Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI"— Zapis prezentacji:

1 PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI
INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – NA UCZELNI WYŻSZEJ I POZA NIĄ PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Opole, kwiecień, 2009

2 PODSTAWOWE POJĘCIA INNOWACJA INNOWACYJNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA
PROCES INNOWACYJNY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE POMYSŁY

3 INNOWACJA (1) IDEA, POSTĘPOWANIE LUB RZECZ, KTÓRA JEST NOWA, PONIEWAŻ JEST JAKOŚCIOWO ODMIENNA OD DOTYCHCZASOWYCH. INNOWACJE W BIZNESIE OBEJMUJĄ PRODUKTY I USŁUGI ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOPROWADZENIE ICH DO NABYWCÓW ORAZ PRZEKONANIE O ICH UŻYTECZNOŚCI.

4 INNOWACJA (2) INNOWACJE STWARZAJĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I MENEDŻERÓW KORZYSTNE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN, PODJĘCIA NOWEJ DZIAŁALNOŚCI, ŚWIADCZENIA NOWYCH USŁUG I POZYSKIWANIA DZIĘKI TEMU INNOWACYJNYCH NABYWCÓW. SPRAWDZIANEM UDANEJ INNOWACJI JEST JEJ POWODZENIE NA RYNKU ŹRÓDŁO: T. SZUCKI, ENCYKLOPEDIA MARKETINGU, AGENCJA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA „PLACET”, WARSZAWA 1998.

5 INNOWACJE – POMYŚLNA EKONOMICZNIE EKSPLOATACJA NOWYCH POMYSŁÓW
ŹRÓDŁO: M.E. PORTER „THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS”, THE MACMILLAN PRESS LTD., LONDYN 1990

6 WG PODRĘCZNIKA OSLO MANUAL INNOWACJA MA MIEJSCE GDY NOWY LUB ULEPSZONY PRODUKT ZOSTAJE WPROWADZONY NA RYNEK ALBO NOWY LUB ULEPSZONY PROCES ZOSTAJE ZASTOSOWANY W PRODUKCJI, PRZY CZYM ÓW PRODUKT LUB PROCES SĄ NOWE PRZYNAJMNIEJ Z PUNKTU WIDZENIA WPROWADZAJĄCEGO JE PRZEDSIĘBIORSTWA.

7 RODZAJE INNOWACJI (WG PODRĘCZNIKA OSLO MANUAL)
INNOWACJE TECHNICZNE (TECHNOLOGICZNE): PRODUKT TECHNOLOGICZNIE NOWY PRODUKT TECHNOLOGICZNIE ULEPSZONY INNOWACJA TECHNOLOGICZNA PROCESU INNOWACJE NIETECHNICZNE (INNOWACJE ORGANIZACYJNE I MENEDŻERSKIE, NP. TQM) ŹRÓDŁO: „INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII – SŁOWNIK POJĘĆ”, PARP, WARSZAWA 2005.

8 INNOWACJA TECHNOLOGICZNA W OBRĘBIE PROCESU
TO PRZYJĘCIE TECHNOLOGICZNIE NOWYCH LUB ZNACZĄCO UDOSKONALONYCH METOD WYTWARZANIA, W TYM SPOSOBÓW DOCIERANIA Z PRODUKTEM DO ODBIORCÓW. METODY TE MOGĄ POLEGAĆ NA DOKONYWANIU ZMIAN W URZĄDZENIACH LUB W ORGANIZACJI PRODUKCJI, MOGĄ TEŻ STANOWIĆ POŁĄCZENIE TYCH DWÓCH RODZAJÓW ZMIAN LUB BYĆ WYNIKIEM WYKORZYSTANIA NOWEJ WIEDZY. ŹRÓDŁO: PROPONOWANE ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ – PODRĘCZNIK OSLO, OECD/EUROSTAT 1997

9 INNOWACJA TECHNOLOGICZNA W OBRĘBIE PRODUKTU LUB PROCESU (TPP – TECHNOLOGICAL PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS) OBEJMUJE WDROŻONE JUŻ PRODUKTY I PROCESY NOWE POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ ZNACZĄCE UDOSKONALENIA TECHNOLOGICZNE DOTYCZĄCE TYCH PRODUKTÓW I PROCESÓW. INNOWACJA TPP ZOSTAŁA WDROŻONA, JEŻELI ZOSTAŁA WPROWADZONA NA RYNEK (INNOWACJA W OBRĘBIE PRODUKTU) LUB WYKORZYSTANA W PROCESIE PRODUKCYJNYM (INNOWACJA W OBRĘBIE PROCESU). ŹRÓDŁO: PROPONOWANE ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ – PODRĘCZNIK OSLO, OECD/EUROSTAT 1997

