Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE dr Maria Antosiewicz 1/50 Priorytet 6 pod-priorytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE dr Maria Antosiewicz 1/50 Priorytet 6 pod-priorytet."— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl dr Maria Antosiewicz dantosi@ippt.gov.pl 1/50 Priorytet 6 pod-priorytet 6.3 Zmiany globalne i ekosystemy Dr Maria Antosiewicz Koordynator Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa, ul.Swiętokrzyska 21 tel: (022) 826-25-02

2 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 2/50 Priorytet # 6.3: Zmiany globalne i ekosystemy l DRUGI KONKURS u Data otwarcia konkursu – 3 lipca 2003 u Data zamknięcia (składania wniosków) – 9 października 2003 F dla STREPs, CAs i SSA - pełna wersja projektu F dla IP i NoE (ocena dwustopniowa) skrócona wersja projektu (około 20 stron) wynik oceny (tak/nie) w grudniu dla ocenionych TAK - wersja pełna na 17 lutego

3 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 3/50 Priorytet # 6.3: Zmiany globalne i ekosystemy l DRUGI KONKURS c.d. SSA składane w trybie otwartym (open call), daty składania/ocen (cut-off-dates): 9 października 2003 17 lutego 2004 l BUDŻET – całkowity na 2 konkurs – 180 ME u Dla sieci doskonałości i projektów zintegrowanych– 150 ME u Dla STREPs ; CAs i SSA------ 30 ME l Brak anonimowości l Możliwe oceny na odległość

4 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 4/50 Priorytet # 6.3: Zmiany globalne i ekosystemy l DRUGI KONKURS u ZASADY: F W każdym zakresie badawczym określone tematy otwarte w konkursie F Współzawodnictwo pomiędzy tematami F Dla nich określone instrumenty F Finansowany jeden nowy instrument / temat F Brak narzuconego limitu projektów/temat przy STREP, CA oraz dla SSA (tylko ograniczenia budżetowe)

5 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 5/50 Priorytet # 6.3: Obszary badawcze I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla II. Cykle wodne i badania gleby III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy IV. Mechanizmy pustynnienia i katastrofy naturalne V. Strategie zrównoważonego zarządzania lądem z włączeniem strefy brzegowej, terenów rolnych i lasów VI. Operacyjne prognozy i modelowanie zjawisk z włączeniem zmian globalnych klimatu i systemów obserwacyjnych VII. Badania uzupełniające VIII. Zagadnienia horyzontalne: koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju IX. Specjalne działania wspierające (SSA)

6 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 6/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.1 – Cykle węgla i azotu: źródła i magazynowanie Temat dla Sieci Doskonał. lub Projektu Zintegrowanego (PZ preferowany): Assessment of marine carbon sources and sinks, m.in.: I.1.b) Assessment of marine carbon sources and sinks, m.in.: u Zrozumienie i ocena ilościowa relacji pomiędzy źródłami i magazynami węgla w oceanach (skala regionalna i globalna) - głównie Atlantyk i oceany półkuli południowej u Badania procesów biogeochemicznych w oceanach u Badania procesów wymiany ocean-atmosfera u... oraz procesów ograniczających zatrzymywanie/uwalnianie węgla u Włączenie danych do modelu zmian Preferowana współpraca międzynarodowa (np. USA... )

7 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 7/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.2 – Zanieczyszczenia atmosfery, wpływ na regiony Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Atmospheric pollutants and climate forcing, m.in.: I.2.b) Atmospheric pollutants and climate forcing, m.in.: u Wpływ zanieczyszczeń na klimat jakość powietrza ekosystemy u Opracowanie strategii łagodzenia skutków (szczególnie określenie wpływu aerozoli na klimat) u Ilościowa ocena kluczowych procesów wpływających na chemię atmosfery - wynikających z działalności człowieka, u zmienność naturalna chemii (składu) atmosfery Preferowana współpraca międzynarodowa (np. USA... )

8 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 8/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienność Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Hot spots in the earth system I.3.a) Hot spots in the earth system Badania w rejonach o szczególnym znaczeniu dla klimatu: F Bieguny F Rejony tropikalne F Rejony Morza Śródziemnego Badania / ocena ilościowa procesów odpowiedzialnych za zmienność klimatyczną (skala regionalna i większa), wpływających na dynamikę klimatu

