Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych 12.11.2012 Prof. dr hab. Kazimierz Banasik Katarzyna Kruszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych 12.11.2012 Prof. dr hab. Kazimierz Banasik Katarzyna Kruszewska."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych 12.11.2012 Prof. dr hab. Kazimierz Banasik Katarzyna Kruszewska

2 Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo- Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie, obecnie przez 35 państwo europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Powstała w 1971 r. inicjatywa ma na celu organizowanie i koordynację pojedynczych projektów prowadzonych w różnych krajach a mających wspólny cel ogólny. Niewątpliwą zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów.

3 DOMENY www.cost.eu BM1204 - Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS), 2012 + numer porządkowy (04)

4 10 pozycja wg ilości projektów na kraj

5 W PROGRAMIE COST OBOWIĄZUJĄ CZTERY ZASADY: otwartość - każdy kraj członkowski COST, jak również Komisja Europejska, może zainicjować wspólną realizację nowej Akcji; elastyczność - przystąpienie kraju do udziału w konkretnej Akcji jest dobrowolne i zależy jedynie od narodowych priorytetów badawczych; zdecentralizowane finansowanie - koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są bezpośrednio przez kraje prowadzące badania; wspólna koordynacja - realizacja krajowych projektów badawczych jest wspólnie koordynowana na szczeblu europejskim. Akcje COST dotyczą zwykle: zagadnień globalnych (np. oceanografia, ochrona środowiska i meteorologia), dziedzin interesujących większość krajów członkowskich (takich jak informatyka, rolnictwo i technologia żywności), obszarów, w których niezbędna jest szczególnie bliska współpraca, dzięki czemu działania mogą być harmonizowane w obrębie całej Europy (telekomunikacja, transport, meteorologia).

6 COST – JAK ŁATWO NAWIĄZAĆ MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ NAUKOWĄ Międzyrządowa sieć europejskiej współpracy w dziedzinie nauki i techniki, która wspiera koordynacje badań finansowanych przez poszczególne kraje (PL: projekty międzynarodowe niewspółfinansowane, NCN: harmonia) Finansuje spotkania, wizyty, organizacje konferencji, lecz nie finansuje badań Oferuje naukowcom z Europy platformę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym projekcie. Projekty te nazywane są akcjami i powinny zrzeszać uczestników z co najmniej 5-ciu krajów.

7 FINANSOWANIE W ramach programu przyznawane są środki finansowe na koordynację badań w ramach tzw. akcji (rocznie ok. 100 tys. euro na akcję tj. na pokrycie kosztów przejazdów i uczestnictwa w spotkaniach roboczych i sympozjach), obejmujących określony temat badawczy realizowany w różnych krajach. Akcję koordynuje Komitet Zarządzający – MC (Management Committee), składający się z reprezentantów (do dwóch) spośród krajów zainteresowanych daną problematyką badawczą. To właśnie oni – członkowie MC – spotykają się 2-3 razy do roku w celu koordynacji badań i organizacji otwartych sympozjów.

8 FINANSOWANIE cd Spotkania (MC, WG, warsztaty, konferencje) Misje Krótkookresowe (Short Term Scientific Missions) Training Schools Publikacje

9 JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU COST (NOWA AKCJA) 29 marca 2013 r. Najbliższy call na składanie aplikacji: 29 marca 2013 r. Osoby zainteresowane aplikowaniem czeka dwuetapowy proces: ETAP I: należy złożyć krótki wstępny wniosek (wystarczy 3 stronnicowy opis) zawierający m.in. przegląd celów proponowanego projektu oraz przewidywane rezultaty. Wniosek składa koordynator projektu w imieniu zespołów badawczych, z co najmniej pięciu krajów. Następnie przysłane projekty są oceniane i około 80 wstępnych wniosków kwalifikuje się do drugiego etapu. ETAP II: Wybrani kandydaci są następnie zapraszani do złożenia pełnego wniosku.

10 Memorandum of Understanding (MU) danej akcji nie jest zaakceptowane przez MNiSW: należy skontaktować się z Krajowym Koordynatorem Programu COST (w MNiSW jest to pan Marek Zdanowski) celem sprawdzenia możliwości przystąpienia zespołów badawczych z Polski do danej akcji - > nominowanie reprezentanta (ów) do MC. MU danej akcji jest zaakceptowane przez MNiSW lecz nie mamy w MC dwóch reprezentantów: należy zwrócić się za pośrednictwem MNiSW o nominowanie do MC JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU COST (ISTNIEJĄCA AKCJA)

11 REGULACJE WEWNĘTRZNE W przypadku dołączenia do Akcji COST należy dostarczyć do Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych (do Pani Sylwii Kosmali, bud. 8 pok. 18) : - podpisany Załącznik 1a - podanie od Dziekana Wydziału z uzasadnieniem mianowania danego pracownika wydziału do MC lub jako MC Substitute Member nowej lub już istniejacej Akcji COST adresowane do Pełnomocnika Rektora ds. Międzynarodowych Programów Badawczych – Prof. dr hab. Kazimierza Banasika - dorobek naukowy pracownika, który zamierza wziąć udział w Akcji COST

12 STAN OBECNY W chwili obecnej realizowanych jest ponad 200 akcji, w których zaangażowanych jest ok. 30 000 naukowców. SGGW aktualnie uczestnicy w 23 akcjach COST. 8 – WOiAK, 7 – WBiIŚ, 4 – WTD, 2 – WL, 2 – WMW Stan na dzień: 06.11.2012 W 2012 r. zgłoszono 8 wniosków do przystąpienia do już istniejących lub nowych akcji. czyli 8 wydziałów nie ma przedstawiciela w żadnej Akcji!

13 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI DLA INNYCH WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH IS1104 The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation, I 2012 - III 2016 (jako MC Member) IS1002 Modernet, a network for development of new techniques for discovering trends in occupational and work-related diseases and tracing new and emerging risks, VIII 2010 – XI 2014 (jako MC Member) IS1205 Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union, VI 2012 – XI 2016 (jako MC Substitute Member) WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI TD1203 Food waste valorisation for sustainable chemicals, materials & fuels,VII 2012 - XI 2016 (jako MC Substitute Member) FA1202 A European Network For Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments, VII 2012 - X 2016 (jako MC Member) FA1001 The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure, VII 2010 - XI 2014 (jako MC Substitute Member)

14 WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI TU1104 Smart Energy Regions, I 2012 – III 2016 (jako MC Substitute Member) TU1102 Towards Autonomic Road Transport Support Systems, VII 2011 – IX 2015 (jako MC Member) TU0905 Structural Glass - Novel design methods and next generation products, I 2010 – IV 2014 (jako MC Member) WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH FA1002 Farm Animal Proteomics, VII 2010 – XI 2014 (jako MC Member) TD1101 A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) VI 2011 – XI 2015 (jako MC Member) WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII FA1203 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe, VI 2012 - XI 2016 (jako MC Substitute Member) BM1203 EU-ROS (Reactive Oxygen Species) VII 2012 – XII 2016 (jako MC Member) FA1101 Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron, VIII 2011 – XI 2015 (jako MC Member) WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI IC1202 Timing Analysis on Code-Level, VII 2012 – XI 2016 (jako MC Member) IC1205 Computational Social Choice, VI 2012 - VI 2016 (jako MC Substitute Member)

15 Szczegółowe informacje dotyczące programu COST można znaleźć na stronie: www.cost.euwww.cost.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych 12.11.2012 Prof. dr hab. Kazimierz Banasik Katarzyna Kruszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google