Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu
Kilka słów o nas... Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu

2 Złoty Zespół Kapitan drużyny

3 dr nauk. biol. Ewa Mojs Specjalista psycholog kliniczny,
Neuropsycholog i terapeuta: Prowadzi terapię dzieci i młodzieży (przede wszystkim skutków uszkodzeń układu nerwowego – deficytów poznawczych, emocji, zaburzeń zachowania) terapeuta psychoterapii Gestalt, nauczyciel, praktyk, badacz,

4 dr nauk. biol. Ewa Mojs Specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej, Studia podyplomowe z zakresu terapii Gestalt, Kursy z zakresu: terapii lęku, systemowej terapii rodzin, diagnozy neuropsychologicznej, Warsztaty z zakresu diagnozy neuropsychologicznej w padaczce, Paryż 2005, Staż w Jyvaskyla w ramach programu Socrates, Członek założyciel PTT, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Członek ESSM,

5 dr nauk. biol. Bogusław Stelcer
Zainteresowania naukowe: Ocena czynników kształtujących Jakość Życia terminalnie chorych Psychospołeczne aspekty opieki nad chorym terminalnie Kształcenie umiejętności społecznych i kontaktu terapeutycznego Praca w ramach paradygmatu Grup Balinta Psychologia lifespan, dopełnianie cyklu życia, duchowość Życie i dzieło Alberta Schweitzera Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: uzyskanie kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia Grup Balinta stypendysta Japońskiego Ministerstwa Edukacji na Uniwersytecie Tsukuba w Japonii Stypendysta Polish Hospices Fund, na University of Southampton w Anglii staż naukowy w Zakładzie Psychologii Medycznej na Uniwersytecie w Kilonii

6 dr nauk. biol. Bogusław Stelcer
Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje) – m.in.: 2007 – Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007 – Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie opiekun wielu lat studiów na WNoZ koordynator studiów anglojęzycznych w Zakładzie Zainteresowania pozanaukowe: Japonistyka Sport, aktywność fizyczna Historia i teraźniejszość progresywnej muzyki rockowej Historia lotnictwa i modelarstwo

7 mgr Katarzyna Warchoł Zainteresowania naukowe:
Praca z pacjentami z chorobą Alzheimera i innymi typami otępień. Psychospołeczne problemy rodzinnych opiekunów osób z AD i profilaktyka zaburzeń występujących u opiekunów rodzinnych. Przygotowanie personelu medycznego do pracy z chorymi i opiekunami rodzinnymi chorych. Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych przy UAM (1998) Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna: wolontariat - praca z pacjentami chorymi na otępienie i ich opiekunami rodzinnymi

8 mgr Izabela Przybek-Czuchrowska
Zainteresowania naukowe diagnostyka, psychoprofilaktyka, terapia psychopatologii (m. in. uzależnień, przemocy, stresu traumatycznego, zaburzeń osobowości oraz nerwic zarówno dzieci, jak i osób dorosłych) Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: II stopień specjalizacji - Specjalista psycholog kliniczny (od 2002 roku) Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa) Ośrodek Psychoterapii Krótkoterminowej (Kraków) Polski Instytut Ericksonowski (Łódź – Poznań) Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu; Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcji Naukowej Psychoterapii

9 mgr Maria Skommer Zainteresowania naukowe:
Psychologia kliniczna, psychosomatyka, psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzin), zastosowanie tańca w psychoterapii Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje: Delegat do Międzynarodowej Organizacji Balintowskiej Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu Członek Zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „SEDNO” Członek Komisji ds. Standardów Zawodu Choreoterapeuty (Terapeuty Tańcem)

10 mgr Maria Skommer Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia „Ból i psychologiczne metody jego redukcji” Kurs podstawowy i doskonalący w zakresie prowadzenia „Grup Balinta” Uprawnienia lidera Grup Balinta Kurs neurolingwistycznego programowania Treningi w zakresie usprawniania relacji profesjonalista-klient, Berlin Kurs „Zastosowanie terapii systemowej w grupowej terapii lęku Kurs „Promocja zdrowia a nauczenie problemowe” Wielka Brytani Kurs „Zastosowania metody Feldenkraisa w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych” Kurs „Pomoc dla sprawców przemocy” Kurs terapii systemowej i rodzinnej Zastosowanie terapii tańcem w zakresie: Teorii relacji z obiektem, Teorii Gesthalt, Teorii psychologii adlerowskiej, Teorii jungowskiej Kurs instruktorski „Improwizacja tańca i symboliki ciała” Uzyskanie uprawnień zawodu choreoterapeuty

11 dr nauk o zdrowiu Wojciech Strzelecki
Zainteresowania naukowe: Muzykoterapia, Procesy poznawcze kierowców, Kulturoterapia, Promocja zdrowia, Media, Zaburzenia Odżywiania, Psychosomatyka, Życie i dzieło Alberta Schweitzera Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): 2007- Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007- Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie 2007- Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich 2005- opiekun Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego   Nagrody i wyróżnienia w zakresie nauki lub dydaktyki: Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: 2005 – 2007 Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 2002 – Techniki Efektywnego Uczenia się 1998 – Kurs Psychodramy Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna : Muzyka, Literatura, Film Polski; Działalność artystyczna i charytatywna - Kwartet ProForma

