Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój regionalny i wsparcie MSP w warunkach Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego Bańska Bystrzyca, 18.03.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój regionalny i wsparcie MSP w warunkach Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego Bańska Bystrzyca, 18.03.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój regionalny i wsparcie MSP w warunkach Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego Bańska Bystrzyca, 18.03.2013 r.

2 Bańskobystrzycki Kraj Samorządowy – podstawowe informacje Powierzchnia: 9 454,4 km2 (19,3 % całkowitej powierzchni Słowacji) Ludność (2011): 660 128 (12 % populacji Słowacji) Gęstość zaludnienia (2011): 69,8 mieszkańca/km2 49% terytorium regionu stanowią lasy Miejscowości: 516 (w tym 24 miasta) Regionalny PKB (2008): 55 % średniej UE 27 (Słowacji: 72%) Regionalny PKB na mieszkańca (2008): 75% średniej PKB Słowacji Stopa bezrobocia (2012): 18% (Słowacja 14%) Główne sektory – metalurgia, maszynowy, przetwórstwo drewna i leśnictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, szklarski, technologie informatyczne i komunikacyjne, turystyka

3 Rozwój regionalny Kraje samorządowe w Republice Słowackiej powstały na mocy ustawy nr 302/2001 o krajach samorządowych Podstawowe zadanie kraju samorządowego: zapewnianie wszechstronnego rozwoju kraju i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców Podstawowy dokument strategiczny kraju: Program rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego obszaru kraju samorządowego Innowacje – jeden z głównych instrumentów rozwoju regionalnego

4 Rozwój regionalny Program Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego 2007–2013 Oś priorytetowa nr 1 – Rozwój zasobów ludzkich i podnoszenie jakości życia mieszkańców Oś priorytetowa nr 2 – Innowacje i wzrost konkurencyjności Oś priorytetowa nr 3 – Turystyka Oś priorytetowa nr 4 – Transport Oś priorytetowa nr 5 – Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa nr 6 – Środowisko naturalne Oś priorytetowa nr 7 – Rolnictwo, leśnictwo i rozwój obszarów wiejskich

5 Oś priorytetowa nr 2 – Innowacje i wzrost konkurencyjności Priorytety rozwoju Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Wzrost konkurencyjności produkcji i usług Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej surowce znajdujące się w regionie Zwiększenie atrakcyjności kraju dla inwestorów Kompetencje Wyższej Jednostki Samorządu Terytorialnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju regionalnego nr 539/2008 Zbioru Ustaw – bez odrębnego wsparcia finansowego

6 Wsparcie innowacji i MSP Regionalna strategia innowacji uchwalona przez Zarząd Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego dnia 18.10.2007 r. 5 priorytetów: Innowacyjna polityka i kultura w regionie Zasoby ludzkie dla innowacji Współpraca w innowacyjnym rozwoju Wsparcie innowacyjnych firm Regionalna infrastruktura dla innowacji

7 Działania w celu wsparcia innowacji i MSP nagroda za innowacje Kryształowy Merkury udzielana co roku w trzech kategoriach innowacja produktowa innowacja technologiczna lub innowacja w zarządzaniu i marketingu młody innowator seminaria i konferencje informacyjne inicjowanie klastrów wsparcie istniejących klastrów – metodyczne, personalne i finansowe działania lobbingowe na poziomie krajowym – promocja wsparcia innowacji i klastrów

8 Projekty w celu wsparcia innowacji i MSP CLOE – Clusters Linked over Europe (Interreg IIIC) ERIK ACTION – Upgrading the Innovation Capacity of Existing Enterprises (Interreg IVC) CNCB – Clusters and Network cooperation for Business Success in Central Europe (Central Europe) CLUSTRAT - Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes (Central Europe) KNOW-HUB - Enhancing the regional competences in strategic management of innovation (Interreg IVC)

9 CLOE – europejska sieć współpracy klastrów Interreg IIIC projekt (2004–2008) ukierunkowany na współpracę klastrów i firm Główne korzyści dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego: identyfikacja sektorów z potencjałem powstania klastrów: maszynowy, przetwórstwo drewna, IT, szklarski, metalurgia metali lekkich i turystyka Plan działania rozwoju klastrów w Bańskobystrzyckim Kraju Samorządowym 4 wizyty studyjne w regionach partnerskich dla potencjalnych członków i/lub menadżerów przyszłych klastrów powstanie pierwszych inicjatyw klastrów i założenie pierwszych dwóch klastrów w Bańskobystrzyckim Kraju Samorządowym Pierwszy Słowacki Klaster Przemysłu Maszynowego, Balnea cluster Dudince

