Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości."— Zapis prezentacji:

1 Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości

2 Cele projektu: Projekt Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości, jest projektem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główną część projektu stanowić będą prezentacje wystawy poświęconej historii i kulturze Żydów pt. Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?, która będzie gościć w zainteresowanych szkołach Projekt Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości, jest projektem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główną część projektu stanowić będą prezentacje wystawy poświęconej historii i kulturze Żydów pt. Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?, która będzie gościć w zainteresowanych szkołach

3 Zorganizowanych zostanie 8 prezentacji na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Prezentacja wystawy w danej miejscowości stanie się dla środowiska lokalnego (głównie szkoły) pretekstem i inspiracją do podjęcia różnych działań na rzecz przywracania pamięci o jej dawnych żydowskich mieszkańcach (wykłady, prelekcje, spotkania z ze świadkami wydarzeń, konkursy plastyczne, happeningi, różne formy upamiętniania, itp.). Ponadto będzie ona stanowić zachętę do dyskusji na temat stosunków polsko-żydowskich w przeszłości i obecnie. Zorganizowanych zostanie 8 prezentacji na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Prezentacja wystawy w danej miejscowości stanie się dla środowiska lokalnego (głównie szkoły) pretekstem i inspiracją do podjęcia różnych działań na rzecz przywracania pamięci o jej dawnych żydowskich mieszkańcach (wykłady, prelekcje, spotkania z ze świadkami wydarzeń, konkursy plastyczne, happeningi, różne formy upamiętniania, itp.). Ponadto będzie ona stanowić zachętę do dyskusji na temat stosunków polsko-żydowskich w przeszłości i obecnie.

4 Materiał zaprezentowany na wystawie będzie stanowił szersze tło dla tworzonych przez uczniów projektów szkolnych (np. gazetki, wystawy, broszurki, prezentacji multimedialnej, plakatu), których celem będzie szeroko rozumiane przywracanie pamięci o lokalnym dziedzictwie żydowskim wśród społeczności szkolnej oraz mieszkańców danej miejscowości. Materiał zaprezentowany na wystawie będzie stanowił szersze tło dla tworzonych przez uczniów projektów szkolnych (np. gazetki, wystawy, broszurki, prezentacji multimedialnej, plakatu), których celem będzie szeroko rozumiane przywracanie pamięci o lokalnym dziedzictwie żydowskim wśród społeczności szkolnej oraz mieszkańców danej miejscowości.

5 Prace te będą powstawać na podstawie zebranych przez uczniów materiałów, wiadomości zaczerpniętych z wystawy, literatury naukowej, prasy, wywiadów ze świadkami wydarzeń oraz wykonanych samodzielnie zdjęć zabytków i innych pozostałości kultury żydowskiej. Relacje z przebiegu projektu oraz najlepsze prace uczniowskie zostaną opublikowane na edukacyjnym portalu internetowym Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości (www.zydziwpolsce.edu.pl). Prace te będą powstawać na podstawie zebranych przez uczniów materiałów, wiadomości zaczerpniętych z wystawy, literatury naukowej, prasy, wywiadów ze świadkami wydarzeń oraz wykonanych samodzielnie zdjęć zabytków i innych pozostałości kultury żydowskiej. Relacje z przebiegu projektu oraz najlepsze prace uczniowskie zostaną opublikowane na edukacyjnym portalu internetowym Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości (www.zydziwpolsce.edu.pl).www.zydziwpolsce.edu.pl

6 Wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce - swoi czy obcy?

7 Celem wystawy, przeznaczonej głównie dla młodzieży szkolnej, jest próba przedstawienia wielowiekowego dorobku polskich Żydów i skomplikowanych stosunków polsko- żydowskich, którym podręczniki szkolne poświęcają niewiele miejsca lub podejmują temat prawie wyłącznie w kontekście tragedii Holocaustu. Celem wystawy, przeznaczonej głównie dla młodzieży szkolnej, jest próba przedstawienia wielowiekowego dorobku polskich Żydów i skomplikowanych stosunków polsko- żydowskich, którym podręczniki szkolne poświęcają niewiele miejsca lub podejmują temat prawie wyłącznie w kontekście tragedii Holocaustu.

