Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PFPPFP PFPPFP Spotkanie Jubileuszowe Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum 2005 - 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PFPPFP PFPPFP Spotkanie Jubileuszowe Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum 2005 - 2010."— Zapis prezentacji:

1 PFPPFP PFPPFP Spotkanie Jubileuszowe Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum 2005 - 2010

2 PFPPFP PFPPFP Otwarcie zebrania Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w roku 2010 Otwarte VI Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Kraków, 3 grudnia 2010

3 PFPPFP PFPPFP Sprawozdanie z działalności Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 2009/2010 Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Wytycznych

4 PFPPFP PFPPFP oPolskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. Waldemar Banasiak, Prof. Janina Stępińska oTowarzystwa Internistów Polskich Prof. Jacek Musiał, prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas oPolskiego Towarzystwa Diabetologicznego Prof. Władysław Grzeszczak, dr hab. Leszek Czupryniak oPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Prof. Krystyna Widecka, prof. Danuta Czarnecka oPolskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą Prof. Tomasz Guzik prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk oPolskiego Towarzystwa Pediatrycznego Prof. Alicja Chybicka prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk oPolskiego Towarzystwa Neurologicznego Prof. Krzysztof Selmaj, Prof. Wojciech Kozubski oKolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Dr med. Maciej Godycki-Ćwirko Członkowie PFP Prezesi oraz Prezesi Elekci Towarzystw Naukowych 2009-2010

5 PFPPFP PFPPFP oPrzewodniczący – prof. dr hab. med. Piotr Podolec oSekretarz – dr med. Grzegorz Kopeć oKoordynator PFP (2010) – prof. dr hab. med. Tomasz Guzik oCzłonkowie: oPrzedstawiciel PTK – prof. dr hab. med. Andrzej Pająk oPrzedstawiciel TIP – prof. dr hab. med. Anetta Undas oPrzedstawiciel PTD – dr n. med. Elżbieta Kozek oPrzedstawiciel PTNT – prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka oPrzedstawiciel PTBnM – prof. dr hab. med.. Tomasz Guzik oPrzedstawiciel PTP – prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk oPrzedstawiciel PTN – prof. dr hab. med. Grzegorz Opala oPrzedstawiciel KLRwP – dr n. med. Maciej Godycki - Ćwirko oEksperci: oProf. dr hab. med. Wojciech Drygas oDr hab. med. Piotr Jankowski oProf. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz oProf. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz oDr hab. med. Tomasz Zdrojewski oDr hab. med. Adam Windak Grupa Robocza PFP ds. Wytycznych - 2010

6 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (56 osób i instytucji)

7 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (56 osób i instytucji)

8 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

9 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

10 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

11 PFPPFP PFPPFP Partnerzy i Przyjaciele Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

12 PFPPFP PFPPFP oWydanie – V. 2009r. oZatwierdzenie – VI.2009r. oKardiologia Polska –IX. 2009r.

13 PFPPFP PFPPFP oWydanie – XII. 2009r. oZatwierdzenie – I.2010r. oKardiologia Polska –I. 2010r.

14 PFPPFP PFPPFP o Wydanie – III. 2010r. o Zatwierdzenie – IV.2010r. o Kardiologia Polska - V. 2010r.

15 PFPPFP PFPPFP o Wydanie – IX. 2010r. o Zatwierdzenie – X.2010r. o Kardiologia Polska - II. 2011r.

16 PFPPFP PFPPFP o Wydanie – XI. 2010r. o Zatwierdzenie – XII.2010r. o Kardiologia Polska - III. 2011r.

17 PFPPFP PFPPFP Wytyczne PFP (2005-2010) WytyczneKoordynatorStatus Ocena ryzyka s-nProf. dr hab. med. Piotr Podolec Dr med. Grzegorz Kopeć Wydane AlkoholProf. dr hab. med. Artur MamcarzWydane Nadciśnienie tętniczeProf. dr hab. med. Andrzej TykarskiWydane CukrzycaDr med. Elżbieta Kozek Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki Wydane Choroby serca u kobietProf. dr hab. med. Zdzisława Kornacewicz – Jach Wydane Nadwaga i otyłośćProf dr hab. med. Barbara Zahorska- Markiewicz Wydane Zaburzenia gospodarki lipidowej Prof. dr hab. med. Barbara Cybulska Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak Wydane Brak aktywności fizycznej Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz Wydane Nieprawidłowa dietaProf. dr hab. med. Longina Kłosiewicz – Latoszek Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak Wydane

