Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

2 Specyfika pracy szkoły:
Wielu naszych uczniów przeżywa niepowodzenia szkolne, których przyczyny leżą w niedostosowaniu społecznym i emocjonalnym ich rodzin. Dzieci nie mogą liczyć na dobrą atmosferę w domu, sprzyjającą uczeniu się. Praca szkoły koncentruje się w dużej mierze na kształceniu u uczniów umiejętności podstawowych: czytania, pisania, liczenia. Aby pomóc dzieciom proponujemy im zajęcia wyrównawcze. Zajęcia te prowadzone są w każdej klasie młodszej co najmniej godzinę w tygodniu, a w klasach starszych ze wszystkich przedmiotów także co najmniej godzinę tygodniowo. Zajęcia prowadzimy metodami aktywnymi, staramy się sprostać zasadzie, że najlepiej uczymy się przez zabawę Nie zapominamy wszakże, że każde dziecko ma jakiś talent i wielką potrzebę przeżycia sukcesu. Dla wszystkich chętnych proponujemy zajęcia przedmiotowych kół zainteresowań np. koło informatyczne, matematyczne, języka angielskiego, ekologiczne,) i inne np. gospodarstwa domowego, modelarskie, sportowe, taneczne, plastyczne, teatralne. Część tych zajęć prowadzona jest w ramach programu profilaktyczno- wychowawczego „Alternatywa”.

3 "Świat jest wielki a po drodze tyle pytań... Odpowiedzi poszukajcie
w kartkach książek. Książki mówią: - Nie zabłądzi ten, kto czyta! - Książki mówią, że ciekawscy żyją mądrzej." Wanda Chotomska

4 Biblioteka z Centrum Multimedialnym - jest sercem szkolnego czytelnictwa, miejscem gdzie można nie tylko wypożyczyć ciekawą książkę lub poczytać czasopisma dla dzieci. Tu można posurfować po sieci, znaleźć informacje na zajęcia lekcyjne. Tutaj pracuje również samorząd szkolny nad szkolną gazetką i nie tylko...

5 Projekt edukacyjny „Cała szkoła czyta dzieciom”
Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas 0- III.Celem projektu jest popularyzacja wśród najmłodszych dzieci idei czytania oraz zapoznawanie ich z kanonem literatury dziecięcej. W ramach tego projektu każdego dnia nauczyciel-wychowawca czyta głośno dzieciom przez 10 minut (na rozpoczęcie lub zakończenie zajęć) fragmenty wybranej wraz z dziećmi książki-może to być lektura obowiązkowa. Od klasy III zamiast nauczyciela teksty czytają dzieci, które najlepiej opanowały technikę czytania.

6 Projekt edukacyjny „Czytające dzieciaki”
W celu udoskonalenia umiejętności podstawowych u absolwentów naszej placówki nauczyciel języka polskiego opracowała program „Czytające dzieciaki”. Na program składają się następujące projekty: Egzaminatorzy- Uczniowie systematycznie zdają u swoich kolegów- egzaminatorów kolejne fragmenty tekstów, których czytanie przygotowują w domu. Egzaminatorzy - czytanie ze zrozumieniem. Książka zostaje podzielona na fragmenty po trzy rozdziały. Po każdym fragmencie uczniowie piszą test sprawdzający zrozumienie treści. Poleć książkę . Jeśli uczeń przeczytał ciekawą książkę, może na lekcji języka polskiego polecić ją kolegom, przygotowując krótką prezentację. Wielki Czytelnik-to konkurs czytelniczy. Konkurs ma za zadanie wyłonienie „Wielkiego Czytelnika”- ucznia, który w ciągu roku szkolnego przeczytał najwięcej ponadobowiązkowych lektur. Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania programu są dostępne na stronie internetowej wwwczytajacedzieciaki.pl

7 Świetlica szkolna W świetlicy przebywają najczęściej dzieci z klas I-III. Dla nich oprócz codziennej pomocy w odrabianiu prac domowych, wychowawcy prowadzą zajęcia pod hasłem „Bajkowe spotkania”. W trakcie tych zajęć dzieci czytają bajki. Potem robią ilustracje do przeczytanych tekstów. Czasem uczą się wierszowanych historii na pamięć, wykonują stroje ulubionych postaci z bajek i organizują przedstawienia „teatralne” dla innych dzieci lub dla zaproszonych rodziców. Zajęcia te motywują maluchy nie tylko do czytania, są okazją do pokazania swoich talentów plastycznych i aktorskich. Przy okazji dzieci ćwiczą pamięć i nabywają pewności siebie.

