Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SACHARYDY W PRZYRODZIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SACHARYDY W PRZYRODZIE"— Zapis prezentacji:

1 SACHARYDY W PRZYRODZIE
ROK IV „OCHRONA ŚRODOWISKA” SADOWSKI ŁUKASZ

2 TRIOZY I TETROZY Trój i czterowęglowe cukry nie występują w większych ilościach, ale każda żywa komórka zawiera fosforanowe estry aldehydów (D-glicerynowego, dihydroksyacetonu i D-erytrozy), które są pośrednimi produktami biosyntezy i biodegradacji cukrów.

3 PENTOZY Liksoza rzadko występuje w przyrodzie.
D-Ryboza jest elementem budowy kw. Rybonukleinowego. D-ksyloza i L-arabinoza są pospolitymi skł. roślinnych polisacharydów.

4 HEKSOZY Rozpowszechnioną heksozą jest D-glukoza. Cukier ten występuje w: Polisacharydach, skrobii, celulozie. Aldoheksozami są: D-mannoza, D-galaktoza. Ketoheksozą jest: D-fruktoza.

5 DEOKSYCUKRY Są to częściowo zredukowane monosacharydy zawierające atom wodoru zamiast grupy OH w różnych miejscach cząsteczki. Najczęściej spotykanym jest:

6 2-deoksy-D-ryboza (składnik DNA) 6-deoksy-L-galaktoza (fuktoza) 6-deoksy-L-mannoza (ramnoza)

7 AMINOCUKRY Są to deoksycukry, w których zamiast grupy OH znajduje się wolna lub podstawiona grupa aminowa. Najczęściej spotykane to:

8 2-amino-2-deoksy-D-galaktoza
2-deoksy-D-glukoza (glukozamina) 2-amino-2-deoksy-D-galaktoza (galaktozamina)

9 KWAS ASKORBINOWY Zwany jest ogólnie jako witamina C.Kwas askorbinowy nie zawiera grupy karbonylowej, a jego właściwości kwasowe (pKa = 5),są spowodowane przez ugrupowania endiolowe.

10 KWAS URYNOWY Kwasy: D-glukuronowy D-galakturonowy

11 N-GLIKOZYDY Najczęściej spotykanym w przyrodzie jest:
Nukleozyd jest to rybofuranozyd i deoksyrybofuranozyd zasad purynowych i pirymidynowych występujących w kwasach nukleinowych. Kwasy rybonukleinowe są fosforanowymi poliestrami rybonukleozydów, a kwasy deoksyrybonukleinowe są fosforanowymi poliestrami deoksyrybonukleozydów.

12 rybonukleozydy-składniki kwasów rybonukleinowych
cytydyna urydyna adenozyna guanozyna

13 deoksyrybonukleozydy - składniki kwasów deoksyrybonukleinowych
deoksycytydyna tymidyna deoksyadenozyna deoksyguanozyna


Pobierz ppt "SACHARYDY W PRZYRODZIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google