Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy rodzina w XXI wieku przeżywa kryzys ? Instytut Psychologii Koło Nauk Psychologicznych DEBATA 15 grudzień 2007 GDAŃSK made by dorota wójcicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy rodzina w XXI wieku przeżywa kryzys ? Instytut Psychologii Koło Nauk Psychologicznych DEBATA 15 grudzień 2007 GDAŃSK made by dorota wójcicka."— Zapis prezentacji:

1 Czy rodzina w XXI wieku przeżywa kryzys ? Instytut Psychologii Koło Nauk Psychologicznych DEBATA 15 grudzień 2007 GDAŃSK made by dorota wójcicka

2 PROGRAM I. Zagrożenia dla rodziny i źródła kryzysu 1. Uzależnienia: alkoholizm, narkotyki, hazard, pracoholizm 2. Przemoc II. Zmiany modelu, struktury rodziny. Zagrożenia i zmiany rodziny w ujęciu statystycznym 1. Dzietność, zmiana modelu 2+2 na model 2+1 2. Spadek liczby zawartych małżeństw i wzrost liczby rozwodów w stosunku do lat poprzednich * Związki nieformalne, partnerskie * Moda na bycie Singlem 3. Emigracja III. Błędy wychowawcze. Brak dojrzałości do rodzicielstwa, do podjęcia ról płciowych 1. Trudności w wychowywaniu: trudne dziecko, trudny rodzic 2. Style wychowania 3. Wychowanie skomercjalizowane 4. Kobiecość i męskość w dzisiejszych czasach IV. Burza mózgów – jakie inne zagrożenia dla rodziny niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny? made by dorota wójcicka

3 I. Zagrożenia dla rodziny i źródła kryzysu 1. Uzależnienia: alkoholizm, narkotyki, hazard, pracoholizm W oficjalnych raportach, oceniających co kilka lat skutki spożycia alkoholu w naszym kraju podaje się szacunkowo, że wśród blisko 20 milionów pijących Polaków od 2 do 4 milionów cierpi na alkoholizm w różnych stadiach zaawansowania choroby. Spożycie alkoholu Średnia roczna konsumpcja 100% alkoholu w Polsce w 2004 roku wśród mężczyzn wyniosła 5,4 litra, a wśród kobiet 1,2 litra made by dorota wójcicka

4 Obszary życia rodzinnego, które podlegają szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu Niszczenie życia uczuciowego. Zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości, rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy i poczucie winy. Brak źródeł oparcia i wzajemnej pomocy. Życie rodzinne zamiast dostarczać oparcia staje się największym obciążeniem i źródłem problemów. Utrata kontaktu i zrozumienia. Zamiast otwartości i prawdy, pojawia się coraz więcej kłamstw, manipulacji i udawania. Izolacja od świata zewnętrznego. Trudności finansowe i ograniczenie perspektyw bytowych całej rodziny made by dorota wójcicka

5 Problemy rodzin alkoholików, zwłaszcza dzieci Dzieci wzrastające w rodzinach, w których nadużywa się napojów alkoholowych, żyją z poczuciem zagrożenia, cierpią i uczą się szczególnych sposobów postępowania, które im utrudniają życie. Są często ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, a nieraz stają się również ofiarami nadużyć seksualnych. Jest ich w Polsce więcej niż 2 miliony. Jak radzą sobie dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi -Wiele dzieci stara się utrzymywać w tajemnicy picie rodziców, wstydzą się, mają poczucie, że są gorsze, ale starają się chronić dobre imię rodziny, - Boją się i mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem. - Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się osamotnione, częściej zapadają na różne choroby, bo ich odporność jest wyczerpywana przez nieustanny stres. made by dorota wójcicka

6 -Wcześnie uczą się, że nie mogą polegać na swoim rodzicu i przestają ufać innym ludziom, otaczający świat wydaje się im wrogi i obcy. - Dzieci biorą na siebie nadmierną odpowiedzialność za problemy rodzinne, bardzo starają się naprawiać swoje błędy i zaniedbania, żeby zadowolić innych. Nie umieją się bawić. - Dzieci starają się przystosować za wszelką cenę do nienormalnego i zagrażającego środowiska rodzinnego, wchłaniają w siebie destrukcję i chaos. - Inne źle się zachowują i pragną w ten sposób zwrócić uwagę na siebie; mają złe stopnie, piją alkohol i zażywają narkotyki, popełniają drobne wykroczenia. made by dorota wójcicka

