Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ksi ąż a ń ski Park Krajobrazowy Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ksi ąż a ń ski Park Krajobrazowy Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Ksi ąż a ń ski Park Krajobrazowy Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego - wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego. Przedgórza SudeckiegoSudetów ŚrodkowychJerzego KondrackiegoPogórza Zachodniosudeckiego Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły: Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)Dobromierski Zespół Krajobrazowy Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)Książański Zespół Krajobrazowy Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)Lubiechowski Zespół Krajobrazowy Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terenie parku znajduje się 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych. biotopówpomników przyrody cisówBolkolipowekasztanowa arboretumSudecki Ogród Dendrologiczny

3 Park Krajobrazowy Chełmy Park Krajobrazowy Chełmy – obszar chroniony od 1992 r. znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: jaworskim i złotoryjskim, we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich. Przez park przepływa potok Jawornik i Młynówka a w jego południowej części Nysa Mała.1992 województwa dolnośląskiego jaworskimzłotoryjskimPogórza KaczawskiegoSudetach Zachodnich JawornikMłynówkaNysa Mała Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał na terenie byłego województwa legnickiego. Liczne badania potwierdziły odrębność i wyjątkowość tego obszaru. Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe z unikalnymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej. Teren parku częściowo znajdował się w przeszłości pod panowaniem Cystersów oraz prowadziły przez niego liczne szlaki handlowe. Nazwa parku nawiązuje do prasłowiańskiego słowa CHOLMY, używanego jeszcze w średniowieczu, jako nazwa wzgórz wypełniających park.park krajobrazowywojewództwa legnickiegoCystersów średniowieczu

4 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy – park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Odolanowem.park krajobrazowywojewództwie dolnośląskimwielkopolskim ŻmigrodemOdolanowem Powierzchnia parku wynosi ha (część dolnośląska ha, część wielkopolska ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Europejska Ostoja Ptaków. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.1996konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar

5 Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy położony jest na Dolnym Śląsku i obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy. Utworzony 27 października 1998 roku. Powierzchnia wynosi 8570 ha. Położony jest na terenie gmin: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Mietków i Sobótka. Utworzony został w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych doliny Bystrzycy. Przez centralną część parku przepływa rzeka Bystrzyca. Na terenie parku znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Jezioro Mietkowskie.Dolnym Śląskudolinę rzekiBystrzycyJezioro Mietkowskie

6 Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy – park krajobrazowy utworzony w 1994 (pow ha) położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, bezpośrednio na pn.-zach. od Wołowa, na pograniczu Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy do której na obszarze parku wpływa mały prawobrzeżny dopływ Juszka. W obrębie PK Doliny Jezierzycy znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (576 ha), mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Na terenie rezerwatu występują w przewadze łęgi jesionowo- olszowe. Fragmentarycznie zachowane są fitocenozy łęgu wiązowo jesionowego.park krajobrazowywojewództwie dolnośląskimpowiecie wołowskim WołowaNiziny ŚląskiejWału TrzebnickiegoJezierzycyJuszkaUroczysko Wrzosyłęgifitocenozyłęgu

7 Park Krajobrazowy Doliny Bobru Park Krajobrazowy Doliny Bobru znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje teren gmin Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Lubomierz, Lwówek Śląski, Stara Kamienica, Świerzawa i Wleń.województwa dolnośląskiegogminJelenia GóraJeżów SudeckiLubomierzLwówek ŚląskiStara KamienicaŚwierzawaWleń Flora goryczka orzęsiona goryczka krzyżowa orlik pospolity naparstnica purpurowa bluszcz pospolity irga czarna

8 Park Krajobrazowy Gór Sowich Park Krajobrazowy Gór Sowich – park krajobrazowy w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, województwo dolnośląskie.park krajobrazowyPolsceSudetach Środkowychwojewództwo dolnośląskie Park położony w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, około 1,1 km na północny wschód od centrum miejscowości Jugów. Rozciąga się na długości około 18 km, zgodnie z grzbietem głównym, od Przełęczy Woliborskiej na południowym wschodzie, aż po okolice Jedliny- Zdroju na północnym zachodzie obejmując najwyższe wzniesienia: Wielką Sowę, Kalenicę i Słoneczną.Sudetach ŚrodkowychGórach SowichJugówPrzełęczy WoliborskiejJedliny- ZdrojuWielką SowęKalenicę Słoneczną Park znajduje się na obszarze powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Składa się z dwóch części: główna część swymi granicami obejmuje centralną część Gór Sowich z masywem Wielkiej Sowy, Kalenicy, Słonecznej i Czarnych Kątów, położonych na głównym grzbiecie Gór Sowich o długość 25 km, który ciągnie się z północnego zachodu na południowy wschód pomiędzy Górami Wałbrzyskimi a Bardzkimi stanowiącymi najwyższą część Sudetów Środkowych. Druga, mniejsza część obejmuje Masyw Włodarza.kłodzkiego wałbrzyskiegodzierżoniowskiegoząbkowickiegoWielkiej SowyKalenicySłonecznej Czarnych KątówGórami WałbrzyskimiBardzkimi Masyw Włodarza

