Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływania w przyrodzie Dział II. Bartosz Jabłonecki Rodzaje oddziaływań Oddziaływania magnetyczne (przyciąganie i odpychanie) -elektromagnes elektrostatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływania w przyrodzie Dział II. Bartosz Jabłonecki Rodzaje oddziaływań Oddziaływania magnetyczne (przyciąganie i odpychanie) -elektromagnes elektrostatyczne."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływania w przyrodzie Dział II

2 Bartosz Jabłonecki Rodzaje oddziaływań Oddziaływania magnetyczne (przyciąganie i odpychanie) -elektromagnes elektrostatyczne (przyciąganie i odpychanie) -iskra elektryczna grawitacyjne (przyciąganie) - spadek - zsuwanie bezpośrednie mechaniczne - zderzenie - zginanie - zgniatanie - tarcie na odległość

3 Bartosz Jabłonecki Rodzaje oddziaływań zSkutki oddziaływań ystatyczne, ydynamiczne. zWszystkie oddziaływania są wzajemne - jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie oddziałuje na pierwsze.

4 Bartosz Jabłonecki Siła jako miara oddziaływań zSiła jest miarą oddziaływania ciał. zAby określić w pełni siłę, trzeba określić: yjaki jest jej kierunek działania? yw którą stronę działa siła? yjaka jest wartość siły? yjaki jest punkt zaczepienia siły?

5 Bartosz Jabłonecki Siła jako miara oddziaływań zSiła jest wielkością wektorową. Jej graficznym obrazem jest strzałka, zwana wektorem siły. zJednostką siły jest 1 newton (1N). zWartość siły możemy zmierzyć siłomierzem.

6 Bartosz Jabłonecki Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. zSiły pojawiające się wewnątrz ciała przy jego rozciąganiu oraz ściskaniu, dążące do przywrócenia jego początkowych rozmiarów i kształtu, nazywamy siłami sprężystości. F s - siła sprężystości

7 Bartosz Jabłonecki Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. zWartość siły sprężystości jest wprost proporcjonalna do wydłużenia sprężyny. zZdolność ciała do powrotu do swojego poprzedniego kształtu (postaci) nazywamy sprężystością postaci.

8 Bartosz Jabłonecki Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. zCiała o małej sprężystości postaci (to znaczy ulegające odkształceniom trwałym już pod działaniem sił o niewielkich wartościach) nazywamy plastycznymi.

9 Bartosz Jabłonecki Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. zCiała o dużej sprężystości (takie, które nawet pod działaniem sił o dużych wartościach odkształcają się sprężyście) nazywamy sprężystymi.

10 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań. zI zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się (siła wypadkowa jest równa zero), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

11 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań. zII zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się (siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest proporcjonalna do wartości siły wypadkowej.

12 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań. zIII zasada dynamiki Newtona Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek ale przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

13 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań. zInny przykład

14 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań. Miarą oddziaływania ciała jest siła F równa iloczynowi masy tego ciała i wartości przyspieszenia, jakie ciało to w wyniku tego oddziaływania uzyskało.

15 Bartosz Jabłonecki Dynamiczne skutki oddziaływań - zadanie Wiedząc, że samochód porusza się z przyspieszeniem 2 m / s 2 oraz jego masa wynosi 1t oblicz siłę ciągu silnika.

16 Bartosz Jabłonecki Prawo powszechnej grawitacji zWartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

17 Bartosz Jabłonecki Prawo powszechnej grawitacji gdzie: m 1 i m 2 - to masy ciał r - odległość między ciałami G - stała grawitacji

18 Bartosz Jabłonecki Prawo powszechnej grawitacji - zadanie Zad. 1. Oblicz siłę oddziaływania grawitacyjnego dwóch kulek o masach 100kg i 200kg znajdujących się w odległości: a) 1m, b) 4m.

19 Bartosz Jabłonecki Prawo powszechnej grawitacji - zadanie zOblicz siłę oddziaływania dwu kul ołowianych o masie 1t każda, stykających się i znajdujących się w odległości 1m.

20 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym zSiła grawitacji jest przyczyną ruchu planet wokół Słońca, a także ruchu Księżyca i sztucznych satelitów wokół Ziemi. Siła grawitacji pełni w tych ruchach rolę siły dośrodkowej.

21 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym zI prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po orbitach w kształcie elipsy - Słońce znajduje się w jednym z charakterystycznych jej punktów zwanym ogniskiem.

22 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym zII prawo Keplera Szybkość planety w ruchu wokół Słońca nie jest stała - największa jest, gdy planeta znajduje się najbliżej Słońca, a najmniejsza, gdy znajduje się najdalej od niego.

23 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym zIII prawo Keplera Czas jednego pełnego obiegu planety wokół Słońca (czyli okres obiegu) zależy od średniej odległości planety od Słońca. Dla bardziej odległych planet od Słońca okres obiegu jest dłuższy.

24 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne zOddziaływania elektrostatyczne są wynikiem posiadania przez ciała ładunku elektrycznego. zŁadunek elektryczny to własność niektórych cząstek będących składnikami atomów: yproton (posiada ładunek dodatni), yelektron (posiada ładunek ujemny).