10 INNOWACYJNOŚĆ – TEMPO, ZAKRES KREOWANIA ORAZ WDRAŻANIA INNOWACJI
ŹRÓDŁO: K. POZNAŃSKA, A. SOSNOWSKA, ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW, IFGN, SGH, WARSZAWA 2002

11 DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (1)
SZEREG DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE NAUKOWYM (BADAWCZYM), TECHNICZNYM, ORGANIZACYJNYM, FINANSOWYM I HANDLOWYM (KOMERCYJNYM), KTÓRYCH CELEM JEST OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH PRODUKTÓW I PROCESÓW.

12 DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (2)
NIEKTÓRE Z TYCH DZIAŁAŃ SĄ INNOWACYJNE SAME W SOBIE, INNE ZAŚ MOGĄ NIE ZAWIERAĆ ELEMENTU NOWOŚCI, LECZ SĄ NIEZBĘDNE DO OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI. ŹRÓDŁO: RAPORT O STANIE NAUKI I TECHNIKI W POLSCE 1999, GUS, WARSZAWA 2000

13 PROCES INNOWACYJNY (1) [DEF. PODAŻOWA ZA J.A. SCHUMPETEREM] – STANOWI PEWIEN CIĄG ZDARZEŃ POCZĄWSZY OD POWSTANIA POMYSŁU (INWENCJA) POPRZEZ UCIELEŚNIENIE POMYSŁU (INNOWACJA) ORAZ UPOWSZECHNIENIE (IMITACJA, DYFUZJA). PROCES TEN ZACHODZI NIEJAKO AUTONOMICZNIE OD PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH I KONIECZNE JEST WYSZUKANIE PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY INNOWACJĘ WYKORZYSTA W PROCESIE PRODUKCYJNYM;

14 PROCES INNOWACYJNY (2) [- DEF. POPYTOWA ZA P. DRUCKEREM] – CIĄG ZDARZEŃ PODEJMOWANYCH NA PODSTAWIE OBSERWACJI PROCESÓW RYNKOWYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WDRAŻANIE INNOWACJI POZWALA PRZEDSIĘBIORCY NA UZYSKANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. ŹRÓDŁO: K. POZNAŃSKA (RED.), SFERA BADAWCZO-ROZWOJOWA I PRZEDSIĘBIORSTWA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ, INSTYTUT FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ, WARSZAWA 2001

15 PRZEPIS NA POŻYWNĄ ZUPĘ POMIDOROWĄ
SKŁADNIKI: MAŁA PORCJA WŁOSZCZYZNY, PÓŁ SZKLANKI MĄKI, 3-4 ŁYŻKI KONCENTRATU POMIDOROWEGO, 2 ŁYŻKI OLEJU, PĘCZEK NATKI LUB KOPERKU, MIELONA OSTRA PAPRYKA, SÓL SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA: WŁOSZCZYZNĘ UMYĆ, OBRAĆ I ZETRZEĆ NA JARZYNOWEJ TARCE. DO GARNKA WLAĆ SZEŚĆ SZKLANEK WRZĄCEJ WODY… PRZEPIS NA POŻYWNĄ ZUPĘ POMIDOROWĄ

16 PRZEPIS KULINARNY A PROCES INNOWACYJNY
PRZEPIS KULINARNY TO COŚ SCHEMATYCZNEGO I STOSUNKOWO PROSTEGO DO WYKONANIA A ZARZĄDZANIE/KIEROWANIE PROCESEM INNOWACYJNYM TO COŚ ZUPEŁNIE INNEGO, PRZECIWIEŃSTWO; ANI NIE JEST PROSTE ANI NIE MA TO GOTOWEGO PRZEPISU! KAŻDY PRZYKŁAD JEST INDYWIDUALNY, WYMAGA ODMIENNEGO PODEJŚCIA A ZWŁASZCZA DOKŁADNEGO PLANOWANIA.

