Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Opole, 28 stycznia 2010 r.

2 Zarząd Województwa Opolskiego Profil społeczno-gospodarczy województwa opolskiego

3 Zarząd Województwa Opolskiego Profil społeczno-gospodarczy województwa opolskiego przemysł spożywczy przemysł chemiczny przemysł surowców niemetalicznych przemysł metalowy inne Bazujący głównie na produkcji podstawowych chemikaliów (m.in. Zakłady Azotowe i Petrochemia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu) oraz w mniejszym stopniu na produkcji wyrobów chemii gospodarczej. przetwórstwo owoców i warzyw (np. Nutricia, Frigoopol w Opolu) przemysł piekarniczo- cukierniczy (np. PWC Odra w Brzegu, Cukry Nyskie w Nysie) przemysł mleczarski (Zott Polska, OSMy) przemysł cementowo- wapienniczy (np. Górażdże Cement) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (np. Prefabet Kluczbork) produkcja szkła i wyrobów ze szkła (np. Warta Glass Jedlice) Kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu (w oparciu o produkcję przemysłową) produkcja metali, na przykład: - Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, - Huta Małapanew w Ozimku produkcja wyrobów z metali, na przykład: - Kuźnia Osowiec w Osowcu koksownictwo energetyka meblarstwo Najwyższy udział w produkcji (14,5%) Największa liczba pracujących w opolskim przemyśle Wysoki udział w produkcji (2 miejsce) Wysoki udział, rosnący potencjał

4 Zarząd Województwa Opolskiego Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r. (1998=100, stan w końcu roku)

5 Zarząd Województwa Opolskiego Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze Regon w woj. opolskim w latach 2003-2009 w I półroczu Dane nie w pełni porównywalne. W latach 2008- 2009 przeprowadzono aktualizację rejestru REGON

6 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik przedsiębiorczości w woj. opolskim i w Polsce w latach 1998-2009 (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu roku) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, * stan na koniec I półrocza Dane nie w pełni porównywalne. W latach 2008-2009 przeprowadzono aktualizację rejestru REGON

7 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce wg województw w 2009 r. (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu czerwca) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

8 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik zatrudnienia w Polsce (udział pracujących w grupie osób w wieku 15 lat i więcej, w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W latach 1999-2008 (dane średnioroczne) W 2008 r. wg województw (dane średnioroczne)

9 Zarząd Województwa Opolskiego Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w latach 1998-2009 w województwie opolskim (w tys. osób, podmioty powyżej 9 pracujących) * W okresie od stycznia do listopada

10 Zarząd Województwa Opolskiego Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw* w latach 2005-2009 wg miesięcy (w zł)w listopadzie 2009 r. (w zł) * W podmiotach o liczbie pracujących większej niż 9 osób Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w XI 2009 r.: - OPOLSKIE: 3104 zł - POLSKA: 3404 zł

11 Zarząd Województwa Opolskiego Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział zamiejscowy w Opolu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Ekonomiczny w Opolu Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu Potencjał naukowo-badawczy województwa opolskiego

12 Zarząd Województwa Opolskiego Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie opolskim

13 Zarząd Województwa Opolskiego Studenci wg miejsca nauki Dane wg stanu w 2008 roku Studenci szkół wyższych wg grup kierunków studiów w województwie opolskim

14 Zarząd Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w ramach programów operacyjnych

15 Zarząd Województwa Opolskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

16 Zarząd Województwa Opolskiego Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie 3 957 546,782 849 489,24 Uniwersytet Opolski Utworzenie laboratorium komputerowego wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną 1 469 791,611 024 735,94 Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zad, Nr 1B, Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF 17 098 768,5612 436 905,97 Suma 22 526 106,9516 311 131,15 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Uniwersytet Opolski Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych660 459,29495 344,47 Uniwersytet Opolski Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących do potrzeb rynku pracy i usługi doradcze dla studentów 195 337,05146 502,79 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb 880 895,95660 671,96 Suma 1 736 692,291 302 519,22

