Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań – miasto marzeń AUTOR: PAWEŁ ADAMÓW. Prezydent miasta :Ryszard Grobelny Powierzchnia: 261,85 km² Położenie52° 24' N 16° 55' E Wysokość60-154 m.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań – miasto marzeń AUTOR: PAWEŁ ADAMÓW. Prezydent miasta :Ryszard Grobelny Powierzchnia: 261,85 km² Położenie52° 24' N 16° 55' E Wysokość60-154 m."— Zapis prezentacji:

1 Poznań – miasto marzeń AUTOR: PAWEŁ ADAMÓW

2 Prezydent miasta :Ryszard Grobelny Powierzchnia: 261,85 km² Położenie52° 24' N 16° 55' E Wysokość60-154 m n.p.m. Liczba mieszkańców (2004) - liczba ludności: 567 882 - gęstość: 2197 os./km² - aglomeracja: 855 000 Miasta partnerskie: Jyväskylä, Assen, Brno, Charków, Hanower, Nablus, Pozuelo de Alarcon, Nottinghamshire, Rennes, Shenzhen, Toledo

3 WYBORY NA PREZYDENTA DO RADY MIASTA DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO WOJEWODA

4 KANDYDACI

5 Samoobrona RP. Data urodzenia: 25.06.1947 r. Wykształcenie: absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera. Co zrobi gdy wygra wybory: Nie zapominając o tradycji chciałbym aby Poznań stał się nowoczesnym miastem. Zgodnie z hasłem Prezydent bliżej Ciebie chciałbym stworzyć razem z mieszkańcami - Poznań miastem ludzi szczęśliwych i uśmiechniętych. Nastąpi to wtedy kiedy urzędnik będzie kompetentny a inwestor zadowolony, nauczyciel szanowany i godnie wynagradzany, uczeń bezpieczny, policjant skuteczny, lekarz bliżej pacjenta, emeryt godnie żyjący, artysta spełniony, student pewny swojej przyszłości, naukowiec fantastyczny, dziennikarz bezstronny. Andrzej Aumiller

6 Stowarzyszenie "Wielki Poznań i Wielkopolska". Data urodzenia: 19.03.1946 r. Wykształcenie: absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Co zrobi gdy wygra wybory: W ciągu swojej czteroletniej kadencji chciałbym: - przekazać mieszkania komunalne najemcom za przysłowiową złotówkę, - dokonać wpisu do ksiąg wieczystych około 7000 umów notarialnych zakupu mieszkań komunalnych dla których utworzono księgi wieczyste, a nie dokonano wpisu do księgi nieruchomości posesji w którym znajduje się mieszkanie, - sprzedać za przysłowiową złotówkę grunt spółdzielcom, którzy zdecydują się na zakup mieszkania z wpisem do księgi wieczystej, - zastąpić 5 TBS-ów jednym i wprowadzić profesjonalny zarząd uniezależniony od partii politycznych, - zachować kliny zieleni jako płuca miasta nie dopuszczając do zmniejszenia ich powierzchni, - zachować powierzchnię ogródków działkowych na terenie Poznania, - doprowadzić do stworzenia spójnego systemu komunikacyjnego – drogowego, rowerowego i pieszego przez: Wojciech Bogajewski

7 - zamknięcie drugiej ramy, - stworzenie projektu trasy północ- południe wg. koncepcji prof. B. Śmigaja tj. wykupić tereny od PKP w celu przedłużenia trasy do Dębca a nie tylko do Dworca Głównego PKP, - zastosować system sterowania ruchem obszarowo, - zrealizować niektóre elementy III ramy, - jako priorytet uznać rozwój komunikacji publicznej, - powołać Radę Seniorów dla rozwiązywania problemów ludzi złotego wieku, - powołać Radę Nauki zapraszając do niej rektorów wyższych uczelni w celu opracowania i wdrożenia koncepcji Poznania jako silnego ośrodka naukowego i dydaktycznego, - odbudować bezpośredni, dwustronny kontakt prezydenta z mieszkańcami, - przywrócić miastu wysoki poziom czystości. To wszystko będzie realizowane przy równoczesnym uzdrowieniu finansów miasta tj. doprowadzeniu do likwidacji deficytu. Równocześnie będę dążył do polepszenia warunków dla działalności gospodarczej przez wprowadzenie jednostek barterowych, które powinny uzyskać znaczne przyspieszenie inwestycyjne na terenie miasta (około 3 mld zł w ciągu 2 lat). Stworzy to warunki dla młodych ludzi którzy będą chcieli realizować się przez własną działalność gospodarczą. Wojciech Bogajewski