17 INNOWACJE W GOSPODARCE (1)
FIRMA INNOWACYJNA – INTELIGENTNA ORGANIZACJA, PERMANENTNIE GENERUJĄCA I REALIZUJĄCA INNOWACJE, ZNAJDUJĄCA UZNANIE U ODBIORCÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM NOWOCZESNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. ŹRÓDŁO: A. SOSNOWSKA, S. ŁOBEJKO, A. KŁOPOTEK, ZARZĄDZANIE FIRMĄ INNOWACYJNĄ, DIFIN, WARSZAWA 2000

18 INNOWACJE W GOSPODARCE (2)
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE – [W ROZUMIENIU METODOLOGII OSLO] JEST TO PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE W BADANYM OKRESIE – NAJCZĘŚCIEJ TRZYLETNIM – WPROWADZIŁO PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ INNOWACJĘ TECHNOLOGICZNĄ; NOWY LUB ULEPSZONY PRODUKT BĄDŹ NOWY LUB ULEPSZONY PROCES, BĘDĄCE NOWOŚCIĄ PRZYNAJMNIEJ Z PUNKTU WIDZENIA TEGOŻ PRZEDSIĘBIORSTWA. ŹRÓDŁO: RAPORT O STANIE NAUKI I TECHNIKI W POLSCE 1999, GUS, WARSZAWA 2000

19 NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
OBEJMUJĄ NAKŁADY NA: PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE (B+R) WYKONANE PRZEZ WŁASNE ZAPLECZE BADAWCZE PRZEDSIĘBIORSTW, JAK RÓWNIEŻ NABYTE OD INNYCH JEDNOSTEK, ZAKUP GOTOWEJ TECHNOLOGII W POSTACI DOKUMENTACJI I PRAW (PATENTY, WYNALAZKI NIEOPATENTOWANE, LICENCJE, UJAWNIENIA KNOW-HOW, ZNAKI TOWAROWE, ITP.),

20 NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
OBEJMUJĄ NAKŁADY NA: NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ŚRODKI TRWAŁE NIEZBĘDNE DO WPROWADZENIA INNOWACJI (MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ORAZ BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY) PRACE WDROŻENIOWE POPRZEDZAJĄCE URUCHOMIENIE PRODUKCJI NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ, SZKOLENIE PERSONELU ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INNOWACYJNĄ ORAZ MARKETING DOTYCZĄCY NOWYCH I ZMODERNIZOWANYCH WYROBÓW.

21 INNOWACYJNE POMYSŁY – NIE JESTEŚMY PUSTYNIĄ!
W POLSCE POWSTAJE WIELE CIEKAWYCH, NOWATORSKICH W SKALI ŚWIATOWEJ, ROZWIĄZAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH, DOCENIANYCH NA ŚWIECIE (LICZNE MEDALE NA WYSTAWACH INNOWACJI I WYNALAZKÓW)

22 INNOWACYJNE POMYSŁY WSZYSTKIE TE NOWE ROZWIĄZANIA WDRAŻANE DO PRODUKCJI MOGŁYBY PRZYNIEŚĆ ZNACZĄCE KORZYŚCI; NA PRZESZKODZIE BARDZO CZĘSTO STOI BRAK ŚRODKÓW NA KOŃCOWE ETAPY PRAC, TZW. DOKOŃCZENIE PRAC ROZWOJOWYCH I PRACE WDROŻENIOWE;

23 10 REGUŁ TŁUMIENIA INNOWACJI (1) (WG ROSABETH MOSS KATNER)
TRAKTUJ PODEJRZLIWIE KAŻDY NOWY POMYSŁ PODWŁADNEGO. NALEGAJ NA TO, ABY LUDZIE, KTÓRYM POTRZEBA TWOJE ZGODY NA DZIAŁANIE, NAJPIERW UZYSKALI PODPISY OSÓB NA KILKU INNYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA.

24 10 REGUŁ TŁUMIENIA INNOWACJI (2) (WG ROSABETH MOSS KATNER)
ŻĄDAJ OD DZIAŁÓW I OSÓB ABY WZAJEMNIE ANALIZOWALI I KRYTYKOWALI PROPOZYCJE. GŁOŚNO WYRAŻAJ KRYTYKĘ, A POWSTRZYMUJ SIĘ OD POCHWAŁ. TRAKTUJ ZGŁASZANIE PROBLEMÓW JAKO OBJAW NIEPOWODZENIA: W TEN SPOSÓB ZNIECHĘCISZ LUDZI DO INFORMOWANIA CIĘ, KIEDY COŚ U NICH NIE DZIAŁA.