17 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN 2.5 Promocja przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu Moja własna firma w powiecie brzeskim516 421,11301 062,80 Uniwersytet OpolskiPromocja przedsiębiorczości na Opolszczyźnie675 051,54389 382,98 Politechnika Opolska START - wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej 766 489,75432 912,32 Suma1 957 962,401 123 358,10 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Budowa i Eksploatacja Maszyn. 183 240,00137 430,00 Politechnika Opolska Transfer wiedzy i innowacyjności-organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej 658 133,20493 599,88 Politechnika Opolska Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji-Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2 148 991,061 611 743,30 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

18 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich, prowadzonych w Politechnice Opolskiej 956 000,00717 000,01 Politechnika OpolskaStart zawodowy - Staże dla absolwentów148 638,37111 478,78 Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 416 160,00312 120,00 Politechnika Opolska Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego 202 560,88151 920,66 Politechnika OpolskaRegionalne Biuro Promocji Klastrów - etap I382 042,65286 531,99 Politechnika Opolska Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej 227 595,96170 696,97 Politechnika OpolskaPolitechnika dla gospodarki164 278,72123 209,04 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

19 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Uniwersytet Opolski Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego 652 668,78489 501,58 Uniwersytet Opolski Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 197 874,85148 406,14 Uniwersytet OpolskiUniwersytet dla biznesu327 424,19245 568,14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Utworzenie ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania 336 252,42237 280,60 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opolska Akademia Innowacji i Przedsiębiorczości192 207,77144 155,83 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Innowacyjne rozwiązania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu wsparciem dla przedsiębiorców regionu w sytuacjach kryzysowych 320 575,00240 431,25 Suma7 514 643,855 621 074,17 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

20 Zarząd Województwa Opolskiego Całkowita wartość projektów 38 019 165,65 PLN Kwota dofinansowania 27 530 490,75 PLN W ramach ZPORR 2004-2006 dofinansowanie uzyskało 26 projektów realizowanych przez uczelnie wyższe.

21 Zarząd Województwa Opolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

22 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 28.11.07 - 07.01.08 Uniwersytet Opolski Promocja zatrudniania osób pozostających bez pracy 551 030,51 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia 15.05.08 - 07.07.08 Uniwersytet Opolski Pomagamy przedsiębiorczym 1 511 026,68 15.05.08 – 07.07.08 Politechnika OpolskaDobre praktyki (O)polskiego Biznesu 600 000,00 15.05.08 – 07.07.08 Politechnika OpolskaWsparcie na STARCIE 1 711 925,00 SUMA4 373 982,19 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL

23 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboruNazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/dofinansowania (PLN) 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 10.04.08 – 26.05.08Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej 790 000,00 10.04.08 – 26.05.08Politechnika OpolskaPrzedsiębiorczy naukowiec645 000,00 10.04.08 – 26.05.08Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansa dla młodych naukowców. 840 000,00 10.04.08 – 26.05.08Uniwersytet OpolskiDobry staż896 058,53 10.04.08 – 26.05.08 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę. 500 000,00 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

24 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboru Nazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 30.04.09 -15.06.09 Politechnika OpolskaPrzedsiębiorczy naukowiec PLUS628 110,00 30.04.09 -15.06.09 Politechnika Opolska Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej 824 400,00 30.04.09- 15.06.09 Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011 711 988,00 30.04.09 -15.06.09 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim 735 128,25 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

25 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboruNazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 15.05.08 – 30.06.08Politechnika OpolskaHomo dicidi-szkolenia 'skrojone na miarę' Opolszczyzny685 420,00 15.05.08 – 30.06.08Uniwersytet Opolski Lokalna Akademia CISCO. Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych 1 511 678,88 15.05.08 – 30.06.08 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Profesjonalne kadry Opolszczyzny497 372,00 15.05.08 – 21.07.08Politechnika Opolska Przedsiębiorstwa jutra-prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim 2 243 688,26 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 29.01.09 – 11.03.09Politechnika OpolskaRazem dla gospodarki i rynku pracy 661 147,36 29.01.09 – 11.03.09 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie procesów modernizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim 520 130,00 SUMA12 690 121,28 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