9 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 9/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienności Temat dla STREPs lub CAs: Coupled climate system I.3.b) Coupled climate system u Zrozumienie powiązanych systemów wpływających na klimat (szczególnie systemu ocean-atmosfera), u Badania dynamiki specyf. zjawisk np.. El Nino (ENSO), North Atlantic Oscillation (NAO) oraz Arctic Oscillation (AO)

10 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 10/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.3 – Dynamika zmian klimatu i jego zmienności Temat dla STREPs lub CAs: Novel palaeoreconstruction methods I.3.c) Novel palaeoreconstruction methods u Rozwój nowych metodologii odtwarzania dawnych zjawisk klimatycznych (ostatnie 1000 lat), warunków, dynamiki u Podejście interdyscyplinarne u Włączenie modelowania

11 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 11/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.4 – Przewidywanie zmian klimatu oraz jego wpływu na środowisko Obszar zamknięty w drugim konkursie

12 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 12/50 Obszar badawczy: I. Wpływ i mechanizmy działania emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat, ubywanie ozonu i magazynowanie węgla I.5 – Interakcje: ozon w stratosferze - klimat Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego (PZ preferowany): Aviation and surface transport impacts I.5.b) Aviation and surface transport impacts u Ocena ilościowa znaczenia wpływu zanieczyszczeń, wynikających z transportu lotniczego i powierzchniowego, na globalne zmiany klimatu

13 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 13/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.1 – Hydrologia i klimat Obszar zamknięty w drugim konkursie

14 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 14/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.2.2 Funkcjonowanie systemu woda-gleba, zarządzanie Temat dla STREPs i CAs: Soil-groundwater protection and rehabilitation, II.2.2.b) Soil-groundwater protection and rehabilitation, Cel: F Techniczna i ekonomiczna poprawa technik remediacji zanieczyszczonych systemów gleba-wody gruntowe F Systemy oceny stanu określonych rejonów F Systemy monitoringu tych miejsc, bio-indykacja F Systemy kontroli wydajności stosowanych technologii Ważny udział MŚP

15 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 15/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.3.1 Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na skalę zlewni Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Methodologies of Integrated Water Resource Management and Transboundary issues II.3.1.b) Methodologies of Integrated Water Resource Management and Transboundary issues Cel – Duży krok naprzód w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi. Uwzględnienie m.in. : sytuacji ekonomiczno-społecznej, konfliktów użytkowników, skali problemu, dokładności ocen zagrożeń, systemów zarządzania... Konieczna szeroka współpraca międzynarodowa obejmująca kraje rozwijające się i organizacje międzynarodowe

16 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 16/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.3.2 Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w mieście, technologie łagodzące niekorzystne zjawiska Temat dla STREPs i CAs: Wastewater treatment for re-use, m.in.: II.3.2.a) Wastewater treatment for re-use, m.in.: u Badania nad lepszymi, prostymi, oszczędnymi procesami oczyszczania ścieków i wód opadowych ( dla odbiorców indywidualnych i małych społeczności) u Technologie powtórnego wykorzystania wody u Włączenie prac nad nowymi metodologiami, technologiami, systemami monitoringu u Badania nad utylizacją osadów ściekowych Włączenie krajów rozwijających się. Włączenie MŚP

17 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 17/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.3.3 Zintegrowane zarządzanie ograniczonymi zasobami wody Temat dla Sieci Doskonałości lub Proj. Zintegrowanego (ZP preferowany): New approaches to water stress, II.3.3.b) New approaches to water stress, CEL: Nowe podejście do problemu jakości wody w kontekście jej ograniczonych zasobów. Uwzględnienie: m.in.: u Planowane zarządzanie zasobami wodnymi u Przewidywanie zapotrzebowania na wodę / kontrola u Oszczędna gospodarka wodą (w rolnictwie, przemyśle, gosp. prywatnych) u Stosowanie nowych instrumentów politycznych u Rozwój alternatywnych źródeł wody (odsalanie, powtórne użycie) Udział MŚP, udział krajów z problemami braku wody

18 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 18/50 Obszar badawczy: II. Cykle wodne i badania gleby II.4 – Scenariusze zapotrzebowania / dostępności wody l dostarczenie decydentom instrumentów dla wspierania nowej polityki środowiskowej; zakres badań - Europa i kraje sąsiednie Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego (PZ preferowany ): Water scenarios for Europe and for neighbouring countries, II.4.1.a) Water scenarios for Europe and for neighbouring countries, CEL: Wynik projektu przydatny dla prowadzenia polityki zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. u Opracowanie długoterminowego modelu scenariusza dla stanu zasobów wodnych w kontekście zapotrzebowania, zużycia, problemów regionalnych... Konieczne włączenie krajów otaczających MS and ACC (cały region geograficzny)

