Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna Mirosław Miller, PWr /

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna Mirosław Miller, PWr /"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna Mirosław Miller, PWr / DCZT Jerzy Kaleta, PWr

2 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Zagadnienia Regionalna Strategia Innowacji Szanse Regionu w obszarze innowacji i nowych technologii Instrumenty wzmacniania powiązań nauki i gospodarki Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Inicjatywy ponadregionalne (Saksonia)

3 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Regionalna Strategia Innowacji identyfikacja potencjalnych obszarów współdziałania sektora nauki i gospodarki w Regionie określenie wiodących w Regionie dziedzin - potencjalnych obszarów innowacji i nowych technologii

4 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Potencjał Dolnego Śląska gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy 2,9 mln mieszkańców 19,5 tys. km 2

5 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Wiodące gałęzie przemysłu w Regionie elektromaszynowy elektroniczny maszyn elektrycznych pojazdów mechanicznych chemiczny (farmakologiczny) spożywczy energetyczny budownictwo wydobycie i przetwórstwo minerałów hutnictwo miedzi

6 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Specjalności Regionu – szanse w ERA (RSI/DCZT) wybrane obszary inżynierii materiałowej i nanotechnologia biotechnologia (m.in. projektowanie, produkcja leków i kosmetyków) technologie informatyczne - elektronika zaawansowane technologie medyczne technologie wysokiej jakościowo i bezpiecznej żywności zaawansowane technologie z zakresu ochrony środowiska i recyklingu materiałów energie alternatywne i odnawialne

7 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Główni aktorzy Regionalnej Strategii Innowacyjnej (RSI): władze regionu przedsiębiorstwa gospodarcze uczelnie i instytuty badawcze instytucje finansowe agencje rozwoju regionalnego Wrocławski Park Technologiczny Wrocławski Park Przemysłowy Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr …

8 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Potencjał badawczy i edukacyjny 27 uczelni 2 instytuty PAN 150 tys. studentów (4. w Polsce) 7,2 tys. nauczycieli akademickich 1150 profesorów 10,3 % mieszkańców z wyższym wykształceniem wiodąca uczelnia techniczna w Kraju (PWr)

9 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Nauka na rzecz rozwoju Dolnego Śląska: nowe inicjatywy regionalne Regionalna Strategia Innowacji (RSI)... Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) …

10 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT)

11 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Sygnatariusze DCZT (28 podmiotów) 27.01.2004 Uczelnie Wrocławia (AM, AR, PWr, UWr) Instytuty naukowe (IIiTD, INTiBS, IEl) Computerland Dolnośląska Spółka Gazownictwa Elektrownia Turów, Bogatynia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin JELFA, Jelenia Góra Wrocławski Park Technologiczny Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Poltegor – Instytut Górnictwa Odkrywkowego Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski Telefonia Dialog S.A. Polifarb Cieszyn-Wrocław SA Prokom Software SA Matusewicz Budowa Maszyn s.j.

12 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Postanowienia sygnatariuszy DCZT integracja środowisk naukowych i gospodarczych wokół priorytetowych zadań (regionalne zespoły ekspertów) efektywna ekonomicznie komercjalizacja badań naukowych skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi i władzami Regionu

13 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Dolnośląskie CZT w Regionie Inkubator Przedsiębiorczosci. Przedsiębiorstwa Centrum Studiów Regionalnych Uczelnie Wrocławia Instytuty Naukowe Ośrodki Bad.-Rozw. Labolatorium środowiskowe WCTT PWr WCSS DCZT ERA NoE CoE LAB1 CoE LAB2 Wrocławski Park Technologiczny KSI LAB3 PRE INK PRE INK PRE INK

14 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Finansowanie DCZT Grant KBN 100 tys zł (042004 – 072005) Brak dofinansowania z budżetu Brak finansowania ze strony konsorcjantów Źródło finansowania: projekty (6 PR, UE, FS, KBN, umowy o finansowaniu współpracy, inne) Przygotowane wnioski (inwestycyjne i miękkie) o wartości > 20 mln zł Dotychczas uzyskano finansowanie projektów o wartości ok. 4 mln zł: - biuro, wyposażenie, 12 pracowników, 18 m-cy

15 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Regionalne sieci naukowo-gospodarcze

16 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Sieci naukowo-gospodarcze Doświadczenia UE sprzyjają przepływowi aktualnej wiedzy z ośrodków sektora B+R do praktyki gospodarczej wywierają wpływ na tematykę prowadzonych badań sieci DCZT: pierwsze tego typu regionalne organizacje w Polsce

17 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Pilotowe regionalne sieci DCZT ZPORR 2.6, 1,3 mln zł technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie) biotechnologia i zawansowane technologie medyczne (Biotech) energie alternatywne i odnawialne (Energia) technologie ochrony środowiska i recykling materiałów (w przygotowaniu)

