Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA INWESTYCYJNE Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA INWESTYCYJNE Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i."— Zapis prezentacji:

1

2 ZADANIA INWESTYCYJNE

3 Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nakłady poniesione przed 2009 r. – 196.384,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 196.384,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 31.790,38 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 31.790,38 zł całkowita wartość zadania – 7.110.464,23 zł całkowita wartość zadania – 7.110.464,23 zł wysokość dofinansowania - wysokość dofinansowania - 3.627.726,11 zł okres realizacji zadania – 2008/2011 okres realizacji zadania – 2008/2011 Zakres: - 22.262 m sieci kanalizacji sanitarnej, - 2.952 m sieci wodociągowej, -294 przyłączy kanalizacyjnych, - 4 przyłącza wodociągowe. Umowę z wykonawcą podpisano 30 października 2009 r. Roboty ruszyły w grudniu 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 Budowa wodociągu w Leśnie Wyb. do Przymuszewa nakłady poniesione przed 2009 r. - 6.226,66 zł nakłady poniesione przed 2009 r. - 6.226,66 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 171.870,09 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 171.870,09 zł całkowita wartość zadania - 178.096,75 zł całkowita wartość zadania - 178.096,75 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009 Zakres zadania: - długość sieci: ok. 6 km - liczba przyłączy: 10 szt.

5 Budowa wodociągu w sołectwie Huta - prace projektowe nakłady poniesione przed 2009 r. – 12.810,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 12.810,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady do poniesienia – 49.980,00 zł nakłady do poniesienia – 49.980,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 62.790,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 62.790,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009 W 2009 roku trwały prace projektowe, których zakończenie planowane jest na rok bieżący. Przewidywany zakres zadania: - długość sieci: ok. 6.256 m - liczba przyłączy: ok. 38 szt.

6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie i Małym Gliśnie - prace projektowe nakłady poniesione przed 2009 r. – 5.000,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 5.000,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł nakłady do poniesienia – 112.310,00 zł nakłady do poniesienia – 112.310,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 117.310,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 117.310,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010 okres realizacji zadania – 2008/2010 W 2009 roku trwały prace projektowe, których zakończenie planowane jest na rok bieżący. Przewidywany zakres zadania: - długość sieci – ok. 7.500 m, - liczba przyłączy – ok. 90 szt.

7 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2009 roku nakłady poniesione w 2009 roku - 214.530,43 zł zł nakłady poniesione w 2009 roku - 214.530,43 zł zł

8 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2009 roku nakłady poniesione w 2009 roku - 214.530,43 zł nakłady poniesione w 2009 roku - 214.530,43 zł Najważniejsze zadania wykonane przez ZGK w 2009 roku: - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. Kościuszki w Brusach - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Poziomkowej w Brusach - budowa sieci wodociągowej Lubnia - Leśno - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mylofskiej w Męcikale - rozbudowa sieci wodociągowej w Leśnie Wyb. - rozbudowa sieci wodociągowej w Żabnie - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Czyczkowach

9 Modernizacja budynku administracyjno – socjalnego oczyszczalni ścieków w Brusach (ZGK) nakłady poniesione przed 2009 rokiem – 42.181,60 zł nakłady poniesione przed 2009 rokiem – 42.181,60 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 1.131,02 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 1.131,02 zł nakłady do poniesienia – 250.000,00 zł nakłady do poniesienia – 250.000,00 zł całkowita wartość zadania – 293.312,62 zł całkowita wartość zadania – 293.312,62 zł okres realizacji zadania – 2007/2012 okres realizacji zadania – 2007/2012 Zakres dotychczasowych prac dotyczył: - termomodernizacji obiektu w 2008 r. poprzez wymianę części okien oraz ocieplenie ścian - drobnych prac remontowych wewnątrz obiektu w 2009 roku

10 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach nakłady poniesione przed 2009 r. - 180.000,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. - 180.000,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 33.500,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 33.500,00 zł całkowita wartość zadania – 12.045.229,00 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 12.045.229,00 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – 8.045.229,00 zł środki własne Gminy Brusy – 8.045.229,00 zł dofinansowanie UE w ramach PROW – 4.000.000,00 zł dofinansowanie UE w ramach PROW – 4.000.000,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2015 okres realizacji zadania – 2008/2015 Środki wydatkowane w 2009 roku dotyczyły kosztów dokumentacji projektowej, którą ukończono w marcu. W kwietniu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowaniu I etapu zadania w ramach działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nakłady poniesione w 2009 r. – 356.704,88 zł, z czego: nakłady poniesione w 2009 r. – 356.704,88 zł, z czego: Środki własne – 291.704,88 zł Środki własne – 291.704,88 zł WFOŚiGW – 65.000,00 zł WFOŚiGW – 65.000,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 W 2009 roku wybudowano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W sumie od 2007 roku na terenie gminy powstało już 86 tego typu obiektów.

