Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Pastuszek-Lipińska ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Pastuszek-Lipińska ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Pastuszek-Lipińska ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.
VII Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Wrocław, 2-3 lutego 2009 r.

2 Budownictwo i środowisko
40% zużycia surowców naturalnych Ziemi 40% odpadów 40% emisji gazów cieplarnianych Budownictwo i ekonomia ~7% PKB oraz zatrudnienia ~14% biorąc pod uwagę projekt i materiały ~20% jeśli dodamy zarządzanie nieruchomościami 97% firm to MŚP

3

4 Działania PPTB w zakresie długoterminowej wizji rozwoju sektora budowlanego
Opracowanie wizji sektora budowlanego do roku 2030 Wzrost inwestycji przemysłu w prace badawczo-rozwojowe Poprawa efektywności uczestnictwa polskich jednostek badawczych w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń Unii Europejskiej Identyfikacja barier w obszarze transferu wiedzy o innowacjach i technologii oraz określenie sposobu ich przełamywania Udział PPTB w definiowaniu obszarów badań w Krajowym Programie Ramowym

5 „Strategiczne Obszary Badawcze dla budownictwa w Polsce”
Dokument powstał w wyniku procesu konsultacyjnego priorytetów wskazanych przez zespoły tematyczne PPTB, reprezentujące polski przemysł budowlany, jako kluczowe w kształtowaniu przyszłościowej wizji rozwoju sektora budowlanego Rolą PPTB jest stała aktualizacja strategicznych obszarów badawczych przy zachowaniu korelacji z ogólną wizją nakreśloną przez ECTP w dokumencie „Challenging and Changing Europe’s Build Environment – A vision for sustainable and competitive construction sector by 2030”.

6 Strategiczne Priorytety Badawcze
Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa Nowoczesne materiały budowlane Zrównoważony rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia Nowoczesne miasta, budynki i infrastruktura Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, w tym wykorzystanie ICT oraz adaptacja rozwiązań z innych branż Aspekty humanistyczne i społeczne w budownictwie Dziedzictwo kulturowe

7 Zintegrowany Projekt Badawczy
Strategiczne Obszary Badawcze PPTB od wizji do realizacji MIASTA JUTRA Zintegrowany Projekt Badawczy Etap 1: Budynek Jutra

8 Strategiczne Obszary Badawcze PPTB – od wizji do realizacji
Aktywna współpraca w ramach sieci narodowych platform technologicznych budownictwa skupionych w ECTP - EurekaBuild - 7 Program Ramowy: REG CON, Cost Effect, Perfection Współpraca z innymi platformami technologicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym (7 PR) - C-IEQ – Polska Platforma Przemysłu Tekstylnego - Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

9 Strategiczne Obszary Badawcze PPTB – od wizji do realizacji
Prowadzenie szkoleń i edukacja w zakresie wzrostu innowacyjności sektora budowlanego - Branżowy Punkt Kontaktowy - Międzynarodowa Sieć Naukowa „Budownictwo Przyszłości” - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka dla Budownictwa” - Akademia Budownictwa (SPO RZL 2.3.a) - Studia Podyplomowe - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - BUILD NOVA – Innowacje w budownictwie

10 Strategiczne Obszary Badawcze PPTB – od wizji do realizacji
BUILD NOVA – Innowacje w budownictwie Celem projektu jest wsparcie firm sektora budowlanego w znalezieniu najbardziej odpowiednich, dostępnych źródeł finansowania ich działań w zakresie innowacji oraz pomoc inwestorom finansowym w zrozumieniu innowacji w budownictwie, ich potencjału rynkowego i technologicznego

11 Udział PPTB w ECTP HLG - Zarząd ECTP Komitet Sterujący
Grupa Operacyjna Koordynacja europejskich NTP

12 Od wizji 2030 do realizacji SRA
Wizja 2030 Od wizji 2030 do realizacji SRA Identyfikacja Priorytety i mapa drogowa Luty 2005 Listopad 2005 / Wrzesień 2006 Czerwiec 2007

13 SRA implementacja i uaktualnianie przez Narodowe Platformy Technologiczne
Koordynatorzy przesyłają do NTP NTPs Rozesłanie do członków NTP1 NTP2 NTP3 ... NTP26 UPDATED

14 Identyfikacja – Dobór priorytetów do Progra-mów Narodo-wych
Komentarze SG i HLG Wkład FA Komentarze NTP SRA Zainteresowanie priorytetami SRA ze strony NTP Mapowanie Tematów Programu Współpraca FP7 Zainteresowanie 13 obszarami B&R SRA i 100 priorytetami SRA MT ze strony SG i NTP Wkład do Progra-mów Narodo-wych Zainteresowanie 100 priorytetami SRA MT ze strony FA  Selekcja zatwierdzana przez SG Potrzebny budżet dla każdego z priorytetów Wkład do Programów pracy Wkład do Tekstów Pierwszego Konkursu

15 Ważna rola Narodowych Platform Technologicznych
Uzgodnienie wspólnej wizji sektora budownictwa pod przewodnictwem przemysłu Zdefiniowanie Strategicznych Obszarów Badawczych ustanawiających cele konieczne z punktu widzenia sektora budownictwa Zaimplementowanie SRA przy zmobilizowaniu zarówno ludzkich, jak i finansowych zasobów na poziomie krajowym i europejskim

16 Sieć Narodowych Platform Technologicznych Budownictwa
Polska Finlandia Holandia Hiszpania Słowenia Szwecja 7. Dania 8. Francja 9. Grecja Niemcy Wlk. Brytania 12. Chorwacja 13. Norwegia 14. Belgia 15. Austria 16. Litwa 17. Rep. Czeska 18. Szwajcaria 19. Cypr 20. Włochy 21. Turcja 22. Rumunia 23. Słowacja 24. Islandia 25. Węgry 26. Portugalia

17 Udział PPTB w ECTP HLG - Zarząd ECTP Komitet Sterujący
Grupa Operacyjna Koordynacja europejskich NTP

18 Dlaczego udział Polski w Europejskich Platformach jest ważny?
Wpływ na SRA Budowanie sieci, powiązań, kooperacji, wspólnych działań Pozyskiwanie wiedzy i informacji u źródła Budowanie pozycji polskiego przemysłu i nauki na forum europejskim Zwiększenie udziału Polski w Europejskich Programach Ramowych

19 Szanse dla Polski? Likwidacja dystansu technologicznego
Zbudowanie przewag/polskiej specjalizacji Zwiększenie nakładów na badania i innowacje przez przemysł Włączenie MŚP w rozwój innowacyjności Wzrost świadomości gospodarczej i społecznej na temat innowacji Budowanie pomostu pomiędzy przemysłem i nauką dla realizacji badań służących wzrostowi konkurencyjności gospodarki

20 Wnioski Udział Polski w Europejskich Platformach - KLUCZOWY dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki KONIECZNE - wsparcie finansowe organizacji Polskich Platform Technologicznych WAŻNY - udział polskiej administracji w działaniach europejskich KONIECZNE - włączenie SRA (strategicznych obszarów badawczych) PPT w strategiczne cele rozwoju poszczególnych branż gospodarki POTRZEBNA - synergia na poziomie narodowym w działaniach na rzecz wzrostu innowacji i konkurencyjności poszczególnych branż – połączenie środków i działań.

21 Dziękuję za uwagę dr Barbara Pastuszek-Lipińska
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa ul. Grunwaldzka 5, Kutno www. asm-poland.com.pl


Pobierz ppt "Barbara Pastuszek-Lipińska ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google