Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fot.: W. Kotowski Wykorzystanie MSS w przygotowaniu koncepcji ochrony łąk trzęślicowych w BPN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fot.: W. Kotowski Wykorzystanie MSS w przygotowaniu koncepcji ochrony łąk trzęślicowych w BPN."— Zapis prezentacji:

1 Fot.: W. Kotowski Wykorzystanie MSS w przygotowaniu koncepcji ochrony łąk trzęślicowych w BPN

2 Fot.: M. Szewczyk Fot.: C. Werpachowski

3 Łąki trzęślicowe w granicach BPN, w tym: basen dolny basen środkowy basen górny 498 ha 525 ha 105 ha 1128 ha

4

5

6 drogi eksploatacja torfu lasy łąki tereny mokradłowe niewykoszone grunty orne zarośla zarośla na terenach niehydrogenicznych koryta, starorzecza, rowy granica zasięgu łąk trzęślicowych

7 Granica zasięgu łąk trzęślicowych Obszary użytkowane w roku wilgotnym

8 Granica zasięgu łąk trzęślicowych Obszary użytkowane w roku wilgotnym Obszary użytkowane w roku suchym

9 Łąki trzęślicowe Łąki trzęślicowe zarastające krzewami 217 ha

10 Granica zasięgu łąk trzęślicowych Łąki trzęślicowe zarastające krzewami Grunty Skarbu Państwa Grunty z udziałem własności SP

11 Grunty Skarbu Państwa Grunty prywatne Łąki trzęślicowe typowe 107 ha 201 ha Łąki trzęślicowe zarastające krzewami 96 ha 121 ha Ogółem308 ha217 ha Ogółem 203 ha 322 ha 525 ha

12 Liczba działek SP35 Liczba działek prywatnych933 Liczba działek ogółem, w tym:968

13 Propozycja działań dla ochrony łąk trzęślicowych w BPN Łąki na gruntach prywatnych Edukacja Promocja programów r-ś Wspólne projekty o dofinansowanie działań ochronnych Łąki na gruntach SP Regularne późnoletnie wykaszanie z usunięciem biomasy – 107 ha Usunięcie krzewów i użytkowanie j.w. – 96 ha Dzierżawa gruntów SP rolnikom w celu użytkowania j.w. Wykup gruntów na rzecz SP Monitoring warunków siedliskowych i efektów działań ochronnych Zagospodarowanie pozyskanej biomasy (ok. 450 t)

14 Wymogi pakietu: jednokośne łąki bagienne zakaz przyorywania, wałowania, nowych melioracji, stosowania nawozów, pestycydów oraz dosiewania nasion traw; termin koszenia nie wcześniej niż 1 lipca (15 sierpień dla łąk trzęślicowych); wykaszanie ręczne lub mechaniczne przy użyciu lekkiego sprzętu i usunięcie siana; zachowanie właściwej techniki koszenia, np. koszenie odśrodkowe, stosowanie wypłaszaczy; wypas możliwy przy obsadzie do 0,5 DJP/ha. Płatności: wykaszanie ręczne – 1030 zł/ha wykaszanie mechaniczne – 400 zł/ha dopłata do ONW – ok. 240 zł/ha dopłata bezpośrednia – ok. 500 zł/ha

15 Łąki na gruntach prywatnych Edukacja Promocja programów r-ś Wspólne projekty o dofinansowanie działań ochronnych Łąki na gruntach SP Regularne późnoletnie wykaszanie z usunięciem biomasy – 107 ha Usunięcie krzewów i użytkowanie j.w. – 96 ha Dzierżawa gruntów SP rolnikom w celu użytkowania j.w. Wykup gruntów na rzecz SP Monitoring warunków siedliskowych i efektów działań ochronnych Zagospodarowanie pozyskanej biomasy (ok. 450 t) Propozycja działań dla ochrony łąk trzęślicowych w BPN

16

17 Łąki na gruntach prywatnych Edukacja Promocja programów r-ś Wspólne projekty o dofinansowanie działań ochronnych Łąki na gruntach SP Regularne późnoletnie wykaszanie z usunięciem biomasy – 107 ha Usunięcie krzewów i użytkowanie j.w. – 96 ha Dzierżawa gruntów SP rolnikom w celu użytkowania j.w. Wykup gruntów na rzecz SP Monitoring warunków siedliskowych i efektów działań ochronnych Zagospodarowanie pozyskanej biomasy (ok. 450 t) Propozycja działań dla ochrony łąk trzęślicowych w BPN


Pobierz ppt "Fot.: W. Kotowski Wykorzystanie MSS w przygotowaniu koncepcji ochrony łąk trzęślicowych w BPN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google