Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL
Małgorzata Pałyska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn, r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Źródła pozyskania środków na założenie firmy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODDZIAŁANIE Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia PODDZIAŁANIE Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

3 dofinansowano łącznie 59 projektów dotacyjnych o wartości ponad 434 mln zł.;
od początku realizacji PO KL udzielono niemal 7,3 tys. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej: w Poddziałaniu – 5 882, w Działaniu 6.2 – 1 151, W Poddziałaniu – 255; firmy powstałe przy wsparciu udzielanym w ramach projektów to ok. 7,5 tys. podmiotów; szacunkowa liczba pośrednich miejsc pracy utworzonych w firmach założonych przez uczestników projektów wynosi 3,7 tys. Źródło: Raport ewaluacyjny „Ocena działań prozatrudnieniowych w województwie warmińsko-mazurskim” (grudzień 2012)

4 Działanie 6.2

5 Jaki rodzaj pomocy można uzyskać?
Bezzwrotne wsparcie obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (finansowe i szkoleniowo-doradcze).

6 Kto może starać się o dotację
wyłącznie osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: osoby w wieku lata, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku lata, kobiety.

7 Podział środków w latach 2013-2014
Obszar – powiaty Środki finansowe na cele dotacyjne braniewski, elbląski, miasto Elbląg Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski olsztyński, miasto Olsztyn nidzicki, szczycieński, mrągowski węgorzewski, giżycki, piski gołdapski, olecki, ełcki

8 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy
Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” Powiat gołdapski Powiat piski Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” Placówka Kształcenia Zawodowego

9 Projekty dotacyjne Operator Nazwa projektu Rekrutacja
LGD „Warmiński Zakątek” Z pomysłem na dotację marzec/kwiecień 2013 styczeń/luty 2014 PKZ Sam sobie szefem II luty 2014 Fundacja „NIDA” Własny biznes- sposób na życie III kwiecień 2013 styczeń 2014 Powiat gołdapski Mój cel - przedsiębiorczość Powiat piski Mazurski wilk przedsiębiorczości maj 2013 Fundacja „ATUT” Drogowskaz na biznes 4 czerwiec 2013 Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Masz pomysł - masz firmę maj/czerwiec 2013

10 Krok po kroku – jak uzyskać dotację
Złożenie formularza rekrutacyjnego do operatora wsparcia Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych Rozmowa z doradcą zawodowym i biznesowym, testy psychologiczne, ankiety osobowościowe Szkolenia grupowe Doradztwo indywidualne Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Zarejestrowanie działalności gospodarczej Wypłata dotacji Uzyskanie wsparcia pomostowego

11 Poddziałanie 8.1.2

12 rodzaj pomocy i procedura ubiegania się o dotację jest analogiczna jak w Działaniu 6.2;
oprócz ścieżki dotacyjnej występuje również ścieżka szkoleniowa (dla osób, które nie planują zakładania własnej firmy);

13 Kto może starać się o dotację
osoby przewidziane do zwolnienia (tj. znajdujące się w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne).

14 Podział środków w okresie 2012-2013
Obszar – powiaty Środki finansowe na cele szkoleniowo-dotacyjne Subregion elbląski: braniewski, elbląski, miasto Elbląg Iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski Subregion olsztyński: kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski olsztyński, miasto Olsztyn nidzicki, szczycieński, mrągowski Subregion ełcki: węgorzewski, giżycki, piski gołdapski, olecki, ełcki

15 Instytucje udzielające dotacji - operatorzy
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Powiat ełcki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

16 Projekty dotacyjne Operator Nazwa projektu Rekrutacja
WMZDZ Twoje życie w Twoich rękach kwiecień 2013 Gotowi do pracy luty/marzec 2013 ZPHiU Pomoc dla zwalnianych ZDZ Białystok POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II Edycja Powiat ełcki/CKPiU Nowy zawód – nowa firma styczeń/luty 2013

17 Więcej informacji na stronie www

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Punkt Informacyjny EFS
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 Olsztyn tel , fax Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google