7 2. Przemoc PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ i NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. made by dorota wójcicka

8 OPINIE NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – POSTAWY WOBEC STEREOTYPÓW Wciąż pokutuje w społeczeństwie przekonanie, że ofiary przemocy akceptują swoją sytuację (49%), co może wpływać na obojętność wobec przypadków przemocy w rodzinie obserwowanych w otoczeniu. Częste jest zrzucanie na ofiary odpowiedzialności za doświadczaną przemoc – co czwarty respondent sądzi, że sprawca zaprzestanie przemocy Wciąż znaczna część społeczeństwa uważa za normalne podczas kłótni w rodzinie: obrażanie i wyzwiska (24%) oraz szarpanie i popychanie (18%). made by dorota wójcicka

9 WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE WEDŁUG OFIAR, SPRAWCÓW I ŚWIADKÓW Więcej niż co trzeci Polak (36%) doświadczył kiedykolwiek jakiejkolwiek formy przemocy od członka rodziny. Osób wielokrotnie krzywdzonych przez członków rodziny jest 11%. Mniej więcej co dziewiąty Polak, który jest lub był w stałym związku (11%), przyznaje, że zdarzyło mu się uderzyć żonę, męża (partnerkę, partnera). Co piąty Polak (20%) – wedle uzyskanych deklaracji – był sprawcą przemocy wobec członków swojego gospodarstwa domowego. 42% Polaków zamieszkuje lub zamieszkiwało w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przemocy (byli ofiarą przemocy, jej sprawcą lub świadkiem stosowania jej wobec innego członka rodziny). Do bycia ofiarami przemocy najczęściej przyznają się kobiety (39%), mieszkańcy miast powyżej 500 tys.(42%). Doświadczanie przemocy w rodzinie wpływa na jej stosowanie wobec członków rodziny – 13% Polaków to jednocześnie ofiary i sprawcy przemocy. Ponad połowa osób, którym zdarzyło się być ofiarą (59%), przyznaje się do aktów agresji. made by dorota wójcicka

10 PRZEMOC WOBEC DZIECI Przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem występującym stosunkowo często. 14% respondentów żyje w gospodarstwie, w którym ofiarą przemocy było dziecko. Dzieci najczęściej padały ofiarą przemocy psychicznej (10% badanych deklarowało, że w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym ofiara przemocy emocjonalnej była osoba małoletnia) i fizycznej (7%), rzadziej ekonomicznej (3%) i seksualnej (mniej niż co setny). Ogółem nieco ponad jedna piąta rodziców wychowujących dzieci poniżej 19 roku życia (22%) przyznaje, że czasem je bije lub biła. W gospodarstwach domowych, w których są dzieci, częściej niż w gospodarstwach bez dzieci przemoc wystąpiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy (7% wobec 4%). Ponadto sprawcy przemocy z gospodarstw domowych, w których są dzieci do lat 18 częściej niż, gdy dzieci nie ma, przewidują, że mogą ponownie zastosować przemoc psychiczną (63% wobec 44%) oraz fizyczną (58% wobec 23%). Co świadczy o tym, że na przemoc szczególnie narażone są dzieci. made by dorota wójcicka

11 PRZEMOC W RODZINIE POD WPŁYWEM ALKOHOLU Spożywanie alkoholu ma duży wpływ na występowanie przemocy w rodzinach. Okazuje się, że 46% ofiar – niezależnie od rodzaju przemocy – stwierdziło, że przynajmniej raz sprawca był w momencie zdarzenia pod wypływem alkoholu. Według ofiar, zdarzało się, że sprawcy byli pod wpływem alkoholu w 46% przypadków przemocy fizycznej, 45% przemocy psychicznej, 40% przemocy seksualnej oraz 38% przemocy ekonomicznej Sprawcy natomiast bardzo niechętnie przyznają się do picia alkoholu przed dopuszczeniem się przemocy wobec członków rodziny – jedynie 15% sprawców się do tego przyznaje. made by dorota wójcicka

