Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany instytucjonalne po socjalizmie Prof. Leszek Balcerowicz 19 maj, 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany instytucjonalne po socjalizmie Prof. Leszek Balcerowicz 19 maj, 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany instytucjonalne po socjalizmie Prof. Leszek Balcerowicz 19 maj, 2009 r.

2 Zmiany instytucjonalna po socjalizmie SocjalizmUstrój w 2009Zmiany instytucjonalne I. Porządek prawny 1.Prawa klasyczne (negatywne) Zasadniczo ograniczone. Próby korzystania z tych praw uznane za przestępstwa przeciw socjalizmowi Pełny katalog, podobnie jak na Zachodzie Liberalizująca (wolnościowa) legislacja 2. Prawa socjalne (pozytywne) Rozległy katalog Po-socjalistyczna legislacja, włącznie z konstytucją, na ogól utrwaliła rozległe prawa socjalne

3 Porządek prawny (2) SocjalizmUstrój w 2009Zmiany instytucjonalne 3.Prawo gospodarcze -Zapewniało monopol własności państwowej i państwowe monopole -Tworzyło podstawę dla centralnego planowania i zakazywało rynku -Uznanie prywatnej własności i rynku. Pełny katalog ustaw niezbędnych dla rynku -Eliminacje regulacji zapewniających monopol własności państwa i tworzących państwowe monopole -Masowa legislacja prorynkowa 4. Prawo cywilne odnoszące się do społeczeństwa obywatelskiego Uniemożliwiało tworzenie niezależnych stowarzyszeń I fundacji Prawo wyborcze, umożliwiające pluralizm polityczny Tworzenie podstaw prawnych dla demokracji

4 I.Porządek prawny (3) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiany instytucjonalne 5. Prawa regulujące politykę Prawo wyborcze, które zapewniało monopol mono-partii Prawo wyborcze umożliwiające pluralizm polityczny Tworzenie podstaw prawnych dla demokracji

5 II. System organizacji (1) SocjalizmUstrój w 2009Zmiana instytucjonalna II. System organizacji 6. System partyjny Monopartie mające monopol na władzę w antyliberalnym państwie System wielopartyjnyTransformacja odziedziczonych partii, tworzenie nowych 7. Parlament FasadowyOdbija pluralizm politycznyOd instytucji fasadowej do autentycznej

6 II. System organizacji (2) SocjalizmUstrój w 2009Zmiana instytucjonalna 8. Administracja publiczna Kontrolowana przez aparat partyjny. Wiele branżowych ministerstw :obsługujących centralne planowanie W zasadzie oddzielone od systemu partyjnego – zdecydowanie mniej ministerstw Eliminacja kontroli partii, reorganizacja tworzenie nowych urzędów regulacyjnych (nadzór finansowy, telekomunikacja, itp.) 9. Samorząd lokalny BrakIstnieje – jako jeden z mechanizmów dekoncentracji władzy politycznej Dekoncentracja władzy politycznej w przekroju: centrum – rejony - gminy

7 II. System organizacji (3) SocializmUstrój w 2009Zmiana instytucjonalna 10. Aparat bezpieczeństwa Rozległy, dominujący nad zwykłym aparatem ścigania dla ścigania przestępstw przeciw socjalizmowi Zasadniczo zredukowana rola wewnętrzna Demontaż starego, budowa nowego aparatu 11. Armia Kontrolowana przez mono- partię. Ostateczne narzędzie utrzymywania socjalizmu Oddzielona od systemu partyjnego, poddana nowej formie cywilnej kontroli Różny zakres restrukturyzacji i przeszkolenia

8 II. System organizacji (4) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 12. Policja Kontrolowana przez aparat partyjny, słabo ograniczona w działaniach wobec ludzi spoza elity władzy, różny zakres efektywności w ściganiu pospolitych przestępstw Oddzielona od systemu partyjnego, silniej ograniczona – przez prawa obywatelskie – w działaniach wobec ludzi. Różna efektywność w ściganiu pospolitych przestępstw Różny zakres restrukturyzacji i przeszkolenia

9 II. System organizacji (5) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 13. Prokuratura Kontrolowana przez aparat partyjny, używana do ścigania przestępstw przeciw socjalizmowi. Dominująca wobec sądów Generalnie oddzielona od systemu partyjnego Skoncentrowana na ściganiu przestępstw pospolitych: większa równowaga w relacjach z sądami Różny zakres restrukturyzacji i przeszkolenia

10 II. System organizacji (6) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 14. Sądy W razie potrzeby kontrolowane przez mono- partię Niezależne. Różny zakres trafności orzeczeń i efektywności działania Przyznanie prawnej niezależności. Różny zakres reform w zakresie efektywności

11 II. System organizacji (7) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 15. Organizacja egzekwujące orzeczenia sądów Więziennictwo słabo ograniczone przez prawa jednostki. Brak specjalistów egzekwujących prawa wierzycieli, np. komorników, bo brak upadłości Silniejsze choć różne ograniczenia w formie praw jednostki. Zwiększona liczba specjalistów egzekwujących prawa wierzycieli Różny zakres restrukturyzacji. Rozwój nowych organizacji i zawodów egzekwujących prawa wierzycieli

12 II. System organizacji(8) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 16. Media Politycznie kontrolowane przez formalną i nie formalną cenzurę Wolne od politycznej kontroli z ewentualnym wyjątkiem mediów publicznych Eliminacja politycznej kontroli. Rozwój nowych prywatnych mediów