8 Czerwony Kapturek Udział w przedstawieniach to wielka pasja naszych uczniów. Mają okazję zaprezentować swój talent aktorski. Szybko uczą się tekstu i cierpliwie ćwiczą swoje role pod opieką nauczycieli.

9 Zajęcia z logopedą są w naszej szkole szczególnie ważne ponieważ wielu naszych uczniów ma problemy z prawidłową artykulacją głosek. Terapia rozpoczyna się w oddziale przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Dla uczniów klas I raz w tygodniu zajęcia logopedyczne prowadzone są na terenie szkoły w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „Alternatywa”. Oprócz ćwiczeń poprawiających wymowę, zajęcia te pomagają poszerzać zasób słów dziecka, rozwijać wyobraźnię a w konsekwencji usprawniają czytanie ze zrozumieniem.

10 Konkursy ortograficzne
Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych kształtowanie świadomej postawy wobec własnych form wypowiedzi, poszerzanie wiedzy humanistycznej, rozwijanie zainteresowań. UUczestnicy nie piszą dyktanda, tylko rozwiązują różnorodne zadania testowe. Forma ta sprawdziła się w naszej szkole i jest lubiana przez wszystkich. Testy są zróżnicowane dla poszczególnych ciągów klasowych i nie takie łatwe. Zwycięzcy konkursów na poszczególnych poziomach klas otrzymują tytuł Mistrza Ortografii. Uczniowie klas starszych biorą udział w konkursie miejskim. Pozwala im to na porównanie własnych umiejętności z uczniami innych szkół i mobilizuje zdolnych uczniów do pracy nad językiem.

11 Projekt Comenius Regio pozwolił nam na ściślejszą współpracę z Biblioteką Śląską i udział w ciekawych warsztatach czytelniczych Miłosz for People, w których bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie zarówno młodszych jak i starszych klas.

12 Dzięki projektowi wzięliśmy udział w spotkaniu „Z Uniwersytetem Śląskim przez świat”. Uczniowie byli zafascynowani możliwością poznania różnych kultur prezentowanych przez rodowitych Chińczyków, Serbów, Włochów, Kazachów, Słowaków itd. Z zapałem próbowali się nauczyć w ich językach zwrotu „Jak się masz ?” i kilku podstawowych zwrotów. Najodważniejsi, którzy poddali się „egzaminowi” dostali upominki.

13 Opanowanie czytania to prawdziwie żmudna praca
Opanowanie czytania to prawdziwie żmudna praca. Ci, którym ta sztuka się udała zaprezentowali swoje umiejętności w trakcie Dnia pięknego czytania

14 ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO DAWIDA
I ty możesz zostać redaktorem.... W naszej szkole od 20 lat ukazuje się redagowana przez uczniów gazetka. Zamieszczają w niej pisane przez siebie wiersze, opowiadania, recenzje z ważnych szkolnych wydarzeń, opatrują własnymi ilustracjami, opracowują różne ciekawostki znalezione na wybranych stronach internetowych. Dla naszych gości z Walii przygotowali specjalną edycję z okazji ich święta narodowego. 1 MARZEC ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO DAWIDA PATRONA WALII

15 ...i twórcą własnej książki
W klasach młodszych dzieci tworzyły własne książki- obmyślały dla nich szatę graficzną, zamieszczały wykonane własnoręcznie ilustracje, wymyślały własną fabułę dzieła.

16 K Konkursy matematyczne
Dla uczniów klas młodszych, którzy lubią matematykę, wykazującymi się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią organizowany jest konkurs matematyczny. Przebiega on w dwóch etapach: szkolnym, który wyłania dwóch reprezentantów szkoły, i międzyszkolnym „Rusz głową mały Pitagorasie”. Dużą popularnością cieszy się również regionalny konkurs matematyczny „Kangur” i „Kangurek”, w których nasi uczniowie zdobywają wyróżnienia i nagrody. 