12 KORZYSTANIE Z POMOCY RÓŻNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI Poziom korzystania z pomocy rodzin dotkniętych przemocą jest bardzo niewielki – korzystała z niej jedynie co piąta rodzina (21%). Z pomocy korzystają najczęściej rodziny, w których występują przemoc fizyczna (20%) i psychiczna (19%), a rzadziej te dotknięte przemocą seksualną (17%) i ekonomiczną (14%). Uzyskiwana pomoc najczęściej ograniczała się do interwencji policji, ew. sądu lub kuratora. Bardzo rzadko rodziny dotknięte przemocą korzystały z pomocy terapeutycznej, leczenia odwykowego, Niebieskiej Karty itp. Otrzymana pomoc jest jednak na ogół oceniana jako przynajmniej częściowo skuteczna – najbardziej w przypadku przemocy seksualnej (79%), najmniej – przemocy ekonomicznej (67%). made by dorota wójcicka

13 II. Zmiany modelu, struktury rodziny. Zagrożenia i zmiany rodziny w ujęciu statystycznym made by dorota wójcicka

14 1. Dzietność, zmiana modelu 2+2 na model 2+1 Tabl. Dzietność kobiet w latach 1990-2005 25,527,725,41,2432005 25,227,625,01,2272004 24,927,324,71,2222003 24,627,224,31,2492002 24,326,624,01,3152001 24,226,923,71,3672000 24,026,923,51,3731999 23,826,623,21,4071998 23,726,923,11,4681997 23,626,922,91,5251996 23,526,922,81,5451995 Przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko Przeciętny wiek rodzących kobiet Mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko Współczynnik dzietności lata made by dorota wójcicka

15

16 Tabl. Rodziny według typów rodzin oraz liczby dzieci w 2002 (według ogólnej liczby dzieci bez względu na wiek) 5423212811349117113566232030139- Matki lub ojcowie z dziećmi 829212862319005763311068786694197381partnerzy 36576280356422925062398432586026423698338230097małżeństwa 428286944539281557738126888001090245652710457617Ogółem 4 i więcej 321razem Rodziny z dziećmiRodziny bez dzieci ogółemwyszczególnienie made by dorota wójcicka

17 2. Spadek liczby zawartych małżeństw i wzrost liczby rozwodów w stosunku do lat poprzednich Tabl. Małżeństwa zawarte i rozwiązane 18,08,126,1719122325592261812006 18,17,625,6675782289232069162005 18,24,722,8427702097742111502000 19,94,624,6424362263632553691990 19,44,624,1398332098563073731980 17,44,622,0345741642352803111970 Przez śmierć Przez rozwód ogółem Na 1000 istniejących małżeństwa Przez rozwód ogółem Małżeństwa rozwiązaneMałżeństwa zawarte Lata made by dorota wójcicka

18 Małżeństwa zawarte w latach 1945-2005 made by dorota wójcicka

19 Tabl. Separacje prawomocnie orzeczone Separacje 7978116001340 200620052000lata ogółem - najwięcej separacji wśród małżonków ze względu na wiek– poniżej 25 roku życia - ze względu na wykształcenie – z zasadniczym zawodowym - najwięcej separacji dotyczy małżeństw z dużym stażem od 20 do 24 lat oraz 10 – 14 -do najczęstszych przyczyn, powodów separacji zalicza się niezgodność charakterów oraz nadużywanie alkoholu - separacje rodziców dotykają najczęściej dzieci w wieku 7-15 lat made by dorota wójcicka

20 Rozwody 18,917,711,1 13,211,2Na 10 tys. ludności 719126757842770424364909539833Ogółem 200620052000199019851980lata made by dorota wójcicka

21 - Najliczniejsze są wśród małżeństw, w których małżonkowie posiadają wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe - Największa liczba rozwodów w 2006 roku wśród małżeństw ze stażem 5-9 lat oraz 0-4 - Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą – średnio – 13 lat - Za główne powody rozpadu pożycia podawano niezgodność charakterów, nadużywanie alkoholu oraz niedotrzymanie wierności małżeńskiej, w nieznacznym stopniu ale pojawiły się także jako przyczyna – dłuższa nieobecność, brak zainteresowania rodziną oraz znęcanie się fizyczne. - Rozwód rodziców dotyka głównie dzieci w wieku 7-15, w dużym stopniu również 3-6 lat - Polskie sądy najczęściej przyznają opiekę rodzicielską matce lub obojgu rodzicom Rozwody: made by dorota wójcicka