19 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 19/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.1 – Badanie i przewidywanie zmian bioróżnorodności, struktury, zasad funkcjonowania i dynamiki ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ekosystemów morskich Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Integrated research on ecosystems lying in the deeper ocean section, m.in.: III.1.5) Integrated research on ecosystems lying in the deeper ocean section, m.in.: CEL CEL: Ocena roli ekosystemów i odbywających się procesów w zmianach globalnych l Zrozumienie interakcji pomiędzy podwodnymi cyrkulacjami, biosferą i geosferą l Strategie wykorzystania zasobów naturalnych l Badania procesów dotyczących: obiegu węgla, systemów osadowych, stabilności i dynamiki dna morskiego... Ważna współpraca międzynarodowa m.in. z USA

20 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 20/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy III.2 – Relacje pomiędzy społeczeństwem, ekonomią, różnorodnością biologiczną i siedliskiem Obszar zamknięty w drugim konkursie

21 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 21/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Develop model(s) and simulation(s) to assess and forcast changes in terrestrial and/or fresh water biodiversity and ecosystems, III.3.1)Develop model(s) and simulation(s) to assess and forcast changes in terrestrial and/or fresh water biodiversity and ecosystems, CEL: Stworzenie i wykorzystanie modelu dla realizacji prawidłowej strategii zachowania bioróżnorodności, zarządzania oraz testowania przydatności wskaźników bioróżnorodności Model powinien: u być przydatny w różnych rejonach biogeograficznych Europy u uwzględniać najważniejsze czynniki m.in. antropogeniczne u obejmować znaczną część Europejskich lądowych i słodkowodnych ekosystemów

22 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 22/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego: Develop models at the level of the open ocean for assessing and forecasting the impacts of climate and anthropogenic forcing on pelagic ecosystem, III.3.2) Develop models at the level of the open ocean for assessing and forecasting the impacts of climate and anthropogenic forcing on pelagic ecosystem, Opracowanie modelu dla oceny i przewidywania wpływu klimatu i działalności człowieka na ekosystemy pelagiczne. Włączenie m.in: u biogeochemii u ochrony bioróżnorodności i ekosystemów u dynamika w obrębie łańcucha pokarmowego Pożądana współpraca międzynarodowa m.in. z USA

23 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 23/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Temat dla Sieci Doskonałości lub Projektu Zintegrowanego Develop model(s) for assessing and forecasting the impact of environmental pollution on fresh water and marine ecosystems and their biological diversity III.4.2) Develop model(s) for assessing and forecasting the impact of environmental pollution on fresh water and marine ecosystems and their biological diversity l PODKREŚLANA wielodyscyplinarność ( oraz włączenie MŚP ) l Włączenie: u ekotoksykologicznego monitoringu u oceny stanu ekosystemów w obliczu występujących skażeń l Uwzględnienie najważniejszych zanieczyszczeń (jak metale ciężkie, dioksyny, węglowodory, PCB, nowe... l Rozwój strategii wczesnego ostrzegania o zagrożeniach l Strategie usuwania skażeń, sposoby zapobiegania

24 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 24/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Temat dla STREPs lub CAs Create an inventory of invasive species, m.in.: III.4.3) Create an inventory of invasive species, m.in.: l dotyczy gatunków zagrażających w środowisku lądowym, wód słodkich i słonych l określenie czynników sprzyjających rozwojowi tych gatunków np. biologicznych, socjalnych, ekonomicznych, innych l włączenie WSZYSTKICH ZNANYCH GATUNKÓW INWAZYJNYCH W EUROPIE, WSZYSTKICH KRAJÓW do współpracy l Ocena skutków inwazji - ekologicznych, ekonomicznych, problemy zdrowotne... l Opracowanie wskaźników wczesnego ostrzegania o zagrożeniu

25 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 25/50 Obszar badawczy: III. Różnorodność biologiczna i ekosystemy Temat dla STREPs lub CAs: Harmful Algal Blooms in European marine and brackish waters III.4.4) Harmful Algal Blooms in European marine and brackish waters l Utworzenie modelu opisującego i określającego ilościowo zależności przyczyna-skutek (pomiędzy tworzeniem zakwitów, a czynnikami środowiskowymi) l Zrozumienie mechanizmów szkodliwego działania zakwitów l Rozwój strategii zmniejszania negatywnych skutków l Konieczne podejście interdyscyplinarne i współpraca międzynarodowa m.in. Z USA

