Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne w projektach edukacyjnych realizowanych przez MAKBUD CENTRUM EDUKACYJNE OMEGA W LATACH 2004-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne w projektach edukacyjnych realizowanych przez MAKBUD CENTRUM EDUKACYJNE OMEGA W LATACH 2004-2006."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne w projektach edukacyjnych realizowanych przez MAKBUD CENTRUM EDUKACYJNE OMEGA W LATACH 2004-2006.

2 NASZE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2004-2006. Projekty zrealizowane: 1.Przedstawiciel handlowy – SPORZL dz. 1.3b. 2.Doskonalenie kadr nowoczesnej gospodarki po przystąpieniu Polski do UE – ZPORR dz. 2.1. 3.Dostosowanie zasad badania i wyceny diamentów do norm UE – ZPORR dz.2.1. 4.Działalność okołorolnicza wykorzystująca zasoby gospodarstwa i regionu – ZPORR dz.2.1. 5.Znajomość języka obcego szansą na znalezienie pracy – SPORZL dz.1.6.

3 NASZE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA: Projekty zrealizowane: 6.Podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw poprzez naukę języków obcych – ZPORR dz.2.1. 7.Florysta – nowe możliwości zawodowe dla każdego z Was – ZPORR dz.2.1. 8.Badanie, identyfikacja i wycena diamentów oraz kamieni szlachetnych w oparciu o normy obowiązujące w krajach UE – ZPORR dz.2.1. 9.Nowy zawód – lepsze jutro. Szkolenia szansą dla rolników i członków ich rodzin – ZPORR dz.2.3. 10.Rozpocznij jeszcze raz – czyli zdobądź kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – ZPORR dz.2.3. 11.Zielarstwo dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i członków ich rodzin – ZPORR dz.2.1.

4 PROJEKTY W LICZBACH Ilość zrealizowanych projektów – 11 Ilość beneficjentów objętych szkoleniami – 1487 - 190 bezrobotnych - 697 rolników i członków ich rodzin - 500 osób pracujących, podnoszących swe kwalifikacje po godzinach pracy Ilość grup szkoleniowych – 78 Kwota pozyskana na szkolenia – 5 834 000,00 PLN Programy operacyjne, do których aplikowaliśmy – ZPORR, SPORZL.

5 CELE PROJEKTÓW: Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących. Zdobywanie nowych kwalifikacji dostosowanych do rynku pracy (bezrobotni i osoby pracujące). Aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo. Stworzenie możliwości podjęcia działalności gospodarczej.

6 ZIELARSTWO DODATKOWYM ŹRÓDŁEM DOCHODU DLA ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN Nr projektu: Z/2.14/II/2.1/15/290/06 Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Ul. Młynarska 16

7 WYPRACOWANY CEL PROJEKTU: 1.Stworzenie możliwości rolnikom i członkom ich rodzin do podjęcia dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa – uprawa ziół. 2.Nabycie umiejętności przeobrażenia własnego gospodarstwa tak, aby praca w nim przynosiła korzyści materialne. 3.Spowodowanie zmiany stylu myślenia tj. przede wszystkim odrzucenie stereotypu, że nic się nie opłaca.

8 NABOREM DO PROJEKTU OBJĘLIŚMY 5 POWIATÓW WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 1.Powiat miński 2.Powiat węgrowski 3.Powiat sokołowski 4.Powiat łosicki 5.Powiat garwoliński

9 UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W POWIATACH OBJĘTYCH NABOREM BENEFICJENTÓW Powiat miński, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński to powiaty typowo rolnicze o niekorzystnej sytuacji agrarnej – rozdrobnione, nieekonomiczne, pozbawione szans na rozwój gospodarstwa. Rolnicy wraz ze wzrostem bezrobocia stracili szansę znalezienia dodatkowego zatrudnienia w mieście. Jednym ze sposobów na poprawienie ich sytuacji jest podjęcie dodatkowej działalności okołorolniczej na bazie własnego gospodarstwa. Projekt zakłada przygotowanie rolników do uprawy i zbioru ziół uprawnych

10 SPOSOBY DOJŚCIA DO CELU 1.80 godzin szkolenia: Rośliny przyprawowe i aromatyczne – uprawa, zbiór ze stanowisk naturalnych, ocena jakości surowca. 2.16 godzin zajęć z doradztwa rolniczego - Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie - Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na rozwój rolnictwa 3.Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami suszu zielarskiego: Herbapol, Dar Natury

11 PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z KATEDRĄ ROŚLIN WARZYWNYCH I LECZNICZYCH SGGW W WARSZAWIE

12 AUTOR PROGRAMU SZKOLENIA – PROFESOR ZENON WĘGLARZ, KIEROWNIK KATEDRY(Z PRAWEJ)

13 FORMY PRACY Z BENEFICJENTAMI Wykłady

14 FORMY PRACY Z BENEFICJENTAMI Zajęcia praktyczne na SGGW

15 FORMY PRACY Z BENEFICJENTAMI Zajęcia terenowe

16 FORMY PRACY Z BENEFICJENTAMI Egzamin

17 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PYTANIE: W jakim stopniu zostały spełnione Pani/Pana oczekiwania dotyczące: 1. Programu kursu 2.Przydatności zdobytej wiedzy w życiu 3.Organizacji kursu 4.Sposobu prowadzenia zajęć 5.Wsparcia towarzyszącego Ankieta oceniająca udział w projekcie Zielarstwo dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i członków ich rodzin

18 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PYTANIE: Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w tego typu zajęciach w przyszłości? Ankieta oceniająca udział w projekcie Zielarstwo dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i członków ich rodzin

