Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu Kilka słów o nas...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu Kilka słów o nas..."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu Kilka słów o nas...

2 Kapitan drużyny Złoty Zespół

3 dr nauk. biol. Ewa Mojs Specjalista psycholog kliniczny, Neuropsycholog i terapeuta: Prowadzi terapię dzieci i młodzieży (przede wszystkim skutków uszkodzeń układu nerwowego – deficytów poznawczych, emocji, zaburzeń zachowania) terapeuta psychoterapii Gestalt, nauczyciel, praktyk, badacz,

4 dr nauk. biol. Ewa Mojs Specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej, Studia podyplomowe z zakresu terapii Gestalt, Kursy z zakresu: terapii lęku, systemowej terapii rodzin, diagnozy neuropsychologicznej, Warsztaty z zakresu diagnozy neuropsychologicznej w padaczce, Paryż 2005, Staż w Jyvaskyla w ramach programu Socrates, Członek założyciel PTT, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Członek ESSM,

5 dr nauk. biol. Bogusław Stelcer Zainteresowania naukowe: Ocena czynników kształtujących Jakość Życia terminalnie chorych Psychospołeczne aspekty opieki nad chorym terminalnie Kształcenie umiejętności społecznych i kontaktu terapeutycznego Praca w ramach paradygmatu Grup Balinta Psychologia lifespan, dopełnianie cyklu życia, duchowość Życie i dzieło Alberta Schweitzera Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: uzyskanie kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia Grup Balinta stypendysta Japońskiego Ministerstwa Edukacji na Uniwersytecie Tsukuba w Japonii Stypendysta Polish Hospices Fund, na University of Southampton w Anglii staż naukowy w Zakładzie Psychologii Medycznej na Uniwersytecie w Kilonii

6 dr nauk. biol. Bogusław Stelcer Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje) – m.in.: 2007 – Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007 – Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie opiekun wielu lat studiów na WNoZ koordynator studiów anglojęzycznych w Zakładzie Zainteresowania pozanaukowe: Japonistyka Sport, aktywność fizyczna Historia i teraźniejszość progresywnej muzyki rockowej Historia lotnictwa i modelarstwo

7 mgr Katarzyna Warchoł Zainteresowania naukowe: Praca z pacjentami z chorobą Alzheimera i innymi typami otępień. Psychospołeczne problemy rodzinnych opiekunów osób z AD i profilaktyka zaburzeń występujących u opiekunów rodzinnych. Przygotowanie personelu medycznego do pracy z chorymi i opiekunami rodzinnymi chorych. Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych przy UAM (1998) Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna: wolontariat - praca z pacjentami chorymi na otępienie i ich opiekunami rodzinnymi

8 mgr Izabela Przybek-Czuchrowska Zainteresowania naukowe diagnostyka, psychoprofilaktyka, terapia psychopatologii (m. in. uzależnień, przemocy, stresu traumatycznego, zaburzeń osobowości oraz nerwic zarówno dzieci, jak i osób dorosłych) Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: II stopień specjalizacji - Specjalista psycholog kliniczny (od 2002 roku) Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa) Ośrodek Psychoterapii Krótkoterminowej (Kraków) Polski Instytut Ericksonowski (Łódź – Poznań) Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu; Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcji Naukowej Psychoterapii

9 mgr Maria Skommer Zainteresowania naukowe: Psychologia kliniczna, psychosomatyka, psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzin), zastosowanie tańca w psychoterapii Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje: Delegat do Międzynarodowej Organizacji Balintowskiej Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu Członek Zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej SEDNO Członek Komisji ds. Standardów Zawodu Choreoterapeuty (Terapeuty Tańcem)

10 mgr Maria Skommer Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia Ból i psychologiczne metody jego redukcji Kurs podstawowy i doskonalący w zakresie prowadzenia Grup Balinta Uprawnienia lidera Grup Balinta Kurs neurolingwistycznego programowania Treningi w zakresie usprawniania relacji profesjonalista-klient, Berlin Kurs Zastosowanie terapii systemowej w grupowej terapii lęku Kurs Promocja zdrowia a nauczenie problemowe Wielka Brytani Kurs Zastosowania metody Feldenkraisa w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych Kurs Pomoc dla sprawców przemocy Kurs terapii systemowej i rodzinnej Zastosowanie terapii tańcem w zakresie: Teorii relacji z obiektem, Teorii Gesthalt, Teorii psychologii adlerowskiej, Teorii jungowskiej Kurs instruktorski Improwizacja tańca i symboliki ciała Uzyskanie uprawnień zawodu choreoterapeuty

11 dr nauk o zdrowiu Wojciech Strzelecki Zainteresowania naukowe: Muzykoterapia, Procesy poznawcze kierowców, Kulturoterapia, Promocja zdrowia, Media, Zaburzenia Odżywiania, Psychosomatyka, Życie i dzieło Alberta Schweitzera Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): 2007- Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007- Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie 2007- Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich 2005- opiekun Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego Nagrody i wyróżnienia w zakresie nauki lub dydaktyki: Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: 2005 – 2007 Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 2002 – Techniki Efektywnego Uczenia się 1998 – Kurs Psychodramy Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna : Muzyka, Literatura, Film Polski; Działalność artystyczna i charytatywna - Kwartet ProForma

