Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki krajobrazowe w Polsce - Województwo dolnośląskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki krajobrazowe w Polsce - Województwo dolnośląskie"— Zapis prezentacji:

1 Parki krajobrazowe w Polsce - Województwo dolnośląskie

2 Książański Park Krajobrazowy
Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego - wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego. Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły: Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni) Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny) Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni) Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terenie parku znajduje się 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych.

3 Park Krajobrazowy Chełmy
Park Krajobrazowy Chełmy – obszar chroniony od 1992 r. znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: jaworskim i złotoryjskim, we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich. Przez park przepływa potok Jawornik i Młynówka a w jego południowej części Nysa Mała. Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał na terenie byłego województwa legnickiego. Liczne badania potwierdziły odrębność i wyjątkowość tego obszaru. Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe z unikalnymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej. Teren parku częściowo znajdował się w przeszłości pod panowaniem Cystersów oraz prowadziły przez niego liczne szlaki handlowe. Nazwa parku nawiązuje do prasłowiańskiego słowa CHOLMY, używanego jeszcze w średniowieczu, jako nazwa wzgórz wypełniających park.

4 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy – park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Odolanowem. Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Europejska Ostoja Ptaków. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.

5 Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy położony jest na Dolnym Śląsku i obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy. Utworzony 27 października 1998 roku. Powierzchnia wynosi 8570 ha. Położony jest na terenie gmin: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Mietków i Sobótka. Utworzony został w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych doliny Bystrzycy. Przez centralną część parku przepływa rzeka Bystrzyca. Na terenie parku znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Jezioro Mietkowskie.

6 Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy – park krajobrazowy utworzony w 1994 (pow ha) położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, bezpośrednio na pn.-zach. od Wołowa, na pograniczu Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy do której na obszarze parku wpływa mały prawobrzeżny dopływ Juszka. W obrębie PK Doliny Jezierzycy znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (576 ha), mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Na terenie rezerwatu występują w przewadze łęgi jesionowo-olszowe. Fragmentarycznie zachowane są fitocenozy łęgu wiązowo jesionowego.

7 Park Krajobrazowy Doliny Bobru
Park Krajobrazowy Doliny Bobru znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje teren gmin Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Lubomierz, Lwówek Śląski, Stara Kamienica, Świerzawa i Wleń. Flora goryczka orzęsiona goryczka krzyżowa orlik pospolity naparstnica purpurowa bluszcz pospolity irga czarna

8 Park Krajobrazowy Gór Sowich
Park Krajobrazowy Gór Sowich – park krajobrazowy w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, województwo dolnośląskie. Park położony w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, około 1,1 km na północny wschód od centrum miejscowości Jugów. Rozciąga się na długości około 18 km, zgodnie z grzbietem głównym, od Przełęczy Woliborskiej na południowym wschodzie, aż po okolice Jedliny-Zdroju na północnym zachodzie obejmując najwyższe wzniesienia: Wielką Sowę, Kalenicę i Słoneczną. Park znajduje się na obszarze powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Składa się z dwóch części: główna część swymi granicami obejmuje centralną część Gór Sowich z masywem Wielkiej Sowy, Kalenicy, Słonecznej i Czarnych Kątów, położonych na głównym grzbiecie Gór Sowich o długość 25 km, który ciągnie się z północnego zachodu na południowy wschód pomiędzy Górami Wałbrzyskimi a Bardzkimi stanowiącymi najwyższą część Sudetów Środkowych. Druga, mniejsza część obejmuje Masyw Włodarza.

9 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich
Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich - park krajobrazowy w województwie dolnośląskim leżący na terenie gmin: Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, m. Wałbrzych, m. Boguszów Gorce, m. Jedlina-Zdrój. Park utworzono w 1998 r. Powierzchnia parku wynosi 6493 ha, jego otuliny ha. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych - Pasmo Lesistej (851 m n.p.m.), zachodnią część Gór Suchych z Waligórą (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich (masyw Borowej – Borowa (854 m n.p.m.) i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim (parkiem krajobrazowym) CHKO "Broumovsko". Najwyższy punkt 936 m n.p.m. – Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.p.m.

10 Przemkowski Park Krajobrazowy
Przemkowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony w powiecie polkowickim i bolesławieckim. Powierzchnia hektarów, wraz z otuliną ha. Park leży na terenie czterech mezoregionów: Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej (Wzgórza Chocianowskie), Borów Dolnośląskich (Równina Nadbobrzańska) i Równiny Legnickiej (Dolina Czarnej Wody). Obejmuje w całości gminę Przemków, a częściowo gminę Chocianów, gminę Gromadka, gminę Radwanice i gminę Gaworzyce. Utworzony 7 czerwca Jego siedziba znajduje się w Piotrowicach Najwyższy punkt to Wydma k. Wilkocina (Góra Pasternik) (187,4 m n.p.m.) a najniższy (128,7 m n.p.m.) znajduje się nad rzeką Szprotawa w okolicy Stawów Przemkowskich. Najstarsze drzewa - pomniki przyrody, to dąb Chrobry koło Piotrowic, oraz dąb Wernyhora w miejscowości Wierzbowa.

11 Rudawski Park Krajobrazowy
Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich, Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie. Chroni naturalne górskie geokompleksy przyrodnicze. Przez park przepływa rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (Np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.

12 Ślężański Park Krajobrazowy
Ślężański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego. Obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Znajduje się na terenie gmin: Jordanów, Łagiewniki, Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica. Utworzony został w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. W Parku lasy zajmują ok. 5 500 ha (67% powierzchni Parku), w otulinie przeważają pola uprawne (80% powierzchni całkowitej Parku). Lasy w obrębie Ślężańskiego PK należą do Nadleśnictwa Miękinia. Udział wód to zaledwie 20 ha.

13 Śnieżnicki Park Krajobrazowy
Śnieżnicki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Wschodnich, województwo dolnośląskie. Został utworzony w 1981 roku Rozporządzeniem Nr 3/93 Wojewody Wałbrzyskiego, na mocy uchwały Nr 35/81, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia r., Nr 5, poz. 46. Park granicami obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich o wybitnych walorach przyrodniczych. Powierzchnia Parku wynosi ha, a jego strefa ochronna ha. Obszar parku i jego otuliny znajduje się na terenie rozciągającym się od wzniesienia Opacza na południu, aż po okolice Złotego Stoku na północy. Obejmuje szczytowe partie Sudetów Wschodnich sięgające wysokości ponad 1000 m n.p.m. Minimalna wyniesienie na terenie parku wynosi około 440 m n.p.m. w okolicy Mąkolna, a maksymalne 1425 m n.p.m. (szczyt Śnieżnika). Park utworzono głównie, ze względu na wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. W parku zachowały się partie naturalnej Puszczy Sudeckiej z udziałem: buka, wiązu, modrzewia i grabu. W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody.

14 Wykonała Angelika Suchorab
Dziękuję za uwagę Wykonała Angelika Suchorab


Pobierz ppt "Parki krajobrazowe w Polsce - Województwo dolnośląskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google