18 PFPPFP PFPPFP WytyczneKoordynatorStatus Palenie papierosówProf. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz Dr hab. med. Piotr Jankowski Wydane Czynniki psychospołeczne Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Wydane Nowe czynniki ryzykaProf. dr hab. med. Anetta UndasWydane Zespół metabolicznyProf. dr hab. med. Artur Mamcarz Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Wydane Dzieci i młodzież dużego ryzyka Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk Dr med. Beata Kierzkowska Wydane Farmakoterapia w profilaktyce Prof. dr hab. med. Piotr Podolec Dr med. Grzegorz Kopeć Wydane Rola badań przesiewowych w profilaktyce Dr med. Adam Windak Dr med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydane Wytyczne PFP (2005-2010)

19 PFPPFP PFPPFP Sponsorzy Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

20 PFPPFP PFPPFP Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki - Tom 2 175 autorów, 151 rozdziałów, 766 stron

21 PFPPFP PFPPFP European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Kwiecień 2010

22 PFPPFP PFPPFP Professor Stephen Harrap ISH International Forum Officer, President Elect To: Chair, Polish Forum On Prophylaxis (Polskie Forum Profilaktyki) Invitation to join the ISH as an Affiliated Society of the ISH International Forum Zaproszenie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension ISH International Consultative Forum założone w 1992 roku w celu promowania dialogu z narodowymi i regionalnymi towarzystwami zajmującymi się nadciśnieniem tętnicznym. Dialog ten dotyczyć ma szeregu zagadnień od polityki, przez strategie kontroli czynników ryzyka, do badań naukowych włącznie.

23 PFPPFP PFPPFP Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik Koordynator Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w roku 2010 Dyskusja z udziałem Prezesów Towarzystw Naukowych Członków PFP i zaproszonych Gości

24 PFPPFP PFPPFP 1. Zmiany w Regulaminie - deklaracja 2. Przedstawiciele Towarzystw w Grupie Roboczej PFP ds. Wytycznych. 3. Przystąpienie PFP do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension. 4. Promocja Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia poza granicami kraju. 4. Wolne wnioski

25 PFPPFP PFPPFP Deklaracja współdziałania w ramach Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Zatwierdzona 20 listopada 2010r. Propozycja zmian w Regulaminie PFP: Umieszczenie ww. Deklaracji jako punktu 11 Regulaminu

26 PFPPFP PFPPFP Zasady głosowania oOsoby uprawnione (11 osób): oAktualni Prezesi lub Prezesi Elekci (Wiceprezesi) Towarzystw Naukowych Członków PFP lub oddelegowane osoby (1 głos /Towarzystwo) oPolskie Towarzystwo Kardiologiczne oTowarzystwo Internistów Polskich oPolskie Towarzystwo Diabetologicznego oPolskie Towarzystw Nadciśnienia Tętniczego oPolskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą oPolskie Towarzystwo Pediatryczne oPolskie Towarzystwo Neurologiczne oKolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oPrzewodniczący Grupy Roboczej oSekretarz Grupy Roboczej oKoordynator PFP oMinimalna frekwencja – 50% (6 osób) oPrzyjęcie uchwały – większością głosów

27 PFPPFP PFPPFP Absolutorium dla Grupy Roboczej PFP ds. Wytycznych za działalność w roku 2009/2010 Głosowanie

28 PFPPFP PFPPFP Zmiany w Regulaminu PFP punktu 11: Deklaracja współdziałania w ramach Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Głosowanie

29 PFPPFP PFPPFP Przystąpienie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia do Międzynarodowego Forum International Society of Hypertension Głosowanie

30 PFPPFP PFPPFP Dyskusja Czy konieczna jest aktualizacja Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia? Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Piotr Podolec - Przewodniczący Grupy Roboczej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Wytycznych

31 PFPPFP PFPPFP

32 PFPPFP PFPPFP

33 PFPPFP PFPPFP

34 PFPPFP PFPPFP

35 PFPPFP PFPPFP

36 PFPPFP PFPPFP

37 PFPPFP PFPPFP

38 PFPPFP PFPPFP

39 PFPPFP PFPPFP

40 PFPPFP PFPPFP

41 PFPPFP PFPPFP

42 PFPPFP PFPPFP

43 PFPPFP PFPPFP

44 PFPPFP PFPPFP

45 PFPPFP PFPPFP

46 PFPPFP PFPPFP

47 PFPPFP PFPPFP Prof. dr hab. med. Witold Zatoński Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ds. Nikotynizmu Dr hab. med. Piotr Jankowski Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu krążenia


Pobierz ppt "PFPPFP PFPPFP Spotkanie Jubileuszowe Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum 2005 - 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google