13 II. System organizacji (9) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 17. Społeczeństwo obywatelskie Zdławione. Oficjalne organizacje społeczne poddane ostatecznej kontroli aparatu mono-partii Możliwy rozwój niezależnych stowarzyszeń i fundacji. Zrestrukturyzowane i zredukowane co do skali Spontaniczny rozwój Restrukturyzacja

14 II. System organizacji (10) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 18. Organizacje gospodarcze Sektor finansowy: monobank podporządkowany centralnemu planowaniu. Niewymienialny pieniądz Sektor niefinansowy: bezwzględna dominacja mono-politycznych organizacji państwowych Niezależny bank centralny. Głównie prywatne banki komercyjne w inne organizacje finansowe. Wymienialny pieniądz. Wiele konkurujących głównie prywatnych firm Wydzielenie banku centralnego. Prywatyzacja banków państwowych, wejście nowych. Wprowadzenie wymienialności pieniądza. Eliminacja przymusowych zgrupowań, prywatyzacja firm państwowych, wchodzenie nowych..

15 II. System organizacji (11) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 19. Oświata podstawowa i średnia Monopol państwa. Polityczna kontrola w zakresie wrażliwych przedmiotów (nauki społeczne) W zasadzie zachowany. Ograniczony udział szkół niepublicznych. Zmienione programy odbijające przejście do demokracji i kapitalizmu Ograniczone wejście szkół niepaństwowych Zmiany w programach

16 II. System organizacji (12) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 20. Szkolnictwo wyższe, sektor B+ R Monopol państwa. Badania i edukacja w naukach społecznych poddane kontroli politycznej B+R w naukach technicznych ograniczone przez antyinnowacyjny wpływ socjalizmu Dość duży, choć mniejszościowy udział szkół niepublicznych. Odpolitycznione programy w naukach społecznych. Różny zakres przekształceń odziedziczonych ośrodków B+R. Nowe ośrodki w ramach firm prywatnych Znaczące wejście szkół niepublicznych, pewna restrukturyzacja publicznych. Liberalizacja badań i edukacji w naukach społecznych. Różny zakres restrukturyzacji. Tworzenie nowych ośrodków B+R

17 II. System organizacji (13) SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna 21. System socjalny Na ogół rozległy repartycyjny system emerytalny. Rozległy zakres innych świadczeń Dominacja państwa w świadczeniu i finansowaniu usług zdrowotnych Na ogół zachowany. W niektórych krajach tworzenie dodatkowych systemów kapitałowych. Różny zakres zreformowania. Dodano zasiłki od bezrobocia. Zwiększona rola prywatnych świadczeniodawców. Nadal dominacja publicznego finansowani Różny zakres reform emerytalnych. Różny zakres reform. Pewne reformy zwiększające rolę prywatnych świadczeniodawców i zmiana formy publicznego płatnika

18 III. Mechanizmy masowego i regularnego współdziałania SocjalizmUstrój w 2009 r.Zmiana instytucjonalna III. Mechanizmy masowego i regularnego współdziałania 22. Mechanizm nakazowo- rozdzielczy Głównie rynek, otwarty na świat Demontaż aparatu centralnego planowania, spontaniczny rozwój transakcji rynkowych 23. Brak autonomicznych negocjacji zbiorowych, bo brak niezależnych pracodawców i związków zawodowych Zwiększona, choć rożna rola negocjacji zbiorowych wskutek pojawienia się niezależnych związków zawodowych i organizacji pracodawców Pojawienie się niezależnych związków zawodowych i organizacji pracodawców

19 Niezależność, bezstronność i efektywność sądów, 1996 – 2008 Kraj Niezależność sądów (1) Bezstronność sądów (2) Egzekwowanie kontraktów w dniach (3) Egzekwowanie kontraktów - koszty (% należności) (4) Liderzy pod względem praworządności Denmark993802324 Finland98,52351011 New Zealand 98,5921622 Switzerland8,5 4172123 (1) and (2) Fraser Institute, Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report (3) and (4) World Bank

20 Kraj Niezależność sądów (1) Bezstronność sądów (2) Egzekwowanie kontraktów w dniach (3) Egzekwowanie kontraktów - koszty (% należności) (4) Niezależność, bezstronność i efektywność sądów, 1996 – 2008 Kraje po-socjalistyczne Bulgaria3356424 Czech Republic5482033 Estonia76,542519 Hungary5,56533513 Latvia4,5 27916 Lithuania4421024 Poland4,5498083012 Romania3353751220 Slovakia44,5456526 Slovenia56 -19 Belarus--25023 Russia2,52,5328113 Ukraine2,5335441,5 China44,540611 (1)and (2) Fraser Institute, Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report (3) and (4) World Bank

21 Niezależność, bezstronność i efektywność sądów, 1996 – 2008 Kraj Niezależność sądów (1) Bezstronność sądów (2) Egzekwowanie kontraktów w dniach (3) Egzekwowanie kontraktów - koszty (% należności) (4) (1) and (2) Fraser Institute, Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report (3) and (4) World Bank Kraje OECD poza liderami praworządności Greece5,56 81914 Italy4,553,54,51390121030 Portugal7,5855,557714 Spain4,5555,551517

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany instytucjonalne po socjalizmie Prof. Leszek Balcerowicz 19 maj, 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google