26 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 26/50 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne Temat dla Sieci Doskonałości lub Proj. Zintegrowanego: Assessment of the vulnerability to desertification and early warning options, m.in.: IV.1.b) Assessment of the vulnerability to desertification and early warning options, m.in.: l Badanie przyczyn podatności gleb na degradację/pustynnienie u złożone zależności przyczyna-efekt, poznanie procesów u zintegrowane badanie czynników ryzyka z włączeniem problemów socjalnych, ekonomicznych, biofizycznych u wkład do procesów podejmowanie prawidłowych decyzji dot. planowania przestrzennego u przewidywanie zagrożeń, ocena stopnia,czynników zagroż. - dla danych terenów(gł. podatnych na pustynnienie) u rozwój systemów monitoringu pustynnienia u opracowanie wskaźników i systemu ostrzegania

27 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 27/50 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne Temat dla Sieci Doskonałości lub Proj. Zintegrowanego: Combating desertification, m.in.: IV.1.c) Combating desertification, m.in.: l Koncepcja i postępowania dla ochrony i odtwarzania wrażliwych ekosystemów l poprawa istniejących strategii zarządzania /syst. postępowania l systemy danych/informacyjne dla ochrony terenów zagrożonych degradacją w kluczowych rejonach, kontrola stanu istniejącego l metody łagodzenia zmian/skutków, sposoby adaptacji l postępowania dla długoterminowej ochrony lądów Zalecana szeroka współpraca międzynarodowa, szczególnie z krajami z dużymi rejonami zdegradowanymi (Afryka, Azja, Am. Łacińska), w oparciu o współpracę dwustronną z Indiami, Chinami, Japonią i USA

28 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 28/50 Obszar badawczy: IV. Mechnizmy pustynnienia i katastrofy naturalne Temat dla STREPs i CAs : Natural disasters IV.2.c) Natural disasters 2 Ocena ryzyka, nowe metodologie dotyczące: l trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary lasów, powodzie, sztormy, ekstremalne zjawiska pogodowe, lawiny, osunięcia gruntów l włączenie zagrożenia łącznie kilkoma katastrofami Zalecana współpraca międzynarodowa, szczególnie z Kanadą, Chinami, Japonią, Indiami i USA

29 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 29/50 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Temat dla S.Doskonałości lub P.Zintegrowanego : Enhanced impact assessment and management tools for sustainable land-use with a multifunctional approach, l V.1.1.a)Enhanced impact assessment and management tools for sustainable land-use with a multifunctional approach, 2 l CEL - przeprowadzenie zintegrowanej analizy sytuacji, efektów zarządzania, przewidywania zmian dla prowadzenia prawidłowej polityki (strategia rozwoju w oparciu o wiedzę) l Stworzenie bazy danych i modeli gospodarowania terenami (land-use models) z uwzględnieniem: krajobrazu, działalności człowieka, infrastruktury, zużycia energii i zasobów naturalnych

30 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 30/50 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami Enhanced impact assessment and management tools for sustainable land-use with a multifunctional approach, ciąg dalszy: V.1.1.a)Enhanced impact assessment and management tools for sustainable land-use with a multifunctional approach, 2 l szczególny nacisk na ocenę efektów wielofunkcyjnego gospodarowania lądem i strategii rozwoju terenów na: F ochronę środowiska F rozwój terenów wiejskich F zagospodarowanie terenów F krajobraz F rolnictwo i leśnictwo F turystykę (z aspektem dziedzictwa kulturalnego) i rekreację l oraz na regiony wrażliwe jak: góry, strefa brzegowa, wyspy, regiony po-przemysłowe

31 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 31/50 Obszar badawczy: V. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lądem łącznie ze strefą brzegową, terenami rolnymi i lasami V.2.1. - Rolnictwo dla zrównoważonego rozwoju Temat dla S. Doskon. lub P. Zintegrowan ego (PZ preferowany) : Farming system management and multifunctional use of agriculture and forests to implement the Suistainable Development Strategy, m.in.: V.2.1.a) Farming system management and multifunctional use of agriculture and forests to implement the Suistainable Development Strategy, m.in.: 2 u Stworzenie systemu analizy w celu określenia przyczyn kierunków przemian głównych gałęzi w rolnictwie (+ agro- ekologia) u Włączenie do ocen kosztów zewnętrznych (externalities) u Włączenie aspektów ochrony środowiska, zachowania zasobów naturalnych, roli krajobrazu, socjo-kulturalnych... u Metodologie oceny powiązań pomiędzy polityką wewnętrzną MS i ACC ( komplementarność, konkurencja w różnych gałęziach )

