Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nancy Cartwright (1995) Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machines opracowała Anna Grochowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nancy Cartwright (1995) Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machines opracowała Anna Grochowska."— Zapis prezentacji:

1 Nancy Cartwright (1995) Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machines opracowała Anna Grochowska

2 26-10-2006 2 Wprowadzenie Świat w pełni uporządkowany David Hume Świat cętkowany “dappled world” Nancy Cartwright Konflikt

3 26-10-2006 3 Teoria Hume’a Nauka funkcjonuje w ramach paradygmatόw i kompleksowych teorii. Światy uporządkowane: matematyka, fizyka, biomedycyna. Nauka to zbiόr regularności uniwersalnych, nie: A => B. Każde prawo jest poparte prawem bardziej ogόlnym (“covering law”).

4 26-10-2006 4 Teoria Hume’a Praw w sensie Hume’a jest mało, większość z nich jest fałszywa. Przykład: Prawo Coulomba Aby prawa Hume’a zachodziły, konieczne jest ich uszczegόławianie, co ogranicza wartość poznawczą.

5 26-10-2006 5 “ Dappled world ” Nancy Cartwright należy do najwybitniejszych wspόłczesnych filozofόw nauki. 1999: “The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science”; Cambridge University Press.

6 26-10-2006 6 “ Dappled world ” Wg Nancy Cartwright: Nie ma uporządkowanych światόw, ponieważ nie ma praw fundamentalnych. Każde prawo, nawet najbardziej konkretne wymaga kontekstu. Klauzula “ceteris paribus” !!

7 26-10-2006 7 Cel nauki Za Arystotelesem: Nie należy skupiać się wyłącznie na uniwersalnych prawach (niewiele) ale dążyć do poznania natury rzeczy (“capacities”). Rzeczy tworzą maszynę ktόrą możemy wprawić w ruch i obserwować zależności.

8 26-10-2006 8 Model - maszyna socjo-ekonomiczna Rzeczy “capacities” ModelPrawo Prawo jest konsekwencją udanego działania maszyny socjo-ekonomicznej !!

9 26-10-2006 9 Model Rozgraniczenie: zmienne wewnętrzne modelu zmienne zewnętrzne – warunki przyjęte dla funkcjonowania modelu – ceteris paribus.

10 26-10-2006 10 Dlaczego nie ma praw uniwersalnych w ekonomii? Zbyt wiele rόżnych zmiennych czynnikόw, trudno wychwycić między ktόrymi występują interakcje. Zmienne środowisko ich działania niemożliwość przeprowadzania eksperymentόw kontrolowanych. Żaden mechanizm nie działa samodzielnie, w izolacji.

11 26-10-2006 11 Mechanizm izolowany? Mechanizm ekonomiczny jest maszyną ktόra musi zostać złożona i poddana prόbie działania w określonych warunkach. Przykład: dźwignia Przykład: kreacja pieniądza M = ((1 + cu) / (re + cu)) H

12 26-10-2006 12 Czemu służy “ceteris paribus”? Klauzula “ceteris paribus”: stwarza maszynie socjo-ekonomicznej “dogodne” warunki pracy, “chroni” ją przed zewnętrznym uszkodzeniem. Im więcej warunkόw tym słabsze odwzorowanie rzeczywistości !!!

13 26-10-2006 13 Projekt maszyny ekonomicznej Umowa kredytu inwestycyjnego Problem pryncypał – agent Część zyskownych projektόw nie dochodzi do skutku. ZALEŻNOŚĆ: Nieefektywność występuje gdy: Koszty utopione > 0, Początkowa stopa dochodu z przedsięwzięcia < stopa alternatywnego źrόdła dochodu.

14 26-10-2006 14 Warunki projektu Części maszyny – aktorzy, Konstrukcja – zasady zachowania aktorόw: chciwość, maksymalizacja zysku, gra jednoczesna, jednokrotna. Pomiar funkcjonowania – kalkulacja rezultatόw: jedna stopa dyskontowa warunki pewności doskonałe kalkulatory

15 26-10-2006 15 “Ceteris paribus” projektu Dwόch aktorόw, Brak porozumienia lub interakcji – gra jednokrotna, Brak zewnętrznych zakłόceń, Niezmienne środowisko. Dobre odwzorowanie rzeczywistości ??

16 26-10-2006 16 « Covering law » ? Rόwnowaga osiągnięta w grze dwuosobowej. Wyprowadzenie nie opiera się na żadnych fundamentalnych prawach !! Zależność nie jest uniwersalnym prawem, zawiera warunki (“ceteris paribus”).

17 26-10-2006 17 Rόżne modele Nie da się porόwnać maszyn socjo-ekonomicznych między sobą. Są one wzajemnie komplementarne. Cel: Doskonalenie techniki w ramach danej maszyny socjo- ekonomicznej.

18 26-10-2006 18 Podsumowanie 1. Obserwujemy elementy natury. 2. Konstruujemy maszyny aby wychwycić interakcje. 3. Otrzymujemy zależności. Każde prawo musi zostać opatrzone klauzulą “ceteris paribus”.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nancy Cartwright (1995) Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machines opracowała Anna Grochowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google