12 Zakup zgrzewarek elektrooporowej oraz doczołowej do rur PE 160 (ZGK) nakłady poniesione w 2009 r. - 27.500,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 27.500,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zgrzewarka oporowa Zgrzewarka czołowa

13 Zakup 5 przepływomierzy na ujęcia wody w Czyczkowach i Brusach (ZGK) nakłady poniesione w 2009 roku - 26.276,10 zł nakłady poniesione w 2009 roku - 26.276,10 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009

14 Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do laboratorium ZGK nakłady poniesione w 2009 roku - 37.566,95 zł, z czego nakłady poniesione w 2009 roku - 37.566,95 zł, z czego środki z dotacji budżetu gminy – 37.195,00 środki z dotacji budżetu gminy – 37.195,00 środki własne ZGK – 371,95 środki własne ZGK – 371,95 okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Analizator BTZ Spektrofotometr

15 Monitoring ujęć wodociągowych – centrala ujęcia wody w Męcikale nakłady poniesione w 2009 roku (dot. centrali w Męcikale) - 56.757,10 zł nakłady poniesione w 2009 roku (dot. centrali w Męcikale) - 56.757,10 zł nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł nakłady do poniesienia – 100.000,00 zł całkowita wartość zadania – 156.757,10 zł całkowita wartość zadania – 156.757,10 zł okres realizacji zadania – 2009/2011 okres realizacji zadania – 2009/2011 centrala sterowania ujęcia wody w Męcikale (dostęp z ZGK w Brusach) szafa sterownicza - ujęcie wody w Męcikale

16 Wykupy gruntów nakłady poniesione w 2009 roku - 173.809,20 zł nakłady poniesione w 2009 roku - 173.809,20 zł powierzchnia wykupionych gruntów – 6.884 m2 (0.688 ha) powierzchnia wykupionych gruntów – 6.884 m2 (0.688 ha) przeznaczenia wykupionych gruntów – pod budowę ulic oraz przepompowni ścieków przeznaczenia wykupionych gruntów – pod budowę ulic oraz przepompowni ścieków

17 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze nakłady poniesione przed 2009 r. – 19.750,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 19.750,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 42.250,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 42.250,00 zł udział gm. Brusy w zadaniu – 1.044.200,00 zł udział gm. Brusy w zadaniu – 1.044.200,00 zł okres realizacji zadania: 2006 – 2012 okres realizacji zadania: 2006 – 2012 Realizacja projektu pozwoli na kompleksową obsługę w zakresie zbiórki odpadów mieszkańców regionu. Projekt zakłada zagospodarowanie odpadów przy użyciu najlepszych możliwych technologii oraz składowanie odpadów tylko w przypadku niemożności ich odzysku lub zastosowania innej formy utylizacji. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych; kompostownia frakcji biodegradowalnej; plac na przyjmowanie odpadów budowlanych; wiata lub hala do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD; kwatera składowania odpadów o powierzchni 2,59 ha Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość kosztorysowa całego projektu: 46.150.000,00 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: 14.900.000,00 zł

18 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – ( w tym składowisko w Kosobudach) nakłady poniesione w 2009 r. - 5.085,30 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 5.085,30 zł udział gm. Brusy w zadaniu – 344.265,12 zł udział gm. Brusy w zadaniu – 344.265,12 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2012 okres realizacji zadania: 2009 – 2012 Projekt ma na celu wdrożenie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Rekultywacja polegać będzie na stworzeniu poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby przyspieszyć naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WP (Działanie 5.1. Gospodarka odpadami) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość kosztorysowa całego projektu: 10.706.619,16 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: 7.494.633,42 zł

19 Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł całkowity koszt zadania – 490.806,00 zł, z czego: całkowity koszt zadania – 490.806,00 zł, z czego: Środki Gminy Brusy – 290.806,00 zł Środki Gminy Brusy – 290.806,00 zł Dofinansowanie UE – 200.000,00 zł Dofinansowanie UE – 200.000,00 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2010 okres realizacji zadania: 2009 – 2010 W listopadzie 2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach PROW (działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Zadanie obejmuje zakup 4.200 pojemników (2.100 na szkło i tyle samo na tworzywa sztuczne) o pojemności 120l i 174 szt. o pojemności 1.100l - dla firm i instytucji. Dzięki temu przedsięwzięciu segregacja odpadów wtórnych możliwa będzie już w pierwszym etapie składowania, czyli na terenie naszych posesji. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Dostawa pojemników nastąpi w maju br. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego.