17 Matematyka ma dziś swoje święto
Cały dzień w każdej klasie był poświęcony Królowej Nauk. Podczas tego dnia uczniowie mogli obejrzeć: Szkolne przedstawienie zatytułowane „ Kłótnia liczb” Pokaz matematycznej mody Pokaz trójwymiarowych miniatur sławnych budynków Dzieci również brały udział indywidualnych i zespołowych konkursach matematycznych. Najlepsi „matematycy” zostali nagrodzeni za swoje wysiłki.

18 Nasi „zerówkowicze” wzięli udział Olimpiadzie matematycznej w zabrzańskim przedszkolu. Bardzo miło spędziły czas na wspólnej zabawie, zawarły nowe przyjaźnie i przywiozły cenne nagrody.

19 Dzięki udziałowi w projekcie obydwie strony polska i walijska odwiedziły się nawzajem. W czasie wizyt w naszej szkole goście mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach z udziałem naszych uczniów. konferencja „prasowa” lekcja w klasie III zajęcia w świetlicy występ szkolnego zespołu regionalnego lekcja przyrody w klasie IV zajęcia art terapii

20 My w Swansea Dzięki projektowi nauczyciele naszej szkoły odwiedzili szkoły i instytucje w Swansea. Przywieźli stamtąd niezapomniane wrażenia i mnóstwo pomysłów do pracy

21 Dzień Brytyjski był podsumowaniem kulturowym naszego projektu.
Uczniowie wykonali przepiękne projekty plastyczno – informacyjne dotyczące Walii, Szkocji, Anglii i Irlandii Północnej. W jego ramach odbyły się: - Szkolny Konkurs Wiedzy, - drużynowe Potyczki Językowe. W czasie przedstawienia mogliśmy obejrzeć szkolnych aktorów z poświęceniem wcielającym się w swoje role. A więc posłuchać Beatlesów, z Hamletem zastanowić się czy „ być albo nie być”, przysłuchać się rozważaniom Sherlocka Holmesa i Doktora Watsona. Potem był jeszcze Mini Playback Show. Dzięki otrzymanemu rzutnikowi całość uatrakcyjniła prezentacja multimedialna

22 Warto było... Udział w projekcie przyniósł szkole wiele dobrego na wielu płaszczyznach. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności nie tylko przed szkolną społecznością, ale również przed gośćmi. Było to dla nich ogromnym przeżyciem. Dzięki wizytom naszych walijskich partnerów mieli kontakt z „żywym” językiem i okazję poznania kultury ich kraju. Udział w projekcie pokazał, uczniom i rodzicom, że nasza szkoła otwarta jest na świat, nie boi się nowych wyzwań i przedsięwzięć. Zmobilizował całą społeczność szkolną do bardziej wnikliwego spojrzenia na Walię, a także Wielką Brytanię. Wrażenia i zdjęcia przywiezione z nauczycielskiej wizyty w Swansea wzbudziły zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców funkcjonowaniem instytucji walijskich. Uczniowie przekonali się, że ich walijscy rówieśnicy borykają się na co dzień z podobnymi problemami. Wzrosła ich motywacja do uczenia się języka. Przekonali się, że nie jest niemożliwe wyjście poza swoją lokalność

23 Dziękujemy za zaproszenie nas do projektu
Oprócz wymiernych korzyści jak rzutnik, ( który niewątpliwie uświetnił Dzień Brytyjski i który uatrakcyjni jeszcze niejedne zajęcia w naszej szkole ), wielu nagród, które otrzymali zwycięzcy konkursów udział w projekcie zaowocował dużym zaangażowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowane w szkole przedsięwzięcia. Dzięki projektowi nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w całorocznym kursie języka angielskiego, co niewątpliwie wpłynie na jakość ich pracy i otwarcie się na świat. Przygotowania do wyżej wymienionych działań zmotywowały całą szkolną społeczność do ściślejszej współpracy i umocniły międzyludzkie więzi.


Pobierz ppt "Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google