Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre białaczki. Nowotwory układu krwiotwórczego, których istotą jest obecność klonu transformowanych nowotworowo komórek wywodzących się z wczesnych.

Коpie: 1
Ostre białaczki. Nowotwory układu krwiotwórczego, których istotą jest obecność klonu transformowanych nowotworowo komórek wywodzących się z wczesnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre białaczki. Nowotwory układu krwiotwórczego, których istotą jest obecność klonu transformowanych nowotworowo komórek wywodzących się z wczesnych."— Zapis prezentacji:

1 Ostre białaczki

2 Nowotwory układu krwiotwórczego, których istotą jest obecność klonu transformowanych nowotworowo komórek wywodzących się z wczesnych stadiów rozwojowych hematopoezy Występowanie: 7/100000 mieszkańców Etiologia: –wirusy –predyspozycja genetyczna –zewnętrzne czynniki środowiskowe - rakotwórcze Transformacja nowotworowa – proces wielostopniowy

3

4 Ostre białaczki Podział –Nielimfoblastyczne (szpikowe) dorośli 85%-90% dzieci < 10 roku życia 15% –Limfoblastyczne dorośli 10%-15% dzieci 85-90%

5 Objawy ostrych białaczek – niespecyficzne zakażenia objawy skazy krwotocznej osłabienie bóle kostne powiększenie węzłów chłonnych, organomegalia objawy związane z naciekaniem innych narządów i tkanek –OUN, gonady, przewód pokarmowych, skóra

6 Diagnostyka ostrych białaczek Badanie kliniczne, ocena stanu klinicznego chorego –Badania obrazowe, EKG, echokardiografia –Badania laboratoryjne: morfologia, badania biochemiczne, CRP, posiewy, badania układu krzepnięcia Grupa krwi chorego! Określenie typu i podtypu ostrej białaczki –Ocena morfologiczna komórek szpiku i krwi –Badanie cytochemiczne –Immunocytometria- badanie immunofenotypu blastów –Badanie cytogenetyczne / molekularne

7 Leczenie ostrych białaczek Indukcja remisji Leczenie poremisyjne –Intensyfikacja/konsolidacja –alloHSCT –autoHSCT –Leczenie podtrzymujące remisję Profilaktyka / leczenie zmian w OUN Leczenie wznowy i oporności

8 Ostre białaczki szpikowe Mediana wieku 60-65 lat Częstość występowania –3,5/100 000 osób populacji w wieku 50 lat –15/100 000 osób populacji w wieku 70 lat – 35/100 000 osób populacji w wieku 90 lat

9 Ostre białaczki szpikowe Pierwotne Wtórne –Poprzedzone chorobą hematologiczną MDS NNH Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne Związane z wcześniejszą chemioterapią –Leki alkilujące delecje długiego ramienia chormosomu 5 lub 7; 3-5 lat po leczeniu –Inhibitory topoizomerazy II DNA (np. antracykliny, etoposid, amsakryna) rearanżacja genu MLL w obrębie 11q23; 12-18 miesięcy po leczeniu

10 Ostre białaczki szpikowe- podział wg FAB Podział oparty na obrazie cytomorfologicznym blastów i badaniach cytochemicznych Mo – ostra białaczka bez cech różnicowania M1 - ostra białaczka mieloblastyczna bez cech dojrzewania M2 - ostra białaczka mieloblastyczna z cechami dojrzewania M3 – ostra bialaczka promielocytowa M4 – ostra białaczka mielomonocytowa M5 – ostra białaczka monocytowa M6 – ostra erytroleukemia M7 – ostra białaczka megakariocytowa

11 Określanie podtypu o.b.sz. Badania cytochemiczne –aktywność mieloperoksydazy (MPO) –barwienie Sudanem Czarnym –aktywność niespecyficznych esteraz Badanie immunofenotypowe Oznaczenie antygenów: Komórek prekursorowych: –CD34, HLA-DR Antygenów mieloidalnych: –CD117, CD13, CD33, CD11b, CD15, cMPO Antygenów linii monocytarnej: –CD14, CD64

