Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna
Mirosław Miller, PWr / DCZT Jerzy Kaleta, PWr

2 Zagadnienia Regionalna Strategia Innowacji
Szanse Regionu w obszarze innowacji i nowych technologii Instrumenty wzmacniania powiązań nauki i gospodarki Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Inicjatywy ponadregionalne (Saksonia)

3 Regionalna Strategia Innowacji
identyfikacja potencjalnych obszarów współdziałania sektora nauki i gospodarki w Regionie określenie wiodących w Regionie dziedzin - potencjalnych obszarów innowacji i nowych technologii

4 Potencjał Dolnego Śląska
gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy 2,9 mln mieszkańców 19,5 tys. km2

5 Wiodące gałęzie przemysłu w Regionie
elektromaszynowy elektroniczny maszyn elektrycznych pojazdów mechanicznych chemiczny (farmakologiczny) spożywczy energetyczny budownictwo wydobycie i przetwórstwo minerałów hutnictwo miedzi

6 Specjalności Regionu – szanse w ERA (RSI/DCZT)
wybrane obszary inżynierii materiałowej i nanotechnologia biotechnologia (m.in. projektowanie, produkcja leków i kosmetyków) technologie informatyczne - elektronika zaawansowane technologie medyczne technologie wysokiej jakościowo i bezpiecznej żywności zaawansowane technologie z zakresu ochrony środowiska i recyklingu materiałów energie alternatywne i odnawialne

7 Główni „aktorzy” Regionalnej Strategii Innowacyjnej (RSI):
władze regionu przedsiębiorstwa gospodarcze uczelnie i instytuty badawcze instytucje finansowe agencje rozwoju regionalnego Wrocławski Park Technologiczny Wrocławski Park Przemysłowy Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr

8 Potencjał badawczy i edukacyjny
27 uczelni 2 instytuty PAN 150 tys. studentów (4. w Polsce) 7,2 tys. nauczycieli akademickich 1150 profesorów 10,3 % mieszkańców z wyższym wykształceniem wiodąca uczelnia techniczna w Kraju (PWr)

9 Nauka na rzecz rozwoju Dolnego Śląska: nowe inicjatywy regionalne
Regionalna Strategia Innowacji (RSI) ... Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)

10 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT)

11 Sygnatariusze DCZT (28 podmiotów) 27.01.2004
Uczelnie Wrocławia (AM, AR, PWr, UWr) Instytuty naukowe (IIiTD, INTiBS, IEl) Computerland Dolnośląska Spółka Gazownictwa Elektrownia Turów, Bogatynia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin JELFA, Jelenia Góra Wrocławski Park Technologiczny Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Poltegor – Instytut Górnictwa Odkrywkowego Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski Telefonia Dialog S.A. Polifarb Cieszyn-Wrocław SA Prokom Software SA Matusewicz Budowa Maszyn s.j.

12 Postanowienia sygnatariuszy DCZT
integracja środowisk naukowych i gospodarczych wokół priorytetowych zadań (regionalne zespoły ekspertów) efektywna ekonomicznie komercjalizacja badań naukowych skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi i władzami Regionu

13 Dolnośląskie CZT w Regionie
Inkubator Przedsiębiorczosci. Przedsiębiorstwa Centrum Studiów Regionalnych Wrocławia Uczelnie Instytuty Naukowe Bad.-Rozw. Ośrodki Labolatorium środowiskowe WCTT PWr WCSS DCZT ERA NoE CoE LAB1 LAB2 Wrocławski Park Technologiczny KSI LAB3 PRE INK

14 Finansowanie DCZT Grant KBN 100 tys zł (04’2004 – 07’2005)
Brak dofinansowania z budżetu Brak finansowania ze strony konsorcjantów Źródło finansowania: projekty (6 PR, UE, FS, KBN, umowy o finansowaniu współpracy, inne) Przygotowane wnioski (inwestycyjne i „miękkie”) o wartości > 20 mln zł Dotychczas uzyskano finansowanie projektów o wartości ok. 4 mln zł: - biuro, wyposażenie, 12 pracowników, 18 m-cy

15 Regionalne sieci naukowo-gospodarcze

16 Sieci naukowo-gospodarcze Doświadczenia UE
sprzyjają przepływowi aktualnej wiedzy z ośrodków sektora B+R do praktyki gospodarczej wywierają wpływ na tematykę prowadzonych badań sieci DCZT: pierwsze tego typu regionalne organizacje w Polsce

17 Pilotowe regionalne sieci DCZT ZPORR 2.6, 1,3 mln zł
technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie) biotechnologia i zawansowane technologie medyczne (Biotech) energie alternatywne i odnawialne (Energia) technologie ochrony środowiska i recykling materiałów (w przygotowaniu)

