Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA W XXI WIEKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA W XXI WIEKU"— Zapis prezentacji:

1 ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA W XXI WIEKU

2

3 Art. 1. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

4 Dzisiaj w krajach islamu lepiej się nie rodzić kobietą. To
...Dzisiaj w krajach islamu lepiej się nie rodzić kobietą. To dotyczy nie tylko Afganistanu – tak samo jest w Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Jordanii, Pakistanie.... KOBIETOM NIE WOLNO: Oglądać telewizji Mieć prawa jazdy Uczyć się Korzystać z pomocy medycznej Odczuwać przyjemność seksualną Chodzić do kina Pokazywać twarzy, włosów, ciała. Czytać Koranu

5 Art. 32. „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.” Konwencja o Prawach Dziecka

6 Pozbawione dzieciństwa zmuszane są do walki przemocą i torturami.
Żołnierze W ponad 20 krajach na całym świecie około tys. Dzieci jest wykorzystywanych jako żołnierze na wojnie Pozbawione dzieciństwa zmuszane są do walki przemocą i torturami.

7                               

8 Art. 4. „Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na niego służebności. Niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

9 P R A C A a D Z I E C I Co 6 dziecko na świecie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia pracuje. Pracują często godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Są one pozbawione możliwości chodzenia do szkoły. Tracą również prawo do zabawy, spotkań z rówieśnikami czy do ochrony przed przemocą. Zarabiają mniej niż 5 centów amerykańskich na godz. Są wykorzystywane fizycznie, psychicznie i seksualnie przez swoich pracodawców.

10

11 P R Z E M Y S Ł S P O R T O W Y ,,Rozgrywki piłkarskie budzą emocje milionów kibiców na całym świecie. Nie wszyscy wiemy jednak, w jakich warunkach powstaje sprzęt sportowy używany później na oficjalnych stadionach.” Zatrudnianie dzieci do szycia piłek futbolowych jest wciąż bardzo powszechne. Większość dzieci nie dostaje za pracę należnego wynagrodzenia. Około 50% szyjących piłki żyje w nędzy. Wielu szwaczy cierpi na zaburzenia wzroku, chroniczne bóle stawów, pleców i karku. Mają poranione, a nawet zdeformowane palce. * Znak firmowy na piłce nie odnosi się do treści slajdu.

12 N I E W O L N I C Y D Y W A N Ó W                 „To nie BAJKA. Dywan na twojej podłodze może być zrobiony przez indyjskie dzieci-niewolników.”

13 Pracują w miejscach gdzie Woda jest często niedostępna, a jedzenie składa się z kilku bułek, cebuli i soli. Powszechnie głodzi się dzieci, dzięki czemu trudniej im zasnąć i mogą dłużej pracować. Cierpią z powodu głębokich skaleczeń narzędziami. Pył z wełny powoduje choroby płuc, a słabe oświetlenie osłabia wzrok. Wiele dzieci siłą oderwano od ich rodzin. Tych którzy próbowali uciekać, torturowano a nawet zabijano.”.” W samych Azji przy ręcznej produkcji dywanów liczba pracujących niewolniczo dzieci sięga MILIONA

14 Art. 18. „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania: prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź współ z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

15 Są oni traktowani jako obywatele drugiej kategorii
Większość państw muzułmańskich łamie prawo wolność sumienia i wyznania chrześcijan Są oni traktowani jako obywatele drugiej kategorii W Iranie i Arabii Saudyjskiej za posiadanie Biblii czy innego symbolu religijnego grozi kara więzienia Władze utrudniają działalność nie muzułmańskich instytucji religijnych

16 3. poszanowania godności ucznia,
  ,,Uczeń ma prawo do: 3.   poszanowania godności ucznia, · godnego zwracania się do niego przez pracowników szkoły, · poszanowania własnej kultury i religii, · ochrony własnej godności i wolności w relacjach z innymi uczniami,” Deklaracja Praw Ucznia i Rodzica

17 Przypadki oczywistego naruszania praw ucznia:
stosowaniu drastycznych form przemocy rówieśniczej stosowanie przemocy i molestowanie uczennic przez nauczycieli wykorzystywanie dzieci do wykonywania ciężkich prac fizycznych nieprawidłowość przy ocenianiu i promowaniu skreślenie z listy uczniów odnowa nauczyciela uzasadnienia oceny nieuwzględnianie potrzeb dzieci chorych i niepełnosprawnych

18 Art. 26. „Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

19 W Liberii 4 na 5 uczennic uprawia prostytucję, aby zapłacić za naukę w szkole
Niski poziom nauczania, braki w kadrze nauczycielskiej oraz trudności życia na wsi sprawiają, że edukacja w Ugandzie schodzi na drugi,trzeci a nawet czwarty plan Za semestr w prywatnej Ugandyjskiej szkole trzeba zapłacić nawet do 400 euro. Cena ta odstrasza 99,9% społeczeństwa Ugandy