8 Wystawa przedstawia różnorakie aspekty niespełna tysiącletniej historii polskich Żydów. Odkrywa zaginiony świat, porusza także skomplikowaną problematykę stosunków polsko-żydowskich w przeszłości i obecnie. Wystawa przedstawia różnorakie aspekty niespełna tysiącletniej historii polskich Żydów. Odkrywa zaginiony świat, porusza także skomplikowaną problematykę stosunków polsko-żydowskich w przeszłości i obecnie.

9 Wystawa dokumentuje w popularny sposób historię Żydów mieszkających w Polsce od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy, wykorzystując do tego celu ponad 200 fotografii, pochodzących z ok. 80 archiwów. Integralną jej częścią jest bogato ilustrowany katalog, z obszernym (100 stronicowym) wprowadzeniem, stanowiącym popularnonaukową syntezę dziejów Żydów w Polsce. Wystawie towarzyszą także materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, zawierające test wiadomości oraz fragmenty tekstów źródłowych pomocnych przy realizacji tematyki żydowskiej w szkole. Wystawa dokumentuje w popularny sposób historię Żydów mieszkających w Polsce od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy, wykorzystując do tego celu ponad 200 fotografii, pochodzących z ok. 80 archiwów. Integralną jej częścią jest bogato ilustrowany katalog, z obszernym (100 stronicowym) wprowadzeniem, stanowiącym popularnonaukową syntezę dziejów Żydów w Polsce. Wystawie towarzyszą także materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, zawierające test wiadomości oraz fragmenty tekstów źródłowych pomocnych przy realizacji tematyki żydowskiej w szkole. materiały dydaktyczne materiały dydaktyczne

10 Wystawa Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? została zaprezentowana po raz pierwszy w marcu 1998 roku w Krakowie. Następnie odwiedziła wiele miast polskich (m.in. Warszawę, Lublin, Świdnicę, Wrocław, Przemyśl, Opole, Oświęcim, Jarosław, Włodawę, Krzyżową, Chrzanów).

11 Przywracanie pamięci Waszym zadaniem w trakcie realizacji projektu jest przywrócić pamięć, a więc podjąć takie działania, dzięki którym Wasi koledzy oraz mieszkańcy waszej miejscowości będą mieli szansę lepiej rozumieć specyfikę swojego regionu i jego wielokulturowego dziedzictwa. Waszym zadaniem w trakcie realizacji projektu jest przywrócić pamięć, a więc podjąć takie działania, dzięki którym Wasi koledzy oraz mieszkańcy waszej miejscowości będą mieli szansę lepiej rozumieć specyfikę swojego regionu i jego wielokulturowego dziedzictwa.

12 Po zakończeniu pracy nad projektem najpierw sami przyjrzyjcie się efektom swoich działań. Po zakończeniu pracy nad projektem najpierw sami przyjrzyjcie się efektom swoich działań. Z czego jesteście najbardziej dumni? Co było szczególnie zaskakujące, interesujące w odtwarzaniu historii okolicy? Z czego jesteście najbardziej dumni? Co było szczególnie zaskakujące, interesujące w odtwarzaniu historii okolicy? O czym szczególnie chcielibyście opowiedzieć innym? O czym szczególnie chcielibyście opowiedzieć innym? Przygotujcie listę wszystkich ważnych, ciekawych i zaskakujących tematów, które wiążą się z polsko-żydowską historią waszej okolicy. Przygotujcie listę wszystkich ważnych, ciekawych i zaskakujących tematów, które wiążą się z polsko-żydowską historią waszej okolicy. Na jej podstawie możecie wspólnie określić, co jest najważniejsze w przywróceniu lokalnej społeczności pamięci o współistnieniu różnych kultur. Na jej podstawie możecie wspólnie określić, co jest najważniejsze w przywróceniu lokalnej społeczności pamięci o współistnieniu różnych kultur. Wreszcie, trzeba będzie zdecydować, do kogo chcecie się zwrócić, a co za tym idzie – jak macie zamiar to zrobić. Wreszcie, trzeba będzie zdecydować, do kogo chcecie się zwrócić, a co za tym idzie – jak macie zamiar to zrobić.