18 Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Zarządzanie

19 Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Zadania
opracowanie regionalnego, zintegrowanego Programu o dużym znaczeniu dla Regionu integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół Programu stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej w celu realizacji Programu promocja i lobbing na rzecz realizacji Programu tworzenie firm spin-off i start-up przez profesorów i absolwentów tworzenie systemu prowadzenia doktoratów i prac dyplomowych zamawianych przez przedsiębiorstwa tworzenie systemu zatrudniania najlepszych absolwentów w firmach innowacyjnych opracowanie koncepcji środowiskowej infrastruktury badawczej niezbędnej dla realizacji programu przygotowanie wniosków o finansowanie pilotowych projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach Programu udział w odpowiedniej Krajowej Platformie Technologicznej oraz w Programach Ramowych UE

20 Przygotowywane projekty ZPORR, SPO WKP
Organizacja regionalnej sieci „technologie ochrony środowiska” (ZPORR) Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi Dolnego Śląska z wykorzystaniem regionalnego systemu informacyjnego (SPO WKP / ZPORR, LOGEC-DCZT) System cyfrowej łączności radiowej dla oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź SA (SPO WKP, EMAG-KGHM-PWr)

21 Przygotowywane projekty z innych środków
Rekultywacja terenów po kopalniach uranu na terenach Dolnego Śląska (Jelenia Góra- Mniszków, Podgórze, Miedzianka) (Rząd Saksonii, 60 k€, GEOS Freiberg ) CONCERTO II – Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in DK-PO-LI (Brzeg Dolny) (6PR, HIRC Denmark) Clean Energy&Renewebles through Traditional Initiatives and Financial Exchange CERTIFEX (UE, IEE Lipsk) European Clustering and Cooperation net – eccop.net (UE-Action 6, WF Sachsen) Koncepcja i założenia prawno-organizacyjne Saksońsko-Dolnośląskiego Centrum Technologii Ochrony Środowiska (Rząd Saksonii, UFZ Lipsk)

22 Konferencje współorganizowane przez DCZT
Współpraca w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej z zakresu Zrównoważonych Systemów Energetycznych – Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska – Sieć utylizacji odpadów elektronicznych i AGD – technologie recyklingu – Seminaria i konferencja sieci E-zdrowie, Biotech, Energia – 01/

23 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)

24 DCSR - cele i realizacja ZPORR 2.6, 1,1 mln zł
wsparcie naukowe na rzecz optymalnych decyzji strategicznych w Regionie, przygotowanie lokalnych elit i społeczeństwa do zmian społecznych i gospodarczych, Realizacja: Powołanie DCSR - Sekcja Studiów Regionalnych - Sekcja Badań Prognostycznych

25 DCSR - propozycje działań
Sekcja Studiów Regionalnych doradztwo na rzecz administracji państwowej i samorządowej Regionu prognozowanie skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie studia nad wdrażaniem przedsięwzięć budujących e-Region na Dolnym Śląsku analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE analiza zasobów intelektualnych Dolnego Śląska (pozycja Regionu w ERA) Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW); warunki wdrażania na Dolnym Śląsku

26 DCSR - propozycje działań
Sekcja Badań Prognostycznych prognozowanie kierunków rozwoju nauki i technologii w świecie, prognozowanie rozwoju przestrzennego (np. sieć osiedleńcza, komunikacyjna, przemysłowa,usługowa), prognozowanie ekonomiczne, prognozowanie rynków szczegółowych (np. energii, finansów, zatrudnienia, itp.) (kontynuacja dorobku naukowego Ośrodka Badań Prognostycznych istniejącego w latach 70. i 80. przy Politechnice Wrocławskiej)

27 DCSR – przykłady realizowanych projektów
Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku SPO WKP Działanie 1.4.5, Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, 1,2 mln zł

28 DCSR – przygotowywane projekty Autostrada Nowych Technologii A4
Foresight w zakresie technologii materiałowych (metal, ceramika, tworzywa) – wydobycie, przetwarzanie, recykling SPO WKP 1.4.5, DCZT – GIG - AGH – Pol. Śląska

29 Infrastruktura badawcza
„Laboratorium Badań Strukturalnych DCZT. Etap I: NMR 600 Brucker” (PWr-UWr-AR, KBN, 4,5 mln zł) Przygotowane wnioski w zakresie infrastruktury DCZT: „Wyposażenie Laboratorium Materiałów Zol-żelowych i Nanotechnologii DCZT” (SPO WKP, PWr-Park Technol.) „Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw” (SPO WKP, PWr-Park Technol.) „Wyposażenie laboratoriów DCZT opracowujących technologie leków opartych na agregatach lipidowych” (SPO WKP, PWr-UWr) Saksońsko – Dolnośląskie Centrum Technologii Ochrony Środowiska (UFZ Lipsk-DCZT)

30 e-mail: dczt@pwr.wroc.pl http://www.nauka.pwr.wroc.pl/dczt/


Pobierz ppt "Instrumenty strategii innowacyjnej a polityka regionalna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google