32 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 32/50 Obszar badawczy: VI. Przewidywanie i modelowanie zmian globalnych, systemy obserwacyjne Temat dla Sieci Doskonałości : Earth system observations, m.in.: VI.1.a) Earth system observations, m.in.: 2 l Stworzenie zintegrowanego systemu obserwacji i przewidywania zachodzenia zjawisk na lądzie, morzu i w atmosferze, łącznie z badaniami klimatu l Włączenie badań z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych w miejscu i na odległość (włączenie systemów satelitarnych) Ważny udział MŚP

33 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 33/50 Obszar badawczy: VI. Przewidywanie i modelowanie zmian globalnych, systemy obserwacyjne Temat dla STREPs : Co-operative projects on climate observation, m.in.: VI.1.b) Co-operative projects on climate observation, m.in.: 2 l CEL: poprawa integracji systemów obserwacji zjawisk globalnych l Nacisk na detekcję zmian klimatu łącznie ze zjawiskami ekstremalnymi l Ocena wpływu tych zjawisk na regiony Preferowany udział krajów rozwijających się

34 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 34/50 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające Zakres tematyczny: l Rozwój zaawansowanych metodologii oceny ryzyka wynikającego z procesów, technologii i prowadzonej polityki l Ocena stanu środowiska, nowe wskaźniki oceny zdrowia populacji oraz warunków środowiska i wynikającego z niego ryzyka (zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi) l Badanie pre-normatywne do celów pomiarowych i przeprowadzania testów

35 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 35/50 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1.1) – Zintegrowana ocena ryzyka Temat dla S. Doskonałości lub P.Zintegr. (PZ preferowany) : Development of risk assessment methodologies, VII.1.1.a) Development of risk assessment methodologies, 2 CEL: rozwój metodologii oceny ryzyka ze strony związków oddziałujących na specyficzne struktury biologiczne (np. pestycydy, farmaceutyki...) l ocena efektów oddziaływania mieszaniny związków l włączenia badań efektów bezpośredniej ekspozycji np. poprzez wodę, powietrze (z wyłączeniem żywności), produkty l analiza ryzyka dla zdrowia człowieka

36 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 36/50 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.1.1) – Zintegrowana ocena ryzyka Temat dla STREPs i CAs : Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment, m.in.: VII.1.1.b) Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment, m.in.: 2 CEL: poprawa stanu wiedzy i oceny ryzyka ze strony farmaceutyków w środowisku (ważny udział MŚP) l ocena stopnia narażenia na związki (różne drogi ekspozytcji - np. woda, gleba inne...); ocena efektów (zdrowie człowieka, środowisko) l nowe narzędzia l konieczna kooperacja w zakresie wymiany informacji pomiędzy firmami, władzami, przemysłem i ekspertami

37 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 37/50 Obszar badawczy: VII. Badania uzupełniające VII.2.1) – Metody oceny stanu środowiska Temat dla S.Doskonałości lub P.Zintegrowanego : Assessment of global change-driven factors linked to the risk of introducing or spreading emerging human diseases in Europe, m.in.: VII.2.1.a) Assessment of global change-driven factors linked to the risk of introducing or spreading emerging human diseases in Europe, m.in.: 2 CEL: identyfikacja, ocena i skatalogowanie europejskich ekosystemów i warunków środowiska powiązanych ze zmianami globalnymi - które wpływają na rozkład i dynamikę występowania patogenów [istotna współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi] l stworzenie modelu łączącego środki zapobiegawcze, wczesne ostrzeganie o zagrożeniu, monitoring, scenariusze na przyszłość

38 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 38/50 Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju VIII.1 – Ocena progów dla zrównoważonego rozwoju i czynników zewnętrznych wpływających na jego realizację l Ocena kosztów społecznych stosowania zasady zrównoważonego rozwoju u Uwzględnienie aktualnego stanu środowiska u Powiązanie pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowia społeczeństwa u Identyfikacja kosztów zewnętrznych [externalities], włączenie do procesu podejmowania decyzji

