Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geologia zajmuje się budową, właściwościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geologia zajmuje się budową, właściwościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom."— Zapis prezentacji:

1 Geologia zajmuje się budową, właściwościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom

2 Nauki geologiczne Geologia podstawowa (g. dynamiczna, g. historyczna, g. regionalna, g. strukturalna, sedymentologia, stratygrafia, geochemia, mineralogia, petrografia) Geologia stosowana (g. złóż, g. środowiskowa, hydrogeologia) Nauki pomocnicze (kartografia geologiczna, paleontologia)

3 Najważniejsze fakty z dziejów geologii Starożytność (Heraklit z Efezu, Arystoteles, Pliniusz Starszy) Okres średniowiecza i odrodzenia XVIII/XIX w. (neptunizm - J. Werner, J. Lamarck; plutonizm – J. Hutton; S. Staszic) XIX w. (W. Smith, G. Cuvier, Ch. Lyell) 1807 wprowadzenie terminu geologia i powstanie I Towarzystwa Geologicznego (Londyn) 1879 i 1883 I i II Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Paryżu i Bolonii

4 Ziemia jako system SKŁADNIKI SYSTEMU a.fizyczno-chemiczny b.biologiczny Zasada uniformitaryzmu - przekonanie o istnieniu nienaruszalnych praw natury niezmiennych w czasie, została sformułowana w końcu XVIII wieku przez Jamesa Huttona Aktualizm – teraźniejszość kluczem do przeszłości

5 Aktualizm Riplemarki na bloku piaskowca Riplemarki tworzące się pod wpływem ruchu wody lub powietrza (piasek na plaży odsłonięty w czasie odpływu)

6 Geologiczna skala czasu Według tej skali dzieje Ziemi podzielono na: Eony – formalne jednostki czasu geologicznego najwyższej rangi Ery – główne odcinki czasu definiowane historią życia na Ziemi Okresy i Epoki– mniejsze jednostki podziału geologicznego

7 Jednostki stratygraficzne a.Jednostki chronostratygraficzne – wszystkie warstwy na Ziemi utworzone w określonym czasie (np. system sylurski) b.Jednostki geochronologiczne – czas, w którym powstała dana jednostka chronostratygraficzna (np. okres sylurski)

8 Jednostki stratygraficzne Jednostka geochronologiczna Przykład Jednostka chronostratygraficzn a Przykład Era Okres Epoka Wiek Paleozoik Dewon Późny Dewon Famen Eratem System Oddział Piętro Paleozoik Dewon Późny Dewon Famen

9 Jednostki stratygraficzne c.Jednostki biostratygraficzne – jednostki stratygraficzne zdefiniowane przez zestaw charakterystycznych skamieniałości. d.Jednostki magnetostratygraficzne – jednostki stratygraficzne zdefiniowane przez własności magnetyczne skał podczas ich powstawania.

10 Geologiczna skala czasu Schemat rozwoju życia na Ziemi

11 Wewnętrzna struktura Ziemi

12 Zewnętrzna struktura Ziemi


Pobierz ppt "Geologia zajmuje się budową, właściwościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google