20 Art. 3. „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

21 38 z 50 stanów USA uznaje karę śmierci
W 2005 roku na świecie wykonano 2148 wyroków śmierci w 22 krajach 38 z 50 stanów USA uznaje karę śmierci Kara śmierci obowiązuje wciąż w 68 krajach świata Do krajów w których wykonuje się najwięcej wyroków należą: Chiny Irak Arabia Saudyjska USA Wietnam

22 Art. 7. „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek DYSKRYMINACJĄ, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażenie na taką dyskryminację.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

23 LEGALNY NIELEGALNY Szacuje się, że wśród populacji ludzkiej jest średnio 3-5% osób o skłonnościach homoseksualnych Kontakty homoseksualne są nadal nielegalne w około 70 z 195 krajów na świecie Najcięższą karą za kontakt homoseksualny jest kara śmierci praktykowana między innymi w Iranie W Brazylii w 2001 roku zamordowano tam oficjalnie 132 – homoseksualistów, transseksualistów i transwestytów

24

25                                   Art. 32. „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

26 to tylko niektóre z tych miejsc
W wielu miejscach na świecie nadal w sposób niejawny stosowane są tortury Ofiarami najczęściej są opozycje polityczne bądź różnego rodzaju separatyści - Chiny Rosja Białoruś Turcja Uzbekistan czy Arabia - to tylko niektóre z tych miejsc Torturom poddawani są więźniowie amerykańskiej bazy GUANTANAMO na Kubie czy w więzieniu ABU-GHRAIB w Bagdadzie

27

28 Art. 27. „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystanie ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

29 Rząd Chin blokuje głównie treści polityczne. Najczęściej blokowane są:
Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej jest realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych. Rząd Chin blokuje głównie treści polityczne. Najczęściej blokowane są: Strony związane z Dalai Lamą i ruchami dążącymi do uzyskania niepodległości Tybetu. Strony powiązane z rządem Tajwanu, mediami, organizacjami i buddyzmem. Strony nielegalnych organizacji Strony informacyjne, które poruszają tematykę brutalności policji, wolności słowa, demokracji czy filozofii marksistowskiej.

30 Art. 19. „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji o poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

31 TAK WYGLĄDA WOLNOŚĆ SŁOWA NA BIAŁORUSI
,,Media są obecnie na Białorusi niemal w 100% podporządkowane prezydentowi, co znakomicie zwiększa możliwość manipulacji i oddziaływania propagandowego.” Konstytucja Republiki Białoruś w artykule 33 gwarantuje każdemu obywatelowi wolność sądów i swobodę ich rozpowszechniania TAK WYGLĄDA WOLNOŚĆ SŁOWA NA BIAŁORUSI

32 W wielu krajach nasilają się naciski na środki masowego przekazu
W Nepalu, na Białorusi i w Etiopii aresztowano i pozbawiono wolności rekordową liczbę dziennikarzy, a w Chinach, na Kubie i w Erytrei w więzieniach przebywają ich dziesiątki Nie jest rzadkością zwalnianie z prasy prezenterów telewizyjnych za zbytnia otwartość W wielu krajach nasilają się naciski na środki masowego przekazu W Nepalu, na Białorusi i w Etiopii aresztowano i pozbawiono wolności rekordową liczbę dziennikarzy, a w Chinach, na Kubie i w Erytrei w więzieniach przebywają ich dziesiątki Nie jest rzadkością zwalnianie z prasy prezenterów telewizyjnych za zbytnia otwartość

33 Art. 2. „Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu (...)” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

34 Zjawisko to jest najbardziej rozpowszechnione w USA
Na dyskryminację rasową najbardziej narażeni są ludzie z czarnym i żółtym kolorem skóry Osoby te często uważane są za gorszych od nas Wykorzystywani są na najcięższych prac fizycznych Zjawisko to jest najbardziej rozpowszechnione w USA

35 Art. 7. „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek DYSKRYMINACJĄ, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażenie na taką dyskryminację.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

36 Prawa mniejszości narodowych łamane są na całym świecie
W szczególności w Kazachstanie, na Białorusi czy w Ukrainie prawa do posługiwania się własnym językiem Nie mogę one wydawać prasy we własnym języku Nie mogą również uczyć się we własnym ojczystym języku Przedstawiciele mniejszości są szykanowani,poniżani a nawet trudniej im znaleźć prace

37 ,,Zastukałam w drzwi, stanęłam na progu.
A oni zatrzasnęli przede mną drzwi. Tak mnie ukarali. Siedziałam na schodach i płakałam, Przecież tylko chciałam udowodnić im, przekonać, Że Romowie są dobrzy. Ale oni mnie przegonili, Znowu przegrałam! Boże, naucz mnie, jak mam żyć, Jak kochać, Jak się modlić, Jak siedzieć na schodach, Czekając aż oni otworzą drzwi.”


Pobierz ppt "ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA W XXI WIEKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google