20 Modernizacja oświetlenia nakłady poniesione przed 2009 r. – 793.150,68 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 793.150,68 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 225.053,76 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 225.053,76 zł nakłady do poniesienia – 93.773,00 zł nakłady do poniesienia – 93.773,00 zł całkowita wartość zadania – 1.111.977,44 zł całkowita wartość zadania – 1.111.977,44 zł okres realizacji zadania – 2005/2010 okres realizacji zadania – 2005/2010

21 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy nakłady poniesione w 2009 r. – 58.560,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 58.560,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 W ramach zadania powstało 16 nowych punktów świetlnych w następujących miejscowościach: - Żabno – 6 lamp, - Lubnia Gapowo – 3 lampy, - Giełdon Leśnictwo – 2 lampy, - Broda – 2 lampy, - Okręglik – 2 lampy, - Główczewice – 1 lampa.

22 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz nakłady poniesione w 2009 r. - 17.574,10 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 17.574,10 zł całkowita wartość zadania – 17.326.319,95 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 17.326.319,95 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – 6.153.165,11 zł środki własne Gminy Brusy – 6.153.165,11 zł dofinansowanie UE w ramach RPO WP – 11.173.154,84 zł dofinansowanie UE w ramach RPO WP – 11.173.154,84 zł okres realizacji zadania – 2009/2013 okres realizacji zadania – 2009/2013 Projekt zakłada budowę kolektora deszczowego, ze zbiornikiem retencyjnym, urządzeniami podczyszczającymi i dławiącymi przepływ wód ze zbiornika do rzeki Niechwaszcz. Celem inwestycji jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Brusy i odprowadzenie wód opadowych do rzeki Niechwaszcz. W ramach projektu wybudowana będzie także ulica Armii Krajowej i ulica Targowa w Brusach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

23 Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - prace projektowe nakłady poniesione przed 2009 r. – 361.378,81 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 361.378,81 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 45.262,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 45.262,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 406.640,81 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 406.640,81 zł okres realizacji zadania – 2006/2009 okres realizacji zadania – 2006/2009 W ramach zadania zaprojektowane zostały następujące ulice w Brusach: Targowa, Armii Krajowej, Ogrodowa z łącznikiem do ul. Nad Dworcem, Młyńska, Tęczowa, Krótka, Spokojna, Graniczna, Myśliwska, Traugutta, Konarskiego, Okrężna, Wybickiego i Harcerska.

24 Budowa ul. Karnowskiego w Brusach Całkowita długość budowanej ulicy wraz z dwoma łącznikami do ul. Jagiellońskiej: 609 m nakłady poniesione przed 2009 r. – 103.572,60 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 103.572,60 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 1.704.228,28 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 1.704.228,28 zł całkowita wartość zadania – 1.807.801,60 zł całkowita wartość zadania – 1.807.801,60 zł wysokość dofinansowania ze środków NPPDL – 658.700,00 zł wysokość dofinansowania ze środków NPPDL – 658.700,00 zł okres realizacji zadania – 2005/2009 okres realizacji zadania – 2005/2009

25 Budowa ul. Myśliwskiej i Okrężnej w Brusach Umowę z wykonawcą podpisano 18 listopada 2009 r. Roboty ruszyły w marcu br. i potrwają do lipca br. Całkowita długość budowanych ulic: - Myśliwska – 354 m, - Okrężna – 280 m nakłady poniesione w 2009 r. - 8,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 8,00 zł całkowita wartość zadania – 1.120.008,00 zł całkowita wartość zadania – 1.120.008,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2010 okres realizacji zadania – 2009/2010

26 Budowa odcinka ul. Ogrodowej w Brusach Umowę z wykonawcą podpisano 9 listopada 2009 r. Roboty trwały od listopada do stycznia br. Długość zmodernizowanego odcinka: 145 m nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości 269.710,83 zł stanowią całkowitą wartość zadania nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości 269.710,83 zł stanowią całkowitą wartość zadania okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 W ramach prac, oprócz wyłożenia drogi kostką brukową, wybudowana została kanalizacja deszczowa, kolektor sanitarny oraz sieć wodociągowa. Przebudowano również urządzenia energetyczne oraz ułożono kabel wraz z wykonaniem fundamentów pod słupy oświetleniowe

27 Budowa odcinka ul. Derdowskiego w Brusach nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości 59.906,97 zł stanowią całkowitą wartość zadania nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości 59.906,97 zł stanowią całkowitą wartość zadania okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 320 m2 wraz z odwodnieniem.