12 dr n.med. Marta Czarnecka
Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, interwencja kryzysowa, psychologia okresu ciąży i połogu, strata dziecka, psychosomatyka, zdrowie i choroba Ukończone kursy, staże: Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań 2005 – Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań 2006 – Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – staż 2003 – Cykl warsztatów szkoleniowych: Gestalt – terapia holistyczna, Ośrodek AION Poznań Kurs Pedagogiczny, UAM Poznań Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2007- Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu współpraca ze Studenckim Towarzystwem Naukowym UM w Poznaniu, pomoc w realizacji warsztatów, wykładów, przy organizacji konferencji Dodatkowe zatrudnienie od 2005 – Klinika Perinatologii i Ginekologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, stanowisko: psycholog kliniczny, młodszy asystent Zainteresowania pozanaukowe: sport

13 mgr Marcin Cybulski Zainteresowania naukowe:
Psychologia transportu, Promocja zdrowia w mediach, Życie i dzieło Alberta Schweitzera Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): 2007 – Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007 – Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie 2005 – Automobilklub Wielkopolski  Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: 2008 (w trakcie) – Diagnostyka zaburzeń wyższych czynności nerwowych, osobowości i zachowania oraz oceny ich wpływu na zdolność do kierowania pojazdami - Kurs w Instytucie Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi 2006 – 2007 Podyplomowe Studia z Psychologii Transportu – Uniwersytet Warszawski 2003 – Specjalista HR - kurs 2002 – Techniki efektywnego uczenia się 2001 – pomaturalne wykształcenie o profilu komputerowym Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna: amatorski sport motorowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, historia i współczesność progresywnej muzyki rockowej, literatura, film polski Działalność charytatywna: aktywne uczestnictwo w imprezach dla dzieci z domów dziecka (Centrum Wolontariatu VOLONTARIO Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14 mgr Anna Dolczewska – Samela
Zainteresowania naukowe: - seksuologia, psychoterapia, psychologia kliniczna Kształcenie podyplomowe: - Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia i Psychoterapii w zakresie seksuologii, UAM Poznań - Studia podyplomowe w zakresie terapii NLP ukończone uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Terapeuty NLP, Instytut Miltona H. Ericksona, Berlin Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): -Polskie Towarzystwo Seksuologiczne – członek -Polskie Towarzystwo Terapeutyczne-Członek założyciel, wice przewodnicząca Sekcji Promocji Zdrowia -Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”-Członek Komisji Certyfikacyjnej (w dziedzinie psychoterapii) Zainteresowania pozanaukowe: aranżacja wnętrz

15 Świeża Krew Zakładu mgr Maia Stanisławska-Kubiak dr Rafał Wójciak
dr Wojciech Żak mgr Bartosz Piasecki – doktorant Życzymy powodzenia 

16 Badania własne w Zakładzie Psychologii Klinicznej
dr Ewa Mojs: - „Neuropsychologiczna analiza czynnikowa zaburzeń rozwojowych u dzieci z padaczką„ dr Bogusław Stelcer - „Dopełnianie cyklu życia – potencjał rozwojowy ludzi starych w wymiarze psychicznym i społecznym” mgr Katarzyna Warchoł: Wpływ sprawowania opieki nad osobą z chorobą Alzheimera na opiekuna rodzinnego mgr Marta Czarnecka - "Profil psychologiczny pacjentek z zagrożeniem porodem przedwczesnym" mgr Anna Dolczewska – Samela – „Wpływ stosowania określonych metod sterowania płodnością na wybrane aspekty psychoseksualnego funkcjonowania kobiet w okresie wczesnej dorosłości”

17 Z życia Zakładu Psychologii Klinicznej
aktywnie uczestniczymy w działalności „Wiosennej Szkoły Zdrowia Publicznego” - Tilburg prowadzimy 2 studenckie koła naukowe, Prowadzimy zajęcia na studiach dziennych i zaocznych na wszystkich kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Medycznym Realizujemy zajęcia na studiach podyplomowych

18 Z życia Zakładu Psychologii Klinicznej
organizujemy cykliczne konferencje „Humanistyka w medycynie” (ostatnia - „Psychologia w medycynie” 5 kwietnia 2008) współorganizujemy konferencje uczelniane i wydziałowe stworzyliśmy wewnętrzną ankietę ewaluacyjną jakości kształcenia, prowadzimy stronę internetową Zakładu

19 Nie tylko praca... Psy Pawłowa Rock Band

20 Nie tylko praca...

21 Nie tylko praca... Jako sędzia na Torze „Poznań”... ... i kierowca

22 Nie tylko praca... Jako sędzia na Torze „Poznań”... Kwartet ProForma na Festiwalu piosenki poetyckiej „Nadzieja” w Kołobrzegu.

23 Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki, Ewa Mojs
Dziękujemy Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki, Ewa Mojs


Pobierz ppt "Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google