Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HAŁAS Hałas drogowy to drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HAŁAS Hałas drogowy to drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość"— Zapis prezentacji:

1

2 HAŁAS

3 Hałas drogowy to drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość dla ludzi i środowiska. Ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda, która umieszczona pomiędzy punktem obserwacji, a źródłem hałasu powoduje powstanie cienia akustycznego. Poruszająca się fala dźwiękowa napotykając na torze ruchu przeszkodę w postaci ekranu zostaje odbita lub pochłonięta, bądź też przenika przez barierę.

4

5 Plan akustyczny Plan akustyczny jest to graficzne zobrazowanie klimatu akustycznego określonego regionu. W odwzorowaniu hałasu na planach i mapach używa się izofonów (izolinii), czyli linii łączących punkty o tym samym poziomie hałasu.

6 Izolinie przy pomiarze hałasu przemysłowego

7

8 Hałas drogowy Poziom immisji hałasu drogowego w środowisku przedstawia się w postaci mapy hałasu

9 Kolejność czynności przy tworzeniu planu akustycznego - określenie obszaru, który zostanie poddany badaniom i przygotowanie stosownych podkładów w postaci map; - zlokalizowanie źródeł hałasu, określenie ich rodzaju; - wyznaczenie głównych ciągów komunikacyjnych, wraz z parametrami ruchu; - zebranie danych dotyczących ludności zamieszkującej teren poddany analizie, a także planów zagospodarowania; - wykonanie dobowych pomiarów natężeń i struktury ruchu; - ustalenie przedziałów czasowych, w których przeprowadzone zostaną ostateczne pomiary hałasu; - podział trasy komunikacyjnej na odcinki, charakteryzują się one podobnymi parametrami ruchu i geometrii jezdni; - wyznaczenie punktów pomiarowych hałasu; powinny być one reprezentatywne dla określonych odcinków drogi, punkty lokalizuje się na wysokości 1,2-1,5 m, w odległości 1 m od krawężnika jezdni.

10

11 Plan akustyczny to suma 3 planów: 1) Emisyjny plan akustyczny - odzwierciedlenie graficzne emisji hałasu z poszczególnych źródeł, osobno emisji w porze dziennej i w nocnej. 2) Imisyjny plan akustyczny - przedstawienie procesu wnikania hałasu w głąb terenów, które otaczają punkty emisyjne. 3) Plan wrażliwości akustycznej regionów polega na podziale terenu według funkcji urbanistycznych, a także na przyporządkowaniu uzyskanym częścią terenu odpowiednich wskaźników akustycznych. Suma trzech planów tworzy mapę konfliktów akustycznych, czyli mapę obszarów, które należy poddać wnikliwej analizie i w miarę możliwości zająć się ochroną wyróżnionych terenów.

12 Komputerowe odwzorowanie pewnego rodzaju terenu w wyniku wprowadzenia danych

13 . Komputerowe wstępne wyniki badań hałasu metodami analitycznymi, (czyli określenie wartości poziomów hałasu w wybranych punktach obserwacji)

14 Plan akustyczny Profile hałasu


Pobierz ppt "HAŁAS Hałas drogowy to drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google