Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Zespołu Szkół Technicznych w Nysie najstarszej szkoły zawodowej w powiecie Mgr inż. Zofia Goleniowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Zespołu Szkół Technicznych w Nysie najstarszej szkoły zawodowej w powiecie Mgr inż. Zofia Goleniowska."— Zapis prezentacji:

1 Historia Zespołu Szkół Technicznych w Nysie najstarszej szkoły zawodowej w powiecie Mgr inż. Zofia Goleniowska

2 Budynek szkoły

3 Budynek szkoły- 2009 rok

4 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa W lipcu 1945 roku przybył do Nysy nauczyciel szkoły zawodowej w Siemianowicach – Józef Dąbrowski, który z polecenia kuratorium katowickiego przystąpił do uruchomienia pierwszej polskiej szkoły zawodowej na terenie ziemi nyskiej. W lipcu 1945 roku przybył do Nysy nauczyciel szkoły zawodowej w Siemianowicach – Józef Dąbrowski, który z polecenia kuratorium katowickiego przystąpił do uruchomienia pierwszej polskiej szkoły zawodowej na terenie ziemi nyskiej. Powstała szkoła zawodowa będąca zalążkiem naszej szkoły i innych szkół zawodowych w Nysie. Powstała szkoła zawodowa będąca zalążkiem naszej szkoły i innych szkół zawodowych w Nysie. Nazywała się Publiczną Szkołą Dokształcającą Zawodową Nazywała się Publiczną Szkołą Dokształcającą Zawodową Dyrektorem był Józef Dąbrowski od 1945-1947 roku. Dyrektorem był Józef Dąbrowski od 1945-1947 roku.

5 Z dniem 14 marca 1946 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ulicy Szopena 22/24 Szkoły tego typu o trzyletnim okresie nauczania były przeznaczone dla młodzieży pracującej. Szkoły tego typu o trzyletnim okresie nauczania były przeznaczone dla młodzieży pracującej. W pierwszych latach po wyzwoleniu podstawą prawną powoływania i działalności szkół była ustawa przedwojenna W pierwszych latach po wyzwoleniu podstawą prawną powoływania i działalności szkół była ustawa przedwojenna z 1937 roku. z 1937 roku. Z końcem września 1945 roku szkoła nyska otrzymała budynek przy ulicy Sudeckiej 7. Z końcem września 1945 roku szkoła nyska otrzymała budynek przy ulicy Sudeckiej 7. Następne tygodnie upłynęły na werbowaniu uczniów do tej placówki. Następne tygodnie upłynęły na werbowaniu uczniów do tej placówki. Dyrektor nawiązywał kontakty z istniejącymi i czynnymi już zakładami pracy w Nysie, Paczkowie i Głuchołazach. Dyrektor nawiązywał kontakty z istniejącymi i czynnymi już zakładami pracy w Nysie, Paczkowie i Głuchołazach.

6 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa rozpoczęła swoją pracę w dniu 1 października 1945 roku a pod koniec listopada liczyła 40 osób. Byli to uczniowie starsi w wieku 18-20 lat, którzy pracowali w różnych zawodach, Byli to uczniowie starsi w wieku 18-20 lat, którzy pracowali w różnych zawodach, głównie w zakładach Okręgowych Sieci Elektrycznych Śląska Opolskiego- OSSO i przedsiębiorstwach zarządu miejskiego w Nysie. głównie w zakładach Okręgowych Sieci Elektrycznych Śląska Opolskiego- OSSO i przedsiębiorstwach zarządu miejskiego w Nysie. W ciągu pierwszego roku szkolnego 1945/1946 liczba uczniów wzrosła do 103 osób pobierających naukę W ciągu pierwszego roku szkolnego 1945/1946 liczba uczniów wzrosła do 103 osób pobierających naukę w trzech klasach: elektrycznej, metalowej i handlowej. w trzech klasach: elektrycznej, metalowej i handlowej. Od 1948 roku wprowadzono klasy dla młodzieży niepracującej. Od 1948 roku wprowadzono klasy dla młodzieży niepracującej. Przy szkole utworzono internat. Przy szkole utworzono internat.