25 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne zŁadunek elementarny to najmniejsza porcja ładunku elektrycznego. Zarówno proton i elektron posiadają taką porcję ładunku (jednak proton dodatnią, elektron ujemną). zWartość ładunku elementarnego: (coulomba)

26 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne zCiało można naelektryzować przez: ypotarcie, yzetknięcie z ciałem naelektryzowanym, wtedy następuje przepływ ładunków elektrycznych z jednego ciała do drugiego, yindukcję, wówczas ładunki elektryczne przemieszczają się wewnątrz ciała (dobrego przewodnika).

27 Bartosz Jabłonecki Prawo Coulomba zWartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych obdarzonych ładunkiem elektrycznym jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

28 Bartosz Jabłonecki Prawo Coulomba gdzie: q 1 i q 2 - to ładunki elektryczne r - odległość między ciałami k - stała

29 Bartosz Jabłonecki Prawo Coulomba zŁadunki jednoimienne (dwa dodatnie lub dwa ujemne) odpychają się. zŁadunki różnoimienne (dodatni i ujemny) przyciągają się.

30 Bartosz Jabłonecki Prawo Coulomba Zad. Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego dwóch ładunków 2C i 4C znajdujących się w odległości: a) 2cm, b) 1m.

31 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie zAtom zbudowany jest: ydodatniego jądra atomowego centralnie usytuowanego, yujemnych elektronów krążących wokół jądra.

32 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie zMiędzy każdym elektronem a dodatnim jądrem atomowym, zgodnie z prawem Coulomba, występuje siła oddziaływania elektrostatycznego, pełniąca rolę siły dośrodkowej. Q+Q+ e-e- FrFr v

33 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie zWartość siły oddziaływania elektrostatycznego w atomie zależy od odległości między elektronem a jądrem. Elektrony znajdujące się na zewnętrznej powłoce mają najmniejszą energię. zPowłoką walencyjną nazywamy zewnętrzną (ostatnią) powłokę, a należące do niej elektrony elektronami walencyjnymi.

34 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania magnetyczne zPole magnetyczne wokół magnesu trwałego magnes sztabkowymagnes podkowiasty

35 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania magnetyczne zPole magnetyczne wokół magnesu trwałego bieguny N i Sbieguny N i N (lub S i S)

36 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania magnetyczne zKażdy magnes posiada dwa bieguny: ypółnocny N, ypołudniowy S. zBieguny jednoimienne magnesów odpychają się, a bieguny różnoimienne przyciągają się.

37 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania magnetyczne zDrobne przedmioty stalowe umieszczone w pobliżu magnesu stają się magnesami. zNie wszystkie substancje (np. aluminium i miedź) umieszczone w pobliżu magnesu ulegają namagnesowaniu.

38 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania magnetyczne zRóżnica w oddziaływaniach magnetycznych i elektrostatycznych polega na tym, iż ładunki elektryczne dodatnie i ujemne można rozdzielić, natomiast biegunów magnesów nie można. zRozłamanie magnesu powoduje powstanie dwóch nowych magnesów, każdy z nich ma dwa bieguny.

39 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem zPrądem elektrycznym w metalu nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (elektronów), zachodzący w przypadku, gdy do końców przewodnika przyłożymy napięcie.

40 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem Wielkością charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego jest natężenie prądu ( I ), definiowane jako iloraz ładunku elektrycznego ( q ) przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu ( t ) tego przepływu.

41 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem Jednostką natężenia prądu jest amper.

42 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem zPrzestrzeń wokół przewodnika z prądem (np. zwojnicy) posiada podobne własności jak przestrzeń wokół magnesu.

43 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem zDwa przewodniki z prądem oddziałują wzajemnie. I1I1 I2I2 przewodniki przyciągają się prądy o zgodnym zwrocie prądy o przeciwnym zwrocie I1I1 I2I2 przewodniki odpychają się

44 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania przewodnika z prądem zZwojnica, przez którą płynie prąd elektryczny, jest magnesem podobnym do magnesu trwałego. zElektromagnesem nazywamy zwojnicę, wewnątrz której umieszczono rdzeń ze stali miękkiej.

45 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania jądrowe zOddziaływaniami jądrowymi nazywamy oddziaływania, które występują między nukleonami, czyli cząstkami jądra atomowego (do których zaliczamy dodatnie protony i elektrycznie obojętne neutrony).

46 Bartosz Jabłonecki Oddziaływania jądrowe zSiłami jądrowymi nazywamy siły przyciągania występujące w jądrze atomowym między nukleonami.

47 KONIEC Bibliografia R.Rozenbajgier i E. Misiaszek Fizyka z astronomią dla zasadniczej szkoły zawodowej Kraków 2003, ZamKor www.fizyka.iss.com.pl


Pobierz ppt "Oddziaływania w przyrodzie Dział II. Bartosz Jabłonecki Rodzaje oddziaływań Oddziaływania magnetyczne (przyciąganie i odpychanie) -elektromagnes elektrostatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google