8 Niezależny Data urodzenia: 17.04.1963r., Poznań. Wykształcenie: ukończył planowanie i finansowanie gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Co zrobi gdy wygra wybory: Oczywiście czteroletnia kadencja to musi być okres bardzo wielu zmian w różnych dziedzinach życia miasta. Przede wszystkim należy nadal usprawniać i unowocześniać centrum Poznania. Uważam, że tak jak już powstałe dwa takie wierzchołki trójkąta Stary Browar i Stary Rynek, potrzebny jest jeszcze trzeci w okolicach Okrąglaka i wypełnienie tego wszystkiego, co jest w środku. Należy budować nowe lnie komunikacyjne, przede wszystkim tramwajowe- na Franowo, na Dworzec Zachodni. Należy rozpocząć budowę nowych połączeń na odcinku północnym i na odcinku zachodnim, a jeśli udałoby się pozyskać odpowiednie środki, to również na odcinku wschodnim. Kolejną niezmiernie ważną, o ile nie najważniejsza, kwestią jest dziś budowa Wielkopolskiego Centrum Innowacyjnego i poznańskiego parku technologiczno-przemysłowego jako miejsc przyciągania inwestorów. Naprawdę trudno jest odpowiedzieć w kilku słowach na zadane. Musiałbym przytoczyć swój kilkunastustronicowy program wyborczy. W związku z tym pozostaje mi tylko odesłać zainteresowanych na stronę www.ryszardgrobelny.plwww.ryszardgrobelny.pl Ryszard Grobelny

9 Niezależny Data urodzenia: 29.11.1936 r. Wykształcenie: wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co zrobi gdy wygra wybory: Po pierwsze: zmiana stosunku urzędników do zgłaszających się mieszkańców (dotyczy to 5 jednostek organizacyjnych szczególnie). Po drugie: lepsze i skuteczniejsze wykonywanie pracy przez Straż Miejską i policję, bo do tych organów mieszkańcy mają największe zastrzeżenia. Po trzecie (a w zasadzie pierwsze): zmiana sposobu wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego. Plany mszą być wykonywane wyłącznie przy pełnym udziale mieszkańców tego terenu i Rad Osiedli i tylko w terenie, a nie"z za biurka". Po czwarte: rozpoczęcie prac związanych z organizowaniem w dzielnicach kompleksowych centr badań profilaktycznych dla mieszkańców. Po piąte: stworzenie warunków prawnych i finansowych dla organizacji ośrodków rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych. Po szóste: przygotowanie warunków dla przystąpienia do prac związanych z uruchomieniem w Poznaniu darmowego internetu o zasięgu ogólnomiejskim. Po siódme: rozpisanie wizjonerskiego planu komunikacji w mieście z uwzględnieniem budowy wiaduktów i tuneli. Tadeusz Jarmołowicz

10 Katarzyna Kretkowska Komitet Wyborczy Niezależne Porozumienie Społeczne. Data urodzenia: Data: 7 czerwca 1958 r. Wykształcenie: absolwentka anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co Co zrobi gdy wygra wybory: 1. Styl sprawowania władzy. Będzie skromniej, za to demokratycznie i nowocześnie. Urzędnicy przed podjęciem decyzji słuchać będą opinii mieszkańców, środowisk zawodowych, organizacji, rad osiedli. Rada Miasta powinna być organem bardziej samodzielnym i kreatywnym. Część uprawnień powinna być delegowana w dół na Rady Osiedli. 2. Uporządkować i nadać zdecydowane kierunki rozwojowe polityce przestrzennej, przywrócić ład urbanistyczny, skończyć z konfliktami społecznymi na linii Urząd – mieszkańcy wokół planów miejscowych 3. Wykonać te (realne) inwestycje, które w opinii mieszkańców są pierwszoplanowe, a dotąd nie zostały zrealizowane. 4. Wprowadzać w życie zapisaną dotąd jedynie na papierze politykę społeczną wobec osób starszych, uczącej się młodzieży, kobiet. 5. Wprowadzić nowe mechanizmy współpracy miasta i prywatnych właścicieli kamienic celem rozwiązania problemów lokatorów, budować i pozyskiwać mieszkania socjalne w potrzebnej ilości. 6. Promować zasoby kulturalne i turystyczne miasta 7. Wspierać rozwój akademickiego Poznania, ściągać inwestycje oparte na wiedzy i zaawansowanych technologiach