13 Przedstawienie Jeśli w waszym zespole są osoby z zacięciem aktorskim i reżyserskim, możecie wybrać jakiś wątek odkrytej przez was historii miejscowości i napisać sztukę teatralną na jego temat. Przygotowanie spektaklu to wielka frajda! Jeśli w waszym zespole są osoby z zacięciem aktorskim i reżyserskim, możecie wybrać jakiś wątek odkrytej przez was historii miejscowości i napisać sztukę teatralną na jego temat. Przygotowanie spektaklu to wielka frajda!

14 Zorganizowanie trasy śladami żydowskich zabytków Możecie przeobrazić się w przewodników turystycznych i oprowadzać innych śladami wielokulturowej przeszłości. Będziecie musieli zaprojektować taką trasę turystyczną i zastanowić się nad doborem informacji, które chcecie przekazać. Możecie przeobrazić się w przewodników turystycznych i oprowadzać innych śladami wielokulturowej przeszłości. Będziecie musieli zaprojektować taką trasę turystyczną i zastanowić się nad doborem informacji, które chcecie przekazać. A może uda się oznaczyć trasę w jakiś szczególny sposób – przygotować tabliczki informacyjne lub ulotkę? Spróbujcie porozmawiać o tym z władzami lokalnymi. A może uda się oznaczyć trasę w jakiś szczególny sposób – przygotować tabliczki informacyjne lub ulotkę? Spróbujcie porozmawiać o tym z władzami lokalnymi. Wasza działalność dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości! Wasza działalność dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości!

15 Warsztaty dla młodszych klas na temat przeszłości regionu Dobrym pomysłem jest także przeprowadzenie zajęć dla młodszych kolegów i koleżanek z waszej szkoły. Porozmawiajcie o tym z nauczycielem i spróbujcie przygotować takie zajęcia. Może zainteresowani uczniowie zaangażują się razem z wami w opiekę nad cmentarzem? Dobrym pomysłem jest także przeprowadzenie zajęć dla młodszych kolegów i koleżanek z waszej szkoły. Porozmawiajcie o tym z nauczycielem i spróbujcie przygotować takie zajęcia. Może zainteresowani uczniowie zaangażują się razem z wami w opiekę nad cmentarzem?

16 Wystawa prac plastycznych Zabytki żydowskiego dziedzictwa mogą stanowić świetną inspirację artystyczną! Zabytki żydowskiego dziedzictwa mogą stanowić świetną inspirację artystyczną! Ciekawym pomysłem jest przygotowanie wystawy prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, które przybliżać będą historię regionu. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie wystawy prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, które przybliżać będą historię regionu. A może warto zorganizować w waszej szkole konkurs plastyczny? Zastanówcie się nad tym. A może warto zorganizować w waszej szkole konkurs plastyczny? Zastanówcie się nad tym.

17 Happening Wasz projekt to dobra okazja, żeby zachęcić innych do rozmowy o tożsamości miejsca, pochodzeniu, dziedzictwie. Może warto zorganizować jakieś działanie publiczne, angażujące wielu mieszkańców? Wasz projekt to dobra okazja, żeby zachęcić innych do rozmowy o tożsamości miejsca, pochodzeniu, dziedzictwie. Może warto zorganizować jakieś działanie publiczne, angażujące wielu mieszkańców?

18 Ewaluacja projektu Poproście o pomoc nauczyciela i podsumujcie projekt. We wspólnej dyskusji zastanówcie się które etapy były sukcesem, a w których nie wszystko poszło tak jak chcieliście. Co sprawiło, że można mówić o sukcesie? Co można było zrobić inaczej? Warto jest precyzyjnie wskazywać na różne czynniki, które miały na to wpływ – sukcesy i porażki nie są tylko kwestią przypadku. Poproście o pomoc nauczyciela i podsumujcie projekt. We wspólnej dyskusji zastanówcie się które etapy były sukcesem, a w których nie wszystko poszło tak jak chcieliście. Co sprawiło, że można mówić o sukcesie? Co można było zrobić inaczej? Warto jest precyzyjnie wskazywać na różne czynniki, które miały na to wpływ – sukcesy i porażki nie są tylko kwestią przypadku.