10 ERIK ACTION tzw. Fast Track projekt Interreg IVC (2008–2010) ukierunkowany na wzrost zdolności innowacyjnych firm Główne korzyści dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego: transfer dobrych praktyk: Innowacyjny asystent (Dolna Austria) Wsparcie innowacji w przemyśle przetwórstwa drewna (Zachodnia Macedonia, GR) HeliceNet – wsparcie technologicznego transferu do małych i średnich przedsiębiorstw (Andaluzja, ES) Trainee in TIME – zatrudnianie absolwentów uniwersytetów w małych i średnich przedsiębiorstwach (Południowa Szwecja)

11 CNCB Central Europe projekt (04/2010 – 03/2013) ukierunkowany na zarządzanie i internacjonalizację klastrów realizowany we współpracy z Pierwszym Słowackim Klastrem Przemysłu Maszynowego Główne korzyści dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego: Analiza klastrów (SK, UE) – rozpoznane potrzeby, zainteresowania i doświadczenia klastrów – sformułowanie polityki wsparcia rozwoju klastrów w nowym okresie programowania 2014–2020 Podręcznik szkoleniowy zarządzania klastrami Włączenie klastrów i firm z regionu do współpracy międzynarodowej

12 CluStrat projekt strategiczny programu Central Europe (12/2011 – 12/2014) ukierunkowany na rozwój nowych konceptów klastrów w nowopowstających gałęziach i przekrojowych technologiach 18 partnerów + 7 partnerów stowarzyszonych Partnerzy słowaccy: Unia Klastrów Słowacji, NADSME, AT+R klaster, Bańskobystrzycki Kraj Samorządowy Główne korzyści dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego: Dyskusja na temat polityki klastrowej na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim Analiza potencjału powstania klastrów w nowopowstałych branżach Strategia nowych koncepcji klastrów w Europie Środkowej

13 KNOW-HUB Interreg IVC projekt (01/2012 – 12/2014) Stworzony w celu poprawy regionalnych polityk innowacyjnych i praktyk z ukierunkowaniem na strategie inteligentnej specjalizacji oraz efektywne instrumenty polityk innowacyjnych Główne korzyści dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego: Plan działania w celu wsparcia innowacji w Bańskobystrzyckim Kraju Samorządowym Szkolenia i warsztaty w celu przygotowania innowacyjnych strategii i strategii inteligentnej specjalizacji Przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji dla Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego na przyszły okres programowania 2014–2020

14 Projekty partnerskie Bańskobystrzycki Kraj Samorządowy włącza się w realizację projektów swoich partnerów w celu intensyfikacji wzajemnej współpracy i koordynowania działań ukierunkowanych na wspieranie innowacji Kluczowi partnerzy: Krajowe Centrum Leśnictwa i Słowacka Agencja Innowacyjna i Energetyczna Projekty: BIOCLUS – wsparcie innowacji w obszarze zrównoważonego wykorzystania biomasy; 7.RP IN2WOOD – wsparcie innowacji w leśnictwie i przemyśle przetwórstwa drzewnego poprzez klastry; 7.RP ClusterCOOP – rozwój i sieciowanie klastrów; Central Europe program

15 Regionalna Rada ds. innowacji założona w grudniu 2012 platforma koordynacji w celu wsparcia innowacji w regionie i organ doradczy przewodniczącego Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego wzajemne informowanie się o działaniach poszczególnych instytucji współpraca przy organizacji imprez i wdrażaniu projektów wspólne formowanie polityk regionalnych na potrzeby regionu

16 Planowane działania Plan działania w celu wsparcia innowacji – projekt KNOW- HUB Przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3) BBSK 2014–2020 kontynuacja dotychczasowych działań miękkich – organizowanie imprez, inicjowanie klastrów i partnerstw, lobbing itd. Regionalny program operacyjny 2014– 20?

17 Dziękuję za uwagę Elena Stieranková Tel. +421 48 4325 132 elena.stierankova@vucbb.sk Bańskobystrzycki Kraj Samorządowy Departament Rozwoju Regionalnego Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica


Pobierz ppt "Rozwój regionalny i wsparcie MSP w warunkach Bańskobystrzyckiego Kraju Samorządowego Bańska Bystrzyca, 18.03.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google