26 Zarząd Województwa Opolskiego Zestawienie projektów po ocenie merytorycznej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL Data naboru Nazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych 30.04.09 – 17.06.09Uniwersytet OpolskiMasz szansę395 835,00 30.04.09 – 17.06.09Politechnika OpolskaKreator młodych talentów 399 576,00 SUMA 795 411

27 Zarząd Województwa Opolskiego Lp. Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Terminy naborów Typ beneficjentów Kwota dofinansowania (PLN) Typ projektów 1. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw II kw. 2010 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) minimalna wartość projektu – 50 000,00, maksymalna wartość projektu - 200 000,00* Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach 02.2011 zostanie określona w Planie działania na 2011r. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out), szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) 02.2013 zostanie określona w Planie działania na 2013r. Planowane nabory w ramach PO KL 2007-2013 dotyczące przedsiębiorczości akademickiej

28 Zarząd Województwa Opolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

29 Zarząd Województwa Opolskiego Umowy o dofinansowanie podpisane przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO 2007-2013 Termin naboruBeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR w PLN 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 1-15.09.2008Uniwersytet Opolski Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego 12 052 933,2110 244 993,22 1-15.09.2008Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego 13 955 026,0011 861 772,10 1-15.09.2008 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Poprawa jakości kształcenia WSB we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu 12 992 580,006 944 134,32 21.09-5.10.2009Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. 3 527 380,002 788 041,15 21.09-5.10.2009 Politechnika Opolska TechnoLAB 1A - Baza dydaktyczna na rzecz rozwoju regionu (TechnoLAB 1A) 1 104 419,50938 756,57 21.09-5.10.2009 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 715 240,62535 980,46 Suma44 347 579,3333 313 677,82 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 2-16.02.2009Uniwersytet OpolskiStudenckie Centrum Kultury SCK10 603 131,719 012 661,95 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych 17-21.03.2008 Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF 21 417 077,3118 204 515,71 Suma76 367 788,3560 530 855,48

30 Zarząd Województwa Opolskiego Działanie/ PoddziałanieTermin naboruBeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR Etap oceny 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 16-27.11.2009 Uniwersytet Opolski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 1 199 999,701 019 999,74ocena formalna 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 21.09-5.10.2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie 448 145,50380 923,67 zaakceptowany do realizacji Suma1 648 145,201 100 923,41 Projekty złożone przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO 2007-2013

31 Zarząd Województwa Opolskiego Możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej przez Samorząd Województwa

32 Zarząd Województwa Opolskiego Konkurs zakłada dofinansowanie najważniejszych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych, podejmowanych przez uczelnie województwa opolskiego. Tryb konkursu wprowadza jednolite dla wszystkich kryteria oceny wniosków, a tym samym ułatwia wybór najciekawszych propozycji. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni, a ze względu na prowadzony w regionie Program Opolskie – tutaj zostaję, również służące wzmacnianiu wśród, młodzieży szkolnej oraz studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Zarząd Województwa przyznał w 2009 roku dotacje dla 15 projektów na łączną kwotę 143.220,00 zł. Dofinansowanie otrzymały m.in. Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe Uniwersytet Opolski: Udany Start czyli cykl warsztatów polepszających rozpoczęcie kariery zawodowej - kwota 5 350 zł

33 Zarząd Województwa Opolskiego Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu partnerem młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej – kwota 11 200 zł Politechnika Opolska: Kształtowanie sylwetki absolwenta dla rynku pracy poprzez innowacje (część II) - kwota 12 000 zł Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: Projekt szkoleniowy Biura Karier PWSZ w Nysie: Wiedza drogą sukcesu – przedsiębiorczość i innowacyjność – kwota 17 000 zł Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu: MOZAIKA Czyli Media, Osobowość, Zarządzanie, Ambicje, Inwestycje, Kreatywność, Aktywność – II edycja - kwota 10 260 zł Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe W bieżącym roku budżetowym na ww. cel zostało przeznaczone 250 000 zł. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2010 r.