19 Nasza grupa Jak wam się razem pracowało? Co jest atutem waszej grupy? Jakie były mocne strony współpracy? Kiedy zdarzały się konflikty – z czego wynikały? Czy można im było zapobiec? Na co zwrócilibyście szczególną uwagę, pracując razem przy następnym projekcie? Ocena pracy grupy bardzo przydaje się w życiu zawodowym – będziecie pracować w różnych zespołach i często sukces realizowanych zadań będzie zależeć od tego, czy trafnie i szybko ocenicie waszą współpracę. Jak wam się razem pracowało? Co jest atutem waszej grupy? Jakie były mocne strony współpracy? Kiedy zdarzały się konflikty – z czego wynikały? Czy można im było zapobiec? Na co zwrócilibyście szczególną uwagę, pracując razem przy następnym projekcie? Ocena pracy grupy bardzo przydaje się w życiu zawodowym – będziecie pracować w różnych zespołach i często sukces realizowanych zadań będzie zależeć od tego, czy trafnie i szybko ocenicie waszą współpracę.

20 Ja Porozmawiajcie w parach, czy udało się spełnić wasze oczekiwania. Porozmawiajcie w parach, czy udało się spełnić wasze oczekiwania. Czego każdy z was się nauczył i dowiedział? Jakie umiejętności nabyliście? Czy projekt odkrywania historycznego wielokulturowego dziedzictwa zmienił jakoś wasz sposób patrzenia na świat? Jeśli tak – to jak? Co było dla was osobiście najważniejszym, najtrudniejszym, najciekawszym doświadczeniem? Czego każdy z was się nauczył i dowiedział? Jakie umiejętności nabyliście? Czy projekt odkrywania historycznego wielokulturowego dziedzictwa zmienił jakoś wasz sposób patrzenia na świat? Jeśli tak – to jak? Co było dla was osobiście najważniejszym, najtrudniejszym, najciekawszym doświadczeniem? Czy chcielibyście jeszcze raz uczestniczyć w takim projekcie? Jak zareklamowalibyście udział w nim waszym rówieśnikom? Czy chcielibyście jeszcze raz uczestniczyć w takim projekcie? Jak zareklamowalibyście udział w nim waszym rówieśnikom? Spróbujcie precyzyjnie określać, czego nauczyliście się podczas pracy w projekcie. Spróbujcie precyzyjnie określać, czego nauczyliście się podczas pracy w projekcie. To umiejętność ważna także w życiu zawodowym. Ćwiczcie się w niej już dziś! To umiejętność ważna także w życiu zawodowym. Ćwiczcie się w niej już dziś!

21 Inni Czy sądzicie, że udało się wam przywrócić pamięć? Co to tak naprawdę oznacza w przypadku waszej społeczności lokalnej? Czy coś się zmieniło w waszej okolicy po zrealizowaniu projektu? Czy sądzicie, że udało się wam przywrócić pamięć? Co to tak naprawdę oznacza w przypadku waszej społeczności lokalnej? Czy coś się zmieniło w waszej okolicy po zrealizowaniu projektu? Niezależnie od tego, czy uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania i czy będą to odpowiedzi wyłącznie pozytywne – najważniejszą sprawą jest refleksja, którą podejmiecie oraz samo poszukiwanie odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania i czy będą to odpowiedzi wyłącznie pozytywne – najważniejszą sprawą jest refleksja, którą podejmiecie oraz samo poszukiwanie odpowiedzi. Projekt Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości może być świetną lekcją otwierania się na świat i zmieniania go na lepsze. Jeśli dostrzegliście taką możliwość – nauczyliście się czegoś bardzo ważnego! Projekt Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości może być świetną lekcją otwierania się na świat i zmieniania go na lepsze. Jeśli dostrzegliście taką możliwość – nauczyliście się czegoś bardzo ważnego!


Pobierz ppt "Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google