Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology Nauka i technologia przyszłości Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 2 Andrzej Sławiński mln euro Szósty Program Ramowy mln euro 1. Koncentracja i integracja badań Strukturyzacja ERA Wzmocnienie podstaw ERA Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka Technologie społeczeństwa informacyjnego Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne Aeronautyka i badania kosmiczne Bezpieczeństwo i jakość żywności Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych Priorytety tematyczne Działania horyzontalne Małe i średnie przedsiębiorstwa Współpraca międzynarodowa Joint Research Centre Euratom NEST 215

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 3 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro NEST Główne cele

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 4 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) Otwartość na wszystkie obszary badań, Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 5 Andrzej Sławiński W nauce i technologii: rozpoznanie teoretyczne i eksperymentalne nowych zjawisk, znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania rodzące się w wyniku nowych odkryć, szybka ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka, otrzymanie nowych zastosowań znanych technologii, Na płaszczyźnie europejskiej: wzmocnienie europejskiego potencjału naukowego i technologicznego promocja możliwości twórczych nauki europejskiej pomoc w stworzeniu nowej wspólnoty naukowej skupionej wokół dopiero rodzących się obszarów badawczych Na poziomie działań strategicznych: 1.pomoc w tworzeniu ERA, 2.planowanie przyszłych inicjatyw badawczych w Europie, 3.tworzenie dogodnych warunków rozwoju badań na ich wczesnym etapie rozwoju, tak aby w następnych programach ramowych mogły być rozwijane w pełnej skali, NEST Oczekiwane rezultaty

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 6 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 7 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne Muszą wychodzić poza lub przebiegać w poprzek priorytetów tematycznych 6.PR

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 8 Andrzej Sławiński 2.Działania skoncentrowane na ściśle określonych obszarach nauki i technologii, które w dalszej perspektywie mogą mieć duże znaczenie dla Europy -Złożoność w nauce -Biologia syntetyczna -Co to znaczy człowiek? Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER Initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 9 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Support Actions Działania wspomagające Skoncentrowane na koncepcjach i kwestiach praktycznych związanych z obszarem badawczym NEST 1.Pomoc w nawiązywaniu współpracy zespołów badawczych i identyfikacja możliwości badawczych w NEST 2.Analiza wysoko-zaawansowanych, interdyscyplinarnych prac badawczych prowadzonych w Europie 3.Ulepszanie bazy metodologicznej celu oceny wrażliwości społecznej na ryzyko wynikające z badań naukowych Budżet tys. euro

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 10 Andrzej Sławiński NEST Instrumenty finansowania 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia), 4.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane (w dalszej przyszłości)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 11 Andrzej Sławiński NEST Harmonogram konkursów Identyfikator konkursu Data ogłoszeniaData zakończenia Budżet (mln euro) FP NEST-B-117 grudnia kwietnia FP NEST-B-217 grudnia kwietnia FP NEST-B-317 grudnia września FP NEST-B-417 grudnia września FP NEST-Path17 grudnia kwietnia FP NEST-A27 lutego maja października

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 12 Andrzej Sławiński Identyfikator konkursu Mechanizmy finansowania InstrumentyEwaluacja FP NEST-B-1 INSIGHT ADVENTURE STREPdwustopniowa FP NEST-B-2NEST-SUPPORTCA, SSAjednostopniowa FP NEST-B-3 INSIGHT ADVENTURE STREPdwustopniowa FP NEST-B-4NEST-SUPPORTCA, SSAjednostopniowa FP NEST-PathPATHFINDERSTREP, CAjednostopniowa NEST Zasady konkursów

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 13 Andrzej Sławiński NEST Kryteria oceny wniosków

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 14 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Problem złożoności w nauce Cel inicjatywy: lepsze zrozumienie, oszacowanie i przewidzenie zachowania się złożonych zjawisk i systemów oraz rozwój ogólnych metod analizy z wykorzystaniem nowoczesnych metod matematycznych, w szczególności dla układów nieliniowych

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 15 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Biologia syntetyczna Celem inicjatywy: budowa nowego typu systemów inżynierskich, projektowanie układów i procesów opartych na wykorzystaniu zjawisk biologicznych (cykli genetycznych, ścieżek metabolicznych, dróg przekazywania sygnałów) Zastosowania: w syntetycznej chemii, w produkcji nowych materiałów (naturalne polimery), produkcji energii (fotosynteza, produkcja wodoru) lub w systemach komunikacji

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 16 Andrzej Sławiński PATHFINDER INITIATIVE Co to znaczy człowiek? Cel inicjatywy: wsparcie dla interdyscyplinarnych badań mających spożytkować najnowsze osiągnięcia w genetyce, biologii, neurowiedzy, psychologii, lingwistyce i antropologii, aby odpowiedzieć na pytanie Jak działa ludzki umysł i co powoduje, że jest on niepowtarzalny?

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 17 Andrzej Sławiński Wydarzenia w NEST NEST Road Show in Poland 24 lutego 2004, Warszawa, IPPT PAN, Świętokrzyska lutego 2004, Kraków, Biblioteka UJ, Mickiewicza 22 Information and Brokerage Event on PATHFINDER Initiatives 2 marca 2004, Bruksela, Charlemagne Building (możliwość zgłaszania prezentacji)

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 18 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: Informacja o konkursach NEST Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR: Strona KPK NEST:


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google