Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern1 Kraj energii 2020 - Wytyczne przyszłego rozwoju polityki energetycznej Forum Parlamentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern1 Kraj energii 2020 - Wytyczne przyszłego rozwoju polityki energetycznej Forum Parlamentów."— Zapis prezentacji:

1 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern1 Kraj energii 2020 - Wytyczne przyszłego rozwoju polityki energetycznej Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Międzynarodowe Przesłuchanie Ekspertów w ramach Grupy Roboczej do Spraw Energii w dniach 19–20 grudnia 2007 r. w Schwerinie/ Niemcy dr Arnold Fuchs Kierownik wydziału ds. energii, ochrony przed immisją i gospodarki odpadami

2 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern2 Sposób podejścia: Krok pierwszy: Inwentaryzacja (pierwsza połowa 2007) Krok drugi: Wytyczne Kraj energii 2020 (sierpień 2007) Krok trzeci A: Strategia ogólna Kraj energii 2020 (Landtag/ Parlament Kraju Zwi ązkowego : czerwiec 2008) Krok trzeci B Kontynuacja prac nad Planem działania na rzecz ochrony klimatu (Landtag/ Parlament Kraju Zwi ązkowego : grudzień 2008) Krok czwarty: Zintegrowana koncepcja w zakresie energetyki i ochrony klimatu Kraj energii 2020

3 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern3 Zmiany klimatyczne Landtag: marzec 2008 Ochrona klimatu - protokół z Kyoto - handel uprawnieniami do emisji - public relations - transport - ochrona klimatu na szczeblu komunalnym - stabilne, korzystne ceny energii - ośrodek energetyczno- przemysłowy Lubmin - rozbudowa sieci (prąd, gaz) - gospodarka odpadami i energetyczna Energie odnawialne Efektywność energetyczna Budownictwo Technologie/ Innowacje Ochrona klimatu i polityka energetyczna Kraj energii 2020 Plan działania na rzecz ochrony klimatu Landtag: grudzień 2008 Landtag: czerwiec 2008

4 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern4 Krok pierwszy: Inwentaryzacja ( w sposób ciągły ) Ocena koncepcji UE, Republiki Federalnej Niemiec i innych krajów związkowych w zakresie energetyki i ochrony klimatu Inwentaryzacja we wszystkich dotkniętych sektorach Ocena sprawozdań sporządzonych w zakresie energii i CO2 dotyczących naszego kraju związkowego Włączenie do prac ekspertów ze świata przemysłu, nauki oraz z zrzeszeń Kraj energii 2020

5 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern5 Krok drugi: opracowanie wytycznych Kraj energii 2020 w celu: zaopatrzenia w energię społeczeństwa i gospodarki możliwie bezpiecznego, korzystnego cenowo, przyjaznego dla użytkowników, efektywnego i przyjaznego środowisku. Kraj energii 2020

6 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern6 Wytyczne Kraj energii 2020 (przegląd) Rozbudowa sieci energetycznej i gazowej Stabilne i korzystne ceny energii w perspektywie długofalowej Ośrodek energetyczno-przemysłowy w Lubmin Energie odnawialne/ surowce odnawialne Ochrona klimatu, efektywność energetyczna Wspieranie technologii i innowacji Gospodarka odpadami i energetyczna Stworzenie i zabezpieczenie miejsc pracy Kraj energii 2020

7 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern7 Kraj energii 2020 Udział nośników energii w produkcji prądu 2006 Udział nośników energii w zużyciu energii pierwotnej 2005 Energie odnawialne Stan/ Niemcy 2005: Udział w zużyciu energii pierwotnej : 4,6 %; Udział w produkcji prądu : 10,3 % Ex-kurs w kierunku energii odnawialnych – Bilans energetyczny w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

8 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern8 Kraj energii 2020 Energie odnawialne Udział w zużyciu prądu w M-PP 2006: 35% Udział w zużyciu prądu w Niemczech 2006: 12 %

9 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern9 Udział energii odnawialnych w M-PP (MWh) Kraj energii 2020 RokWiatrBiomasaBiogaz Składowisko odpadów/ gaz gnilny Energia wodnaFotowoltaikGeotermia 1996127.422 104 2.09542 20061.697.869276.182253.56260.2166.17713.768365

10 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern10 Krok trzeci A: Przygotowanie I strategii ogólnej Opracowanie scenariuszy energetyczno-gospodarczych, z uwzględnieniem: - danych przedłożonych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej - demograficznego rozwoju kraju - rozwoju gospodarczego - zużycia i wzrostu efektywności Sformułowanie celów Pokazanie kierunków działań Kraj energii 2020

11 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern11 Mix energetyczny 2020 2020 ? Kraj energii 2020

12 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern12 Krok trzeci A: Przygotowanie II strategii ogólnej Grupy robocze i ich zadania: rozbudowa sieci w sensie zabezpieczenia zaopatrzenia, np. integracja sieci w zakresie energii odnawialnych ośrodek energetyczno-przemysłowy Lubmin, np. osiedlanie się przemysłu ściśle związanego z energią efektywność energetyczna, wykorzystanie ciepła, magazynowanie energii (IMAG, ochrona klimatu), np. rozwój potencjału w zakresie ciepła odpadowego, wykorzystanie urządzeń i agregatów efektywnie wykorzystujących energię, oszczędzanie energii dzięki zastosowaniu techniki sterowania. Kraj energii 2020

13 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern13 Kraj energii 2020 Krok trzeci B: Kontynuacja prac nad Planem działania na rzecz ochrony klimatu Sposób podejścia: 1. Ocena bilansu CO2 oraz dotychczasowych działań, aktualizacja warunków ramowych 2. Aktualizacja punktów priorytetowych poszczególnych działań propozycje z danych resortów 3. Ocena działań kryteria ocena zewnętrzna (w razie potrzeby) 4. Przedstawienie przyszłych działań i priorytetów 5. Sformułowanie celu dotyczącego ochrony klimatu dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego

14 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern14 Wnioski Zagadnienia związane z energią należą do najważniejszych kwestii przyszłościowych: - warunki ramowe powinna stworzyć polityka, - inwestować powinny przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię. Zmiany klimatyczne dotkną wszystkie obszary życia społeczeństwa - konieczne są procesy adaptacyjne. Należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu, w przeciwnym razie działania adaptacyjne będą wymagały dużego nakładu finansowego lub nie będą w ogóle możliwe. Energie odnawialne - są częścią odpowiedzi, - odznaczają się dużym potencjałem innowacyjnym, - wymagają wsparcia w zakresie ich dalszego wprowadzania na rynek. W perspektywie średnioterminowej nie jest możliwa rezygnacja z konwencjonalnych źródeł energii. Kraj energii 2020

15 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern15 Życzę wielu sukcesów!


Pobierz ppt "Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern1 Kraj energii 2020 - Wytyczne przyszłego rozwoju polityki energetycznej Forum Parlamentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google