowisko, energia, bezpieczna żywność, zatrudnienie, problemy społeczno- ekonomiczne) Ponadnarodowy wymiar (projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe)

4 Polska w 6PR Uczestnictwo na równych prawach z krajami UE Możliwość współpracy z krajami z byłego związku radzieckiego (przyjmowanie stypendystów) Łatwiejsze granty w ramach schodów do doskonałości Brak dostatecznego doświadczenia na znaczącą pozycję w projektach zintegrowanych i sieciach doskonałości

5 Struktura 6 Programu Ramowego UE

6 Budżet 6 PR – mln euro Focussing and integrating Community research Thematic priorities Life sciences, genomics and biotechnology for health Advanced genomics and its applications for health Combating major diseases Information society technologies Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices Aeronautics and space Food quality and safety Sustainable development, global change and ecosystems Sustainable energy systems- 810 Sustainable surface transport Global change and ecosystems Citizens and governance in a knowledge-based society - 225

7 Budżet 6PR – cd. 2. Specific activities covering a wider field of research Supporting policies and anticipating s/t needs Horizontal research activities involving SMEs Specific measures in support of international cooperation Strengthening the foundations of the European Research Area Support for the co-ordination of activities Support for the coherent development of R&I policies - 50

8 Budżet 6PR – cd. Structuring the European Research Area Research and innovation Human resources and mobility Research infrastructures Science and society - 80

9 Budżet 6PR – cd. Non-nuclear activities of the Joint Research Centre – 760 NUCLEAR ENERGY 1. Priority thematic areas of research – Controlled thermonuclear fusion – Management of radioactive waste – Radiation protection Other activities in the field of nuclear technologies and safety - 50 Nuclear activities of the Joint Research Centre - 290

10 Rodzaje projektów w 6PR Projekty zintegrowane Sieci doskonałości Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence – celowe projekty badawcze (tradycyjne) – akcje skoordynowane (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające ( Specific support actions ) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

11 Udział MŚP w projektach 6PR Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Projekty celowe (Specific Targeted Projects)

12 Małe i średnie przedsiębiorstwa w 6PR MŚP – siła napędowa gospodarki - 15% budżetu 6PR zarezerwowane dla uczestnictwa MŚP - Mile widziane w projektach badawczych, badawczo-wdrożeniowych, zintegrowanych i sieciach doskonałości - Specjalne projekty – CRAFT i Collective Research - Usługi dla MŚP – LIFT, GATE2GROWTH, ETI

13 MŚP w 6 Programie Ramowym Helpdesk dla MŚP: European Commission Research Directorate General Rue de la Loi, Brussels, Belgium Tel. (+32 2) Telefax:(+32 2) Website:www.cordis.lu/sme Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla MŚP: Kompletna lista: sme.cordis.lu/assistance/NCPs.cfm

14 Kalendarz 6PR Luty 2001 – propozycja 6PR Marzec 2002 – konkurs na EoI Czerwiec – wrzesień 2002 – uchwalanie 6PR Wrzesień 2002 – udostępnienie bazy EoI Listopad 2002 – konferencja rozpoczynająca 15 grudnia (?) 2002 – ogłoszenie konkursów Marzec 2003– złożenie wniosków

15 Zasady udziału Konkurs ogłaszany przez KE w OJ Wnioski (międzynarodowe konsorcja) składane do KE Ocena przez niezależnych ekspertów (wg ustalonych z góry kryteriów) Decyzja KE Negocjacje kontraktu Realizacja kontraktu (rola koordynatora)

16 Co to jest projket? Projekt – zespół działań, określony cel (rozwiązanie problemu, opracowanie technologii, uzyskanie nowej wiedzy określonym czas, zasoby (sprzęt, ludzie,pieniądze, know-how) określony tryb zarządzania, kontroli, sprawozdawczości

17 Dobry projekt Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – – Kompetentni partnerzy – Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach – Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja Dobry kosztorys – oparty na przemyślanych szacunkach


Pobierz ppt "6 Program Ramowy UE Założenia i struktura Elżbieta Książek, RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google