7 Z dniem 14 marca 1946 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ulicy Szopena 22/24 Z dniem 14 marca 1946 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ulicy Szopena 22/24 w którym przed wojną mieściły się szkoły niemieckie. w którym przed wojną mieściły się szkoły niemieckie. Chociaż nowy budynek dysponował większą liczba pomieszczeń, to trudności były ogromne. Brakowało sprzętów szkolnych, podręczników, pomocy naukowych oraz brakowało nauczycieli (pracowało tylko 4 nauczycieli ). Chociaż nowy budynek dysponował większą liczba pomieszczeń, to trudności były ogromne. Brakowało sprzętów szkolnych, podręczników, pomocy naukowych oraz brakowało nauczycieli (pracowało tylko 4 nauczycieli ). Dyrektorem szkoły był Władysław Adamcewicz. Dyrektorem szkoły był Władysław Adamcewicz.

8 W październiku 1946 roku w budynku szkoły powstaje Ośrodek Szkoleniowy Energetyki z trzema klasami gimnazjalnymi i dwiema licealnymi podległymi Ministerstwu Energetyki z trzema klasami gimnazjalnymi i dwiema licealnymi podległymi Ministerstwu Energetyki Do gimnazjum przyjmowano uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej, natomiast warunkiem przyjęcia do liceum było ukończenie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. Do gimnazjum przyjmowano uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej, natomiast warunkiem przyjęcia do liceum było ukończenie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. W pierwszym roku uczęszczali uczniowie na wydziały : elektryczny i mechaniczny W pierwszym roku uczęszczali uczniowie na wydziały : elektryczny i mechaniczny W roku szkolnym 1947/48 szkoła liczyła 13 oddziałów z 573 uczniami. W roku szkolnym 1947/48 szkoła liczyła 13 oddziałów z 573 uczniami. W roku szkolnym 1948/49 szkoła liczyła 16 oddziałów z 670 uczniami. W roku szkolnym 1948/49 szkoła liczyła 16 oddziałów z 670 uczniami. W roku szkolnym 1949/50 ośrodek szkoleniowy energetyki w Nysie liczył 735 uczniów( gimnazjum – 348, liceum 387 a publiczne średnie szkoły zawodowe – 415 uczniów. W roku szkolnym 1949/50 ośrodek szkoleniowy energetyki w Nysie liczył 735 uczniów( gimnazjum – 348, liceum 387 a publiczne średnie szkoły zawodowe – 415 uczniów.

9 W latach następnych nastąpił dalszy rozwój szkoły ze względu na duże potrzeby związane W latach następnych nastąpił dalszy rozwój szkoły ze względu na duże potrzeby związane z kształceniem kadry technicznej. z kształceniem kadry technicznej. W 1949 roku powołano do życia Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, który miał zająć się szkolnictwem zawodowym z ośrodkiem dyspozycyjnym przeniesionym z Katowic do Opola, ponieważ w 1950 roku powstało województwo opolskie. W 1949 roku powołano do życia Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, który miał zająć się szkolnictwem zawodowym z ośrodkiem dyspozycyjnym przeniesionym z Katowic do Opola, ponieważ w 1950 roku powstało województwo opolskie.

10 Reforma z 1951 roku wprowadziła nowe typy szkól zawodowych. Głównym ich typem miały być zasadnicze szkoły zawodowe - dwuletnie dla młodzieży od 14 lat, przygotowujące robotników i pracowników wykwalifikowanych w różnych specjalnościach. Głównym ich typem miały być zasadnicze szkoły zawodowe - dwuletnie dla młodzieży od 14 lat, przygotowujące robotników i pracowników wykwalifikowanych w różnych specjalnościach. Technika zawodowe - przyjmowały uczniów po szkole podstawowej od 14 lat i kształciły w specjalnościach technicznych w ciągu 4 lat a w specjalnościach ekonomicznych 3 lata. Technika zawodowe - przyjmowały uczniów po szkole podstawowej od 14 lat i kształciły w specjalnościach technicznych w ciągu 4 lat a w specjalnościach ekonomicznych 3 lata. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych organizowano trzyletnie technika dzienne, wieczorowe Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych organizowano trzyletnie technika dzienne, wieczorowe i zaoczne. i zaoczne.

