Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdzie kończy się Europa ? (Turcja, Ukraina, Izrael, Maroko, Rosja?)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdzie kończy się Europa ? (Turcja, Ukraina, Izrael, Maroko, Rosja?)"— Zapis prezentacji:

1 Gdzie kończy się Europa ? (Turcja, Ukraina, Izrael, Maroko, Rosja?)

2 Od Autorów Intencją twórców tej prezentacji, do obejrzenia której serdecznie wszystkich zapraszamy, jest ukazanie jak bezgraniczna jest rola każdego z nas – Europejczyka w globalnej rzeczywistości XXI wieku. Granice się zacierają, gdy w grę wchodzi chęć dawania siebie innym i niesienie bezinteresownej pomocy, poszukiwania dróg wyjścia z wielu trudnych sytuacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Europa w nowej rzeczywistości polityczno – społecznej w obliczu procesów integracyjnych jednoczących narody staje się silna i umie pokonać wszelkie uprzedzenia, złe wspomnienia historyczne. Ową umiejętność wykorzystuje szanując ludzi i ich miejsce pochodzenia, kultywując tradycje i pomagając, bo takie są oczekiwania wobec Starego Kontynentu. Europa jest wszędzie, bo wszędzie jesteśmy My, ciekawi świata, rządni wiedzy, wiedzy o innych cywilizacjach.

3 „Europa jest wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy czują się Europejczykami...
Trudno jednocześnie stwierdzić, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy Europa”

4 Definiowanie Europy przypomina nierozwiązywalne zadania typu „kwadratura koła”. Jakkolwiek bowiem byśmy Europę zdefiniowali zawsze poza zasięgiem definicji pozostaną cechy, które uznać należy za istotne, obszary, które nie bez racji aspirują do miana europejskich, ludzie, którym nie powinniśmy odmawiać tytułu Europejczyków. Jasne jest, że najłatwiej sięgać po kategorie geograficzne – nikt nie zaprzeczy, że Europa wiąże się z obszarem. O ile jednak zachodnie, północne i południowe rubieże wytyczyć łatwo, to wschodnia granica Europy jest i zawsze była umowna. U schyłku starożytności i w średniowieczu wytyczała ją linia biegnąca od cieśniny Hellespont po rzekę Don i dalej ku północy; w późniejszym okresie próbowano przesunąć ją na wschód a wreszcie z początkiem XVIII stulecia oparto ją o Ural.

5 Wedle kategorii historycznej Europa stanowi szczególnego rodzaju wspólnotę dziejów.
Zapewne najczęściej jednak próbuje się zdefiniować Europę w kategoriach kulturowych. Do istoty Europy dzisiejszej – a może nawet jutrzejszej – odnosi się definicja odwołująca się do kategorii politycznych, które powiadają, że Europa tam sięga, gdzie sięgnie przyszła Unia Europejska, inaczej mówiąc: tam, gdzie sięga wola formułowania wspólnych interesów i celów, przyobleczonych w instytucjonalny kształt. W świetle tej definicji zatem, jeśli któryś z krajów aspirujących obecnie do Unii Europejskiej sprzeciwiłby się przystąpieniu, tym samym „wpisałby się” z Europy będącej wspólnotą „woli” politycznej.

6 Trudno doszukać się granic Europy w obliczu procesów globalizacji i radykalnych zmian mapy politycznej, społecznej i gospodarczej świata, a więc... misja Europy w świecie bez „widocznych granic” może skutecznie objawiać się w wielu aspektach życia społeczeństw na innych kontynentach. Oto kilka przykładów:

7 Europejska misja studzenia konfliktów metodą dialogu
Misje pokojowe ONZ na całym świecie Misjami dialogu

8 Dialog zamiast agresji
Globalny Program Dialogu Między Cywilizacjami Kwiecień 2001 Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

9 Czy Europejczycy mają poczucie winy za przeszłość kolonialną?
Europejska misja łagodzenia skutków rozwarstwienia i podziału na kraje Północy i Południa. Czy Europejczycy mają poczucie winy za przeszłość kolonialną? Skrzyżowanie spojrzeń Europa, kraje Południa

