Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- Koordynator Programu HRM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- Koordynator Programu HRM"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- Koordynator Programu HRM anna.wisniewska@kpk.gov..pl Marta Muter – Stypendia Marie Curie marta.muter@kpk.gov..pl Lidia Mitera – Europejski Portal dla Naukowców lidia.mitera@kpk.gov..pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY  jeden program stypendialny pod patronatem  12 rodzajów stypendiów/ grantów  zwiększony budżet o 1/3 (FP5-1,050 M€ FP6-1,580 M€)  akceptowany każdy obszar i tematyka badań  brak limitu wieku, ważny staż naukowy  otwarty dla naukowców z krajów trzecich  mechanizmy reintegracyjne  finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC Naukowiec Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie – zasady ogólne finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne, w tym poza Europą (niektóre stypendia pozwalają na pracę w kraju) nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np. praca, studia) stypendia dla naukowców z krajów trzecich: - indywidualne - instytucjonalne (do 30% osobo-miesięcy) projekty finansowane do 100%

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle z instytucją macierzystą

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host - Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe wsparcie (do 4 lat) dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców; możliwości przyjmowania doświadczonych badaczy; stypendia od 3 do 36 miesięcy

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów dla początkujących naukowców, np. doktorantów program szkoleniowy obejmuje: prace naukowe, badania laboratoryjne oraz dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek (do 4 lat) składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych MS lub AS stypendium: od 3 do 36 miesięcy

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge (1) Transfer Wiedzy uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego poprzez transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników (max 50 % osobomiesięcy) - 2 obowiązkowe fazy: wyjazdowa i przyjazdowa - do określonych w projekcie instytucji

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge (2) 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme tworzenie i rozwój długofalowej współpracy pomiędzy instytucją naukową i przedsiębiorstwem (min) z 2 różnych MS lub AS finansowanie wyjazdów pracowników - doświadczonych badaczy lub pracowników (non-scientific staff) zaangażowanych w realizację prac naukowych - do instytucji partnerskiej - od 2 do 24 miesięcy

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses 1. MC Series of events Serie konferencji min. 4 imprezy (szkoły letnie, kursy, konferencje) w okresie 48 miesięcy; czas trwania jednej: kilka dni do 4 tygodni jednakowa lub różna tematyka,tworząca jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca / jeden lub kilka organizatorów finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju 2. MC Large Conferences Duże konferencje jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję liczba uczestników powyżej 150 finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual-driven actions Intra-European Fellowships Stypendia europejskie doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych 2-fazowy projekt: 1 faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego 2 faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe wysokiej klasy naukowcy z krajów trzecich prowadzenie badań (1 do 2 lat) w kraju członkowskim lub stowarzyszonym

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Excellence Promotion and Recognition Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych 4-letni projekt przygotowywany przez lidera (każdej narodowości) na utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich Excellence Awards Nagrody Marie Curie nagroda 50 tys.euro dla najwybitniejszych badaczy, korzystających przez co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych UE Chairs Katedry Marie Curie najlepsi uczeni dowolnej narodowości obejmują stanowiska wykładowców (mogą prowadzić badania) w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych na okres od 1 do 3 lat

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Return and Reintegration Mechanisms European Reintegration Grants Europejskie granty powrotne jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak International Reintegration Grants Międzynarodowe granty powrotne 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY TERMINY w roku 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge19 maj 2004 Excellence Grants18 maj 2004 Excellence Awards18 maj 2004 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane stale International Reintegration Grants wnioski nadsyłane stale INFORMACJE opis Akcji Marie Curie w 6PR – strona KE http://europa.eu.int/mariecurie-actions informacje w języku polskim- strona KPK http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html znajdowanie ofert stypendialnych Marie Curie http://mc-opportunities.cordis.lu/

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with  4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl DWIE GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALA: 1. 1. ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze) Zamieszczenie ofert pracy dla naukowca Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca 2. NAUKOWCY Zamieszczenie CV w bazie danych Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, grantu czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych (administracyjno-prawnych i społeczno-kulturowych) związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju Forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami - informacje na temat europejskiej polityki oraz narodowych strategii dotyczących rozwoju nauki i badań


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- Koordynator Programu HRM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google