28 Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż nakłady poniesione przed 2009 r. – 2.666,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 2.666,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 222.004,00 zł, z czego: nakłady poniesione w 2009 r. - 222.004,00 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – 182.003,29 zł środki własne gminy Brusy – 182.003,29 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40.000,00 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40.000,00 zł całkowita wartość zadania – 850.414,00 zł całkowita wartość zadania – 850.414,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2011 okres realizacji zadania – 2008/2011

29 Budowa ulic na terenach wsi: Leśno, Męcikał, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz ze zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego – prace projektowe nakłady poniesione przed 2009 r. – 202.056,80 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 202.056,80 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.198,66 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.198,66 zł nakłady do poniesienia – 153.505,90 zł nakłady do poniesienia – 153.505,90 zł całkowita wartość prac projektowych – 356.761,36 zł całkowita wartość prac projektowych – 356.761,36 zł okres realizacji zadania – 2007/2010 okres realizacji zadania – 2007/2010 W ramach zadania zaprojektowane zostaną następujące ulice: - w Męcikale: 3-go Maja do Strugi, Nad Brdą do końca zwartej zabudowy, Szkolna wraz z kładką nad Brdą, część ulicy Dąbek pomiędzy ulicą Bruską i Szkolną, - w Czyczkowach: Czernicka i Leśna wraz z przebudową skrzyżowania ul. Czernickiej, Leśnej z ul. Główną i Lipową. - w Leśnie: Brzozowa, Polna, Na Skarpie oraz Wykopaliskowa W 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa w miejscowości w ramach RPO WP (działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3.813.718,85 zł. Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 3.241.661,02 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

30 Przebudowa ul. Dworcowej w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim pn. Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2610G na odcinku Brusy - Kosobudy nakłady poniesione przed 2009 r. – 16.149,99 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 16.149,99 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady do poniesienia – 1.992.298,33 zł nakłady do poniesienia – 1.992.298,33 zł całkowita wartość zadania: 6.135.924,96 zł, z czego: całkowita wartość zadania: 6.135.924,96 zł, z czego: - udział Gminy Brusy: 2.008.448,32 zł - udział Powiatu Chojnickiego: 2.427.476,64 zł - dofinansowanie: 1.700.000,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010 okres realizacji zadania – 2008/2010 Projekt realizowany przez Gminę Brusy i Powiat Chojnicki przy dofinansowaniu w ramach RPO WP (poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa) w wysokości 1.700.000,00 zł W gestii Powiatu będzie ułożenie nowej nawierzchni drogi, zaś Gminy – wybudowanie kolektora deszczowego niezbędnego dla tej części Brus. Długość ul. Dworcowej: 1,3 km Długość drogi z Brus do Kosobud: 1,1 km. Termin realizacji: 2010 rok. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

31 Modernizacja drogi w Czarniżu nakłady poniesione przed 2009 r. – 59.999,47 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 59.999,47 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 39.913,59 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 39.913,59 zł całkowita wartość zadania – 99.913,06 zł całkowita wartość zadania – 99.913,06 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009 Długość zmodernizowanego odcinka w 2009r.: ok. 90 mb

32 Budowa odcinka ul. Księdza Czarnowskiego w Brusach nakłady poniesione przed 2009 r. – 47.400,70 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 47.400,70 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 438.247,75 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 438.247,75 zł całkowita wartość zadania – 485.648,45 zł całkowita wartość zadania – 485.648,45 zł okres realizacji zadania – 2007/2009 okres realizacji zadania – 2007/2009 Długość budowanego odcinka ulicy: 164 m