11 Andrzej Nowakowski Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska i Partia Demokratyczna- demokraci.pl. Data urodzenia: 02.05.1951r., Łaz (woj. lubuskie). Wykształcenie: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co zrobi gdy wygra wybory: Styl funkcjonowania władzy (konsultacje społeczne ważnych projektów i programów rozwoju, powołanie forum inwestycji gospodarczych, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami). Zatrzymać tendencję spadkową liczby mieszkańców (miejsca pracy, budownictwo mieszkaniowe). Przywrócić blask centrum miasta (rewitalizacja, zabudowa pustych przestrzeni, bulwary nadwarciańskie, ratusz poznański własnością miasta)

12 Maria Pasło-Wiśniewska Platforma Obywatelska. Data urodzenia: 27.03.1959r., Szamotuły. Wykształcenie: tytuł magistra ekonomii uzyskała w poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Kontynuowała edukację w J.L.Kellogg School of Management na Northwestern University w Chicago. Co zrobi gdy wygra wybory: - Nie będę obiecywała gruszek na wierzbie. Zmienię tylko to i aż to, co musi w Poznaniu zmienić nowy prezydent. Czyli styl zarządzania miastem. Czyli sposób pracy Urzędu Miasta. Będę zarządzała Urzędem profesjonalnie. Poznań będzie dzięki temu miastem bogatszym, bardziej otwartym, przyjaźniejszym dla mieszkańców i przybyszów. Moim celem jest europejska Metropolia.

13 Unia Polityki Realnej. Data urodzenia: 1.05.1950 r. Wykształcenie: absolwent Politechniki Poznańskiej, dyplom inżyniera mechanika. Co zrobi gdy wygra wybory: Obnizyć koszty utrzymania mieszkańców miasta - obniżenie podatkow, tania komunikacja, woda, kanalizacja, wywóz śmieci itd... Stworzyć warunki przyjazne dla tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wtedy będą miejsca pracy. Uwłaszczyć mieszkańców mieszkań komunalnych za symboliczną złotówkę. Sprywatyzować przedsiębiorstwa komunalne - prywatne zrobią to taniej i sprawniej. Usprawnić komunikację miejską, wymienić tabor tej komunikacji. Taksówka powinna mieć uprawnienia komunikacji publicznej. Promować prace naukowe i wynalazki Politechniki Poznańskiej. Pomóc jej finansowo w dalszym rozwoju. Licznie korzystać z jej opracowań i angażować jej potencjał naukowy w rozwój naszego miasta. Władysław Reichelt

14 Prawo i Sprawiedliwość. Data urodzenia: 27.07.1973r., Poznań. Wykształcenie: magister prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent dwuletniego Studium św. Tomasza – Wydział Filozoficzny oraz studium prawa angielskiego i wspólnot europejskich na UAM. Ukończył również John Hazel School w Hastings i Eurocenters w Cambridge. Co zrobi gdy wygra wybory: Rzeczy do zrobienia jest bardzo wiele i trudno je wszystkie tuTej wymienić. Dotychczasowe władze miasta dopuściły się wielu zaniedbań. Sztandarowe przykłady to polityka przestrzenna miasta czyli stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, budowa terenów inwestycyjnych przy autostradzie A2, rozwój portu lotniczego Ławica. Planuję rozpoczęcie wielkiej inwestycji budowy Wyspy Akademii na Ostrowie Tumskim, która stałaby się wizytówką miasta. Wśród priorytetów są również wolne tory i budowa obwodnicy poznania. Program jest oczywiście znacznie szerszy. Podarte, popisane, rozmoknięte. Dziesiątki plakatów straszą przechodniów z przystanków, słupów i barierek. Poznańskie ulice są zaśmiecone zniszczonymi plakatami wyborczymi.O minionej kampanii wyborczej przypominają poznaniakom dziesiątki wiszących i walających się po ulicach plakatów wyborczych. W czasie trwania kampanii samorządowej sztaby wyborcze starały się rozwiesić jak najwięcej plakatów, w jak najlepszych punktach miasta Jacek Tomczak