10 Milenijne cele rozwoju Zmień świat w ośmiu krokach

11 Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód Cel drugi:
 Cel pierwszy: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód  Cel drugi: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym  Cel trzeci: Promować równość płci i awans społeczny kobiet  Cel czwarty: Ograniczyć umieralność dzieci  Cel piąty: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami  Cel szósty: Ograniczyć rozpowszechnianie się HIV/ AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych  Cel siódmy: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego  Cel ósmy: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

12 Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

13 Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

14 Promować równość płci i awans społeczny kobiet

15 Ograniczyć umieralność dzieci

16 Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

17 Ograniczyć rozpowszechnianie się HIV/ AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

18 Zapewnić ochronę środowiska naturalnego

19 Unia Europejska jest obecnie największym darczyńcą pomocy na rzecz rozwoju na świecie, dostarczającym ponad połowę globalnej pomocy finansowej. Dostarcza ona w rzeczywistości 55% pomocy publicznej na rzecz rozwoju (APD). Kilka liczb dotyczących ubóstwa i chorób Ponad miliard istot ludzkich żyje za mniej niż jeden dolar dziennie. zgonów tygodniowo związanych jest z ubóstwem. Jedna istota ludzka na sześć nie ma dostępu do wody pitnej. Jedenaście milionów dzieci umiera co roku, a większość z nich ma mniej niż pięć lat. Połowa z nich zapada na choroby, które mogą być wyleczone (na przykład malaria). HIV i AIDS zabija codziennie 8000 istnień ludzkich.

20 Nie bądźmy obojętni wobec ubóstwa, tragedii, braku dostępu do edukacji i podstawowych leków. Afryce potrzeba konkretów, litość to czcze słowo.

21 Europejskie dylematy wobec procesu globalizacji
Globalizacja osłabia stare granice wyznaczając jednocześnie nowe, innej natury. Gdy granice stają się symbolicznymi liniami na mapie do głosu dochodzą znaki kulturowe i symbole, co zlewa się w jedną globalną masę. Globalna kultura zastępuje narodowe kultury. Czy Europa się przed tym zjawiskiem obroni? Czy Europa musi się skutecznie przed tym zjawiskiem bronić?

22 GET GLOBAL z solidarnej Europy (film)

23 Szkoły Globalne w akcji 01.03.2006-28.02.2009
Projekt międzynarodowy zorganizowany dla polskich szkół przez Polską Akcję Humanitarną

24 Projekt Szkoła Globalna
Trzyletni europejski projekt z edukacji rozwojowej ( ) Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w projekcie Szkoła Globalna. Ideą projektu jest przekonanie, że społeczność szkolna może mieć pozytywny wkład w zrównoważony rozwój zarówno w kontekście lokalnym jak i globalnym. Projekt ułatwia szkołom włączenie zagadnień globalnych do programu nauczania, pomaga w nawiązaniu kontaktów między szkołami z Europy i krajów Południa (krajów rozwijających się) oraz inspiruje do podejmowania działań w celu poprawy lokalnego i globalnego środowiska naturalnego.

25 „Szkoła Globalna w akcji” - co to jest?
„Szkoła Globalna w akcji” to projekt stworzony z myślą o szkołach w siedmiu krajach: Polsce, Anglii, Czechach, Słowacji, Malcie, Austrii i Tajlandii. W projekcie pracujemy nad 8 głównymi tematami (ubóstwo, dostęp do edukacji, migracje, ochrona środowiska, prawa człowieka, pomoc humanitarna i rozwojowa, handel oraz konflikt zbrojny), które z powodzeniem mogą stać się częścią regularnych codziennych zajęć tj. geografii, biologii, WOS, ekonomii, edukacji społecznej itp. Na program składają się też zajęcia pozalekcyjne, jak warsztaty dotyczące konkretnych zagadnień globalnych oraz działania i inicjatywy samych uczniów ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów. Mogą one mieć również szersze pole tematyczne – lokalne, krajowe, bądź ogólnoświatowe. W ramach takich działań i zajęć można stawiać wiele ważnych pytań o współzależności w świecie globalnym i nasz wpływ na sytuację w jakiej żyją ludzie w krajach Południa.