34 Zarząd Województwa Opolskiego wydany w czerwcu 2009r. - nakład 6000 egzemplarzy dodruk 4000 egzemplarzy - grudzień 2009 Koordynacja i finansowanie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole) Współpraca: Punkt Konsultacyjny w ramach Krajowego Systemu Usług przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim

35 Zarząd Województwa Opolskiego Odbiorcy osoby chcące rozwinąć działalność gospodarczą, podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobyć nowy zawód, podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rozwinąć gospodarstwo rolne Odbiorcy

36 Zarząd Województwa Opolskiego Warsztaty - Masz pomysł? Załóż firmę! Odbiorcy: osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą (w 2009 roku przeszkolono około 120 osób) Tematyka: rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej Cel: pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Opolszczyzny, dostarczenie informacji, w jaki sposób założyć i zarządzać własnym biznesem Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole

37 Zarząd Województwa Opolskiego Cykl szkoleń Zakładam firmę! Cykl spotkań dla osób z województwa opolskiego, planujących w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą: Sprawdź swój pomysł na biznes: 29.01.2010 Podstawy biznesplanu: 05.02.2010 Jak założyć firmę: krok po kroku: luty/marzec 2010 Możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej marzec/ kwiecień 2010 Organizatorem jest Dział Przedsiębiorczości OCRG oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole W cyklu szkoleń zadeklarowało udział 40 osób

38 Zarząd Województwa Opolskiego Europejska Akademia Biznesu EKONOMIA – EKOLOGIA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Uczestnicy: ponad 500 osób, głównie młodzież i studenci 2 dni konferencyjne- wystąpienia specjalistów: potencjał Opolszczyzny, rozwój odnawialnych źródeł energii przedsiębiorczość 1 dzień warsztatowy: blok ekonomiczny blok ekologiczny Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole

39 Zarząd Województwa Opolskiego Międzynarodowa Młodzieżowa Akademia Biznesu Termin: 16-18 września 2009 Piętnastoosobowa grupa młodzieży z województwa opolskiego uczestniczyła w VIII edycji Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Akademii Biznesu Organizatorzy: Punkt Informacyjny Europe Direct - Opole oraz Ofensywa Gospodarcza Powiatu Voitsberg Podczas mitingów, warsztatów i wizyt w firmach uczestnicy poznawali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z obszaru ochrony środowiska, zarządzania procesami produkcyjnymi, gospodarką magazynową i systemami eliminacji zagrożeń

40 Zarząd Województwa Opolskiego 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007 – 2013 – wsparcie finansowe dla tzw. Start up W ramach poddziałania dofinansowanie uzyskają osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie województwa opolskiego, szczególnie w dziedzinach istotnych dla rozwoju województwa i wykorzystujących nowe technologie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: nie prowadzą działalności gospodarczej przynajmniej od jednego roku licząc do dnia złożenia wniosku, Kwota wsparcia, o którą można się ubiegać wynosi: od 40 – 80 tyś. zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w wysokości 85% (dotacja ma formę refundacji poniesionych kosztów). Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się w dniu zarejestrowania przez beneficjenta działalności gospodarczej. Planowany termin naboru wniosków: 14 – 31.05.2010 r.

41 Zarząd Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole Tel.: 077 54 16 522, Faks: 077 54 16 520 e-mail: j.kotys@umwo.opole.pl


Pobierz ppt "Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google