33 Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie Gminy Brusy w ramach programu powiatowego nakłady poniesione przed 2009 r. - 164,70 zł nakłady poniesione przed 2009 r. - 164,70 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 98.088,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 98.088,00 zł źródła finansowania zadania: źródła finansowania zadania: Gmina Brusy – 1.360.330,94 zł Gmina Brusy – 1.360.330,94 zł Partnerzy – 2.969.183,73 zł Partnerzy – 2.969.183,73 zł dofinansowanie – 9.840.711,69 zł dofinansowanie – 9.840.711,69 zł całkowita wartość zadania – 14.170.226,36 zł całkowita wartość zadania – 14.170.226,36 zł okres realizacji zadania – 2008/2011 okres realizacji zadania – 2008/2011 - w ramach projektu zostanie wybudowanych ponad 81 km nowych ścieżek rowerowych, z czego blisko 23 km na terenie Gminy Brusy na trasie Turowiec – Męcikał – Żabno – Brusy – Brusy Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy – Drzewicz -14 IV 2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania w wysokości 9.840.711,69 zł w ramach RPO WP (działanie 6.1_1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny), - projekt realizowany przez Gminę Brusy, Czersk, Chojnice, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo oraz Park Narodowy Bory Tucholskie - w 2009 r. wykonano koncepcję budowy ścieżek na terenie gminy Brusy

34 Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy nakłady poniesione przed 2009 r. – 35.981,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 35.981,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 10.419,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 10.419,00 zł całkowita wartość zadania – 1.000.124,81 zł całkowita wartość zadania – 1.000.124,81 zł wysokość planowanego dofinansowania – 450.000,00 zł wysokość planowanego dofinansowania – 450.000,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010 okres realizacji zadania – 2008/2010 - planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW (Oś 4 Programu Leader – działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) - w ramach zadania planuje się budowę placów zabaw w 16 miejscowościach gminy Brusy oraz boiska sportowego przy szkole w Męcikale

35 Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie placów zabaw i terenów sportowych nakłady poniesione w 2009 roku – 64.850,32 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 64.850,32 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009

36 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nakłady poniesione w 2009 r. – 18.873,36 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 18.873,36 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego. W 2009 r. zakupiono: - czytnik kodów kreskowych, - laptop z oprogramowaniem, - 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - licencja do programu budżet, - 5 drukarek laserowych, - serwer plików.

37 Zakup aparatu fotograficznego nakłady poniesione w 2009 r. – 3.992,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 3.992,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zakupiono aparat cyfrowy (tzw. lustrzanka) firmy CANON model EOS. Aparat jest wykorzystywany przy organizowanych spotkaniach, imprezach kulturalnych, sportowych, itp.

38 Zakup namiotu reklamowego nakłady poniesione w 2009 r. – 6.345,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 6.345,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zakupiony namiot jest wykorzystywany na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Namiot ekspresowy o poszyciu z tkaniny poliestrowej - wodoodpornej i mrozoodpornej o stalowym stelażu z nadrukiem promującym Gminę Brusy.

39 Budowa świetlicy wiejskiej w Czapiewicach nakłady poniesione przed 2009 r. – 21.480,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 21.480,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 30.000,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 30.000,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2013 okres realizacji zadania – 2007/2013 Wartość kosztorysowa zadania: 961.721,00 zł W 2009 roku dokończono prace projektowe i w grudniu uzyskano pozwolenie na budowę.

40 Przebudowa świetlicy w Leśnie wraz z zagospodarowaniem terenu nakłady poniesione przed 2009 r. – 0,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 0,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2013 okres realizacji zadania – 2009/2013 Wartość kosztorysowa zadania: 1.578.815,00 zł Dotychczas opracowano dokumentację projektową, która została sfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.

41 Remont świetlicy wiejskiej w Orliku nakłady poniesione w 2009 roku – 12.359,97 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 12.359,97 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Zakres remontu obejmował: - salę główną, w której: - zamontowano wentylację w głównej sali -odmalowano ściany i podłogę -uzupełniono brakującą boazerię - aneks kuchenny, w którym: -położono glazurę -zamontowano szafki i zlewozmywak -podłączono przepływowy ogrzewacz wody - sanitariaty, w których: -wykonano wentylację -wymieniono zużyte urządzenia sanitarne -wymalowano pomieszczenie

42 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych Zakres remontów: - przestawienie 4 pieców kaflowych w budynku w Brusach przy ul. Gdańskiej 1a, - wymiana 15 okien, wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach, wymalowanie 2 lokali oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach, -przestawienie 2 pieców, wymiana 4 okien na strychu, wymalowanie klatki schodowej, ogólne remonty remontowe w 2 mieszkaniach w budynku przy ul. Szkolnej 18 w Brusach, - wymiana 4 okien w budynku w Główczewicach 29 - remont instalacji elektrycznej w budynku w Małym Gliśnie - remont instalacji elektrycznej w budynku w Małych Chełmach 2 - przestawienie 1 pieca kaflowego w budynku w Leśnie przy ul. Kaszubskiej 1 - wymieniana 3 drzwi w budynku w Małych Chełmach 2a Ponadto wykonano dokumentacje techniczne remontu instalacji c.o. lokalu mieszkalnego w Czarniżu i Główczewicach. Ogólna kwota wydatków na remonty lokatorskich budynków komunalnych w roku 2009 wyniosła 51.203,00 zł

