Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu Opole, 28 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu Opole, 28 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu Opole, 28 stycznia 2010 r. Pod patronatem: Marszałka Województwa Opolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIP) z siedzibą w Łodzi Sekcji Nauk Ekonomicznych w Opolu PAN Oddział w Katowicach

2 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Jak wykorzystano potencjał uczelni, by wspomóc przedsiębiorczość akademicką? Efekty projektu Joanna Żurawska Kierownik Projektu

3 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Informacje ogólne o projekcie Projekt współfinansowany z EFS w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy Kwota dofinansowania 500 tys. zł Czas realizacji: 01 września 2008 r. do 31 stycznia 2010 r.

4 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Cel projektu: Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w woj. opolskim, połączona z doradztwem i konkursem biznesplanów Oferta projektu skierowana była do: pracowników naukowo- dydaktycznych doktorantów studentów absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych

5 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Oferta projektu: bezpłatne warsztaty dotyczące przygotowania biznesplanów firm typu start – up, spin-out/off ( od stycznia do kwietnia 2009 r.) pomysł na ambitny biznes, skąd go wziąć? zarządzanie organizacją i zasobami pracy, systemy motywacyjne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym AIP plany: organizacyjny, techniczny, marketingowy, finansowy wraz z analizą ryzyka oferta banków i aniołów biznesu, komercjalizacja wynalazków, studia wykonalności

6 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Oferta projektu II: konsultacje w zakresie przygotowania biznesplanów firm typu start – up, spin-out/off (od maja do sierpnia 2009 r.) konkurs biznesplanów beneficjentów projektu we wrześniu 2009 r. z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (3 miejsca) publikacja, jako efekt realizacji projektu dwie konferencje

7 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Warsztaty -19 kandydatów w Polsce, do których skierowano zapytanie o uczestnictwo w projekcie, -9 ekspertów zewnętrznych i 10 praktyków przedsiębiorczości akademickiej, -12 zgłoszeń z wydziału zarządzania, 6 z wydziału politologii i socjologii oraz 6 z wydziału pedagogiki uzyskano w naborze wewnętrznym ( 24 zgłoszenia)

8 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Warsztaty Prowadziło je 15 ekspertów, m. in. przedstawiciele: - Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, - Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Oddział we Wrocławiu, - Uniwersytetu Opolskiego, - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

9 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Warsztaty Prowadziło je ponadto 6 praktyków m. in. z : - Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu - Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), - Busines Angels Seedfund sp. z o.o. z Warszawy, - MEDICALgorithmics sp. z o.o. z Warszawy, - Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział w Katowicach - firmy Capitia sp. komandytowa z Gdyni.

10 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

11 W warsztatach uczestniczyło łącznie 316 osób, nie licząc prowadzących zajęcia i personelu projektu Średnia uczestników na 1 warsztacie to każdorazowo 18,6 osób na 20 uczestników, biorących udział w projekcie

12 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Konsultacje Zrealizowano z wykorzystaniem doradztwa 15 osób. W gronie konsultantów znaleźli się także specjaliści z: - Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Centrum Rekreacji Szara Willa w Opolu Łączna liczba konsultacji to 384 godziny, czyli 19 godzin na 1 beneficjenta

13 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

14 W projekcie uczestniczyło 20 beneficjentów

15 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Beneficjenci

16 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Beneficjenci

17 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Trening integracyjny Beneficjenci mieli możliwość skorzystania, na wyraźne zapotrzebowanie, z szeregu umiejętności w zarządzaniu firmą i zespołami ludzkimi. W ankietach ewaluacyjnych pojawiły się m.in. oczekiwania dotyczące technik zarządzania czasem i sobą, postępowania z trudnym klientem, czy doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Dzięki organizacji treningu integracyjnego znacznie poprawiła się dynamika grupy. W zajęciach z tego zakresu uczestniczyło 14 beneficjentów.

18 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

19 Konferencja projektowa Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w woj. opolskim, 26 marca 2009 r. Prelegenci: Pan Tomasz Kostuś- Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan dr hab. Jacek Guliński - Prorektor UAM w Poznaniu Pan dr hab. Jerzy Cieślik - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Pan dr Piotr Tamowicz- Prezes Initiative for Capital Governance sp. z o. o z Gdańska Pan Krzysztof Zasiadły- Prezes Centrum Innowacji w Poznaniu Pan Józef Balicki - firma Capitia sp. komandytowa z Gdyni Pana dr Marcin Szumowski- Prezes MEDICALgorithmics sp. z o. o Pan Marcin Baron- firma InnoCo sp. z o. o w Katowicach Pan prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor WSZiA w Opolu Pan dr Witold Potwora, Pan dr Wojciech Duczmal- Prorektorzy WSZiA w Opolu

20 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ W konferencji uczestniczyło ponad 90 zaproszonych gości oraz liczna grupa studentów. Prelekcji wysłuchali przedstawiciele środowiska naukowego, w tym z: Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Bankowej, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Oddział Zamiejscowy oraz liczni przedstawiciele środowiska medycznego.