25 10 REGUŁ TŁUMIENIA INNOWACJI (3) (WG ROSABETH MOSS KATNER)
WSZYSTKO STARANNIE KONTROLUJ. NIECH LUDZIE LICZĄ WSZYSTKO CO SIĘ DA POLICZYĆ, I TO CZĘSTO. PODEJMUJ W TAJEMNICY DECYZJE DOTYCZĄCE REORGANIZACJI LUB ZMIANY POLITYKI I ZASKAKUJ NIMI LUDZI. WYMAGAJ ABY PROŚBY O INFORMACJĘ BYŁY W PEŁNI UZASADNIONE, I SPOWODUJ, BY ICH NIE UDZIELANO ZBYT ŁATWO KIEROWNIKOM.

26 10 REGUŁ TŁUMIENIA INNOWACJI (4) (WG ROSABETH MOSS KATNER)
W IMIĘ DELEGOWANIA I UCZESTNICTWA PRZYDZIELAJ KIEROWNIKOM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBMYŚLENIE SPOSOBÓW REDUKOWANIA ZATRUDNIENIA I PRZENOSZENIA LUDZI ORAZ WDRAŻANIA INNYCH DECYZJI, KTÓRE TY SAM PODJĄŁEŚ. ZMUŚ ICH PRZY TYM ABY ROBILI TO SZYBKO. A PRZEDE WSZYSTKIM NIGDY NIE ZAPOMINAJ, ŻE TO WY, LUDZIE NA GÓRZE, JUŻ WSZYSTKO WIECIE O WASZEJ FIRMIE. ŹRÓDŁO: „KIEROWANIE” J.A.F. STONER, PWE, WARSZAWA, 1999.

27 INNOWACJE W SZKOLE WYŻSZEJ - ZAGADNIENIA WARSZTATOWE
BADANIA DYDAKTYKA ZARZĄDZANIE RELACJE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM

28 INNOWACYJNOŚĆ W BADANIACH
PODEJMOWANIE NOWYCH WYZWAŃ BADAWCZYCH NOWE NARZĘDZIA/INSTRUMENTY BADAWCZE NOWE METODOLOGIE PRAC NAUKOWYCH PODEJŚCIE ZESPOŁOWE, INTERDYSCYPLINARNE

29 INNOWACJE A NAUKA SEKTOR NAUKI INNOWACJI ZADANIA KLUCZOWY PERSONEL
ODKRYWANIE NOWOŚCI WDRAŻANIE KLUCZOWY PERSONEL UCZENI – SPECJALIŚCI INTEGRATORZY

30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI ZA INNOWACYJNOŚĆ
KSZTAŁCENIE NA 2 i 3 STOPNIU STUDIÓW NA POTRZEBY SEKTORA INNOWACJI (INTEGRATORZY, NIE SPECJALIŚCI) INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH PODEJŚCIE SYSTEMOWE – UWZGLĘDNIANIE W BADANIACH „WDRAŻALNOŚCI” WYNIKÓW

31 INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE (1)
NOWE PROGRAMY STUDIÓW, KIERUNKI, SPECJALNOŚCI NOWE ŚRODKI TECHNICZNE I TECHNOLOGIE KSZTAŁCENIA NOWE METODYKI I METODOLOGIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

32 INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE (2)
NOWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ (W ROKU AKADEMICKIM, W TYGODNIU) ZWROT W KIERUNKU WZMOCNIENIA PRACY WŁASNEJ STUDENTA NOWE ZASADY ROZLICZANIA I NAGRADZANIA/PREMIOWANIA PRACY DYDAKTYCZNEJ

33 INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA UCZELNI STRATEGIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI SZKOŁY WYŻSZEJ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM UCZELNI

34 INNOWACYJNOŚĆ W RELACJACH Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM
TWORZENIE NOWYCH PLATFORM POROZUMIENIA I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OTWARCIE UCZELNI NA SPOŁECZEŃSTWO (OD 7+ DO 70+) GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W PROCESIE DYDAKTYCZNYM I BADAWCZYM

35 PODSTAWOWE POJĘCIA - KREATYWNOŚĆ -

36 KREATYWNOŚĆ - DEFINICJA (1)
KREATYWNOŚĆ JEST SPOSOBEM MYŚLENIA, POLEGAJĄCYM NA WYSZUKIWANIU SZCZEGÓLNYCH ZALEZNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI I ŁĄCZENIU ICH W NIESPOTYKANY SPOSÓB. EFEKT KREATYWNOŚCI POLEGA NA ROZBICIU WYUCZONEGO SCHEMATU MYŚLENIA I WYKORZYSTANIA POSIADANEJ WIEDZY DO GENEROWANIA NOWYCH POMYSŁÓW ŹRÓDŁO: M.A. WEST „ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI” PWN, WARSZAWA, 2000