11 Technikum Mechaniczno – Energetyczne W roku 1951 utworzono również pierwsze zasadnicze szkoły zawodowe metalowo- energetyczne kształcące kadry na potrzeby Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładu Budowy Nadwozi Samochodowych. W roku 1951 utworzono również pierwsze zasadnicze szkoły zawodowe metalowo- energetyczne kształcące kadry na potrzeby Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładu Budowy Nadwozi Samochodowych. W roku szkolnym 1950/51 uruchomiono technikum mechaniczne w Nysie na ulicy Szopena, które otrzymało w następnym roku nazwę Technikum Mechaniczno – Energetycznego W roku szkolnym 1950/51 uruchomiono technikum mechaniczne w Nysie na ulicy Szopena, które otrzymało w następnym roku nazwę Technikum Mechaniczno – Energetycznego i podlegało resortowi przemysłu ciężkiego. Liczyło 20 oddziałów - uczęszczało do niej 903 uczniów oraz 3 klasy dla pracujących liczące 72 uczniów. i podlegało resortowi przemysłu ciężkiego. Liczyło 20 oddziałów - uczęszczało do niej 903 uczniów oraz 3 klasy dla pracujących liczące 72 uczniów.

12 Przeniesienie Technikum Mechanicznego do budynku na ulicy Orkana - 1959 rok Szkoła kształciła w następujących kierunkach: technik sieci napowietrznych, sieci kablowych, podstacji, budowy aparatury chemicznej, obróbki metali skrawaniem, spawalnictwa i planowania przemysłowego. Szkoła kształciła w następujących kierunkach: technik sieci napowietrznych, sieci kablowych, podstacji, budowy aparatury chemicznej, obróbki metali skrawaniem, spawalnictwa i planowania przemysłowego. W latach następnych na wskutek zaspokojenia potrzeb zmniejszono ilość kierunków do trzech. W latach następnych na wskutek zaspokojenia potrzeb zmniejszono ilość kierunków do trzech. Jednocześnie prowadzono zajęcia w Zasadniczej Szkole Metalowo- Energetycznej o specjalności blacharz, ślusarz, tokarz, od 1954 r.- formierz, monter urządzeń elektrycznych a od 1956 - handlowiec. Jednocześnie prowadzono zajęcia w Zasadniczej Szkole Metalowo- Energetycznej o specjalności blacharz, ślusarz, tokarz, od 1954 r.- formierz, monter urządzeń elektrycznych a od 1956 - handlowiec. W 1950 roku uruchomiono warsztaty szkolne, początkowo W 1950 roku uruchomiono warsztaty szkolne, początkowo w baraku obok kina nad Nysą, później na ulicy Świerczewskiego. w baraku obok kina nad Nysą, później na ulicy Świerczewskiego. Od września 1959 roku Zasadnicza Szkoła Metalowa została przeniesiona z ulicy Szopena do Technikum Mechanicznego przy ulicy Orkana Od września 1959 roku Zasadnicza Szkoła Metalowa została przeniesiona z ulicy Szopena do Technikum Mechanicznego przy ulicy Orkana

13 Powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych W związku z dużym zapotrzebowaniem miejscowego środowiska na wykwalifikowanych robotników budowlanych w 1957 roku otworzono dwa oddziały o specjalnościach budowlanych - murarza, tynkarza, później - malarza, betoniarza, instalatora urządzeń sanitarnych. W związku z dużym zapotrzebowaniem miejscowego środowiska na wykwalifikowanych robotników budowlanych w 1957 roku otworzono dwa oddziały o specjalnościach budowlanych - murarza, tynkarza, później - malarza, betoniarza, instalatora urządzeń sanitarnych. Powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych.

14 Powstanie Technikum Ekonomicznego – 1961 rok Po długich staraniach uzyskano zgodę na otworzenie przy Szkole Rzemiosł Budowlanych : Po długich staraniach uzyskano zgodę na otworzenie przy Szkole Rzemiosł Budowlanych : w roku 1961 filii Technikum Ekonomicznego w Opolu, w roku 1961 filii Technikum Ekonomicznego w Opolu, a od 1 września 1963 roku szkoła stała się szkołą samodzielną. W roku 1965 rozpoczęto prace remontowo – adaptacyjne w nieużywanym budynku przy ul.Ujejskiego, który stał się później siedzibą Zespołu Szkół Ekonomicznych a od 1 września 1963 roku szkoła stała się szkołą samodzielną. W roku 1965 rozpoczęto prace remontowo – adaptacyjne w nieużywanym budynku przy ul.Ujejskiego, który stał się później siedzibą Zespołu Szkół Ekonomicznych w roku 1964 Technikum Budowlanego dla młodzieży, a w roku szkolnym 1965 Technikum Budowlanego dla Pracujących w roku 1964 Technikum Budowlanego dla młodzieży, a w roku szkolnym 1965 Technikum Budowlanego dla Pracujących Po 1965 roku nastąpił również rozwój szkół przyzakładowych- Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładów Energetycznych. Po 1965 roku nastąpił również rozwój szkół przyzakładowych- Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładów Energetycznych. w roku 1967 utworzono Pomaturalne Studium Zawodowe - istniejące tylko dwa lata, w roku 1967 utworzono Pomaturalne Studium Zawodowe - istniejące tylko dwa lata, w roku 1970 powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych przy Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w roku 1970 powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych przy Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym

