Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology Nauka i technologia przyszłości Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa andrzej.slawinski@kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński 16 270 mln euro Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2 255 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego3 625 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne1 300 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 075 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 685 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 120 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 225 1. Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych 555 1.1. Priorytety tematyczne 11 285 1.2. Działania horyzontalne 1 300 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 3. Współpraca międzynarodowa 315 1.3. Joint Research Centre 760 1 230 Euratom 1 230 NEST 215

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro NEST Główne cele

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) Otwartość na wszystkie obszary badań, Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński W nauce i technologii: rozpoznanie teoretyczne i eksperymentalne nowych zjawisk, znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania rodzące się w wyniku nowych odkryć, szybka ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka, otrzymanie nowych zastosowań znanych technologii, Na płaszczyźnie europejskiej: wzmocnienie europejskiego potencjału naukowego i technologicznego promocja możliwości twórczych nauki europejskiej pomoc w stworzeniu nowej wspólnoty naukowej skupionej wokół dopiero rodzących się obszarów badawczych Na poziomie działań strategicznych: 1.pomoc w tworzeniu ERA, 2.planowanie przyszłych inicjatyw badawczych w Europie, 3.tworzenie dogodnych warunków rozwoju badań na ich wczesnym etapie rozwoju, tak aby w następnych programach ramowych mogły być rozwijane w pełnej skali, NEST Oczekiwane rezultaty

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński 2.Działania skoncentrowane na ściśle określonych obszarach nauki i technologii, które w dalszej perspektywie mogą mieć duże znaczenie dla Europy -Złożoność w nauce -Biologia syntetyczna -Co to znaczy człowiek? Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER Initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Support Actions Działania wspomagające Skoncentrowane na koncepcjach i kwestiach praktycznych związanych z obszarem badawczym NEST 1.Pomoc w nawiązywaniu współpracy zespołów badawczych i identyfikacja możliwości badawczych w NEST 2.Analiza wysoko-zaawansowanych, interdyscyplinarnych prac badawczych prowadzonych w Europie 3.Ulepszanie bazy metodologicznej celu oceny wrażliwości społecznej na ryzyko wynikające z badań naukowych Budżet 50 - 200 tys. euro

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński NEST Instrumenty finansowania 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia), 4.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane (w dalszej przyszłości)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński NEST Harmonogram konkursów Identyfikator konkursu Data ogłoszeniaData zakończenia Budżet (mln euro) FP6-2003-NEST-B-117 grudnia 200314 kwietnia 200414 FP6-2003-NEST-B-217 grudnia 200314 kwietnia 20041 FP6-2003-NEST-B-317 grudnia 200315 września 200414 FP6-2003-NEST-B-417 grudnia 200315 września 20041 FP6-2003-NEST-Path17 grudnia 200314 kwietnia 200435 FP6-2003-NEST-A27 lutego 2003 14 maja 2003 22 października 2003 28

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński Identyfikator konkursu Mechanizmy finansowania InstrumentyEwaluacja FP6-2003-NEST-B-1 INSIGHT ADVENTURE STREPdwustopniowa FP6-2003-NEST-B-2NEST-SUPPORTCA, SSAjednostopniowa FP6-2003-NEST-B-3 INSIGHT ADVENTURE STREPdwustopniowa FP6-2003-NEST-B-4NEST-SUPPORTCA, SSAjednostopniowa FP6-2003-NEST-PathPATHFINDERSTREP, CAjednostopniowa NEST Zasady konkursów

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński NEST Kryteria oceny wniosków

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Problem złożoności w nauce Cel inicjatywy: lepsze zrozumienie, oszacowanie i przewidzenie zachowania się złożonych zjawisk i systemów oraz rozwój ogólnych metod analizy z wykorzystaniem nowoczesnych metod matematycznych, w szczególności dla układów nieliniowych

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Biologia syntetyczna Celem inicjatywy: budowa nowego typu systemów inżynierskich, projektowanie układów i procesów opartych na wykorzystaniu zjawisk biologicznych (cykli genetycznych, ścieżek metabolicznych, dróg przekazywania sygnałów) Zastosowania: w syntetycznej chemii, w produkcji nowych materiałów (naturalne polimery), produkcji energii (fotosynteza, produkcja wodoru) lub w systemach komunikacji

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 16 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Co to znaczy człowiek? Cel inicjatywy: wsparcie dla interdyscyplinarnych badań mających spożytkować najnowsze osiągnięcia w genetyce, biologii, neurowiedzy, psychologii, lingwistyce i antropologii, aby odpowiedzieć na pytanie Jak działa ludzki umysł i co powoduje, że jest on niepowtarzalny?

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 17 Andrzej Sławiński Wydarzenia w NEST NEST Road Show in Poland 24 lutego 2004, Warszawa, IPPT PAN, Świętokrzyska 21 http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=372 25 lutego 2004, Kraków, Biblioteka UJ, Mickiewicza 22 http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=382 Information and Brokerage Event on PATHFINDER Initiatives 2 marca 2004, Bruksela, Charlemagne Building http://www.eurosfaire.prd.fr/nest/ji/index-ji-020304p.html#3 http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2315 (możliwość zgłaszania prezentacji)

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 18 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm Informacja o konkursach NEST http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=524 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR: http://www.6pr.pl Strona KPK NEST: http://www.6pr.pl/n/s/6/index.html


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google