21 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

22 Promocja w mediach W projekcie zrealizowano: - 10 planowanych odcinków promocyjnych w TVP Opole, - 2 dodatkowe relacje telewizyjne z przebiegu projektu, wyemitowane na antenie telewizji regionalnej oraz uczestnictwo w 1 programie publicystycznym redaktora Leszka Myczki pt. Wszystko jasne, - 2 audycje w Radiu Opole poprzedzone 6 zwiastunami, - 1 dodatkowa audycja w Radiu Opole przy rekrutacji, - 3 artykuły sponsorowane w NTO oraz lokalnym dodatku Gazety Wyborczej - 18 artykułów i wzmianek prasowych w NTO i lokalnym dodatku GW, a także na stronach www tych gazet, - 11 ogłoszeń o rozpoczęciu projektu i konferencjach w NTO i GW

23 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Promocja - inne środki - 1500 sztuk ulotek i plakatów - 10 różnych materiałów reklamowych, - 21 sztuk materiałów szkoleniowych, - 2 publikacje, w tym 1 wydano oraz 1 zakupiono autorstwa dr hab. Jerzego Cieślika pt. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes - 3 nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu - 13 razy promowano projekt bezpośrednio na wydziałach w WSZiA w Opolu, - 3 wersje pism przygotowano, by promować projekt w środowisku akademickim - 12 pism rozesłano - 1 strona www.spinoffout.wszia.opole.plwww.spinoffout.wszia.opole.pl

24 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

25 Policzono, iż od września 2008 r. do listopada 2009 r. łącznie 64 razy w różnych formach promowano przedsiębiorczość akademicką i sam projekt, zaś do końca stycznia 2010 r. liczba wyniesie 80.

26 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Nowe kontakty szkoły z innymi podmiotami: - 8 ekspertów i 5 praktyków gospodarczych, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z WSZiA w Opolu, - 9 osób z firm, dla których realizacja projektu była okazją do tego, by po raz pierwszy nawiązać współpracę ze szkołą W efekcie realizacji projektu szkoła nawiązała 22 nowe kontakty

27 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Co dalej ? Promocja przedsiębiorczości akademickiej, jak każda inna, ma sens o tyle, o ile jest skuteczna. Zakłada się profesjonalne przygotowanie oferty promocyjnej środowiska naukowego, według ściśle określonych scenariuszy, wynikających z realizacji pretestu (przed kampanią) i posttestu (po kampanii). Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem wizji, fonii i słowa pisanego oraz profesjonalnych portfolio uczestników projektu. Powołano zespół ds. opracowania strategii skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w woj. opolskim, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi, specjaliści od spraw reklamy i marketingu oraz przedstawiciele mass-mediów.

28 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w woj. opolskim w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy

29 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Co dalej ? Firmy spin out/off mogą powstawać w szczególności na uczelniach technicznych. Wiele osób jednak, mając nawet dostęp do rozwiązań zaawansowanych technicznie nie decyduje się na ich komercjalizację. Przyczyn jest oczywiście wiele, ale jedną z nich może być brak wystarczającej wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji oraz brak praktycznych umiejętności prowadzenia biznesu, w tym umiejętności menedżerskich.

30 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Projekt Umiejętności menedżerskie nie tylko dla inżynierów w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy

31 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Dziękuję wszystkim, którzy wraz z Opolskim Centrum Badań Regionalnych przy WSZiA w Opolu zrealizowali projekt Wykorzystaj potencjał uczelni-załóż firmę

32 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Konkurs biznesplanów - wrzesień 2009 r. - 10 ekspertów w składzie Komisji Oceny biznesplanów - biznesplany oceniane były według Karty Oceny, zgodnie z Regulaminem Konkursu - skala ocen od 0 do 1 pkt. - 10 pkt. maksymalnie można było uzyskać od jednego eksperta - 100 pkt. w konkursie - 9 biznesplanów wzięło udział w konkursie

33 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ

34 Wyniki konkursu biznesplanów

35 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Najlepsze biznesplany Biznesplan spółki z o. o Ozeenergia Autor: Pan Mirosław Mazurkiewicz – student WSZiA w Opolu Liczba punktów: 78 I nagroda: laptop

36 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Najlepsze biznesplany Biznesplan Centrum Ogrodzeniowe Autor: Pan Marcin Ślusarczyk -student z Politechniki Opolskiej Liczba punktów: 74 II nagroda: aparat fotograficzny

37 WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ Najlepsze biznesplany Biznesplan: Centrum Terapii Tańcem Danza Autor: Pani Katarzyna Woźniak -absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Liczba punktów: 68 III nagroda: dyktafon cyfrowy

38 Gratulujemy ! Dziękujemy bardzo Zapraszamy do współpracy Biuro Projektu: Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZiA w Opolu ul. o. J. Czaplaka 1B, 45-055 Opole tel. (077) 456-64-59 wew. 23 lub 27 mail: ocbr@poczta.wszia.opole.pl ocbr@poczta.wszia.opole.pl Zapraszamy również na stronę projektu: www.spinoffout.wszia.opole.pl


Pobierz ppt "WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ UCZELNI – ZAŁÓŻ FIRMĘ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu Opole, 28 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google