18 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Zarządzanie

19 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 opracowanie regionalnego, zintegrowanego Programu o dużym znaczeniu dla Regionu integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół Programu stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej w celu realizacji Programu promocja i lobbing na rzecz realizacji Programu tworzenie firm spin-off i start-up przez profesorów i absolwentów tworzenie systemu prowadzenia doktoratów i prac dyplomowych zamawianych przez przedsiębiorstwa tworzenie systemu zatrudniania najlepszych absolwentów w firmach innowacyjnych opracowanie koncepcji środowiskowej infrastruktury badawczej niezbędnej dla realizacji programu przygotowanie wniosków o finansowanie pilotowych projektów badawczo- wdrożeniowych w ramach Programu udział w odpowiedniej Krajowej Platformie Technologicznej oraz w Programach Ramowych UE Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Zadania

20 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Przygotowywane projekty ZPORR, SPO WKP Organizacja regionalnej sieci technologie ochrony środowiska (ZPORR) Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Dolnego Śląska z wykorzystaniem regionalnego systemu informacyjnego (SPO WKP / ZPORR, LOGEC-DCZT) System cyfrowej łączności radiowej dla oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź SA (SPO WKP, EMAG-KGHM-PWr)

21 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Przygotowywane projekty z innych środków Rekultywacja terenów po kopalniach uranu na terenach Dolnego Śląska (Jelenia Góra- Mniszków, Podgórze, Miedzianka) (Rząd Saksonii, 60 k, GEOS Freiberg ) CONCERTO II – Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in DK-PO-LI (Brzeg Dolny) (6PR, HIRC Denmark) Clean Energy & Renewebles through Traditional Initiatives and Financial Exchange CERTIFEX (UE, IEE Lipsk) European Clustering and Cooperation net – eccop.net (UE-Action 6, WF Sachsen) Koncepcja i założenia prawno-organizacyjne Saksońsko- Dolnośląskiego Centrum Technologii Ochrony Środowiska (Rząd Saksonii, UFZ Lipsk)

22 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Konferencje współorganizowane przez DCZT Współpraca w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej z zakresu Zrównoważonych Systemów Energetycznych – 16.12.2005 Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska – 21.12.2005 Sieć utylizacji odpadów elektronicznych i AGD – technologie recyklingu – 12.01.2006 Seminaria i konferencja sieci E-zdrowie, Biotech, Energia – 01/02.2006

23 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)

24 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 DCSR - cele i realizacja ZPORR 2.6, 1,1 mln zł Cele: wsparcie naukowe na rzecz optymalnych decyzji strategicznych w Regionie, przygotowanie lokalnych elit i społeczeństwa do zmian społecznych i gospodarczych, Realizacja: Powołanie DCSR - Sekcja Studiów Regionalnych - Sekcja Badań Prognostycznych

25 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 DCSR - propozycje działań Sekcja Studiów Regionalnych doradztwo na rzecz administracji państwowej i samorządowej Regionu prognozowanie skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie studia nad wdrażaniem przedsięwzięć budujących e-Region na Dolnym Śląsku analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE analiza zasobów intelektualnych Dolnego Śląska (pozycja Regionu w ERA) Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW); warunki wdrażania na Dolnym Śląsku

26 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 DCSR - propozycje działań Sekcja Badań Prognostycznych prognozowanie kierunków rozwoju nauki i technologii w świecie, prognozowanie rozwoju przestrzennego (np. sieć osiedleńcza, komunikacyjna, przemysłowa,usługowa), prognozowanie ekonomiczne, prognozowanie rynków szczegółowych (np. energii, finansów, zatrudnienia, itp.) (kontynuacja dorobku naukowego Ośrodka Badań Prognostycznych istniejącego w latach 70. i 80. przy Politechnice Wrocławskiej)

27 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku SPO WKP Działanie 1.4.5, Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, 1,2 mln zł DCSR – przykłady realizowanych projektów

28 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Foresight w zakresie technologii materiałowych (metal, ceramika, tworzywa) – wydobycie, przetwarzanie, recykling SPO WKP 1.4.5, DCZT – GIG - AGH – Pol. Śląska DCSR – przygotowywane projekty Autostrada Nowych Technologii A4

29 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Infrastruktura badawcza Laboratorium Badań Strukturalnych DCZT. Etap I: NMR 600 Brucker (PWr-UWr-AR, KBN, 4,5 mln zł) Przygotowane wnioski w zakresie infrastruktury DCZT: Wyposażenie Laboratorium Materiałów Zol-żelowych i Nanotechnologii DCZT (SPO WKP, PWr-Park Technol.) Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw (SPO WKP, PWr-Park Technol.) Wyposażenie laboratoriów DCZT opracowujących technologie leków opartych na agregatach lipidowych (SPO WKP, PWr-UWr) Saksońsko – Dolnośląskie Centrum Technologii Ochrony Środowiska (UFZ Lipsk-DCZT)

30 Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 e-mail: dczt@pwr.wroc.pl http://www.nauka.pwr.wroc.pl/dczt/


Pobierz ppt "Seminarium Fundusze Spójności i Fundusze Strukturalne, PWr, 12.12.2005 Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna Mirosław Miller, PWr /"

Podobne prezentacje


Reklamy Google