39 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 39/50 Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju Temat dla S.Doskonałości lub P.Zintegrowanego (PZ preferowany): Thresholds of sustainability VIII.1.b) Thresholds of sustainability l Określenie na podstawie danych naukowych progów dla rozwoju zrównoważonego w środowisku dla: u scharakteryzowania stanu środowiska u stworzenia systemów zrównoważonego zarządzania l Uwzględnienie równowagi pomiędzy czynnikami ekologicznymi, socjalnymi i ekonomicznymi l Rezultaty do wykorzystania dla tworzenia polityki środowiskowej, podejmowania decyzji

40 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 40/50 Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju Temat dla S.Doskonałości lub P.Zintegrowanego (PZ preferowany): Externalities VIII.1.c) Externalities l Nowe systemy (rodzaje) kosztów zewnętrznych dla oceny zrównoważoności [sustainability] l Ujednolicenie definicji l Nowe metodologie oceny kosztów zewnętrznych [externalities] powiązanych z polityką środowiskową l Opracowanie wskaźników dla scharakteryzowania kosztów zewnętrznych, jeżeli możliwe - ocena finansowa

41 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 41/50 Obszar badawczy: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju VIII.2 Rozwój narzędzi dla oceny zmian powodowanych przez realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz dla wprowadzenia jej do procesów podejmowania decyzji Temat dla STREPs i CAs: Innovative methods and tools for Integrated Sustainability Assessment m.in.: VIII.2.a) Innovative methods and tools for Integrated Sustainability Assessment m.in.: l Określenie/identyfikacja istniejących narzędzi l Stworzenie zintegrowanego modelu w celu: u zastosowania dla określenia scenariuszy zrównoważonego rozwoju u oceny składników środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych analizy zrównoważonego rozwoju

42 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 42/50 Zakres tematyczny: VIII. Działania horyzontalne; koncepcje i narzędzia dla zrównoważonego rozwoju VIII.2 Rozwój narzędzi dla oceny zmian powodowanych przez realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz dla wprowadzenia jej do procesów podejmowania decyzji Temat dla STREPs i CAs Education programmes VIII.2.e) Education programmes l na temat stosowanych narzędzi socjologicznych, ekonomicznych i środowiskowych dla wdrażania strategii UE Zrównoważonego Rozwoju [głównie dla władz i firm]

43 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 43/50 Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) CEL: Wspieranie: u realizacji Programu Pracy u analiz i rozpowszechniania wyników, u przygotowywania przyszłych akcji u wspierania udziału MŚP w 6PR i współpracy międzynarodowej u Stymulacji i pomocy w uczestnictwie w 6PR organizacji z krajów kandydujących

44 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 44/50 Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) Konkurs otwarty–open call Otwarta tematyka całego Programu Pracy P6.3 Przykłady tematów dla SSA w 2004r.: l Działania takie jak ENRICH (European Network for Research in Global Change) Budowanie współpracy z partnerami z krajów rozwijających się w dziedzinach: zmiany klimatu, różnorodność biologiczna, ekosystemy, zagrożenia naturalne

45 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 45/50 Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) c.d. Przykłady tematów dla SSA w 2004r.: l Działania dla Krajów Stowarzyszonych w celu: u organizowania konferencji, spotkań dla rozpowszechniania informacji o 6PR, szkoleń partnerów dla uczestnictwa w projektach P6.3 u akcji poszukiwania partnerów / spotkań brokerskich dla włączenia partnerów w IP i NoE u wzmocnienie roli NCP, współpraca z NCP krajów UE i ACC u przygotowanie strategii dla udziału MŚP w projektach, specyficzne szkolenia dla MŚP

46 28.05.2003 Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE http://www.6pr.pl 6PR 46/50 Zakres tematyczny: IX. Specjalne Akcje Wspierające (SSA – Specific Support Actions) c.d. Przykłady tematów dla SSA w 2004r.: l Wkład Europy do badań dotyczących biegunów u działania wspierające współpracę międzynarodową w zakresie aspektów dotyczących klimatu l Zbieranie wyników badań prowadzonych w ramach programów finansowanych przez UE nad aspektami zrównoważoności na terenach przemysłowych i ocena ich znaczenia


Pobierz ppt "6 Program Ramowy Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE dr Maria Antosiewicz 1/50 Priorytet 6 pod-priorytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google