43 Przebudowa remizy OSP w Brusach nakłady poniesione przed 2009 r. – 80.903,10 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 80.903,10 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł całkowita wartość zadania – 3.085.725,44 zł całkowita wartość zadania – 3.085.725,44 zł okres realizacji zadania – 2007/2013 okres realizacji zadania – 2007/2013 W czerwcu br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP (Działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa). Maksymalny poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowalnych.

44 Zakup motopomp nakłady poniesione w 2009 r. – 4.708,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 4.708,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 W 2009 roku zakupiono 2 motopompy pływające typu NIAGARA z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Hucie i Zalesiu.

45 Zakup samochodu strażackiego nakłady poniesione w 2009 r. – 10.227,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 10.227,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Samochód strażacki zakupiono dla jednostki OSP Czapiewice.

46 Budowa posterunku policji w Brusach - prace projektowe nakłady poniesione przed 2009 r. – 68.098,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 68.098,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 13.500,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 13.500,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 81.598,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – 81.598,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2009 okres realizacji zadania – 2007/2009 Wydatki w 2009 roku poniesiono na dokończenie dokumentacji projektowej.

47 Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku SP w Czyczkowach nakłady poniesione przed 2009 r. – 465.672,30 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 465.672,30 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.860.958,21 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.860.958,21 zł całkowita wartość zadania – 2.326.630,51 całkowita wartość zadania – 2.326.630,51 okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009

48 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Kosobudach nakłady poniesione przed 2009 r. – 558.428,76 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 558.428,76 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.557.966,37 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.557.966,37 zł całkowita wartość zadania – 2.116.395,13 zł całkowita wartość zadania – 2.116.395,13 zł wysokość dofinansowania ze środków PFRON – 100.000,00 zł wysokość dofinansowania ze środków PFRON – 100.000,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009

49 Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach nakłady poniesione przed 2009 r. – 252.663,39 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 252.663,39 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 270.167,78 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 270.167,78 zł nakłady do poniesienia – 19.362.541,83 zł nakłady do poniesienia – 19.362.541,83 zł całkowita wartość zadania – 19.885.373,00 zł całkowita wartość zadania – 19.885.373,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2016 okres realizacji zadania – 2007/2016 W pierwszym etapie planuje się wykonanie jednego budynku dydaktycznego, w którym znajdzie się 7 sal lekcyjnych, świetlica, gabinet przedmiotowy, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji, widna. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem dla samochodów i komunikacją dla pieszych i rowerzystów. Obiekt zostanie połączony z istniejącymi budynkami parterowym łącznikiem, w którym zostanie zlokalizowane nowe wejście do bloku nauczania początkowego (klas I-III) Szkoły Podstawowej. Wydatki w 2009 r. dotyczyły dokumentacji projektowej, którą ukończono w lipcu. W sierpniu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wczoraj 28 kwietnia podpisano umowę na wykonanie I etapu, którego realizacja potrwa do lipca przyszłego roku.

50 Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Brusach nakłady poniesione w 2009 r. – 145.274,07 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 145.274,07 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Prace trwały od 5 listopada do 11 grudnia 2009 roku. W ramach prac wykonano zadaszenie, przebudowę schodów, dostosowano wejście do ruchu osób niepełnosprawnych, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi na automatycznie otwierane.

51 Przebudowa budynku oświatowego w Lubni nakłady poniesione przed 2009 r. – 36.995,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 36.995,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 519.212,01 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 519.212,01 zł Całkowita wartość zadania – 556.207,01 zł Całkowita wartość zadania – 556.207,01 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009

52 Zakup kotła warzelnego nakłady poniesione w 2009 r. – 9.003,60 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 9.003,60 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Kocioł zakupiono na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brusach

53 Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia w Brusach nakłady poniesione przed 2009 r. – 49.793,10 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 49.793,10 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 66.460,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 66.460,00 zł nakłady do poniesienia – 3.418.045,06 zł nakłady do poniesienia – 3.418.045,06 zł okres realizacji zadania – 2008/2016 okres realizacji zadania – 2008/2016 W 2008 roku budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów Sanepidu. Zakres prac obejmował: - montaż platformy umożliwiającej samodzielne wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich - remont gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, sanitariatów i poczekalni - przygotowanie gabinetu dla poradni K Równolegle opracowywana była dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy obiektu – prace projektowe zakończono w 2009 r.