12 Podział AML wg FAB AML-M1³90% Blastów, dojrzewające komórki szeregu granulocytarnego <10%, komórki szeregu monocytarnego<10% SBB/MPO ³3% AML-M2>30% Blastów, dojrzewające komórki szeregu granulocytarnego >10%, komórki szeregu monocytarnego 10%, NSE < 20% AML-M3Hiperziarniste promielocyty, liczne pałeczki Auera ++++ MPO/SBB i CAE. NSE +/- AML-M4> 30% Blastów, komórki szeregu monocytarnego > 20%, dojrzewające komórki szeregu granulocytarnego >20% MPO ³3%, CAE > 20%, NSE > 20%. AML-M5a>30% Blastów. dojrzewające komórki szeregu granulocytarnego < 20%. komórki szeregu monocytarnego ³80%. Monoblasty ³80% komórek monocytarnych MPO 80% hamowane przez fluorki AML-M5b>30% Blastów, dojrzewające komórki szeregu granulocytarnego < 20%. komórki szeregu monocytarnego ³80%. Monoblasty ³ 80% hamowane przez fluorki AML+M6³30% Blastów (nieerytroidalna populacja) ³50% prekursorów erytroidalnych (w przeliczeniu na wszystkie komórki szpiku) MPO³3% w blastach. PAS, kwaśna fosfataza i NSE mogą by dodatnie w erytroblastach

13 MPOX: Bardzo silna reakcja dodatnia w promielocycie wskazanym strzałką.

14 MPOX: Typowa rozproszona reakcja dodatnia w monocycie. Wskazana strzałką reakcja jest słabsza aniżeli występująca w widocznym na zdjęciu neutrofilach.

15 Sudan B: Silna reakcja dodatnia w promielocycie (wskazanym strzałką).

16 FAB subtypeMPOSBBCAENSEPASAcP M000000+ M11-3+ 0 to 2+0 or 1+ 1+ to 3+ M21-3+ 0 to 2+0 or 1+1+ to 3+ M34+ 00 to 2+2-3+ M41-3+ 0 to 2+2-4+ M50 or 1+ 02-4+0 or 1+2-4+ M61-3+ 0 to 2+1-3+0 to 4+1-3+ M70000 or 1+0 to 2+0 or 1+

17 Immunofenotyp podtypów o.b.sz. podział wg FAB

18 Ostre białaczki szpikowe- podział wg WHO 2008 Ostre białaczki szpikowe z określonymi zmianami cytogenetycznymi – t (8:21) – t (15:17): AML M3 – inv (16) –zmiany 11q23 –t (6;9): często bazofilia, wieloliniowa dysplazja Ostre białaczki szpikowe związane ze zmianami mielodysplastycznymi Ostre białaczki szpikowe związane z wcześniejszą chemio- lub radioterapią Ostre białaczki szpikowe o nieokreślonej specyfikacji cytogenetycznej- klasyfikowane zgodnie z kryteriami FAB Korzystne zaburzenia cytogenetyczne Niekorzystne zaburzenia cytogenetyczne

19 Nowe molekularne czynniki ryzyka w o.b.sz. FLT3 –Receptorowa kinaza tyrozynowa –Ekspresja na krwiotwórczych komórkach macierzystych –Pośredniczy w przekazywaniu sygnału prowadzącego do różnicowania i proliferacji komórki Mutacje genu FLT3- 30-35% AML ITD (internal tandem duplication) – 20-25% AML Niezależny niekorzystny czynnik rokowniczy!

20 Nowe molekularne korzystne czynniki prognostyczne w o.b.sz. Mutacje NPM1 –(nukleofosminy) Mutacje CEBPA –(CCAAT/enhancer-binding protein alfa)

21 Indukcja remisji Standard 3+7 –Antracyklina przez 3 dni plus –Ara-C przez 7 dni CR (całkowita remisja)- 60-70% Modyfikacje –Wysokie dawki Ara-C –Analog puryn (fludarabina, 2-CDA) –6-TG –etoposid

22 Pierwotny cel leczenia indukującego- remisja całkowita Odsetek mieloblastów w szpiku < 5%, prawidłowy rozmaz krwi Liczba płytek >100 G/L Liczba granulocytów >1G/L Ustąpienie cech zajęcia narządów w badaniu przedmiotowym i badaniach obrazowych

23 Leczenie poremisyjne –Intensyfikacja/konsolidacja Wysokie dawki Ara-C, antracykliny –alloHSCT –autoHSCT –Leczenie podtrzymujące remisję Niskie dawki Ara-C, 6-TG, antracykliny

24 AlloHSCT- wskazania Transplantacja komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego Wszyscy chorzy do 60-65 r.ż po uzyskaniu CR1 (pierwszej remisji całkowitej) Transplantacja komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego Chorzy do 60 r.ż, bez dawcy rodzienngo, z grupy ryzyka pośredniego i wysokiego po uzyskaniu CR1 (pierwszej remisji całkowitej) Wszyscy chorzy do 60 r.ż > CR1