19 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PYTANIE: Jak określiłaby/łby Pani/Pan stopień zadowolenia z udziału w projekcie Ankieta oceniająca udział w projekcie Zielarstwo dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i członków ich rodzin

20 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PYTANIE: Czy zachęci Pani/Pan innych do udziału w tego typu projektach? Ankieta oceniająca udział w projekcie Zielarstwo dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i członków ich rodzin

21 Fundusze unijne w projektach edukacyjnych realizowanych przez Makbud Centrum Edukacyjne Omega w latach 2007-2013.

22 Instytucje, do których aplikowaliśmy na ogłoszone konkursy: WUP w Warszawie (6.1.1) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (8.1.1, 7.21) WUP w Olsztynie (6.1.1) WUP w Wałbrzychu (8.1.1)

23 Realizowane projekty: Kierowca zawodowy – zawód poszukiwany na rynku pracy. (dla osób biernych zawodowo) Kierowca zawodowy – zawód poszukiwany na rynku pracy. (dla osób pracujących po 45 r. życia) I Ty możesz być aktywna na rynku pracy. (kobiety niepracujące) Z nowym zawodem na rynek pracy. Szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia. (osoby niepracujące)

24 Bądź aktywna na (nie)przyjaznym rynku pracy. (kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka) Atrakcyjny zawód czy Bezrobocie? Dokonaj wyboru. (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) Nowy zawód – nowe perspektywy. (osoby bezrobotne) Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy. (osoby bezrobotne) Praca i przyjemność – profesjonalny barman, kelner sommelier. (osoby niepracujące)

25 Projekty w liczbach (2007-2013) Ilość projektów zakończonych - 1 Ilość projektów realizowanych - 8 Ilość beneficjentów objętych szkoleniami - 685 Ilość grup szkoleniowych - 46 Kwota pozyskana na szkolenia - 5.185805.40 Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Priorytet VI dz. 6.1, poddz. 6.1.1 –Priorytet VII dz. 7.2, poddz. 7.2.1 –Priorytet VIII dz. 8.1, poddz. 8.1.1

26 Cele projektów: Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby pracujące, Zdobywanie nowych kwalifikacji dostosowanych do rynku pracy przez osoby bezrobotne i niepracujące.

27 Praca i przyjemność, profesjonalny barman – kelner – sommelier Nr projektu: POKL.06.01.01-14-120/08

28 Czas trwania projektu: 01-09.2008 – 30.04.2009 Instytucja, do której złożony był projekt: WUP w Warszawie IV Priorytet: Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie. 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

29 Główny cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Cele szczegółowe: Przygotowanie 50 osób do wykonywania nowego, atrakcyjnego zawodu w taki sposób, aby osoba niemająca dotąd doczynienia z zawodem, mogła rozpocząć pracę wg standardów europejskich (zajęcia zawodowe)

30 Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. (zajęcia z doradcą zawodowym) Poznanie psychologii sprzedaży, umiejętności nawiązywania satysfakcjonującej więzi z klientem, odkrycie swoich mocnych stron. (warsztaty z psychologiem Przez wiedzę psychologiczną do sukcesu zawodowego) Przygotowanie do kontaktów z klientem zagranicznym. (kurs j. angielskiego w gastronomii).

31 Dla kogo? -50 osób dorosłych z Mazowsza pozostających bez pracy. Szczególnie: -Osoby do 25 roku życia -Mieszkańcy wsi, miast do 25 tys. mieszkańców, gmin wiejsko-miejskich.

32 Uzasadnienie: Dlaczego dla tej grupy wsparcie? W opracowanych Strategiach Rozwoju Mazowsza mówi się, że do 2010r. bezrobocie na wsi wzrośnie do 2,4 mln osób. Nastąpi marginalizacja osób niezatrudnionych. Nasilą się różnice między miastem a wsią.

33 Dlaczego szkolenie w tym zawodzie? Ponad 6 tys. wolnych miejsc pracy w II kw. 2007r. w sektorze Hotele i restauracje na Mazowszu Duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tej branży.

34 Zalety pracy w tym zawodzie: niekoniecznie średnie wykształcenie, elastyczność czasu pracy, dobre zarobki, szansa na otwarcie własnego lokalu, elastyczność form zatrudnienia (pełny etat, pół etatu).

35 Kto szkolił? MSBIS – Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów. Działa od 5 lat na rynku gastronomicznym, certyfikaty tej szkoły liczą się w branży, funkcjonują w oparciu o amerykańskie metody nauczania, świetnie wyposażone stanowiska barowe, największa szkoła w Europie, profesjonalni wykładowcy, najlepsi w branży.

36 Program szkolenia zawodowego: kelnerstwo barmaństwo sommelierstwo baristerstwo kursy flair szkolenie w zakresie cygar kasy fiskalne obsługa programów komputerowych barmańsko- kelnerskich.

37 Jak długo trwa szkolenie? 140 godzin – zajęcia zawodowe 20 godzin – warsztaty z psychologiem Przez wiedzę psychologiczną do sukcesu zawodowego 15 godzin – warsztaty z doradcą zawodowym. 50 godzin – kurs Język angielski w gastronomii ŁĄCZNIE 225 godzin.

38 Co otrzymują beneficjenci? Zwrot za dojazdy Stypendia szkoleniowe 4zł/godz. Lunch lub obiad Materiały szkoleniowe Ubezpieczenie NNW Badania lekarza medycyny pracy Opłata za badanie na nosicielstwo Zwrot kosztów opieki nad dziećmi

39 Szkolenie z win Zajęcia praktyczne w MSBIS

40 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Fundusze unijne w projektach edukacyjnych realizowanych przez MAKBUD CENTRUM EDUKACYJNE OMEGA W LATACH 2004-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google