15 Budynek przy ulicy Szopena mieścił w swoich murach wszystkie szkoły zawodowe i technika, które powstały w latach 1945 – 1965 i technika, które powstały w latach 1945 – 1965 roku w Nysie. Z tego budynku zostały przeniesione do budynku przy ulicy Orkana w 1959 roku klasy mechaniczne do budynku przy ulicy Orkana w 1959 roku klasy mechaniczne do budynku przy ul. Ujejskiego w 1965 roku klasy ekonomiczne. do budynku przy ul. Ujejskiego w 1965 roku klasy ekonomiczne.

16 W 1972 roku Technikum Budowlane otrzymało sztandar i imię Bohaterów Warszawy. Od roku1975 roku zmieniano nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkól Budowlanych, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Od roku1975 roku zmieniano nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkól Budowlanych, Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1982 roku ze względu na różnorodność zawodów i różne typy szkół nazwa szkoły została zmieniona – na W 1982 roku ze względu na różnorodność zawodów i różne typy szkół nazwa szkoły została zmieniona – na Zespól Szkół Technicznych Zespól Szkół Technicznych Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.

17 W roku 1991 powołano Szkołę Zasadniczą Specjalną a W roku 1991 powołano Szkołę Zasadniczą Specjalną a W 1996 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych. W 1996 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych. Na poziomie technikum kształcono w Technikum Budowlanym dla młodzieży, dla dorosłych oraz od 1995 r. w Technikum Budownictwa Wodnego i Technikum Technologii Żywności. Na poziomie technikum kształcono w Technikum Budowlanym dla młodzieży, dla dorosłych oraz od 1995 r. w Technikum Budownictwa Wodnego i Technikum Technologii Żywności. Reforma szkolnictwa w 2002 r. wprowadziła duże zmiany, powstały licea profilowane – 3 letnie, technika – 4 letnie, szkoły zawodowe – 2, 3 letnie, licea i technika uzupełniające i szkoły policealne. Reforma szkolnictwa w 2002 r. wprowadziła duże zmiany, powstały licea profilowane – 3 letnie, technika – 4 letnie, szkoły zawodowe – 2, 3 letnie, licea i technika uzupełniające i szkoły policealne.

18 Obecnie w skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą następujące szkoły: IV Liceum Profilowane IV Liceum Profilowane Technikum nr 4 Technikum nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna Liceum Uzupełniające Liceum Uzupełniające Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Technikum Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Technikum Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne Szkoły Policealne

19 Praktyki zawodowe Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, zajęciach laboratoryjnych. Spora część zajęć praktycznych odbywała się i odbywa na budowach w Nysie i okolicy, w zakładach stolarskich, mechanicznych, lakierniczych, fryzjerskich, krawieckich, w piekarniach i wielu, wielu innych zakładach pracy. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, zajęciach laboratoryjnych. Spora część zajęć praktycznych odbywała się i odbywa na budowach w Nysie i okolicy, w zakładach stolarskich, mechanicznych, lakierniczych, fryzjerskich, krawieckich, w piekarniach i wielu, wielu innych zakładach pracy.

20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 stolarz murarz

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 cieśla monter konstrukcji budowlanych

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 dekarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 krawiec kucharz

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 sprzedawca cukiernik

25 Technikum nr 4 Technik budowlany Technik architektury krajobrazu

26 Gabinety i pracownie przedmiotowe Na przestrzeniu tylu lat zaobserwować można jak zmieniało się wyposażenie pracowni, gabinetów przedmiotowych, laboratoriów. Na przestrzeniu tylu lat zaobserwować można jak zmieniało się wyposażenie pracowni, gabinetów przedmiotowych, laboratoriów. Dzięki zapobiegliwości dyrekcji szkoły i nauczycieli nowe technologie, metody, materiały, sprzęt, wyposażenie, odpowiednia literatura były i są zawsze do dyspozycji uczniów. Dzięki zapobiegliwości dyrekcji szkoły i nauczycieli nowe technologie, metody, materiały, sprzęt, wyposażenie, odpowiednia literatura były i są zawsze do dyspozycji uczniów. Przez lata doposażano pracownie przedmiotowe, wprowadzano nowe środki audiowizualne Przez lata doposażano pracownie przedmiotowe, wprowadzano nowe środki audiowizualne Gabinety przedmiotowe posiadają wystrój adekwatny do nauczanych treści – to zasługa nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ramach prac dyplomowych razem z młodzieżą tworzyli nowoczesne pomoce naukowe. Gabinety przedmiotowe posiadają wystrój adekwatny do nauczanych treści – to zasługa nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ramach prac dyplomowych razem z młodzieżą tworzyli nowoczesne pomoce naukowe.

