Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeń Kreatywności w Szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeń Kreatywności w Szkole"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeń Kreatywności w Szkole
Małgorzata Taraszkiewicz Instytut Nowoczesnej Edukacji

2 EUROSTAT podaje że pod względem wyników na polu innowacyjności można
wyróżnić w Europie cztery grupy państw: “Leading Countries” (Kraje-liderzy), “Average Performance Countries” (kraje osiągające średnie wyniki), “Catching-up Countries” (kraje, które nadrabiają dystans) i wreszcie “Loosing ground countries” (kraje "tracące grunt"). Polska znajduje się wśród krajów "tracących grunt". EUROSTAT szacuje, że niektóre z krajów należących do grupy “Catching up countries” mogą osiągnąć średnią UE25 w przeciągu 20 lat, ale dla tych, które dziś "tracą grunt", konwergencja może potrwać nawet dłużej. Czy powinniśmy być zaniepokojeni o Polskę?

3 Jak wynika z międzynarodowych badań (np. PISA, PIRLS)
polscy uczniowie dobrze wypadają w zadaniach wymagających prostych umiejętności, np. odtwarzania informacji, a znacznie gorzej w rozwiązywaniu problemów, formułowaniu wniosków i sądów, myśleniu krytycznym, twórczym czy naukowym.  

4 Wszystko co możemy sobie wyobrazić jest realne
Pablo Picasso

5 „Lubię szkołę. Tam nie trzeba myśleć – wszystko powiedzą ci sami”.
Z wypowiedzi ucznia „Lubię szkołę. Tam nie trzeba myśleć – wszystko powiedzą ci sami”.

6 Gdzie jest przestrzeń na kreatywność w szkole?
PYTANIE podstawowe Gdzie jest przestrzeń na kreatywność w szkole?

7 Kreatywność to działanie nie-rutynowe

8 Kreatywność uczniów: przykład 1

9 przykład 2

10 przykład 3

11 przykład 4

12

13 PYTANIA podstawowe Czy uczeń musi być (nie) kreatywny?

14 Przykłady dziwnych zadań
Z podręczników szkolnych

15 Oblicz i napisz różnicę
W jaki sposób spójnik „i” ma sugerować odejmowanie?

16 Kto składa jaja w ulu? Większość (nie tylko dzieci) odpowiadała w pierwszym odruchu: PSZCZELARZ Słowo KTO sugeruje osobę…

17 połącz kropki i narysuj krzyż!
Kropki w ćwiczeniach były narysowane tak gęsto, że nie dało się nic innego narysować! A swoją drogą czy 8-latek nie potrafi sam narysować krzyża?

18 Test na czytanie ze zrozumieniem
wybierz właściwą odpowiedź (tekst o tym jak babcia z wnuczką wybrały się do miasteczka po zakupy) Chodzili po rynku po budynku Właściwa odpowiedź: po rynku Dziecko (z Warszawy) podkreśliło „po budynku” – bo z tych dwóch odpowiedzi tylko ta jedna pasowała jako-tako. Jak wiadomo na rynku (czyli Starówce) jest Syrenka i fontanna, nie ma tam sklepów. A po zakupy chodzi się do supermarketów albo na bazarek.

19 Dla wytrwałych zadanie „kreatywne”
… z podręcznika dla klasy III szkoły podstawowej: Co sobie wyobrażasz, kiedy przeglądasz czyste kartki papieru?

20

21 Uczeń zna daty i związane z tym wydarzenia…

22

23 uff

24 Elastyczność jest bardzo potrzebna!
nie tylko ślimakom…

25 Amerykańskie organizacje, Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku i Narodowa Rada ds. Studiów Społecznych przygotowały mapę kompetencji społecznych, na miarę wyzwań XXI wieku. Rezultaty wielomiesięcznych badań, w których uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz ostateczną propozycję mapy zaprezentowano w połowie br. w Waszyngtonie. Opracowanie to uwzględnia również uwagi i oczekiwania amerykańskich pracodawców względem uczniów.

26 Mapa zawiera katalog umiejętności społecznych
które zostały uznane za niezbędne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwach XXI wieku. Ujęto w niej następujące obszary kompetencji: -    kreatywność i innowacyjność, -    krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, -    komunikowanie, -    kolaboracja - współpraca w ramach grupy/społeczności, -    alfabetyzm informacyjny (umiejętność wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją), -    alfabetyzm medialny (umiejętność korzystania z cyfrowych mediów), -    sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (czyli ICT), -    elastyczność i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków), -    inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu, -    umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku, -    produktywność, -    umiejętności liderskie i odpowiedzialność. Pełny tekst


Pobierz ppt "Przestrzeń Kreatywności w Szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google