15 PRASA

16 30.10.2006, 09:29 - Głos Wielkopolski "Sztaby wyborcze niszczą plakaty konkurencji? Wiele wyborczych plakatów już parę godzin po powieszeniu ulega zniszczeniu albo znika w tajemniczych okolicznościach. Jeszcze inne są podarte lub popisane. Czy to wojna plakatowa pomiędzy sztabami wyborczymi? Wtorek, 07.11.2006, 09:24 - Głos Wielkopolski "Ostatni tydzień kampanii wyborczej w Poznaniu" Maria Pasło- Wiśniewska (PO) atakuje Ryszarda Grobelnego za niespełnione obietnice z 2002 roku. W odpowiedzi obecny prezydent deklaruje... kolejkę napowietrzną do campusu na Morasku. Jacek Tomczak (PiS) cieszy się z poparcia Solidarności". 2006-11-10 – Głos Wielkopolski Prezydent niewinny! Ryszard Grobelny i Wojciech Szczęsny Kaczmarek zostali uniewinnieni. Taką decyzję podjął w piątek poznański sąd, który uznał, że obaj samorządowcy nie popełnili przestępstwa przy okazji inwestycji związanej ze spółką Kupiec Poznański

17 SONDAŻE

18 Coraz mocniejsza Pasło-Wiśniewska Sondaż "Gazety" 14-15 czerwca 2006 Po oficjalnym ogłoszeniu kandydatki PO na stanowisko prezydenta Poznania, Maria Pasło-Wiśniewska umacnia się na pozycji lidera. Spada poparcie dla prezydenta Ryszarda Grobelnego i kandydata PiS Jacka Tomczaka. Niespodziewanie zyskuje Jerzy Smorawiński - prawdopodobny kandydat lewicy 28,6 proc. zdobyłaby Maria Pasło- Wiśniewska w I turze wyborów Prezydenta Poznania Źródło : Gazeta Wyborcza

19 6-16 październik Sondaż Polskiej Grupy Badawczej dla telewizji WTK

20 26 października 2006 Ponad połowa Poznaniaków chce głosować w wyborach do Rady Miasta na Platformę Obywatelską. Tak wynika z sondażu PENTORA. szczegóły w jutrzejszej Wyborczej. To duża różnica wobec sondażu sprzed tygodnia, jaki na zlecenie poznańskiej telewizji przeprowadziła Polska Grupa Badawcza.

21 6-8 listopada 2006 Od 6-8 listopada Koło Samorządu Terytorialnego przeprowadziło Prawybory na prezydenta miasta Poznań w Instytucie Nauk Politycznych 1.Maria Pasło-Wiśniewska - 39,62% 2.Ryszard Grobelny - 35,38% 3.Ireneusz Andrzej Nowakowski - 8,46% 4.Jacek Tomczak - 6,92% 5.Katarzyna Kretkowska - 3,46% 6.Michał Władysław Reichelt - 3,08% 7.Andrzej Kordian Aumiller - 1,15% 8.Janusz Tadeusz Jarmołowicz-Chwiedorowicz - 1,15% 9.Józef Wojciech Bogajewski - 0,38% 10.Adam Piotr Kuź - 0,38% Źródło: WWW.kst.amu.edu.pl

22 6-8 listopada Sondaż przeprowadzony przez Polską Grupę Badawczą w dniach 6-8 listopada Kandydaci na prezydenta

23 WYNIKI

24 I TURA - 12 listopada 2006 r Frekwencja: 42.82%

25 Komentarze kandydatów: Poniedziałek, 13.11.2006, 09:02 Ryszard Grobleny: - Wyniki wyborów pokrywają się z tym, co można było przeczytać w sondażach. Spodziewałem się, że w drugiej turze spotkam się z Marią Pasło-Wiśniewską, zwłaszcza że Jackowi Tomczakowi nie pomagały notowania PiS, które przecież w Poznaniu nie są najwyższe. Nie uważam, że o moim sukcesie zadecydował piątkowy wyrok, choć nie można wykluczyć, iż moje uniewinnienie mogło przekonać część wahających się osób. Mam nadzieję, że drugą rundę poprzedzi ciekawa dyskusja. Maria Pasło-Wiśniewska: - Wynik przyjęłam z dużą radością. Nie kalkulowałam jednak, ile procent mieszkańców mnie poprze. Od poniedziałku zaczynam walkę o pozyskanie głosów tych poznaniaków, którzy na mnie nie głosowali. Zależy mi na każdym wyborcy. Wierzę w możliwość zniwelowania niewielkiej straty do Ryszarda Grobelnego. W tej chwili wynosi ona około jednego procenta, ale poczekajmy na oficjalne wyniki głosowania. Mogą się jeszcze nieco zmienić.