25 Wyniki leczenia poremisyjnego u chorych w CR1 3-5 letnie przeżycie wolne od choroby 30%-55% 40%- 65%40%-50%30%-40% alloHSCTautoHSCTchemioterapia

26 ACUTE LEUKAEMIA REGISTRY : 1ST & 2N TRANSPLANT JANUARY 1994 - JANUARY 2008 (n=51023) CR1 CR2 ADVANCED ADULTS : AML (n=10191)CHILDREN : AML (n=1146) HLA IDENTICAL TRANSPLANT CR1 (789)61+/-2 CR2 (208) 45+/-4 ADV (149) 18+/-4 CR1 (6499) 55+/-1 CR2 (1444) 41+/-2 ADV (2248) 15+/-1 CR1 (756)64+/-2 CR1 (2739) 45+/-1

27 ACUTE LEUKAEMIA REGISTRY : 1ST & 2N TRANSPLANT JANUARY 1994 - JANUARY 2008 (n=51023) CR1 CR2 ADVANCED ADULTS : AML (n=8298)CHILDREN : AML (n=839) AUTOLOGOUS TRANSPLANT CR1 (670)57+/-2 CR2 (149) 36+/-4 ADV (20) CR1 (6575)42+/-1 CR2 (1246)32+/-2 ADV (477) 8+/-2 CR1 (240)62+/-3 CR1 (1705)38+/-1

28 AlloHCT u chorych na AML z korzystnymi zaburzeniami cytogenetycznymi Grupa ryzyka wg ELN Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne Korzystnet(8;21); RUNX1-RUNX1T1 inv(16) lub t(16;16); CBFB-MYH11 Mutacja NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Mutacja CEBPA (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IMutacja NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IIt(9;11); MLLT3-MLL Zaburzenia cytogenetyczne nie sklasyfikowane jako korzystne lub niekorzystne Niekorzystneinv(3); RPN1-EVI1 t(6;9); DEK-NUP214 t(v;11); MLL rearanżacja -5 lub del(5q); -7; abn(17p); złożony kariotyp Cornelissen, badanie HOVON/SAKK z metaanalizą badań MRC (2002), EORTC (2003) i BGMT (2005); Blood 2007 DFS p ns Dohner, European LeukemiaNet, Blood 2010

29 AlloHCT od dawcy rodzinnego u chorych na AML z prawidłowym kariotypem Grupa ryzykaZaburzenia cytogenetyczne i molekularne Korzystnet(8;21); RUNX1-RUNX1T1 inv(16) lub t(16;16); CBFB-MYH11 Mutacja NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Mutacja CEBPA (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IMutacja NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IIt(9;11); MLLT3-MLL Zaburzenia cytogenetyczne nie sklasyfikowane jako korzystne lub niekorzystne NiekorzystneInv(3); RPN1-EVI1 t(6;9); DEK-NUP214 t(v;11); MLL rearanżacja -5 lub del(5q); -7; abnb(17p); złożony kariotyp Schlenk, German-Austrian AMLSG NEJM 2008 Dohner, European LeukemiaNet, Blood 2010 Mutacja NPM1 bez FLT3-ITD Inne genotypy

30 AlloHCT u chorych na AML z grupy wysokiego ryzyka cytogenetycznego Grupa ryzyka wg ELN Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne Korzystnet(8;21); RUNX1-RUNX1T1 inv(16) lub t(16;16); CBFB-MYH11 Mutacja NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Mutacja CEBPA (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IMutacja NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 oraz FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) wild-type NPM1 bez FLT3-ITD (prawidłowy kariotyp) Pośrednie IIt(9;11); MLLT3-MLL Zaburzenia cytogenetyczne nie sklasyfikowane jako korzystne lub niekorzystne Niekorzystneinv(3); RPN1-EVI1 t(6;9); DEK-NUP214 t(v;11); MLL rearanżacja -5 lub del(5q); -7; abn(17p); złożony kariotyp DFS Cornelissen, HOVON/SAKK z metaanalizą MRC, EORTC i BGMT; Blood 2007 Dohner, European LeukemiaNet, Blood 2010 p 0.006