26 Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

27 Przyjazd nauczyciela z Tanzanii
Udział społeczności uczniowskiej V LO w Sosnowcu w rocznym projekcie ”Szkoła Globalna w akcji” Przyjazd nauczyciela z Tanzanii W dniach r. przebywał w V LO nauczyciel biologii i chemii Anthony Musani z Tanzanii w Afryce. Podczas 6-dniowego pobytu, uczestniczył w zajęciach lekcyjnych, zwiedzał szkołę, zapoznał się z polskim systemem edukacji oraz organizacjami działającymi w szkole. Pierwszego dnia pobytu uczestniczył w zorganizowanym spotkaniu z uczniami, podczas którego opowiadał o historii, geografii, systemie edukacji  i kulturze Tanzanii. Swoje opowieści o Masajach i ich tradycji poparł bardzo interesującą prezentację multimedialną z ciekawymi zdjęciami. Ponadto prezentował przywiezione ze sobą stroje i ozdoby masajskie. Anthony Musani miał również możliwość zwiedzenia Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, Krakowa oraz Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Wizyta gościa z tak odległego kraju była dla nas nowym doświadczeniem. Mieliśmy możliwość bliższego poznania kultury, tradycji i środowiska tego rejonu Afryki. Dla naszego gościa, z kolei, pobyt w naszej szkole i w Polsce był ogromnie ważnym wydarzeniem, wszystkie zdobyte podczas pobytu doświadczenia, wykorzysta wiedzę i wrażenia w rozwijaniu edukacji w swoim kraju.

28

29 Gościnne progi... ...naszej szkoły

30 W obronie demokracji i praw człowieka
Poszanowanie demokratycznych form życia, pomoc w ugruntowaniu demokracji i bezpieczeństwa

31 Nie ma demokracji tam, gdzie się jej nie praktykuje na co dzień
Nie ma demokracji tam, gdzie się jej nie praktykuje na co dzień. Demokracja jest delikatnym towarem eksportowym. Dość łatwo pokazać innym jak z punktu widzenia formalnego zorganizować wybory. Dużo trudniej nauczyć w jaki sposób myśleć w sposób demokratyczny. Ta wiedza to proces samouczenia, czy zaowocuje można stwierdzić dopiero po upływie życia wielu pokoleń.

32 Młodzież polska w geście solidarności z Ukrainą i Białorusią
Polska Fundacja im. Roberta Schumana doceniając rolę i zaangażowanie Szkolnych Klubów Europejskich w działalność obywatelską zorganizowała Zjazd, na którym spotkały się delegacje najaktywniejszych Klubów z całej Polski. Spotkanie odbyło się w dniach od 3 – 4 grudnia 2005 roku w Miedzeszynie, a oprócz uczniów i nauczycieli z dwudziestu sześciu szkół uczestniczyli w nim przedstawiciele SKE z Białorusi oraz Ukrainy. Wielu uczestników podkreślało konieczność większego zaangażowania młodzieży w świadome działania obywatelskie. Ważnym punktem Zjazdu okazało się spotkanie z uczniami i nauczycielami zza wschodniej granicy – z Białorusi oraz Ukrainy, którzy opowiedzieli o trudnościach i szansach jakie stoją przed SKE w ich krajach. Możliwość poznania sytuacji Klubów, których droga ku Zjednoczonej Europie dopiero się rozpoczyna, była doświadczeniem mobilizującym do dalszej współpracy, ale także nie pozwalającym zapomnieć, że Europa nie kończy się na granicach Unii Europejskiej.

33 Polskie Spotkania Europejskie w maju 2005 roku zorganizowane zostały w duchu solidarności z walczącą o demokrację Ukrainą

34 Sam zjazd oceniony został przez jego uczestników bardzo pozytywnie, umożliwił zacieśnienie współpracy między klubami, wymianę doświadczeń młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Nasz Klub Europejski miał okazję wzięcia udziału w I Międzynarodowym Zjeździe SKE. Mieliśmy okazję zaprezentować dokonania naszego liceum i Klubu Europejskiego w formie multimedialnej w języku polskim i angielskim.