26 SONDAŻE PRZED II TURĄ Badania sondażowe Pentora, przeprowadzone pomiędzy 18 a 20 listopada dla Gazety Wyborczej : Ryszard Grobelny: 48,3 proc. Maria Pasło- Wiśniewska: 38,8 proc Nie wiem: 9 proc Polska Grupa Badawcza dla TVP w dniach 20-22 listopada : Ryszard Grobelny: 57,4 proc Maria Pasło- Wiśniewska: 45,3 proc 57 proc wyborców Jacka Tomczaka przerzuci swoje głosy na M. Pasło- Wiśniewską 43 proc wyborców Jacka Tomczaka przerzuci swoje głosy na Ryszarda Grobelnego 28,1 proc wyborców Andrzeja Nowakowskiego przerzuci swoje głosy na M. Pasło- Wiśniewską 71,9 proc wyborców Andrzeja Nowakowskiego przerzuci swoje głosy na Ryszarda Grobelnego

27 Frekwencja: 34,71 II TURA - 26 listopada 2006

28 Komentarze kandydatów zaraz po ogłoszeniu wyników Ryszard Grobelny: Przede wszystkim ogromnie się cieszę. Muszę przyznać, że ta kampania była bardzo wyczerpująca więc dobrze, że już jest po wszystkim. Od początku czułem poparcie poznaniaków - dzięki temu zdecydowałem się na kolejny start i nie będę ukrywał, że właśnie dzięki ich wsparciu do końca byłem przekonany, że uda mi się wygrać. Chcę także pogratulować mojej przeciwniczce i podziękować jej za rywalizację. Myślę, że Maria Pasło-Wiśniewska, jako poseł na Sejm, może zrobić dużo dobrego zarówno dla Polski jak i dla Poznania. Maria Pasło-Wiśniewska: Te wstępne wyniki, to z pewnością nie jest kropka nad "i", o którą mi chodziło. Niemniej mam ogromną satysfakcję, ponieważ ponad 40 proc. poznaniaków uwierzyło w mój program, w to, że w Poznaniu może się coś zmienić. Nie czuję się więc przegraną. Uważam, że jak na debiutantkę, która stawała w szranki z zasiedziałym od kilku lat prezydentem, mój wynik jest bardzo dobry. Jest on dowodem na ogromny kapitał zaufania. Zrobię wszystko, aby tych rozbudzonych nadziei poznaniaków nie zawieść.

29 O co tyle szumu??? Jak to o co o to co zawsze!!! 5200 zł - tyle wynosi zasadnicze wynagrodzenie prezydenta Poznania. 2280 zł tyle wynosi wynagrodzenie funkcyjne prezydenta 3500 zł tyle wynosi wynagrodzenie specjalne 988 zł tyle wynosi wynagrodzenie za wysługę lat dla Ryszarda Grobelnego. 11 11 958 zł tyle brutto w sumie zarabia prezydent Ryszard Grobelny Mu i jego zastępcom przysługuje ponadto laptop, telefon komórkowy (500 minut + 300 zł), a także samochód z kierowcą. Ryszard Grobelny jeździ Alfą Romeo 166 (rocznik 2002), Maciej Frankiewicz i Jerzy Stępień Peugeotami 406 (rocznik 2002), a Tomasz Kayser i Mirosław Kruszyński rocznymi Fordami Mondeo. Pensja prezydenta, jego zastępców oraz sekretarza miasta i skarbnika pochłaniają rocznie blisko milion złotych. Koszt utrzymania całego Urzędu Miasta to ponad 82 miliony złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Poznań wydaje niespełna 140 złotych na wydatki bieżące i administrację. To daje mu trzecie miejsce w rankingu wszystkich polskich miast zaraz za Białymstokiem i Bydgoszczą.

30 Rada miasta 2006-2010 Przewodniczący: Grzegorz Ganowicz (PO)

31 Sejmik Wojewódzki 2006-2010 Przewodniczący: Lech Dymarski (PO)

32 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak - Marszałek Wojciech Jankowiak – Członek Zarządu Krystyna Poślednia - Członek Zarządu Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Józef Racki – Wicemarszałek

33 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Tadeusz Dziuba - Wojewoda Wielkopolski Ewa Krzyżanowska- Walaszczyk - II Wicewojewoda Jacek Woźniak - Dyrektor Generalny


Pobierz ppt "Poznań – miasto marzeń AUTOR: PAWEŁ ADAMÓW. Prezydent miasta :Ryszard Grobelny Powierzchnia: 261,85 km² Położenie52° 24' N 16° 55' E Wysokość60-154 m."

Podobne prezentacje


Reklamy Google