54 Przebudowa z rozbudową budynku socjalno– sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu nakłady poniesione przed 2009 r. – 72.472,15 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 72.472,15 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.459.733,32 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.459.733,32 zł całkowita wartość zadania – 1.532.205,47 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 1.532.205,47 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – 782.279,85 zł środki własne gminy Brusy – 782.279,85 zł środki UE w ramach PROW – 483.400,00 zł środki UE w ramach PROW – 483.400,00 zł środki PFRON – 266.525,62 zł środki PFRON – 266.525,62 zł okres realizacji zadania – 2008/2009 okres realizacji zadania – 2008/2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego. W wyniku przeprowadzonych prac pomieszczenia budynku zyskały nowe funkcje - administracyjne, rehabilitacyjne i oświatowe. W obiekcie uruchomiony został Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych oraz dwa oddziały przedszkolne dla 44 dzieci. Do budynku przeniesiono również siedzibę Gminnego Zarządu Oświaty. Znalazły się tam także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, w tym dla utworzonego w 2009 roku Zaborskiego Biura Porad Obywatelskich. Poza przebudową obiektu inwestycja obejmowała zagospodarowanie przyległego terenu, gdzie wydzielono część rekreacyjną oraz obszerny parking.

55 Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji turystycznej nakłady poniesione w 2009 r. – 429.566,91 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 429.566,91 zł źródła finansowania zadania: źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Brusy – 165.488,89 zł środki własne Gminy Brusy – 165.488,89 zł środki UE w ramach PROW – 264.078,02 zł środki UE w ramach PROW – 264.078,02 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego. W ramach remontu dostosowano obiekt do wymogów osób niepełnosprawnych, dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonano nową elewację budynku, włącznie z położeniem dachówki. Wewnątrz m.in. wymieniono glazurę i położono nowe instalacje: elektryczną, wod-kan i c.o., a także zagospodarowano terenu poprzez likwidację istniejącego ogrodzenia, zbiornika ścieków oraz urządzenie zieleni. Prace były prowadzone w okresie wrzesień – grudzień 2009 roku.

56 Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia dla MBP w Brusach nakłady poniesione w 2009 r. – 100..000,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 100..000,00 zł źródła finansowania zadania: źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Brusy – 40.000,00 zł środki własne Gminy Brusy – 40.000,00 zł środki MKiDN w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek - 60.000,00 zł środki MKiDN w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek - 60.000,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009 W bibliotece w Brusach i jej filiach w Leśnie i Męcikale przeprowadzono remonty oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zakres rzeczowy zadania: 1. Zakup do filii bibliotecznej w Leśnie 19 nowych regałów, biurko, 3 krzesła obrotowe, 4 krzesła wybijane, projektor multimedialny i ekran, czytnik kodów kreskowych. Pomieszczenie biblioteczne zostało również odmalowane. 2. Zakup do filii bibliotecznej w Męcikale 26 nowych regałów, 2 szafy oszklone, 3 krzesła obrotowe, czytnik kodów kreskowych, telefon i urządzenia sanitarne 3. W bibliotece w Brusach wymalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono wykładziny, instalację elektryczną, wentylacyjną, CO i wodno-kanalizacyjną. Ponadto zakupiono nowe regały – 40 szt., 8 biurek, 2 krzesła obrotowe, 7 kompletów słuchawek do komputerów i podwieszany ekran.

57 Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach Biblioteką Wiodącą Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Biblioteka w Brusach otrzymała 6 zestawów komputerowych po 2 na każdą filię: w Leśnie, Męcikale i Małych Chełmach. Ponadto Brusy i filie otrzymały urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero w jednym) i osprzęt sieciowy. Biblioteka Wiodąca otrzyma także laptop i rzutnik. Program przewiduje również cykl szkoleń dla wszystkich pracowników biblioteki i jej filii. Łączna wartość dofinansowania czyli otrzymanego sprzętu i szkoleń dla pracowników Biblioteki Wiodącej wynosi około 70.000 zł. okres realizacji zadania – 2009/2010