37 KREATYWNOŚĆ - DEFINICJA (2)
KREATYWNOŚĆ INDYWIDUALNA - PRZYMIOT JEDNOSTKI, JEJ ZDOLNOŚĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ DO TWÓRCZEGO PODCHODZENIA DO PROBLEMÓW

38 KREATYWNOŚĆ - DEFINICJA (3)
KREATYWNOŚC ZBIOROWA TWÓRCZY SPOSÓB MYŚLENIA PREZENTOWANY PRZEZ GRUPĘ. POLEGA ONA NA WZAJEMNYM ODDZIAŁYWANIU OSÓB TWORZĄCYCH ZESPÓŁ TWÓRCZY, MAJĄCYM ODDZIAŁYWAĆ POBUDZAJĄCO NA PROCES SKOJARZENIOWY POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

39 WSKAŹNIK KREATYWNOŚCI (1)
WSKAŹNIK KREATYWNOŚCI – JEST WYNIKIEM OCENY LUDZKICH UMIEJĘTNOŚCI, STRUKTUR RYNKOWYCH ZACHĘCAJĄCYCH DO PODEJMOWANIA INICJATYW, A TAKŻE WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY SFERĄ BIZNESU I NAUKI

40 WSKAŹNIK KREATYWNOŚCI (2)
Lp. Kraj Wartość wskaźnika 1 Stany Zjednoczone 6,44 2 Tajwan 5,92 3 Finlandia 5,71 10 Niemcy 4,36 22 Łotwa 3,52 23 Słowenia 3,51 26 Estonia 3,38 29 POLSKA 3,20 31 Grecja 3,02 37 Węgry 2,76 44 Słowacja 2,58 ŹRÓDŁO: "POCKET ŚWIAT W LICZBACH 2005", THE ECONOMIST

41 WSKAZÓWKI JAK POPIERAĆ TWÓRCZOŚĆ W ORGANIZACJI (1)
DOPROWADŹ DO AKCEPTACJI ZMIAN CZŁONKOWIE ORGANIZACJI MUSZĄ UWIERZYĆ, ŻE ZMIANA PRZYNIESIE KORZYŚĆ; WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI. ZACHĘCAJ DO NOWYCH POMYSŁÓW – KIEROWNICY MUSZĄ WYKAZYWAĆ SŁOWAMI I CZYNAMI, ŻE PRZYCHYLNIE TRAKTUJĄ NOWOŚCI.

42 WSKAZÓWKI JAK POPIERAĆ TWÓRCZOŚĆ W ORGANIZACJI (2)
DOPUSZCZAJ DO CZĘSTYCH WZAJEMNYCH KONTAKTÓW – TWÓRCZEMU KLIMATOWI SPRZYJA MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z CZŁONKAMI WŁASNEJ I INNYCH GRUP ROBOCZYCH; TAKIE KONTAKTY ZACHĘCAJĄ DO WYMIANY POŻYTECZNYCH INFORMACJI. BĄDŹ TOLERANCYJNY WOBEC NIEPOWODZEŃ – LICZNE NOWE POMYSŁY OKAZUJĄ SIĘ NIEREALNE LUB BEZUŻYTECZNE W PRAKTYCE.

43 WSKAZÓWKI JAK POPIERAĆ TWÓRCZOŚĆ W ORGANIZACJI (3)
OKREŚL JASNE CELE I ZAPEWNIJ SWOBODĘ W ICH OSIĄGANIU. OKAZUJ UZNANIE – JEDNOSTKI TWÓRCZE MAJĄ SILNĄ MOTYWACJĘ DO PRACY NAD TYM, CO JE INTERESUJE. ALE WSZYSCY LUBIĄ OTRZYMYWAĆ NAGRODY ZA DOBRZE WYKONANĄ PRACĘ. PREMIA LUB PODWYŻKA UDOWODNI IM, ŻE W ICH ORGANIZACJI CENI SIĘ TWÓRCZE DZIAŁANIE. ŹRÓDŁO: „KIEROWANIE” J.A.F. STONER, PWE, WARSZAWA 1999.