22 Niektóre z konsekwencji rozwodu jakie ponosi dziecko: NIEUFNOŚĆ POCZUCIE NIŻSZEJ WARTOŚCI W PORÓWNANIU Z INNYMI DZIEĆMI NIEWIARA W TRWAŁY ZWIĄZEK ZABURZONE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OSAMOTNIENIE Największym wrogiem dziecka - w takiej sytuacji jest jego niewiedza i pozostawienie w obliczu ogromnej zmiany, trudnej emocjonalnie, zaburzającej poczucie bezpieczeństwa. Zmiany, której konsekwencji nie jest ono tak naprawdę świadome. made by dorota wójcicka

23

24 3. EMIGRACJA, wyjazd za pracą jednego rodzica lub całej rodziny (separacja od dziadków) samotne rodzicielstwo Szacuje się, że w końcu 2006 roku poza granicami Polski na emigracji czasowej przebywało ok. 1950 tys. mieszkańców naszego kraju, w tym ponad 1600 tys. w Europie. W 2006 r. odnotowano gwałtowny wzrost liczby emigracji definitywnych; z ok. 20-25 tys. - rejestrowanych przez ostatnich 15 lat w ciągu każdego roku - do prawie 47 tys. Szacuje się, że w okresie 3 kwartałów 2007 r. ujemne saldo migracji zagranicznych tzw. definitywnych (na pobyt stały) wyniosło ok. 16 tys. i było o ponad 40% mniejsze niż w analogicznym okresie ub. roku. Jak emigracja wpływa na rodziny poddane rozłące? Relacja Ewy, która wyjechała do Anglii: uciekłam z Polski. Uciekłam z mojego pięknego kraju przez rząd i głupotę polityków. Zostawiłam małe dziecko, fantastycznego męża, rozpoczęty kurs prawa jazdy i wynajęte mieszkanie na które nie było nas stać. Zostawiłam wszystko i wyjechałam...

25 III. Błędy wychowawcze. Brak dojrzałości do rodzicielstwa, do podjęcia ról płciowych 1. Trudności w wychowywaniu: trudne dziecko, trudny rodzic Trudne dziecko Trudne dziecko-swoim zachowaniem sprawia kłopoty większe od oczekiwanych w danym okresie rozwojowym Osobowość dziecka Zaburzenia (2 bieguny: lękliwość i nadmierna ruchliwość) Nieprzystosowanie Czy zawsze trudne dziecko sprawia kłopoty bo jest złe? Czy może jest to komunikat dla osób dorosłych że w jego świecie dzieje się coś złego..

26 Trudny rodzic - Jakie cechy i zachowania rodzica mogą powodować kryzys w rodzinie? Apodyktyczność Nie wykształcenie w dziecku wystarczająco silnych więzi emocjonalnych (edukacja wartości) Zacieranie się granic między zachowaniami typowymi dla płci Problem kary i nagrody

27 2. Style wychowania -Style wychowania –jak wpływają na kryzys w rodzinie? Demokratyczny Autorytarny Liberalny

28 3. Wychowanie skomercjalizowane Jak daleko współczesna komercjalizacja życia społecznego przeniknęła do wychowania? Czy jest ono jeszcze wolne od ideologii sukcesu, szybkiego efektu i permanentnej rywalizacji? Czy dorośli dostrzegają w dziecku autoteliczną wartość, istotę zdolną do samodzielnych wyborów, a może już tylko wizytówkę swojego statusu i przemyślaną inwestycję? Wypieranie realnego świata przez wirtualny- czy postęp techniczny zaciera relacje między ludźmi? Nowości Dlaczego ludzie coraz częściej uciekają się do kontaktów z innymi prze Internet? Jak zamykanie się w świecie wirtualnym wpływa na stosunki z innymi ludźmi? Czy korzystnie ze zdobyczy techniki może powodować kryzys w rodzinie? Jeśli tak to dlaczego?

29 4. Kobiecość i męskość w dzisiejszych czasach

30 IV. Burza mózgów – jakie inne zagrożenia dla rodziny niesie za sobą rozwój cywilizacyjny?

31 Dziękujemy za dyskusję I życzymy Wesołych Świąt


Pobierz ppt "Czy rodzina w XXI wieku przeżywa kryzys ? Instytut Psychologii Koło Nauk Psychologicznych DEBATA 15 grudzień 2007 GDAŃSK made by dorota wójcicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google