27 Pracownie komputerowe, obiekty sportowe Baza dydaktyczna to również trzy pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt Baza dydaktyczna to również trzy pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt z dostępem do Internetu z dostępem do Internetu pracownia dla kucharzy małej gastronomii, laboratorium budowlane. pracownia dla kucharzy małej gastronomii, laboratorium budowlane. W skład obiektów szkolnych wchodzi również sala gimnastyczna, siłownia i boiska sportowe. W skład obiektów szkolnych wchodzi również sala gimnastyczna, siłownia i boiska sportowe.

28 Olimpiady, turnieje i konkursy Od wielu lat uczniowie nasze szkoły biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach i osiągają sukcesy. Od wielu lat uczniowie nasze szkoły biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach i osiągają sukcesy. Uczniowie technikum biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, murarze i stolarze w Turnieju,, Złotej Kielni osiągając duże sukcesy. Uczniowie technikum biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, murarze i stolarze w Turnieju,, Złotej Kielni osiągając duże sukcesy. Młodzież naszej szkoły bierze udział w licznych zawodach sportowych, wystawach, koncertach, prelekcjach. Młodzież naszej szkoły bierze udział w licznych zawodach sportowych, wystawach, koncertach, prelekcjach.

29 W tym miejscu wypada poświęcić klilka słów przygotowaniu merytorycznemu i wynikom z jakimi absolwenci opuszczają szkołę. Zdobyte przez nich wysokie kwalifikacje powodują, że zajmują oni odpowiedzialne stanowiska gospodarcze i administracyjne w mieście, regionie, kraju a nawet za granicami kraju. W tym miejscu wypada poświęcić klilka słów przygotowaniu merytorycznemu i wynikom z jakimi absolwenci opuszczają szkołę. Zdobyte przez nich wysokie kwalifikacje powodują, że zajmują oni odpowiedzialne stanowiska gospodarcze i administracyjne w mieście, regionie, kraju a nawet za granicami kraju. Wielu absolwentów podejmuje studia wyższe na uczelniach technicznych, część podejmuje pracę. Wielu absolwentów podejmuje studia wyższe na uczelniach technicznych, część podejmuje pracę.

30 W ciągu tych lat nad całością kształcenia sprawowali pieczę dyrektorzy : Józef Dąbrowski 1945-1946 Józef Dąbrowski 1945-1946 Władysław Adamcewicz – 1947- 1956 Władysław Adamcewicz – 1947- 1956 Wiktor Zych 1956 – 1960 Wiktor Zych 1956 – 1960 Władysław Braniewski 1960 – 1967 Władysław Braniewski 1960 – 1967 Krystyna Warycka – 1967-1976 Krystyna Warycka – 1967-1976 Edward Korytko 1976 – 1990 Edward Korytko 1976 – 1990 Stefan Kowal 1990 – 2006 Stefan Kowal 1990 – 2006 obecnie Henryka Sępek od 2006 obecnie Henryka Sępek od 2006

31 Pomagali im wicedyrektorzy, nauczyciele, instruktorzy i kierownicy szkolenia praktycznego. Pomagali im wicedyrektorzy, nauczyciele, instruktorzy i kierownicy szkolenia praktycznego. Trudno wymienić wszystkich i przedstawić ogrom pracy jaka została wykonana przez nauczycieli i pracowników szkoły. Trudno wymienić wszystkich i przedstawić ogrom pracy jaka została wykonana przez nauczycieli i pracowników szkoły. Oddani swej pracy nauczyciele sprawili, że wielu uczniów osiągnęło sukcesy życiowe, naukowe Oddani swej pracy nauczyciele sprawili, że wielu uczniów osiągnęło sukcesy życiowe, naukowe i zawodowe. i zawodowe.


Pobierz ppt "Historia Zespołu Szkół Technicznych w Nysie najstarszej szkoły zawodowej w powiecie Mgr inż. Zofia Goleniowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google