58 ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

59 Program Pomóż swemu sercu Gmina Brusy wygrała konkurs organizowany w ramach Programu 400 Miast na najciekawszy konkurs profilaktyki zdrowotnej skierowany do mieszkańców i uzyskała nagrodę w wysokości 25.000,00 zł W efekcie w 2009 r. realizowano Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia Pomóż swemu sercu polegający na propagowaniu zdrowego stylu życiu i prowadzeniu badań profilaktycznych obejmujący następujące działania: - olimpiada promocji zdrowego stylu życia skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, - konkurs kulinarny dla stowarzyszeń i kół gospodyń na zdrową i smaczną sałatkę, - pomiary ciśnienia tętniczego dla mieszkańców podczas imprez sportowych i kulturalnych, - realizacja programu edukacyjno-zdrowotnego pn. Wyprzedź cukrzycę, - nadanie tytułu promotora zdrowej żywności Restauracji Pablo oraz Staromiejska za umieszczenie w swoim menu zdrowych potraw. nakłady 2009 r. – 33.440,08 zł: nakłady 2009 r. – 33.440,08 zł, w tym: środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł nagroda w ramach Programu 400 Miast – 25.000,00 zł nagroda w ramach Programu 400 Miast – 25.000,00 zł okres realizacji zadania – 2009 okres realizacji zadania – 2009

60 Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2009 r. w budynku socjalno – sportowym w Brusach. 25 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Brusy zdobywa nowe umiejętności w pracowniach: stolarskiej, komputerowej, ekspresji twórczej, gospodarstwa domowego i krawiecko – hafciarskiej. Uczestnicy do swojej dyspozycji mają salę rehabilitacyjną i świetlicę wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Koszt utworzenia WTZ: 603.425,00 zł, z czego: Koszt utworzenia WTZ: 603.425,00 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – 300.000,00 zł środki własne gminy Brusy – 300.000,00 zł środki z PFRON – 300.000,00 zł środki z PFRON – 300.000,00 zł środki z Powiatu Chojnickiego – 3.425,00 zł środki z Powiatu Chojnickiego – 3.425,00 zł

61 Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy – szansą na równy start w edukacji Liczebność poszczególnych grup: Brusy gr. I – 21 dzieci Brusy gr. II – 23 dzieci Czyczkowy – 21 dzieci Kosobudy – 22 dzieci Lubnia – 25 dzieci Leśno – 21 dzieci Razem: – 133 dzieci Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, konkurs nr 01/POKL/9.1.1/2009. 1 września 2009r. na terenie gminy Brusy uruchomiono 6 punktów przedszkolnych w ramach projektu pn. Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy – szansą na równy start w edukacji nakłady 2009 r. – 33.440,08 zł nakłady 2009 r. – 33.440,08 zł, : koszt całkowity projektu zł, w tym: środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł dofinansowanie UE w ramach PO KL – 25.000,00 zł dofinansowanie UE w ramach PO KL – 25.000,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2011 okres realizacji zadania – 2009/2011

62 Projekt Aktywność drogą do sukcesu Projekt Aktywność drogą do sukcesu: - realizowany przez MGOPS w Brusach - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej - obejmował m.in. udział uczestników w warsztatach kształtujących umiejętności społeczne, aktywizacji zawodowej, umiejętności wychowawczych, grupie wsparcia oraz kursach zawodowych: operator wózków jezdniowych, kadry i płace, obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne, pomocnik kucharza, kurs prawa jazdy kat. B - zorganizowano dwa wyjazdy o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich rodzin do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim i miasteczka Western City w Rudniku. Wartość całkowita projektu: 108.457,42 zł, z czego: - środki własne – 10.574,60 zł - Europejski Fundusz Społeczny – 97.882,82 zł

63 Powszechna nauka pływania Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Upowszechniania Sportu w wysokości 3.000 zł. Łączna wartość programu to kwota 12.636,03 zł Gmina Brusy pozyskała środki w ramach programu: Powszechna nauka pływania. Celem projektu było opanowanie umiejętności pływania wśród uczniów klas III szkół podstawowych. Zaplanowanych zostało 30 wyjazdów na basen do Centrum Parku w Chojnicach. Dla każdego ucznia objętego programem przewidziano 5 jednogodzinnych lekcji pływania pod opieką instruktora. Łącznie z tej oferty skorzystało około 175 uczniów szkół podstawowych Gminy Brusy.

64 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ…


Pobierz ppt "ZADANIA INWESTYCYJNE Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google