35 Europejskie dylematy wobec poszerzenia granic Unii – zaostrzony problem z tożsamością

36 Fragment filmu ze „Studio Europa” nr 6 (Turcja)

37

38 „Jeżeli narody Europy mają być naprawdę zjednoczone w demokracji i respektowaniu praw człowieka, ich relacje muszą być oparte na wspólnych wartościach” Jan Paweł II

39 Rola Unii Europejskiej w świecie
Unia Europejska jest światową potęgą w znaczeniu gospodarczym, handlowym i monetarnym. Jej wpływ jest znaczący w ramach międzynarodowych organizacji – Światowej Organizacji Handlu i specjalistycznych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych – oraz w czasie światowych szczytów na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju.  Niektórzy jednak opisują UE jako gospodarczego olbrzyma, lecz jednocześnie jako „politycznego karła”. To sformułowanie jest przesadne. Tym niemniej prawdą jest, że Państwa Członkowskie UE mają jeszcze długą drogę przed sobą w zakresie stosunków dyplomatycznych i politycznych, zanim będą w stanie wypowiadać się jednym głosem w tak istotnych zagadnieniach jak pokój i stabilność, terroryzm, Bliski Wschód, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i rola Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kraje UE zachowują również pełną narodową suwerenność w odniesieniu do swoich sił zbrojnych. Ich systemy obrony są całkowicie w rękach rządów narodowych i jedynymi związkami między nimi są rozmaite pakty i sojusze takie jak NATO.

40 Solidarna Europa

41 2 lipca 2005 roku odbyło się dziewięć koncertów charytatywnych (Londyn, Berlin, Paryż, Rzym, Filadelfia, Toronto, Tokio, Moskwa i Johannesburg), związanych z akcją "Make Poverty History". Organizacją przedsięwzięcia zajął się Sir Bob Geldof, ale nie miało być ono drugim Live Aid, jedynie do niego nawiązywać; przede wszystkim zaś miało zwrócić uwagę świata Zachodu zarówno na straszliwy głód, choroby i nędzę krajów Trzeciego Świata, jak i na odbywający się w tym samym czasie szczyt G8 najbogatszych państw, i zmusić polityków, choćby przez pokazanie jak wielkie poparcie obywateli mają takie działania, do konkretnych deklaracji i konkretnych planów wieloletniej pomocy. Z tej okazji zebrało się wielu znamienitych muzyków, ale największą muzyczną niespodzianką Live 8 była reaktywacja (na czas trwania imprezy) Pink Floyd w najlepszym składzie, czyli z Rogerem Watersem. Planowane są również oddzielne wydawnictwa zawierające wyłącznie materiał z Live 8 w Paryżu, Berlinie, Rzymie i Toronto (premiera w Polsce 5 grudnia). Dzięki osobnym płytom każdy będzie mógł prześledzić dokładnie przebieg każdego z koncertów, poznać najlepszych miejscowych artystów oraz usłyszeć dodatkowo piosenki w wykonaniu największych światowych gwiazd. Dochód ze sprzedaży DVD zostanie przeznaczony na walkę z nędzą - Sir Bob Geldof: "Mam nadzieję, że DVD będzie bestsellerem wszechczasów. Myślę, że w pełni na to zasługuje. Powiem więcej, powinno być bestsellerem, ponieważ w ten sposób łatwiej nam będzie zrealizować nasz cel, to znaczy poprawić warunki życia tym, którzy zmagają się ze skrajną biedą oraz sprawić, by to właśnie nasze pokolenie położyło wreszcie kres tej poniżającej biedzie."

42

43 Konkurs „ Zdobądź Parlament Europejski”
Prezentacja: „Gdzie kończy się Europa?” została wykonana przez uczniów V Liceum im. Roberta Schumana w Sosnowcu w składzie: Anita Jaros Anna Ułart ? Pod opieką Pani mgr Magdaleny Piotrowskiej, nauczyciela historii. ZSO nr 7 V LO im. Roberta Schumana Sosnowiec ul. Gwiezdna 2 0 –


Pobierz ppt "Gdzie kończy się Europa ? (Turcja, Ukraina, Izrael, Maroko, Rosja?)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google