44 PODSTAWOWE POJĘCIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ -

45 BRAK UNIWERSALNYCH I JEDNOZNACZNYCH DEFINICJI
HISTORYCZNY CHARAKTER ZŁOŻONA I WIELOWYMIAROWA NATURA ZJAWISKA ZAFAŁSZOWANIA I UPROSZCZENIA NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ SKUTKÓW ŹRÓDŁO: K.B. MATUSIAK, „INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII – SŁOWNIK POJĘĆ”, PARP, WARSZAWA, 2008

46 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO ZDOLNOŚĆ DO PODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA CELÓW ZAROBKOWYCH. W WĘZSZYM ZNACZENIU TO CECHA PSYCHICZNA (ZESPÓŁ CECH), DETERMINUJĄCA OSIĄGANIE SUKCESÓW W ORGANIZOWANIU I KIEROWANIU FIRMĄ

47 INICJATYWA → DZIAŁANIE → RYZYKO → NAGRODA
DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORCZE PRZEBIEGA WG SCHEMATU INICJATYWA → DZIAŁANIE → RYZYKO → NAGRODA I PROWADZI (PO OPŁACENIU KOSZTÓW) W PRZYPADKU POWODZENIA DO NADWYŻKI EKONOMICZNEJ (ZYSKU)

48 PRZEDSIĘBIORCZOŚC PO POLSKU… (1)
W KAŻDYM SPOŁECZEŃSTWIE NAPRAWDĘ AKTYWNYCH I ZDOLNYCH DO TWÓRCZEGO MYŚLENIA JEDNOSTEK JEST MNIEJ WIĘCEJ 2-3% PODSTAWOWE BARIERY OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: BIUROKRACJA FATALNE I NIESPRAWNE SĄDOWNICTWO ROSNĄCE KOSZTY PRACY

49 PRZEDSIĘBIORCZOŚC PO POLSKU… (2)
W NIEMCZECH PRACA URZĘDÓW SKARBOWYCH KONCENTRUJE SIĘ W: 40% NA ŚCIGANIU NIEUCZCIWYCH PODATNIKÓW 60% NA DORADZANIU W POLSCE PRACA URZĘDÓW SKARBOWYCH KONCENTRUJE SIĘ W: 90% NA ŚCIGANIU NIEUCZCIWYCH PODATNIKÓW 10% NA DORADZANIU

50 PRZEDSIĘBIORCZOŚC PO POLSKU… (3)
W USA POWOŁANO SPECJALNĄ INSTYTUCJĘ DO OCHRONY PRZEDSIĘBIORCÓW (SZCZEGÓLNIE MAŁYCH I ŚREDNICH). CHRONI ICH PRZED ZAKUSAMI PARLAMENTU. KAŻDY NIEKORZYSTNY PRZEPIS JEST GRUNTOWNIE ANALIZOWANY I W RAZIE USTALENIA, ŻE MÓGŁBY ON NIE BYĆ KORZYSTNY DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WRACA NA DROGĘ LEGISLACYJNĄ W POLSCE KAŻDY KOLEJNY PARLAMENT UCHWALA CO RAZ TO WIĘCEJ USTAW, NIESTETY CORAZ MNIEJ (LUB WCALE) PRZEPISÓW WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

51 PRZEDSIĘBIORCZOŚC PO POLSKU… (4)
ABY OTWORZYĆ FIRMĘ, TRZEBA W POLSCE PRZEJŚĆ 10 RÓŻNYCH PROCEDUR BIUROKRATYCZNYCH. DWUKROTNIE WIĘCEJ NIŻ NA LITWIE CZY NA SŁOWACJI W POLSCE ISTNIEJE 40 INSTYTUCJI MOGĄCYCH KONTROLOWAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ

52 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE WYŻSZEJ (ZAGADNIENIA WARSZTATOWE)
BADANIA DYDAKTYKA ZARZĄDZANIE RELACJE Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM

53 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W BADANIACH
ORGANIZACJA GRUPY BADAWCZEJ I WARSZTATU BADAWCZEGO ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA BADANIA PRACA W ZESPOLE, KULTURA ORGANIZACYJNA

54 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W DYDAKTYCE
ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA PROECESEM DYDAKTYCZNYM ZDOBYWANIE KANDYDATÓW NA STUDIA ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA INNOWACYJNE POMYSŁY W DYDAKTYCE

55 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RELACJACH Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM
BUDOWA SZCZEGÓLNYCH RELACJI Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ RÓŻNYCH SZCZEBLI (I POLITYKAMI) TWORZENIE EFEKTYWNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA BADANIA I DYDAKTYKĘ ZE ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel fax


Pobierz ppt "PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google