9 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich - park krajobrazowy w województwie dolnośląskim leżący na terenie gmin: Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, m. Wałbrzych, m. Boguszów Gorce, m. Jedlina-Zdrój. park krajobrazowywojewództwie dolnośląskimCzarny BórMieroszówGłuszycaWałbrzychBoguszów GorceJedlina-Zdrój Park utworzono w 1998 r. Powierzchnia parku wynosi 6493 ha, jego otuliny ha.1998haotuliny Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych - Pasmo Lesistej (851 m n.p.m.), zachodnią część Gór Suchych z Waligórą (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich (masyw Borowej – Borowa (854 m n.p.m.) i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim (parkiem krajobrazowym) CHKO "Broumovsko". Najwyższy punkt 936 m n.p.m. – Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.p.m.Sudetach ŚrodkowychWałbrzychaGór KamiennychPasmo Lesistej Gór SuchychWaligórąGór WałbrzyskichBorowa Rybnicki GrzbietCHKO "Broumovsko"Waligóra

10 Przemkowski Park Krajobrazowy Przemkowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony w powiecie polkowickim i bolesławieckim. Powierzchnia hektarów, wraz z otuliną ha. Park leży na terenie czterech mezoregionów: Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej (Wzgórza Chocianowskie), Borów Dolnośląskich (Równina Nadbobrzańska) i Równiny Legnickiej (Dolina Czarnej Wody). Obejmuje w całości gminę Przemków, a częściowo gminę Chocianów, gminę Gromadka, gminę Radwanice i gminę Gaworzyce. Utworzony 7 czerwca Jego siedziba znajduje się w Piotrowicachpark krajobrazowypowiecie polkowickimbolesławieckimhektarówotulinąRówniny Szprotawskiej Wysoczyzny LubińskiejBorów DolnośląskichRówniny Legnickiejgminę Przemków gminę Chocianówgminę Gromadkagminę Radwanicegminę Gaworzyce 7 czerwca1997Piotrowicach Najwyższy punkt to Wydma k. Wilkocina (Góra Pasternik) (187,4 m n.p.m.) a najniższy (128,7 m n.p.m.) znajduje się nad rzeką Szprotawa w okolicy Stawów Przemkowskich.Wilkocina SzprotawaStawów Przemkowskich Najstarsze drzewa - pomniki przyrody, to dąb Chrobry koło Piotrowic, oraz dąb Wernyhora w miejscowości Wierzbowa.pomniki przyrodydąb Chrobry koło Piotrowicdąb WernyhoraWierzbowa

11 Rudawski Park Krajobrazowy Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich, Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie. Chroni naturalne górskie geokompleksy przyrodnicze. Przez park przepływa rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (Np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.województwa dolnośląskiegoBolkówJanowice WielkieKamienna Góra MarciszówMysłakowiceJelenia GóraKamienna GóraKowaryRudawy JanowickieGórami SokolimiGóry OłowianeGórach KaczawskichWzgórza KarpnickieGóry LisieBóbrgranitówgnejsów amfibolitówzieleńcówzlepieńcówskałkigołoborza

12 Ś l ęż a ń ski Park Krajobrazowy Ślężański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego. Obejmuje Masyw Góry Ślęży, Masyw Góry Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Wzgórz Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Znajduje się na terenie gmin: Jordanów, Łagiewniki, Sobótka, Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica. Utworzony został w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo- krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. W Parku lasy zajmują ok ha (67% powierzchni Parku), w otulinie przeważają pola uprawne (80% powierzchni całkowitej Parku). Lasy w obrębie Ślężańskiego PK należą do Nadleśnictwa Miękinia. Udział wód to zaledwie 20 ha.park krajobrazowy województwa dolnośląskiegoGóry ŚlężyGóry RaduniWzgórz OleszeńskichWzgórz KiełczyńskichJańską GóręJordanówŁagiewniki SobótkaDzierżoniówMarcinowice Świdnicaotulinie

13 Ś nie ż nicki Park Krajobrazowy Śnieżnicki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Wschodnich, województwo dolnośląskie. PolsceSudetach Wschodnich województwo dolnośląskie Został utworzony w 1981 roku Rozporządzeniem Nr 3/93 Wojewody Wałbrzyskiego, na mocy uchwały Nr 35/81, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu - Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia r., Nr 5, poz. 46. Park granicami obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich o wybitnych walorach przyrodniczych. Powierzchnia Parku wynosi ha, a jego strefa ochronna ha. Obszar parku i jego otuliny znajduje się na terenie rozciągającym się od wzniesienia Opacza na południu, aż po okolice Złotego Stoku na północy. Obejmuje szczytowe partie Sudetów Wschodnich sięgające wysokości ponad 1000 m n.p.m. Minimalna wyniesienie na terenie parku wynosi około 440 m n.p.m. w okolicy Mąkolna, a maksymalne 1425 m n.p.m. (szczyt Śnieżnika). Park utworzono głównie, ze względu na wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. W parku zachowały się partie naturalnej Puszczy Sudeckiej z udziałem: buka, wiązu, modrzewia i grabu. W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody.Rozporządzeniem uchwałyOpaczaZłotego StokuMąkolnaŚnieżnikaPuszczy Sudeckiejbukawiązu modrzewiagraburezerwatów przyrody

14


Pobierz ppt "Ksi ąż a ń ski Park Krajobrazowy Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast wg podziału fizycznogeograficznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google