31 Leczenie ostrej białaczki promielocytowej t(15:17)/ gen PML/RAR-alfa Indukcja remisji, intensyfikacja i leczenie podtrzymujące oparte na kwasie all- trans retynowym (ATRA) podawanym w skojarzeniu z antracyklinami ATRA indukuje dojrzewanie promielocytów, co zapobiega zespołowi wykrzepiania wewnątrznaczyniowego CR 85% Przeżycie 3-5 letnie chorych w CR1 ponad 75% Leczenie za pomocą SCT chorych z dodatnią chorobą resztkową w badaniu met. FISH lub badaniu molekularnym metodą PCR lub po nawrocie choroby

32 Ostra białaczka limfoblastyczna

33 Ostre białaczki limfoblastyczne- podział immunologiczny O.b.l. pochodzące z linii B-komórkowej (80%) –Pre-pre-B (pro-B): CD19, CD22 –Common: CD19, CD22, CD10 –Pre-B:CD19, CD22, Ig cyt –Mature-B: CD19, CD22, Ig pow O.b.l. Pochodzące z linii T-komórkowej (20%) –Pre-T: CD7, cCD3 (CD2, CD5) –Intermediate-T: CD7, CD1a, CD4, CD8, cCD3 –Mature- T: CD7, CD2, CD3, CD4 lub CD8

34 TdTcCD3CD7 cTCR CD2CD5CD4CD8CD1sCD3 Prothymocyte +++------- Early T ++++++---- Intermediate T +++++++++- Mature T -(+)+ +++§ -+

35 Podział chorych na grupy ryzyka 1. Grupa ryzyka standardowego 2. Grupa ryzyka wysokiego- klasyczne czynniki ryzyka -wysoka leukocytoza > 30 G/L (T-ALL > 100G/L) -starszy wiek > 35 lat -brak remisji po 4 tygodniach indukcji, - t(4;11) - Najważniejszy nowy czynnik predykcyjny: Minimalna choroba resztkowa w badaniu immunofenotypowym lub molekularnym (0,1-0,01% komórek białaczkowych w szpiku) w okresie remisji całkowitej 3. Grupa ryzyka bardzo wysokiego (nadal aktualne ??? ) t (9;22)- chromosom Philadelphia i/lub gen fuzyjny bcr/abl 25% dorosłych chorych na o.b.l !

36 Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej Indukcja remisji –4-8 tygodniowy blok chemioterapii –sterydy, antracykliny, winkrystyna, L-asparginaza –W OBL Ph dodatniej- IMATYNIB równolegle z chemioterapią Konsolidacja (intensyfikacja) remisji –8 tygodniowy blok chemioterapii –Cyklofosfamid, metotreksat (Mtx), arabinozyd cytozyny (AraC), 6-MP –W OBL Ph dodatniej- IMATYNIB Leczenie poremisyjne –HSCT lub chemioterapia podtrzymująca remisję –W OBL Ph dodatniej- IMATYNIB Profilaktyka / leczenie zmian w OUN –Dokanalowe podawanie MTx/Ara-C/sterydów

37 Leczenie za pomocą transplantacji komórek krwiotwórczych Allo HSCT –Wszyscy chorzy posiadający dawcę z wyjątkiem chorych z grupy ryzyka standardowego, z ujemną chorobą resztkową w okresie remisji całkowitej Auto HSCT –Chorzy z grupy ryzyka wysokiego i bardzo wysokiego nie posiadający dawcy rodzinnego, z ujemną chorobą resztkową w okresie remisji całkowitej

38 Leczenie za pomocą transplantacji komórek krwiotwórczych Standardowe sposób przygotowania do HSCT –Napromienianie całego ciała- TBI 12 Gy –Cyclofosfamid 120 mg/kg Źródło komórek hematopoetycznych –Szpik –Krew obwodowa –Krew pępowinowa

39 Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dorośli –remisja całkowita (CR) 90-95% –przeżycie wolne od choroby (LFS) 30-60 (40) % Dzieci –remisja całkowita (CR)95-99% –przeżycie wolne od choroby (LFS)70-80%

40 Nowe leki i metody Nowe leki –Inhibitor kinazy tyrozynowej II generacji- eliminacja MRD po alloHSCT dazatynib nilotynib –Przeciwciała monoklonalne- postacie chemioporne anty CD20 antyCD52 –Nowe cytostatyki- nawroty choroby, postacie chemioporne Nelarabina Klofarabina Nowe metody –RIC ( reduced-intensity conditioning) + alloSCT –Intensyfikacja GvL


Pobierz ppt "Ostre białaczki. Nowotwory układu krwiotwórczego, których istotą jest obecność klonu transformowanych nowotworowo komórek wywodzących się z wczesnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google