12 dr n.med. Marta Czarnecka Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, interwencja kryzysowa, psychologia okresu ciąży i połogu, strata dziecka, psychosomatyka, zdrowie i choroba Ukończone kursy, staże: 2008 - Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań 2005 – 2006 - Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań 2006 – 2006 - Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – staż 2003 – 2004 - Cykl warsztatów szkoleniowych: Gestalt – terapia holistyczna, Ośrodek AION Poznań 2002 - 2003 - Kurs Pedagogiczny, UAM Poznań Towarzystwa: 2006 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2007-Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2004 -współpraca ze Studenckim Towarzystwem Naukowym UM w Poznaniu, pomoc w realizacji warsztatów, wykładów, przy organizacji konferencji Dodatkowe zatrudnienie od 2005 – Klinika Perinatologii i Ginekologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, stanowisko: psycholog kliniczny, młodszy asystent Zainteresowania pozanaukowe: sport

13 mgr Marcin Cybulski Zainteresowania naukowe: Psychologia transportu, Promocja zdrowia w mediach, Życie i dzieło Alberta Schweitzera Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): 2007 – Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 2007 – Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie 2005 – Automobilklub Wielkopolski Kształcenie podyplomowe, specjalizacje, kursy, szkolenia: 2008 (w trakcie) – Diagnostyka zaburzeń wyższych czynności nerwowych, osobowości i zachowania oraz oceny ich wpływu na zdolność do kierowania pojazdami - Kurs w Instytucie Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi 2006 – 2007 Podyplomowe Studia z Psychologii Transportu – Uniwersytet Warszawski 2003 – Specjalista HR - kurs 2002 – Techniki efektywnego uczenia się 2001 – pomaturalne wykształcenie o profilu komputerowym Zainteresowania pozanaukowe, działalność społeczna: amatorski sport motorowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, historia i współczesność progresywnej muzyki rockowej, literatura, film polski Działalność charytatywna: aktywne uczestnictwo w imprezach dla dzieci z domów dziecka (Centrum Wolontariatu VOLONTARIO Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14 mgr Anna Dolczewska – Samela Zainteresowania naukowe: - seksuologia, psychoterapia, psychologia kliniczna Kształcenie podyplomowe: - Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia i Psychoterapii w zakresie seksuologii, UAM Poznań - Studia podyplomowe w zakresie terapii NLP ukończone uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Terapeuty NLP, Instytut Miltona H. Ericksona, Berlin Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje): -Polskie Towarzystwo Seksuologiczne – członek -Polskie Towarzystwo Terapeutyczne-Członek założyciel, wice przewodnicząca Sekcji Promocji Zdrowia -Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS-Członek Komisji Certyfikacyjnej (w dziedzinie psychoterapii) Zainteresowania pozanaukowe: aranżacja wnętrz

15 Świeża Krew Zakładu mgr Maia Stanisławska-Kubiak dr Rafał Wójciak dr Wojciech Żak mgr Bartosz Piasecki – doktorant Życzymy powodzenia

16 Badania własne w Zakładzie Psychologii Klinicznej dr Ewa Mojs: - Neuropsychologiczna analiza czynnikowa zaburzeń rozwojowych u dzieci z padaczką dr Bogusław Stelcer - Dopełnianie cyklu życia – potencjał rozwojowy ludzi starych w wymiarze psychicznym i społecznym mgr Katarzyna Warchoł: Wpływ sprawowania opieki nad osobą z chorobą Alzheimera na opiekuna rodzinnego mgr Marta Czarnecka - "Profil psychologiczny pacjentek z zagrożeniem porodem przedwczesnym" mgr Anna Dolczewska – Samela – Wpływ stosowania określonych metod sterowania płodnością na wybrane aspekty psychoseksualnego funkcjonowania kobiet w okresie wczesnej dorosłości

17 Z życia Zakładu Psychologii Klinicznej aktywnie uczestniczymy w działalności Wiosennej Szkoły Zdrowia Publicznego - Tilburg prowadzimy 2 studenckie koła naukowe, Prowadzimy zajęcia na studiach dziennych i zaocznych na wszystkich kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Medycznym Realizujemy zajęcia na studiach podyplomowych

18 Z życia Zakładu Psychologii Klinicznej organizujemy cykliczne konferencje Humanistyka w medycynie (ostatnia - Psychologia w medycynie 5 kwietnia 2008) współorganizujemy konferencje uczelniane i wydziałowe stworzyliśmy wewnętrzną ankietę ewaluacyjną jakości kształcenia, prowadzimy stronę internetową Zakładu www.psychologia.ump.edu.pl

19 Nie tylko praca... Psy Pawłowa Rock Band

20 Nie tylko praca...

21 Jako sędzia na Torze Poznań...... i kierowca

22 Nie tylko praca... Jako sędzia na Torze Poznań... Kwartet ProForma na Festiwalu piosenki poetyckiej Nadzieja w Kołobrzegu.

23 Dziękujemy Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki, Ewa Mojs


Pobierz ppt "Zakład Psychologii Klinicznej Katedra Nauk o Zdrowiu Kilka słów o nas..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google